Mark och lokaler för företagsetablering

Du kan söka ledig mark och lediga lokaler i Tyresö och närliggande kommuner via en webbtjänst.

Industri- och arbetsplatsområden

I Tyresö kommun finns det fyra större industri- och arbetsplatsområden:

  • Bollmora industriområde
  • Petterboda industriområde
  • Södra Lindalens industriområde
  • Trollbäckens industriområde

Kommunen har ingen ledig mark för företagsetableringar och det finns begränsade möjligheter att planlägga för ytterligare arbetsplatsområden inom kommunens gränser. De delar av Tyresö som inte redan är bebyggda omfattas till största delen av olika skyddsbestämmelser, inom ramen för nationalpark, naturreservat samt planlagda park- och naturområden.

Angränsande till Tyresö kommun ligger Skrubbatriangeln, ett företagsområde som hör till Stockholms kommun, samt Ältadalens arbetsplatsområde som hör till Nacka kommun.

Sök ledig mark och lokaler i webbtjänsten

Privata hyresvärdar, fastighetsägare och kommunala Tyresö bostäder erbjuder lokaler för kommersiell verksamhet.

Ledig mark, fastigheter till salu och lediga lokaler i Tyresö och södra Storstockholm som annonseras ut via Objektvision kan sökas via karta i vår webbtjänst.

Under fliken Visa lista kan du söka efter önskad lokaltyp, lokalyta etc.

Sök ledig mark och lokaler i webbtjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Planering för nya arbetsplatsområden

Tredimensionell fastighetsbildning. Stadsbyggnadsförvaltningen utreder hur befintlig mark och enskilda fastigheter ska kunna utnyttjas bättre. En ny möjlighet att utnyttja befintliga fastigheter bättre har öppnats genom så kallad tredimensionell fastighetsbildning (3D). Detta innebär att fastigheter kan avgränsas i höjd och djupled så att våningsplan och anläggningar inom samma byggnadskonstruktion kan ligga på skilda fastigheter och därmed ha olika ägare. Målet är att under denna mandatperiod ha utvecklingsplanen klar. Arbetet sker i samråd med berörda företagare.

Utvecklingsprojekt vid Skrubba. Tyresö arbetar aktivt tillsammans med grannkommunerna Stockholm och Nacka inom det så kallade LÄSK-projektet för att i gränsområdet mellan kommunerna planlägga för ytterligare arbetsplatser, bostäder samt ny infrastruktur. Det är i första hand områdena Skrubbatriangeln, Ältadalen och Hedvigslund som omfattas av dessa kommungemensamma arbetsinsatser. Det finns goda förutsättningar för att dessa områden skulle kunna utvecklas till att innehålla ett tusental bostäder och flera tusen arbetsplatser.

Tillgänglighet till lokaler

Tillgänglighetshandbok. Tyresö kommun har tagit fram en tillgänglighetshandbok som ger förvaltningar, entreprenörer och byggherrar anvisningar om hur vi kan skapa ett Tyresö tillgängligt för personer med funktionsnedsättning – vare sig när det gäller flerbostadshus, offentliga och kommersiella lokaler eller utomhusmiljö.

Tillgänglighetshandboken , 3.8 MB.

Tillgänglighetsregler. Enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler och på allmänna platser ska åtgärdas. På Boverkets webbplats kan du läsa hur du kan göra. Där hittar du också deras sammanställning av regler om tillgänglighet – regler som Boverket och andra myndigheter har ansvar för.

Om tillgänglighet på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Sätta upp en skylt

Beroende på skyltens storlek krävs ofta bygglov för att du ska få sätta upp en skylt vid din verksamhet. Kommunen har ett skyltprogram som vägleder dig när du ska skylta.

Läs mer om skyltning i Tyresö 

Sidan publicerad av: servicecenter@tyreso.se
Senast uppdaterad: 8 november 2022