Hyresgäst i kommunala fastigheter

Här har vi samlat information för dig som hyr lokal och är hyresgäst i kommunala fastigheter.

Felanmälan och beställning

Du som är hyresgäst i kommunal fastighet kan lämna synpunkter, anmäla fel och beställa tjänster via länken nedan.

Frågor och svar 

 • Stor vattenläcka eller översvämning
 • Avloppsstopp i hela byggnaden
 • Ventilationen står stilla i hela byggnaden
 • Trasig maskin (tex ugn) i storkök vid matlagning

Ring dygnet runt

Är det ett akut fel på fastigheten som måste åtgärdas direkt samma dag ska du ringa tel 08-578 299 00. 

Gränsdragningslistan har tagits fram av fastighetsenheten i Tyresö kommun. Det primära syftet med den är att precisera vem som ansvarar för vad och vad som ingår i hyran för dig som är hyresgäst i kommunens lokaler.

Ditt avtal med kommunen gäller i första hand och gränsdragningslistan är en bilaga till avtalet.

Förvaltningarna och andra hyresgäster ska veta vilka rättigheter och skyldigheter man har gentemot hyresvärden (fastighetsenheten).

I gränsdragningslistan vill vi:

 • Klargöra vad som ska utföras, vem som ska göra det samt vem som ska betala
 • Klargöra vilka åtgärder som ingår i bashyran

Gränsdragningslistan        

Har du frågor kontakta din fastighetsförvaltare eller skicka mejl till fastighet@tyreso.se.

Kommunen har tre fastighetsförvaltare som har huvudansvaret för sina fastigheter vilket innebär budget, investeringar, drift-och underhåll samt lokalplanering.

 1. Mathias Lindeberg    tel 08-578 292 84
 2. Sandra Stankovic      tel 08-578 295 20
 3. Tf. Ingvar Persson*     tel 08-578 294 54
 4. Maria Wilén-Lindskog börjar 19 april

I våra kommunägda fastigheter finns en kundtavla där det står vem som är fastighetsförvaltare och deras kontaktuppgifter.

Om du undrar vem som är din förvaltare kan du skicka mejl till fastighet@tyreso.se

För alla fastighetsägare gäller

 • PBL, Plan- och bygglagen (krav och allmänna råd)
 • HIN, Boverkets föreskrifter
 • BBR, Boverkets byggregler

Enkelt avhjälpta hinder ska vara åtgärdade i publika lokaler. All utökad anpassning än det som krävs enligt dessa lagar. Förordningar och föreskrifter bekostas av verksamheten.

Vad menas med publika/offentliga lokaler?

Med offentliga och publika lokaler menas lokaler dit allmänheten har tillträde. Det kan vara delar av skollokaler och andra lokaler som riktar sig till eller används av allmänheten genom att lokalerna hyrs ut eller att allmänheten har bjudits in. Till publika lokaler räknas också till exempel idrottsanläggningar och bibliotek.

Lagar, förordningar och föreskrifter

Dessa tre är tvingande regler, och det måste följas.

Vill du ha mer information kontakta din fastighetsförvaltare.

Om det är strömavbrott i hela fastigheten och även i området runt omkring så är det troligen något som Vattenfall måste åtgärda. På deras webbplats kan du se aktuella strömavbrott i Tyresö.
Strömavbrott hos Vattenfalllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Är det strömlöst på enstaka platser i fastigheten? Gör en felanmälan i Serviceportalen.

Planerade strömavbrott av fastighetsenheten ska ni få information om innan eventuell åtgärd görs.

Tips vid strömavbrott!

Tänk på att inte öppna kylar och frysar!


Underhåll av utemiljön sker efter underhållsplaner, behov och synpunkter samt felanmälan från verksamheten.
Vid övergripande frågor kontakta er fastighetsförvaltare.

När städas och töms papperskorgar på gården?

Det sker löpande dock minst en (1) gång i veckan av anlitad entreprenör.

När besiktas lekredskap?

Det sker en gång per år av auktoriserad besiktningsman som kommunen anlitar.

Vem sköter om snö-och halkbekämpningen?

Snö-och halkbekämpning sköts av anlitad entreprenör DN Trädgård efter beställning från fastighetsenheten.

När sker snöröjningen?

Vilka insatser som görs baseras på vädret samt prognoser från SMHI.
Entreprenören ska hålla jour och beredskap under perioden1 oktober till 1 maj.
Vid fortsatt snöfall pågår arbete med snö- och halkbekämpning alla dagar.
För- och grundskolor får snö-och halkbekämpning under kväll och natt för att inte störa verksamheten.
Brandstation, varumottagningar och tillgänglighets ramper prioriteras.

Var plogas, skottas och sandas det någonstans?

Det plogas på vägen till verksamheten, gångvägar fram till entréer, utrymningsdörrar, varuintag, miljöhus och eventuell parkering.
Det ska handskottas och halkbekämpas vid entréer, utrymningsdörrar, trappor och ramper eller på andra ytor där maskiner ej kan användas.

När sker sandupptagning?

Vårt mål är att sanden ska vara borttagen senast 15 april om vädret tillåter.
Anledningen till att vi inte börjar sandsopning tidigare beror på att det fortfarande kan vara minusgrader på nätterna som medför halka.

 

Sidan publicerad av: fastighet@tyreso.se
Senast uppdaterad: 20 mars 2018
Upp