Information för utställare på Tyresöfestivalen

Lördagen den 7 september 2024 kl 11–16 arrangerar Tyresö kommun Tyresöfestivalen för trettonde året i rad – hela Tyresös fest som har mångfald och omtanke som stående ledord. Festivalen är en bra chans för din verksamhet att möta Tyresöbor.

Som förening, organisation eller företagare bidrar du till festivalen genom att arrangera en prova på-aktivitet, utställning, ha matförsäljning eller liknande. Tillsammans gör vi en innehållsrik festival för alla Tyresöbor.

Tyresö kommun ansvarar för samordning, planering och marknadsföring av evenemanget som helhet.

Stort festivalområde i centrumområdet

Festivalen äger rum längs stråket från stadsparken utmed Wättinge gårdsväg och i området runt kulturcentrum Kvarnhjulet.

Viktiga datum

26 maj: sista anmälningsdag.

Mitten på augusti: Informationsmöten för utställare då du får placering och praktisk information. Du får också områdeskarta och säkerhetsinformation.

När du är med som utställare åtar du dig att:

 • ansvara för en aktivitet och/eller ett försäljningsstånd
 • själv ta med dig allt som hör till din utställningsplats (arrangören har tyvärr ingen möjlighet att låna ut bord, tält eller annat utställningsmaterial)
 • sprida information om festivalen via egna kanaler
 • ansvara för säkerheten kring aktiviteten eller försäljningsståndet
 • ansvara för att din utställningsplats är klar när festivalen öppnar klockan 11.00 och inte blir nedmonterad förrän festivalen stänger klockan 16.00
 • inte köra med bilar eller parkera på festivalområdet mellan klockan 11.00 och 16.00
 • planera för alla slags väder (arrangören har inga presenningar eller paraplyer att låna ut)
 • ansvara för att utställningsplatsen lämnas ren och fin
 • följa kraven för livsmedelssäkerhet vid eventuell matförsäljning
  Se smohf.se (Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund) Länk till annan webbplats.

Tyresöfestivalen följer kommunens likabehandlingspolicy och utställande verksamheter ska kännetecknas av ett respektfullt bemötande av alla människor. Festivalen har nolltolerans mot diskriminering.

Hyra utställningsplats på festivalområdet

Det kostar ingenting att delta som utställare på Tyresöfestivalen för kommunala verksamheter eller Tyresöbaserade föreningar. För andra aktörer tas en avgift ut. Behövs det el till aktiviteten kostar det en liten slant oavsett vem som är utställare.

Platshyra och elkostnad

Priser exklusive moms.

Organisation

Platshyra

El

Kommunala verksamheter

Gratis

200 kr

Föreningar i Tyresö

Gratis

200 kr

Externa föreningar (som inte har säte i Tyresö)

1 500 kr

200 kr

Fackförbund

1 000 kr

200 kr

Företag inkl foodtrucks

1 500 kr

200 kr

Politiska organisationer

1 500 kr

200 kr

Tillsammans gör vi skillnad för miljön!

I Tyresö kommun arbetar vi aktivt med att försöka minska avfallsmängderna för ett hållbarare samhälle. Vi ber dig därför att i möjligaste mån undvika engångsartiklar. Om detta inte är möjligt ska du i så långt det går ersätta plastartiklar med produkter i andra material, som exempelvis papper. På festivalområdet kommer det att finnas sortering av pappers- och plastförpackningar. Tack för att ni källsorterar ert material i dessa behållare. Vi uppmanar besökare till att ta med sig egen mugg och matlåda när de beställer mat på området. Se därför till att det är möjligt även hos er.

Festivalen genomförs med reservation för eventuella ändringar till följd av myndighetsrekommendationer eller liknande.

Välkommen att anmäla dig som utställare!

Anmälan öppnar den 2 april.

Till anmälningsformuläret Länk till annan webbplats.

Har du frågor?

Kontakta projektledningen för Tyresöfestivalen kulturen@tyreso.se

Sidan publicerad av: kulturen@tyreso.se
Senast uppdaterad: 12 april 2024