Farligt avfall

Som privatperson kan du lämna farligt avfall till kretsloppscentralen, insamlingsskåpet Samlaren eller till Mobila miljöstationen. För företag gäller andra regler som innebär att det inte går att lämna avfallet på kretsloppscentralen.

Vad är farligt avfall?

Farligt avfall som kan orsaka stor skada för människors hälsa och miljö om det sorteras fel eller åker ut i avloppet.

Exempel på farligt avfall:

 • sprayflaskor
 • bekämpningsmedel
 • kemikalier, batterisyra, ammoniak, lut och kalklösare
 • oljor och överblivet matfett
 • färg-, lack- och limrester, penslar och rollers med rester av olje- och lackfärg
 • lösningsmedel, exempelvis thinner och lacknafta
 • nagellack, kosmetika och hårprodukter
 • rengöringsmedel.

Använd Sorteringsguiden för att få veta i detalj hur du ska sortera ditt avfall.

 • Släng aldrig trasor med linolja i restavfallet! De kan självantända. Trasorna ska dränkas in med vatten eller förvaras lufttätt.
 • Paketera ditt farliga avfall väl och märk upp förpackningen med vad den innehåller.
 • Farligt avfall som läcker eller är kladdigt riskerar att utsätta den som kommer i kontakt med det för ångor, gaser, damm och spill.
 • Förpacka inte ditt farliga avfall i plast eftersom plast åldras, spricker och riskerar att gå sönder.
 • Sprayburkar innehåller drivmedel och kan explodera om de utsätts för värme, vilket kan hända om de exempelvis står i direkt solljus.
 • Har du spillojla får inte dunkar vara större än 10 liter för att underlätta hanteringen på kretsloppscentralen.

Visste du att ...

 • om varje hushåll i Sverige slänger en lågenergilampa om året i sitt restavfall beräknas 25 kilo kvicksilver spridas till miljön. Detta kan jämföras med att en tesked kvicksilver kan förgifta en medelstor sjö.

För boende i småhus och flerbostadshus

Farligt avfall lämnas till kretsloppscentralen eller till Mobila miljöstationen. Tänk på att förpacka avfallet väl, och skriv tydligt vad är det är om informationen saknas på förpackningen.

På Kicks i Tyresö centrum kan du lämna in kosmetiskt avfall som exempelvis nagellack, hårfärgningsmedel och parfymer.

Elektronik, batterier och lampor kan du lämna hos vissa butiker samt i Samlaren.

Läs mer på sidan om elavfall

Hämtning från flerbostadshus

Fastighetsägare eller hyresvärd kan hänvisa de boende att själva lämna in sitt farliga avfall till kretsloppscentralen, insamlingsskåpet Samlaren eller Mobila miljöstationen. Det är även möjligt att anlita valfri entreprenör med tillstånd att transportera farligt avfall. Avfallet ska hållas inlåst i ett godkänt skåp. Om entreprenör anlitas ska de sköta rapportering till avfallsregistret.

Kretsloppsbilen

Varje vår och höst besöker Kretsloppsbilen (tidigare Mobila miljöstationen) sex olika platser i Tyresö. Här kan privatpersoner lämna farligt avfall och småelektronik upp till storleken av en mikrovågsugn samt återbruk.

För verksamheter

På grund av de lagar som gäller för spårbarhet av farligt avfall, är det inte möjligt för företag och verksamheter att lämna farligt avfall på kretsloppscentralen eller till den mobila miljöstationen.

Företag och verksamheter har skyldighet att sortera ut farligt avfall men måste själva bekosta omhändertagande av det. De är även skyldiga att rapportera mängd och typ av farligt avfall samt var det transporteras.

Farligt avfall från företag och verksamheter får inte lämnas på kretsloppscentralen på grund av rådande lagstiftning för spårbarhet av farligt avfall.

Företag och verksamheter ska sedan 1 november 2020 rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till Naturvårdsverkets avfallsregister.

De verksamheter som enligt lag ska rapportera in uppgifter till avfallsregistret är:

 • verksamheter som producerar farligt avfall
 • verksamheter som använder farligt avfall
 • verksamheter som transporterar farligt avfall
 • verksamheter som samlar in farligt avfall
 • verksamheter som behandlar farligt avfall
 • verksamheter som mäklar eller handlar med farligt avfall.

Vägledning - Rapportera till avfallsregistret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exempel på hur olika verksamheter kan rapportera sitt farliga avfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Två sätt att avlämna farligt avfall

Företag och verksamheter har två alternativ för att avlämna sitt farliga avfall. Dessa alternativ beskrivs nedan. Notera att du, oavsett vald lösning, behöver rapportera dina uppgifter om detta till Naturvårdsverkets avfallsregister.

Anlita ett företag som hämtar

Verksamheten kan vända sig till valfri entreprenör med tillstånd att transportera farligt avfall.

Transportera själv till godkänd anläggning

Företag som innehar transporttillstånd för farligt avfall, eller har anmält transporten till Länsstyrelsen, kan välja att själva transportera detta till valfri godkänd behandlingsanläggning för farligt avfall. Notera att det är bäst att i förväg ringa och anmäla besöket till anläggningen och säkerställa att den tar emot det du vill lämna.

Avfallslämnande företag ska kunna redovisa vilken typ och mängd av farligt avfall som lämnas, samt vart det transporteras. Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om avsändare, mottagare, transportör, hämtningsdatum, avfallsslag och avfallsmängd.

Tänk på att spara en kopia av transportdokumentet som du kan visa för tillsynsmyndigheten. Transportdokumenten kan dessutom ligga till grund för ditt företags egenkontroll och uppföljningsarbete.

Transportdokumentet ska undertecknas av dig som lämnar avfallet och det ska följa med transportören till anläggningen som tar emot det. Mottagaren ska också underteckna dokumentet när avfallet tas emot. Om transportdokument saknas kan du få betala en miljösanktionsavgift.

Förvaring av farligt avfall

I verksamheter där farligt avfall regelbundet uppstår, ska avfallet förvaras i godkänt skåp som hindrar och begränsar skador vid en eventuell brand. Entreprenörer som hanterar farligt avfall kan ofta hjälpa dig med förvaringsutrustning. I verksamheter där utrymme för skåp saknas behöver hämtning av faligt avfall budas så snart det uppstår.

Färger nationella skyltsystemet
Sorteringsguiden

Sorteringsguiden hjälper dig att sortera rätt

Om du är osäker på hur du ska sortera ditt avfall så kan du alltid ta hjälp av Sorteringsguiden.

Sorteringsguiden


Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 12 mars 2024