Hyresgäst i kommunala fastigheter

Här har vi samlat information för dig som hyr lokal och är hyresgäst i kommunala fastigheter genom fastighetsenheten.

Lämna synpunkt, felanmäl och beställ tjänster

Som hyresgäst lämnar du dina dina synpunkter, anmäler fel och beställer tjänster via den länk du blivit tilldelad av din förvaltare.

Saknar du något eller har frågor, kontakta din förvaltare.

Frågor och svar om kommunala fastigheter

Här nedan får du svar på frågor som berör våra kommunala lokaler och fastigheter samt den närliggande utemiljön.

Enheten för avfall och kretslopp sköter driften av avfall och återvinning enlig nedan, men tjänsterna administreras av Servicecenter. Felanmäl och beställ på intranätet.

Gäller dessa tjänster:

Vid övrig återvinning som till exempel plast, glas, metall, wellpapp, ej återvinningsbart och farligt avfall ska externt verksamhet kontakta valfri entreprenör.
Kommunens interna verksamheter ska kontakta den avtalade entreprenören (se intranätet).

Vid rengöring av kärl, ta kontakt med valfri entreprenör.

Verksamheten ska se till att miljörum/utrymmen är framkomliga och att avfallet är rätt sorterat inför avfallshämtning.

Läs mer om avfall från verksamheter

Sorteringsguiden hjälper dig att sortera rätt

Läs mer om avfall och återvinning

Vid frågor, kontakta Servicecenter på telefon 08-578 291 00.

Bevakning

Fastighetsavdelningen har en egen bevakningsbil från CUBSEC som arbetar med rondering och larmutryckning för våra fastigheter. All kontakt med väktarbil och bevakning sker via fastighetsenheten.

Larm

Det finns två olika sorters larm: inbrotts- och skalskyddslarm samt brandlarm.

Inbrottslarm – behörighetskoder

Det du kan beställa gällande behörighetskoder är:

 • Kod till larmet
  En fysisk kod du knappar in på larmdosan för att stänga av och sätta på larmet.
 • Kod till larmcentralen
  Återkallningskod som du uppger i kontakt med larmcentralen.

Brandlarm

När det gäller brandlarm är det separata instruktioner och handhavanden. Kontakta Fastighetsenheten om du har frågor.

I gränsdragningslistan ser du vem som ansvarar för vad och vad som ingår i hyran för dig som är hyresgäst i kommunens lokaler.

Ditt avtal med kommunen gäller i första hand och gränsdragningslistan är en bilaga till avtalet.

Förvaltningarna och andra hyresgäster ska veta vilka rättigheter och skyldigheter man har gentemot hyresvärden (fastighetsavdelningen).

I gränsdragningslistan klargör vi:

 • vad som ska utföras, vem som ska göra det samt vem som ska betala
 • vilka åtgärder som ingår i bashyran.

Hämta gränsdragningslistan , 69.5 kB, öppnas i nytt fönster.        

Har du frågor, kontakta din fastighetsförvaltare eller skicka e-post till fastighet@tyreso.se

Tyresö kommun har flera företags- och industriområden avsedda för verksamhetsetablering. Letar du ledig mark och lediga lokaler i Tyresö och närliggande kommuner kan du söka via en webbtjänst.

Läs mer om mark och lokaler för företagsetablering


Här kan du som nyckelansvarig läsa om vilka regler som gäller för nyckelhantering och säkerhetsbrickor

 • Nyckelansvarig blir användare i Keycontrol och får beställa nycklar i E-tjänster.
 • Du kan inte beställa nycklar direkt hos Tyresö lås. Se undantag nedan
 • Du hämtar nyckeln på Tyresö lås, telefon 08-712 92 00. Alleplan 2 i Trollbäcken
 • Du registrerar/kopplar nyckeln till personen i nyckelprogrammet KeyControl
 • Förändringar, kvittenser och återlämning med mera, ska kontinuerligt registreras i KeyControl
 • Du behöver jobba med att ta tillbaka nycklar som är
  utlånade eller inte behövs längre
 • Trasig nyckel ska inte kastas. Tyresö lås gör en
  ny med samma löpnummer, bara att åka dit!
 • Fakturan skickas till din verksamhet. Lämna referens (tidigare beställarkod) vid beställning
 • OBS! Personal som slutar ska lämna nyckel åter till dig och du registrerar återlämning i systemet.
 • Meddela fastighetsförvaltaren om du slutar som nyckelansvarig och meddela ersättare.
 • Om nyckel försvinner eller blir stulen måste det polisanmälas och registreras i Key Control. Informera fastighetsförvaltaren för eventuellt byte av cylinder.

