Farligt avfall

Farligt avfall kännetecknas av att det har en eller flera farliga egenskaper, det kan till exempel vara giftigt, cancerframkallande, explosivt, stickande, skärande eller brandfarligt. Även mycket små mängder farligt avfall gör stor skada om det sorteras fel, det är därför viktigt att du inte blandar ditt farliga avfall med rest- eller grovavfallet, eller häller det i avloppet.


 • Frätande ämnen (syror, lut, ammoniak).
 • Kemikalier, rengöringsmedel för hem och bil.
 • Avfall innehållande kadmium, kvicksilver, arsenik, bly, koppar, silver, tallium.
 • Bilbatterier eller andra uppladdningsbara batterier eller apparater.
 • Mediciner, sprutor och kanyler lämnas till apoteket.
 • Aerosolspray, hårspray och spraydeodorant.
 • Bekämpningsmedel, insektsspray, råttgift, träskyddsmedel och ogräsmedel.
 • Diverse oljor, spillolja, smörjolja och motorolja.
 • Fotokemikalier, fix och framkallningsvätska.
 • Färg-, lack- och limrester nagellack, burkar med intorkad färg, penslar och rollers med rester av olje- och lackfärg räknas hit. Burkar med rester av vattenlöslig färg hanteras som farligt avfall.
 • Kvicksilverhaltiga material, äldre febertermometrar.
 • Lösningsmedel, thinner, lacknafta, penseltvätt, bensin, terpentin, fotogen, T-sprit och aceton.
 • Rengöringsmedel, silverputs, kalkborttagare, polish, golv- och ugnsrengöringsmedel, blekmedel och fläckborttagningsmedel.
 • Små batterier. Knappcellsbatterier, mobilbatterier, alkaliska batterier. En hel del apparater och leksaker har inbyggda batterier och om du inte kan ta loss det lämnar du hela apparaten till insamling av elavfall.

Här kan du lämna ditt farliga avfall

Du kan lämna farligt avfall på kretsloppscentralen och till vår mobila miljöstation. Batterier och småelektronik kan lämnas i "Samlaren". I Tyresö centrum på KICKS kan du som privatperson lämna in kosmetiskt avfall som exempelvis nagellack, hårfärgningsmedel och parfymer, och på Clas Ohlson kan du lämna in lysrör

Kretsloppscentralen

Som Tyresöbo kan du lämna ditt farliga avfall på kretsloppscentralen. För att få tillträde dit behöver du ett passerkort, det ger dig 20 fria besök per hushåll och år.
Läs om kretsloppscentralen.

Mobila miljöstation

Nu är det enklare för dig att lämna farligt avfall, i april och september besöker vår mobila miljöstation nio olika platser i kommunen.

Exempel på vad du kan lämna till mobila miljöstationen:

 • Sprayflaskor
 • Bekämpningsmedel
 • Kemikalier, batterisyra, ammoniak, lut och kalklösare
 • Oljor och överblivet matfett
 • Fotokemikalier
 • Färg-, lack- och limrester, penslar och rollers med rester av olje- och lackfärg.
 • Nagellack
 • Kvicksilverhaltiga material
 • Lösningsmedel, exempelvis thinner och lacknafta
 • Rengöringsmedel
 • Blekmedel och fläckborttagningsmedel
 • Elektronik upp till en mikrovågsugns storlek
 • Ljuskällor
 • Små och stora batterier
 • Produkter med inbyggda batterier, lämnar du in som de är.

Samlaren

Insamlingsskåpet Samlaren finns på Willys och på stora Coop i Tyresö centrum.

Följande kan du lämna i Samlaren:

 • Glödlampor
 • LED- och lågenergilampor
 • Småbatterier
 • Värmeljuskoppar av aluminium
 • Småelektronik som till exempel mobiltelefoner, rakapparater och eltandborstar.

Allt elavfall och batterier som är större än inkasthålen lämnas på kretsloppscentralen.

 • Släng aldrig trasor med linolja i hushållsavfallet! De kan självantända. Trasorna ska dränkas in med vatten eller förvaras lufttätt.
 • Paketera ditt farliga avfall väl och märk upp förpackningen med vad den innehåller.
 • Farligt avfall som läcker eller är kladdigt riskerar att utsätta den som kommer i kontakt med det för ångor, gaser, damm och spill.
 • Förpacka inte ditt farliga avfall i plast eftersom plast åldras, spricker och riskerar att gå sönder.
 • Sprayburkar innehåller drivmedel och kan explodera om de utsätts för värme, vilket kan hända om de exempelvis står i direkt solljus.
 • Om varje hushåll i Sverige slänger en lågenergilampa om året i sitt hushållsavfall beräknas 25 kilo kvicksilver spridas till miljön. Det kan jämföras med att en tesked kvicksilver kan förgifta en medelstor sjö.

Farligt avfall från företag

Farligt avfall från företag får inte lämnas på kretsloppscentralen på grund av rådande lagstiftning för transporttillstånd och redovisning av egenkontroll.

Företag ska istället vända sig till valfri entreprenör med tillstånd att transportera farligt avfall. Som avfallslämnande företag ska man kunna redovisa vilken typ och mängd av farligt avfall som man lämnat, samt vart det transporteras. Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om avsändare, mottagare, transportör, hämtningsdatum, avfallsslag och avfallsmängd.

Tänk på att spara en kopia av transportdokumentet som du kan visa för tillsynsmyndigheten. Transportdokumenten kan dessutom ligga till grund för ditt företags egenkontroll och uppföljningsarbete.

Transportdokumentet ska undertecknas av dig som lämnar avfallet och det ska följa med transportören till anläggningen som tar emot det. Mottagaren ska också underteckna dokumentet när avfallet tas emot. Om transportdokument saknas kan du få betala en miljösanktionsavgift.

Från den 1 november ska verksamheter börja rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbsidalänk till annan webbplats

Om du vill göra det enkelt kan du anlita ett godkänt företag som hämtar upp ditt farliga avfall vid din verksamhet och transporterar det till återvinning på en behandlingsanläggning.

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 20 oktober 2020