Företagande i Tyresö

Här finns information för dig som har företag i Tyresö kommun och dig som vill starta företag här.

Tyresö koncentrerar sina näringslivsinsatser på att skapa ett bra företagsklimat för etablerade företag.

Hela den kommunala organisationen ska ge företagarna en snabb och korrekt service, med näringslivschefen och företagslotsen som problemlösare och kontaktskapare.

Kontakta kommunen

Näringslivschefen

Kontaktuppgifter till näringslivschefen i Tyresö kommun, hittar du upptill på den här sidan under "Kontakt".

Företagslotsen

Företagslotsen vägleder företagare när det gäller lagar och regler och kan hjälpa till med direktkontakter med kommunen och andra myndigheter, tillståndsfrågor och mycket annat. Tanken är att skapa förutsättningar för en effektiv handläggning av företagens ärenden och verka för öppenhet och dialog.

Företagslotsen Anna Sandqvist svarar på dina frågor och guidar dig rätt i kommunen. Du når företagslotsen via telefon 08-578 291 00 eller genom att mejla till servicecenter@tyreso.se

Exempel på vad du kan få hjälp med:

 • allmän företagsrådgivning
 • kontakter in i kommunen
 • förslag på tillstånd som du behöver söka
 • plan- och bygglov
 • ritningar.

Söker du mark och lokaler?

Etableringsforum underlättar för företag att komma i kontakt med Tyresö kommun och att etablera sig här. Det gäller både Tyresöföretag som vill växa och företag som kommer utifrån. Tanken är att du som företagare ska bli lotsad rätt redan från början.

När du har bokat en mötestid hos Etableringsforum får du träffa näringslivschefen, chefen för enheten analys och tillväxt samt översiktsplaneraren. De vet vad det kommer att finnas för möjligheter till företagsetableringar, nu och på sikt, och de kan förmedla kommunens gemensamma syn.

Läs mer om Etableringsforum och hur du bokar tid

Så stöttar kommunen det lokala näringslivet:

 • Vi erbjuder kommunens företagare "en väg in"-service via Servicecenter.
 • Vi erbjuder Etableringsforum – ett stöd för dig som söker mark och lokaler.
 • Vi gör regelbundet företagsbesök och bjuder in till företagarträffar.
 • Vi erbjuder ”starta eget”-rådgivning via Nacka-Tyresö-Värmdö Nyföretagarcentrum.
 • Vi samarbetar aktivt med lokalavdelningen av föreningen Företagarna i Tyresö.
 • Vi stödjer på olika sätt aktivt Ung Företagsamhets verksamhet på Tyresö gymnasium.
 • Vi informerar via nyhetsbrevet Näringslivsnytt.

Prenumerera på nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet Näringslivsnytt

Sidan publicerad av: servicecenter@tyreso.se
Senast uppdaterad: 4 oktober 2021