Idrottshallar och matsalar

Uthyrning av hallar och matsalar administreras av fritidsenheten när det gäller nycklar och passerkort.
Vid frågor, kontakta fritidsbokning@tyreso.se

Säkerhetsbricka för säkerheten

Säkerhetsbrickan sätter du ur säkerhetssynpunkt på nyckelknippan för dina kommunnycklar. Om nycklarna tappas bort läggs de förhoppningsvis i brevlådan och kommer tillbaka till kommunen.

 • Alla som har en kommunnyckel bör ha en nyckelbricka av säkerhetsskäl
 • Säkerhetsbrickan utlånas kostnadsfritt
 • Du som är nyckelansvarig kan beställa säkerhetsbrickor i E-tjänster
 • Vid försummelse kan enheten bli ersättningsskyldiga.

Parkeringstillstånd gäller för kommunal fastighetsmark. De gäller för markerade parkeringsplatser vid skolor, förskolor och andra verksamheter som kommunen äger och har parkeringsplatser till.

Det finns ett tillstånd att beställa och det gäller alla dagar dygnet runt 00-24 oavsett vilken tjänst man har i kommunen.

Beställa parkeringstillstånd

 1. Prata med din chef, som har utsett en samordnare.
 2. Chefen godkänner att du har rätt till ett tillstånd.
 3. Ansvarig beställer tillstånd via formuläret för felanmälan nedan.

  Felanmälan kommunens egna verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

OBS! Dessa tillstånd gäller bara kommunens egna
tomter. Det gäller inte för Tyresös centrums personalparkering eller andra parkeringar som kommunen inte äger.

Parkeringsregler

Här får du svar på vad som gäller vid parkering och hur du gör vid parkeringsböter med mera.

Grundregler vid parkering

 • På kommunens tomtmark som skolor och andra verksamheter är det förbjudet att parkera, förutom på markerade parkeringsplatser.
 • Våra bilar med Tyresö kommun-logga behöver inte något tillstånd, men får endast stå på markerade parkeringsplatser.
 • På gator och vägar, allmänna parkeringar och övrig mark gäller rådande parkeringsregler.

Parkeringsplatser

 • Parkering får endast ske på markerade platser
 • Parkeringsskiva ska användas
 • För parkering gäller tidsbegränsning som framgår av skyltning
 • Undantag från parkeringsreglerna med parkeringstillstånd
 • Fordon med parkeringstillstånd utfärdat av Nokas får parkeras utan att använda parkeringsskiva på markerad plats
 • Personal, besökare och entreprenörer som behöver parkera längre tid än angiven skyltning eller på annan plats än markerad parkering kan begära tillfälligt parkeringstillstånd för högst 5 dagar i följd. Kontakta ansvarig på din verksamhet.
 • Invändning mot utfärdad kontrollavgift ska skriftligen insändas till:
  Hojab parkeringsservice
  Box 102
  169 81 Solna

  Telefon till Hojab: 08-735 29 99
 • Vid felaktig, skadad eller bristfällig skyltning gör du en felanmälan till fastighetsavdelningen.

  Vid frågor kontakta fastighet@tyreso.se

Företag och verksamheter som är registrerade i kommunen, eller som är avtalspart till kommunen, har rätt att nyttja kretsloppscentralen mot en avgift. Du behöver ett företagskort för inpassering till kretsloppscentralen. Det är inte möjligt att använda en privatpersons passerkort.

