Farligt avfall

Du får inte blanda ditt farliga avfall med hushålls- eller grovavfallet eller hälla det i avloppet. Farligt avfall har en eller flera farliga egenskaper, det kan till exempel vara giftigt, cancerframkallande, explosivt, stickande/skärande eller brandfarligt. Även mycket små mängder farligt avfall gör stor skada om det sorteras fel.

Sortera ut farligt avfall


 • Frätande ämnen (syror, lut, ammoniak)
 • Kemikalier, rengöringsmedel för hem och bil
 • Avfall innehållande kadmium, kvicksilver, arsenik, bly, koppar, silver, tallium
 • Bilbatterier eller andra uppladdningsbara batterier eller apparater
 • Mediciner, sprutor och kanyler lämnas till apoteket.
 • Aerosolspray, hårspray och spraydeodorant.
 • Bekämpningsmedel, insektsspray, råttgift, träskyddsmedel och ogräsmedel.
 • Diverse oljor, spillolja, smörjolja och motorolja.
 • Fotokemikalier, fix och framkallningsvätska.
 • Färg-, lack- och limrester nagellack, burkar med intorkad färg, penslar och rollers med rester av olje- och lackfärg räknas hit. Burkar med rester av vattenlöslig färg hanteras som farligt avfall.
 • Kvicksilverhaltiga material, äldre febertermometrar.
 • Lösningsmedel, thinner, lacknafta, penseltvätt, bensin, terpentin, fotogen, T-sprit och aceton.
 • Rengöringsmedel, silverputs, kalkborttagare, polish, golv- och ugnsrengöringsmedel, blekmedel och fläckborttagningsmedel.
 • Små batterier. Knappcellsbatterier, mobilbatterier, alkaliska batterier. En hel del apparater och leksaker har inbyggda batterier och om du inte kan ta loss det lämnar du hela apparaten till insamling av elavfall.

Här kan du lämna ditt farliga avfall

Du kan lämna farligt avfall på kretsloppscentralen och till vår mobila miljöstation. Batterier och småelektronik kan lämnas i "Samlaren". I Tyresö centrum på KICKS kan du som privatperson lämna in kosmetiskt avfall som exempelvis nagellack, hårfärgningsmedel, parfymer och på Clas Ohlson kan du lämna in lysrör

Kretsloppscentralen

Som Tyresöbo kan du lämna ditt farliga avfall på kretsloppscentralen. För att få tillträde dit behöver du ett passerkort, det ger dig 20 fria besök per hushåll och år.
Läs om kretsloppscentralen.

Mobil miljöstation

Nu är det enklare för dig att lämna farligt avfall, i april och september besöker vår mobila miljöstation nio olika platser i kommunen.

Inom kort kan du anmäla dig för att få en påminnelse när miljöstationen är i ditt närområde genom att anmäla dig till vår sms-tjänst. Påminnelsen skickas ut en (1) dag före ankomst.

Exempel på vad du kan lämna till mobila miljöstationen:

 • Sprayflaskor
 • Bekämpningsmedel
 • Kemikalier, batterisyra, ammoniak, lut och kalklösare
 • Oljor och överblivet matfett
 • Fotokemikalier
 • Färg-, lack- och limrester, penslar och rollers med rester av olje- och lackfärg.
 • Nagellack
 • Kvicksilverhaltiga material
 • Lösningsmedel, exempelvis thinner och lacknafta
 • Rengöringsmedel
 • Blekmedel och fläckborttagningsmedel
 • Elektronik upp till en mikrovågsugns storlek
 • Ljuskällor
 • Små och stora batterier
 • Produkter med inbyggda batterier, lämnar du in som de är.

Turlista för mobila miljöstationen 2019

Samlaren

Insamlingsskåpet Samlaren finns på Willys och på stora Coop i Tyresö centrum.

Följande kan du lämna i Samlaren:

 • Glödlampor
 • LED- och lågenergilampor
 • Småbatterier
 • Värmeljuskoppar av aluminium
 • Småelektronik som till exempel mobiltelefoner, rakapparater och eltandborstar.

Allt elavfall och batterier som är större än inkasthålen lämnas på kretsloppscentralen.

 • Släng aldrig trasor med linolja i hushållsavfallet! De kan självantända. Trasorna ska dränkas in med vatten eller förvaras lufttätt.
 • Paketera ditt farliga avfall väl och märk upp förpackningen med vad den innehåller.
 • Farligt avfall som läcker eller är kladdigt riskerar att utsätta den som kommer i kontakt med det för ångor, gaser, damm och spill.
 • Förpacka inte ditt farliga avfall i plast eftersom plast åldras, spricker och riskerar att gå sönder.
 • Sprayburkar innehåller drivmedel och kan explodera om de utsätts för värme, vilket kan hända om de exempelvis står i direkt solljus.
 • Om varje hushåll i Sverige slänger en lågenergilampa om året i sitt hushållsavfall beräknas 25 kilo kvicksilver spridas till miljön. Det kan jämföras med att en tesked kvicksilver kan förgifta en medelstor sjö.

Farligt avfall från företag

Farligt avfall från företag får inte lämnas på kretsloppscentralen på grund av rådande lagstiftning för transporttillstånd och redovisning av egenkontroll. Farligt avfall från företag får endast hämtas av anlitad avfallsentreprenör som har tillstånd att transportera farligt avfall. Som avfallslämnande företag ska man kunna redovisa vilken typ och mängd av farligt avfall som man lämnat, samt vart det transporterats.

 

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 mars 2019
Upp