Mark och lokaler för företagsetablering

Tyresö kommun har flera företags- och industriområden avsedda för verksamhetsetablering. Letar du ledig mark och lediga lokaler i Tyresö och närliggande kommuner kan du söka via en webbtjänst.

Industri- och arbetsplatsområden

I Tyresö kommun finns det just nu tre större industri- och arbetsplatsområden. Ett till område, Lindalshöjden, är för närvarande under utveckling. Klicka på respektive område för att läsa mer:

Kommunen har ingen ledig mark för företagsetableringar och det finns begränsade möjligheter att planlägga för ytterligare arbetsplatsområden inom kommunens gränser. De delar av Tyresö som inte redan är bebyggda omfattas till största delen av olika skyddsbestämmelser, inom ramen för nationalpark, naturreservat samt planlagda park- och naturområden.

Angränsande till Tyresö kommun ligger Skrubbatriangeln, ett företagsområde som hör till Stockholms kommun, samt Ältadalens arbetsplatsområde som hör till Nacka kommun.

Dessutom växer Tyresö genom ett markförvärv från Stockholm. Det nya området Lindalshöjden föreslås att utvecklas till ett företagsområde.

Kontorshotell och coworking

Till dig som är intresserad av att hyra in dig på ett kontorshotell eller coworkingställe i Tyresö. Har du tips på fler får du gärna mejla oss på: naringsliv@tyreso.se

Go2work, Vendelsövägen 17 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Bollmora företagsområde

Kvarteret Järnet har omvandlats till ett bostadskvarter med inslag av förskoleskolverksamhet samt vissa servicefunktioner som gym, restauranger, bankkontor med mera. Övriga kvarter inom Bollmora företagsområde, kvarteret Kopparen och Tennet, inrymmer blandade verksamheter som gruppbostäder bensinstation, restauranger, brandstation, läkarmottagning samt industrihus med varierande typer av verksamheter.

Området är centralt beläget i Tyresö och har utmärkta kommunikationer med bland annat direktkontakt till motorvägen.

Södra Lindalen

Södra Lindalens företagområde

Tyresös största verksamhetsområde finner du centralt placerat med ett attraktivt läge med närhet till av- och påfarter mot Stockholm som underlättar vid transporter. I området finns varierade verksamheter med allt från småindustri, lager, kontor och tjänsteföretag. Posten har ett kontor för företag i området och det finns gym och lunchrestauranger. Endast 1,5 km öster om området ligger Tyresö Centrum. Där finns det ett bredare utbud av service och butiker.

Lindalens företagsområde

Lindalshöjdens företagsområde

Tyresö växer med tillskott av ny mark mellan verksamhetsområdena Skrubba, Stockholm och Ältaberg, Nacka. Området är lätt tillgängligt med av- och påfarter utmed motorväg 229, Tyresövägen. Dessutom är det på cykelavstånd till centrala Tyresö.

Planerad framtida markanvändning är att utveckla Lindalshöjden till ett företagsområde som även rymmer drivmedelsstationer och eventuellt en brandstation. Området ska bidra till att stärka Tyresös näringsliv genom att skapa förutsättningar för att företag kan vara kvar och utvecklas i Tyresö samt till eventuella nyetableringar.

Är du intresserad av mark i det nya området?
Då kan du lämna en intresseanmälan:

Läs mer om Lindalshöjden och hur du anmäler ditt intresse för mark

Petterboda företagsområde

Petterboda företagsområde

Petterboda nås med bil från Nynäsvägen (73) via Tyresövägen (229) och är ett av de mindre företagsområdena. Där finns även kommunens återvinningscentral. Flera av företagen här är verksamma inom olika branscher, från mekanisk industri och maskinbearbetning till renodlade tjänsteföretag. Närhet finns till restaurang, livsmedelsaffär, grönområden och goda kommunikationer, bland annat direktbuss till centrala Stockholm.

Trollbäckens företagsområde

Verksamheterna i Trollbäckens företagsområde kännetecknas i dag av vad som kan sägas vara typisk småindustri av lättare karaktär där inslaget av bilserviceföretag och företag med anknytning till byggbranschen dominerar.

Sök ledig mark och lokaler i webbtjänsten

Privata hyresvärdar, fastighetsägare och kommunala Tyresö bostäder erbjuder lokaler för kommersiell verksamhet.

Ledig mark, fastigheter till salu och lediga lokaler i Tyresö och södra Storstockholm som annonseras ut via Objektvision kan sökas via karta i vår webbtjänst.

Under fliken Visa lista kan du söka efter önskad lokaltyp, lokalyta etc.

Sök ledig mark och lokaler i webbtjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Planering för nya arbetsplatsområden

Utvecklingsprojekt vid Skrubba. Tyresö har tillsammans med grannkommunerna Stockholm och Nacka arbetat aktivt inom det kallade LÄSK-projektet som nu är färdigställt. Det är i första hand områdena Skrubbatriangeln, Ältadalen och Hedvigslund som omfattades av dessa kommungemensamma arbetsinsatser, dels med ny infrastruktur och nya bostäder samt även nya arbetsplatser i företagsområdet Hedvigslund.

Tillgänglighet till lokaler

Tillgänglighetshandbok. Tyresö kommun har tagit fram en tillgänglighetshandbok som ger förvaltningar, entreprenörer och byggherrar anvisningar om hur vi kan skapa ett Tyresö tillgängligt för personer med funktionsnedsättning – vare sig när det gäller flerbostadshus, offentliga och kommersiella lokaler eller utomhusmiljö.

Tillgänglighetshandboken , 3.8 MB.

Tillgänglighetsregler. Enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler och på allmänna platser ska åtgärdas. På Boverkets webbplats kan du läsa hur du kan göra. Där hittar du också deras sammanställning av regler om tillgänglighet – regler som Boverket och andra myndigheter har ansvar för.

Om tillgänglighet på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Sätta upp en skylt

Beroende på skyltens storlek krävs ofta bygglov för att du ska få sätta upp en skylt vid din verksamhet. Kommunen har ett skyltprogram som vägleder dig när du ska skylta.

Läs mer om skyltning i Tyresö 

Sidan publicerad av: servicecenter@tyreso.se
Senast uppdaterad: 27 mars 2024