För företagare och verksamheter fungerar inpasseringskortet som ett "klippkort", där du kan beställa önskat antal besök via e-tjänst eller godkänna enstaka besök direkt vid bommen på kretsloppscentralen.

Beställ företagskort Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se avgift i avfallstaxan

Kostnad

Kostnad för hantering av grovavfall ingår inte i verksamheternas grundavgift. Med företagskortet kan verksamheter lämna sitt grovavfall på kretsloppscentralen till självkostnadspris. Fakturering sker en gång i månaden.

Farligt avfall

Verksamheter får inte lämna farligt avfall på kretsloppscentralen, transporttillstånd krävs för verksamheters farliga avfall. Det innebär att verksamheter som ger upphov till farligt avfall behöver upphandla en egen entreprenör för denna hantering.
Läs mer om farligt avfall

Elavfall

Om ni vill lämna elavfall på kretsloppscentralen behöver det registreras på El-kretsens webbsida för att få ett avlämnarintyg. Det ska visas upp för personalen på kretsloppscentralen innan du lämnar elavfallet.
Läs mer om elavfall

Vid frågor

Kontakta Servicecenter 08-578 291 00 eller e-post: servicecenter@tyreso.se


Läs mer om kretsloppscentralen

Läs mer om avfall och återvinning

Om det är strömavbrott i hela fastigheten och även i området runt omkring så är det troligen något som Vattenfall måste åtgärda. På deras webbplats kan du se aktuella strömavbrott i Tyresö.

Strömavbrott hos Vattenfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är det strömlöst på enstaka platser i fastigheten?
Ring fastighets felanmälan 08-578 299 00.

Tips vid strömavbrott!

Tänk på att inte öppna kylar och frysar!

Underhåll av utemiljön runt kommunens fastigheter sker enligt underhållsplaner, behov och synpunkter samt efter felanmälan från verksamheten. Vid övergripande frågor, kontakta fastighetsförvaltaren.

Vem sköter skötseln av utemiljön på fastighetsavdelningens tomtmark?

Kommunens utemiljöenheten sköter miljön runt kommunens egna fastigheter. De sköter all tomtmark, träd, rabatter, lekredskap med mera.

Utemiljöenheten får därmed en samlad översyn över all mark i kommunen för att kunna förbättra vår utemiljö ytterligare. 

Vem sköter snö- och halkbekämpning?

Snö- och halkbekämpning sköts av utemiljöenheten efter beställning från fastighetsenheten.

När sker snöröjningen?

Vilka insatser som görs baseras på vädret samt prognoser från SMHI.
Utföraren ska hålla jour och beredskap under perioden 1 oktober till 15 maj, inklusive sandupptagning.
Vid fortsatt snöfall pågår arbete med snö- och halkbekämpning alla dagar.
Snöröjning på förskolor och grundskolor kan ske under dygnets alla timmar.
Brandstation, varumottagningar och tillgänglighetsramper prioriteras.

Var plogas, skottas och sandas det?

Det plogas på vägen till verksamheten, gångvägar fram till entréer och eventuell parkering.

Det ska handskottas och halkbekämpas vid entréer, utrymningsdörrar, trappor och ramper eller på andra ytor där maskiner inte kan användas.

Kan vi beställa extra snöskottning?

Ja, gör en beställning med referens (tidigare beställarkod) eller fakturaadress till fastighet.

När sker sandupptagning?

Generellt varje år:
Vårt mål, om vädret tillåter, är att sanden ska tas bort mellan 15 april och 15 maj varje år. Anledningen till att vi inte börjar sandsopning tidigare beror på att det fortfarande kan vara minusgrader på nätterna som medför halka. Reservation för eventuella förseningar som kan förekomma.

Läs mer om snöröjning och sandupptagning

När sugs/rensas brunnarna på gården?

Efter att all sandupptagning är klar påbörjas sugning och rensning av alla dagvattenbrunnar.
Sugning/rensning av alla dagvattenbrunnar på gårdarna sker en gång på våren och en gång på hösten.

När rensas stuprör och hängrännor?

Rensning av stuprör och hängrännor på görs kontinuerligt en gång på våren och en gång på hösten av anlitad entreprenör.

