Företagande i Tyresö

Här finns information för dig som har företag i Tyresö kommun och dig som vill starta företag här.

Tyresö koncentrerar sina näringslivsinsatser på att skapa ett bra företagsklimat för etablerade företag.

Hela den kommunala organisationen ska ge företagarna en snabb och korrekt service, med näringslivschefen och företagslotsen som problemlösare och kontaktskapare.

Kontakta kommunen

Näringslivschefen

Kontaktuppgifter till näringslivschefen i Tyresö kommun, hittar du upptill på den här sidan under "Kontakt".

Företagslotsen

Företagslotsen vägleder företagare när det gäller lagar och regler och kan hjälpa till med direktkontakter med kommunen och andra myndigheter, tillståndsfrågor och mycket annat. Tanken är att skapa förutsättningar för en effektiv handläggning av företagens ärenden och verka för öppenhet och dialog.

Företagslotsen Anna Sandqvist svarar på dina frågor och guidar dig rätt i kommunen. Du når företagslotsen via telefon 08-578 291 00 eller genom att mejla till servicecenter@tyreso.se

Exempel på vad du kan få hjälp med:

 • allmän företagsrådgivning
 • kontakter in i kommunen
 • förslag på tillstånd som du behöver söka
 • plan- och bygglov
 • tips på hur du söker ledig mark eller lokaler.

Kommunen stöttar det lokala näringslivet genom att:

 • via Servicecenter erbjuda kommunens företagare en väg in-service
 • regelbundet bjuda in företagarna till informations- och diskussionsmöten
 • hela kommunens förvaltningsorganisation arbetar för ett gott näringslivsklimat
 • erbjuda ”starta eget”-rådgivning via Nacka-Tyresö-Värmdö Nyföretagarcentrum
 • aktivt samarbeta med lokalavdelningen av föreningen Företagarna i Tyresö
 • stödja andra lokala nätverk för företagare
 • på olika sätt aktivt stödja Ung Företagsamhets verksamhet på Tyresö gymnasium
 • skicka ut nyhetsbrevet Näringslivsnytt.

Prenumerera på nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet Näringslivsnytt

Vad tycker du om kommunens service?

Om du som företagare har varit i kontakt med oss i olika ärenden inom områdena bygglov, miljö och hälsa, livsmedel, serveringstillstånd och brand kan du bli kontaktad av ett undersökningsföretag, som vill att du svarar på ett antal frågor. Det handlar om frågor som är kopplade till olika servicefaktorer som information, tillgänglighet, bemötande, effektivitet och kompetens i mötet med kommunen. Resultatet presenteras som NKI-värden (Nöjd kund-index). Ju högre NKI-värdet är desto bättre uppfattas kommunens service.

Samma undersökning görs i flera kommuner i Sverige. Förutom att kommunen får ett underlag för att prioritera insatser kan kommunen också jämföra sig med andra som gör samma undersökning och vi kan lära av varandra.

Sedan den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddsförordning (GDPR). Den har ersatt personuppgiftlagen (PUL). Utifrån GDPR är all data som lagras i SKR:s insiktsdatabas/webbverktyg anonymiserad. Materialet används för statistiska ändamål och det går inte att identifiera specifika personer eller företag i databasen.

Sidan publicerad av: servicecenter@tyreso.se
Senast uppdaterad: 7 maj 2021