Hyresgäst i kommunala fastigheter

Här har vi samlat information för dig som hyr lokal och är hyresgäst i kommunala fastigheter genom fastighetsenheten.

Aktuellt

  • Kommunen tagit över insamling av returpapper

    1 januari 2022 tog kommunen över ansvaret för insamling av returpapper. Har din verksamhet insamling av returpapper i erat miljörum, behöver ni skriva avtal med någon av kommunens upphandlade entreprenörer.
  • Avfallstaxan justeras 2022

    Taxan höjs generellt med 5 procent för att bland annat möta ökade kostnader för förbränning av avfall och styra mot en ökad sortering och minskade avfallsmängder. Den nya taxan beslutades av kommunfullmäktige 25 november och börjar gälla 1 januari 2022.

Lämna synpunkt, felanmäl och beställ tjänster

Här lämnar du som hyresgäst dina synpunkter, anmäler fel och beställer tjänster i Serviceportalen via länken nedan. Du måste ha inloggning för att kunna nyttja tjänsterna. Vid frågor, kontakta din förvaltare.

Frågor och svar om kommunala fastigheter

Här får du svar på frågor som berör våra kommunala lokaler och fastigheter samt den närliggande utemiljön.

Sidan publicerad av: fastighet@tyreso.se
Senast uppdaterad: 8 februari 2022