Upphandling

För dig som vill lämna anbud och för dig som vill beställa en vara eller tjänst. Här hittar du också alla Tyresö kommuns aktuella upphandlingar.

Om upphandling

 • För anbudsgivare

  Information för dig som är anbudsgivare.
 • Avtalskatalog

  Här finner du Tyresö kommuns avtalskatalog
 • Aktuella upphandlingar

 • Samordnad varudistribution

  Åtta Södertörnskommuner samarbetar om samordnad varudistribution för att halvera kommunernas koldioxidutsläpp. Även trafikmiljön blir säkrare. Färre varutransporter trafikerar skolor och förskolor, och transporterna styrs till lämpliga tider.
 • E-handel

  Elektronisk handel (e-handel) är ett sätt att effektivisera flödet från beställning till betalning. Vi använder Visma Proceedo som e-handelssystem.
 • Leverantörsbank för direktupphandlingar

  Du som företagare kan anmäla dig till vår leverantörsbank som hjälper oss på kommunen att hitta rätta leverantörer inför direktupphandlingar.
Sidan publicerad av: upphandling@tyreso.se
Senast uppdaterad: 6 februari 2024

Hitta på sidan