När städas och töms papperskorgar på gården?

Det sker löpande, dock minst en gång i veckan samt efter felanmälan från verksamheten.

Vem ansvarar för parker, utegym och lekplatser vid bad?

Kultur-och fritidsförvaltningen ansvarar för kommunens parker, utegym och lekplatser vid bad.
Felanmälan gör du via denna länk: https://www.tyreso.se/organisation--styrning/insyn-och-paverkan/synpunkter-och-felanmalan.html Länk till annan webbplats.

Anläggningar:

 • Skateparken (Wättingestråket)
 • Parkourparken (Wättingestråket)
 • Utegym (Alby, Strandskolan, Wättingestråket, Fornuddsparken)

Lekplatser:

 • Albybadet, prästgårdens lekplats
 • Hästhagsbadet (gunga)
 • Strandbadet
 • Trinntorpsbadet
 • Öringebadet (gunga)

Vid frågor, mejla till fritid@tyreso.se

När besiktas lekplatser och lekredskap?

Lekplatser och lekredskap besiktas en gång per år av auktoriserad besiktningsman som kommunen anlitar.


Ska ni ha utrymnings- och brandövning i fastigheten?

Alla enheter måste beställa hjälp av fastighetsenheten för att få genomföra en utrymningsövning. Beställ via fastighetsenheten minst 7 dagar innan planerad övning.

Larmarbeten måste utföras av fackman med anläggningsskötarutbildning.

Vänligen följ dessa instruktioner!

Gör så här:

 1. Beställ till fastighetsenheten minst 7 dagar innan utrymningsövningen ska ske.
 2. Fyll i vilken dag och klockslag ni vill ha övningen.
 3. Lämna referens (tidigare beställarkod).
 4. Skriv in telefonnummer till kontaktperson.
 5. Tänk på att även ringa till larmcentralen (08-798 44 44), så ingen utryckningsbil kommer.

Efter utlöst brandlarm

Efter att brandlarmet löst ut måste det återställas och det är endast fackman med anläggningsskötarutbildning som får utföra arbete i larmskåpen med på- och avstängning med mera.

Kostnad

Kostnaden är cirka 600 kronor i timmen av entreprenör.
Eftersom det är en verksamhetsknuten övning står verksamheten själva för kostnaden då entreprenören måste åka ut och hjälpa till med på- och avstängning av larmet med mera.

Har du frågor, kontakta din förvaltare.

 • Stor vattenläcka eller översvämning
 • Avloppsstopp i hela byggnaden
 • Ventilationen står stilla i hela byggnaden
 • Trasig maskin (till exempel ugn) i storkök vid matlagning.

Akuta fel - Ring dygnet runt

Dagtid: Fastighet tel 08-578 299 00. 
Övrig tid: Larmcentralen tel 08-798 44 44.

För alla fastighetsägare gäller

 • PBL, Plan- och bygglagen (krav och allmänna råd)
 • HIN, Boverkets föreskrifter
 • BBR, Boverkets byggregler

Enkelt avhjälpta hinder ska vara åtgärdade i publika lokaler. All utökad anpassning än det som krävs enligt dessa lagar. Förordningar och föreskrifter bekostas av verksamheten.

Vad menas med publika/offentliga lokaler?

Med offentliga och publika lokaler menas lokaler dit allmänheten har tillträde. Det kan vara delar av skollokaler och andra lokaler som riktar sig till eller används av allmänheten genom att lokalerna hyrs ut eller att allmänheten har bjudits in. Till publika lokaler räknas också till exempel idrottsanläggningar och bibliotek.

Lagar, förordningar och föreskrifter

Dessa tre är tvingande regler, och det måste följas.

Vill du ha mer information kontakta din fastighetsförvaltare.

Kommunen har fyra fastighetsförvaltare som har huvudansvaret för sina objekt/fastigheter vilket innebär hyresgästansvar, budget, investeringar, drift och underhåll samt lokalplanering.


Sidan publicerad av: fastighet@tyreso.se
Senast uppdaterad: 30 april 2024