Tillstånd, tillsyn och avfall

Här hittar du information om olika tillstånd som du kan ansöka om som näringsidkare.

Servicegarantier

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, SMOHF, arbetar på uppdrag av Tyresö, Haninge och Nynäshamns kommuner. SMOHF kontrollerar verksamheter som berörs av miljöbalken och livsmedelslagstiftningen samt verksamheter som säljer alkohol och tobak.

Här kan du läsa om vilken service och kvalitet du kan förvänta dig när du har kontakt med SMOHF:

Servicegarantier Länk till annan webbplats.

Läs mer om Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, SMOHF Länk till annan webbplats.

Alkohol – serveringstillstånd

Serveringstillstånd för sprit, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker lämnas av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, SMOHF.

På SMOHFs webbplats kan du läsa mer om vad som krävs för att få tillstånd, hur du ansöker, vilka handlingar som ska bifogas och vad prövningen kostar. Här finns också information om när du inte behöver ha serveringstillstånd.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund – om serveringstillstånd Länk till annan webbplats.

Här finns direktlänkar till e-tjänsterna för ansökan av olika slags serveringstillstånd:

E-tjänster för serveringstillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avfall och återvinning

Du som har registrerat företag eller är verksamhet i Tyresö hittar här information om vilka kommunala avfallstjänster som finns, samt vilka krav som finns att förhålla sig till.

Avfall och återvinning för företag

Brandfarliga varor

Hantering av brandfarliga varor kontrolleras i Tyresö av Södertörns brandförsvarsförbund.

Södertörns brandförsvarsförbund Länk till annan webbplats.

Bygglov

Bygg-, rivnings- och marklov handläggs av Tyresö kommun.

Läs mer om bygglov

Djur och lantbruk

Om du ska ha vissa djur måste du ansöka om tillstånd hos Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Du söker tillstånd för:

  • Nötkreatur, häst, get, får, svin
  • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • Orm och giftorm.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund – tillstånd för djur Länk till annan webbplats.

Försäljning av tobak, folköl och e-cigaretter

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har hand om tillstånd och tillsyn av försäljning av tobak, folköl och e-cigaretter.

På deras webbplats kan du läsa mer om hur du gör för att få börja sälja folköl, e-cigaretter och påfyllnadsbehållare.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund – om tobak, alkohol och e-cigarretter Länk till annan webbplats.

Här finns direktlänkar för dig som vill ansöka via e-tjänst:

E-tjänster för folköl, tobak och e-cigaretter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Livsmedel

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarar för tillsyn och rådgivning inom livsmedelsområdet. Här ingår bland annat registrering av livsmedelsföretag och livsmedelsanläggning.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund – livsmedel Länk till annan webbplats.

Lokaler

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund kontrollerar lokaler i offentlig miljö. En del lokaler är anmälningspliktiga enligt miljöbalken, till exempel skolor, förskolor, bassängbad och kosmetiska solarier.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund – lokaler Länk till annan webbplats.

Lotteritillstånd

Om din förening vill anordna ett lotteri måste du söka tillstånd från Tyresö kommun.
För information om lotteri och lotteritillstånd ring Stefan Fridén, tel 08-578 291 02.

Länshållningsvatten

Vid sprängning, borrning, schaktning, upplag av massor och olika typer av entreprenader kan vatten ansamlas i schaktgropar eller låga punkter. Det vattnet kallas för länshållningsvatten. Vattnet kan innehålla föroreningar som kan skada miljön och måste därför renas.

Mer information om hantering och anmälan av länshållningsvatten

Miljöskydd

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund kontrollerar att företag och verksamheter följer lagar och föreskrifter som finns för att skydda miljön och vår hälsa.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund – miljöskydd Länk till annan webbplats.

Nyttoparkeringstillstånd

Mobila måltidsförsäljningsställen, så kallade foodtrucks, har möjlighet att söka nyttoparkeringstillstånd för att bedriva tillfällig försäljning på allmän parkeringsplats där kommunen är väghållare.

Villkor och ansökan om nyttoparkeringstillstånd

OVK - obligatorisk ventilationskontroll

Det är den som äger byggnaden som har ansvar för att OVK utförs.

OVK ska göras regelbundet av en certifierad kontrollant i de flesta byggnader där det vistas många människor eller bedrivs verksamhet. Efter utförd kontroll ska ett besiktningsprotokoll skickas till byggnadens ägare samt till kommunen.

Skicka in besiktingsprotokoll för OVK

Sotning och brandskyddskontroll

I Tyresö är det Nacka och Tyresö Sotningsdistrikt AB som sotar. De har avtal med Södertörns brandförsvarsförbund, SBFF.

På SBFF:s webbplats finns kontaktuppgifter till Tyresös sotningsdistrikt. Där kan du också läsa om hur ofta sotning ska ske, och hur mycket det kostar.

Södertörns brandförsvarsförbund Länk till annan webbplats.

Spelautomater

Tillstånd för spelautomater lämnas av Spelinspektionen.

Spelinspektionen Länk till annan webbplats.

Upplåtelse av allmän plats

Det är polismyndigheten som upplåter offentlig plats för olika ändamål. Men när det gäller kommunal mark fungerar kommunen som remissinstans åt polismyndigheten, så du ska alltid börja med att kontakta kommunen.

Läs mer om upplåtelse av allmän plats

Vatten och avlopp – VA-rådgivning

Information om tillståndskrav för inrättande av avloppsanläggning hittar du hos Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: servicecenter@tyreso.se
Senast uppdaterad: 6 maj 2024