Farligt avfall

Lysrör, målarfärg, mobiltelefoner, sprayfärg och motorolja är exempel på farligt avfall som kan orsaka stor skada för människors hälsa och miljö om det sorteras fel eller åker ut i avloppet. Här kan du läsa om var du lämnar ditt farliga avfall så att vi tar hand om det.

Här kan du lämna farligt avfall

Farligt avfall lämnas till kretsloppscentralen eller till den Mobila miljöstationen. På Kicks i Tyresö centrum kan du lämna in kosmetiskt avfall som exempelvis nagellack, hårfärgningsmedel och parfymer. Elektronik, batterier och lampor kan du lämna hos vissa butiker.

Läs mer på sidan för elavfall

Tänk på att förpacka avfallet väl, och skriv tydligt vad är det är om informationen saknas på förpackningen.

Läs mer om kretsloppscentralen

Mobila miljöstationen

Varje vår och höst besöker den Mobila miljöstationen sex olika platser i Tyresö. Här kan du lämna farligt avfall och småelektronik upp till storleken av en mikrovågsugn.

Samlaren

Insamlingsskåpet Samlaren finns på Willys och på stora Coop i Tyresö centrum.

Följande kan du lämna i Samlaren:

 • Glödlampor
 • LED- och lågenergilampor
 • Småbatterier
 • Värmeljuskoppar av aluminium
 • Småelektronik som till exempel mobiltelefoner, rakapparater och eltandborstar.

Elavfall och batterier som är större än inkasthålen lämnas på kretsloppscentralen.

Farligt avfall från flerbostadshus och grupphusområden

Fastighetsägare eller hyresvärden kan hänvisa de boende att själva lämna in sitt farliga avfall till kretsloppscentralen eller till Mobila miljöstationen. Fastighetsägare eller hyresvärden kan även anlita valfri entreprenör med tillstånd att transportera farligt avfall. Avfallet bör hållas inlåst i ett godkänt skåp för farligt avfall. Om entreprenör med tillstånd att transportera farligt avfall anlitas så sköter de rapportering till avfallsregistret. 

Farligt avfall från företag och verksamhet

Farligt avfall från företag och verksamheter får inte lämnas till kretsloppscentralen eller till den Mobila miljöstationen.

Företag och verksamheter har skyldighet att sortera ut farligt avfall men måste själva bekosta omhändertagande av det. De är även skyldiga att rapportera mängd och typ av farligt avfall samt var det transporteras.

Farligt avfall från företag och verksamheter får inte lämnas på kretsloppscentralen på grund av rådande lagstiftning för spårbarhet av farligt avfall.

Företag och verksamheter ska sedan 1 november 2020 rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till Naturvårdsverkets avfallsregister.

De verksamheter som enligt lag ska rapportera in uppgifter till avfallsregistret är:

 • verksamheter som producerar farligt avfall
 • verksamheter som använder farligt avfall
 • verksamheter som transporterar farligt avfall
 • verksamheter som samlar in farligt avfall
 • verksamheter som behandlar farligt avfall
 • verksamheter som mäklar eller handlar med farligt avfall

Vägledning - Rapportera till avfallsregistret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exempel på hur olika verksamheter kan rapportera sitt farliga avfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Två sätt att avlämna farligt avfall

Företag och verksamheter har två alternativ för att avlämna sitt farliga avfall. Dessa alternativ beskrivs nedan. Notera att du, oavsett vald lösning, behöver rapportera dina uppgifter om detta till Naturvårdsverkets avfallsregister.

Anlita ett företag som hämtar

Verksamheten kan vända sig till valfri entreprenör med tillstånd att transportera farligt avfall.

Transportera själv till godkänd anläggning

Företag som innehar transporttillstånd för farligt avfall, eller har anmält transporten till Länsstyrelsen, kan välja att själva transportera detta till valfri godkänd behandlingsanläggning för farligt avfall. Notera att det är bäst att i förväg ringa och anmäla besöket till anläggningen och säkerställa att den tar emot det du vill lämna.

Exempel på behandlingsanläggningar:

 • Ragn-Sells avfallsbehandling AB, Upplands-Bro
 • SRV Återvinning AB, Huddinge
 • Stena Recycling, Enskede (obs! mängdbegränsning)
 • Stena Recycling, Huddinge
 • Stena Recycling, Järfälla
 • SÖRAB, Täby

Avfallslämnande företag ska kunna redovisa vilken typ och mängd av farligt avfall som lämnas, samt vart det transporteras. Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om avsändare, mottagare, transportör, hämtningsdatum, avfallsslag och avfallsmängd.

Tänk på att spara en kopia av transportdokumentet som du kan visa för tillsynsmyndigheten. Transportdokumenten kan dessutom ligga till grund för ditt företags egenkontroll och uppföljningsarbete.

Transportdokumentet ska undertecknas av dig som lämnar avfallet och det ska följa med transportören till anläggningen som tar emot det. Mottagaren ska också underteckna dokumentet när avfallet tas emot. Om transportdokument saknas kan du få betala en miljösanktionsavgift.

Förvaring av farligt avfall

I verksamheter där farligt avfall regelbundet uppstår, ska avfallet förvaras i godkänt skåp som hindrar och begränsar skador vid en eventuell brand. Entreprenörer som hanterar farligt avfall kan ofta hjälpa dig med förvaringsutrustning. I verksamheter där utrymme för skåp saknas behöver hämtning av faligt avfall budas så snart det uppstår.

Informationsbroschyr om avfallshantering för företag

Broschyr om avfallshantering , 136.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Vad är farligt avfall?

 • Sprayflaskor
 • Bekämpningsmedel
 • Kemikalier, batterisyra, ammoniak, lut och kalklösare
 • Oljor och överblivet matfett
 • Fotokemikalier
 • Poolkemikalier
 • Färg-, lack- och limrester, penslar och rollers med rester av olje- och lackfärg.
 • Nagellack
 • Kosmetika och hårprodukter
 • Kvicksilverhaltiga material
 • Lösningsmedel, exempelvis thinner och lacknafta
 • Rengöringsmedel
 • Blekmedel och fläckborttagningsmedel
 • Små och stora batterier
 • Produkter med inbyggda batterier
 • Mediciner, sprutor och kanyler (ska lämnas till apotek)
 • Släng aldrig trasor med linolja i restavfallet! De kan självantända. Trasorna ska dränkas in med vatten eller förvaras lufttätt.
 • Paketera ditt farliga avfall väl och märk upp förpackningen med vad den innehåller.
 • Farligt avfall som läcker eller är kladdigt riskerar att utsätta den som kommer i kontakt med det för ångor, gaser, damm och spill.
 • Förpacka inte ditt farliga avfall i plast eftersom plast åldras, spricker och riskerar att gå sönder.
 • Sprayburkar innehåller drivmedel och kan explodera om de utsätts för värme, vilket kan hända om de exempelvis står i direkt solljus.

Visste du att ...

 • om varje hushåll i Sverige slänger en lågenergilampa om året i sitt restavfall beräknas 25 kilo kvicksilver spridas till miljön. Detta kan jämföras med att en tesked kvicksilver kan förgifta en medelstor sjö.
Färger nationella skyltsystemet
Sorteringsguiden

Sorteringsguiden hjälper dig att sortera rätt

Om du är osäker på hur du ska sortera ditt avfall så kan du alltid ta hjälp av Sorteringsguiden.

Sorteringsguiden


Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 11 april 2023