Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Företagande i Tyresö

Här hittar du information som berör dig som har företag i Tyresö kommun och dig som vill starta företag här.

Tyresö koncentrerar sina näringslivsinsatser på att skapa ett bra företagsklimat för etablerade företag.

Hela den kommunala organisationen ska ge företagarna en snabb och korrekt service, med näringslivschefen och företagslotsen som problemlösare och kontaktskapare.

Kommunen stöttar det lokala näringslivet genom att:

  • via Servicecenter erbjuda kommunens företagare en väg in-service
  • regelbundet bjuda in företagarna till informations- och diskussionsmöten
  • hela kommunens förvaltningsorganisation arbetar för ett gott näringslivsklimat
  • erbjuda ”starta eget”-rådgivning via Nacka-Tyresö-Värmdö Nyföretagarcentrum
  • aktivt samarbeta med lokalavdelningen av föreningen Företagarna i Tyresö
  • stödja andra lokala nätverk för företagare
  • på olika sätt aktivt stödja Ung Företagsamhets verksamhet på Tyresö gymnasium
  • skicka ut nyhetsbrevet Näringslivsnytt.

Servicemätning

Om du som företagare har varit i kontakt med oss i olika ärenden inom områdena bygglov, miljö och hälsa, livsmedel, serveringstillstånd och brand kan därför bli kontaktad av ett undersökningsföretag, som vill att du svarar på ett antal frågor. Det handlar om frågor som är kopplade till olika servicefaktorer som information, tillgänglighet, bemötande, effektivitet och kompetens i mötet med kommunen. Resultatet presenteras som NKI-värden (Nöjd kund-index). Ju högre NKI-värdet är desto bättre uppfattas kommunens service.

Samma undersökning görs i flera kommuner i Sverige. Förutom att kommunen får ett underlag för att prioritera insatser kan kommunen också jämföra sig med andra som gör samma undersökning och lära av varandra.

Sedan den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddsförordning (GDPR). Den har ersatt personuppgiftlagen (PUL). Utifrån GDPR är all data som lagras i SKR:s insiktsdatabas/webbverktyg anonymiserad. Materialet används för statistiska ändamål och det går inte att identifiera specifika personer eller företag i databasen.

Prenumerera på Näringslivsnytt

Kontakta Servicecenter

Sidan publicerad av: servicecenter@tyreso.se
Senast uppdaterad: 27 november 2019
Upp