Farligt avfall

Farligt avfall kännetecknas av att det har en eller flera farliga egenskaper, det kan till exempel vara giftigt, cancerframkallande, explosivt, stickande, skärande eller brandfarligt. Även mycket små mängder farligt avfall gör stor skada om det sorteras fel, det är därför viktigt att du inte blandar ditt farliga avfall med rest- eller grovavfallet, eller häller det i avloppet.

 • Sprayflaskor
 • Bekämpningsmedel
 • Kemikalier, batterisyra, ammoniak, lut och kalklösare
 • Oljor och överblivet matfett
 • Fotokemikalier
 • Poolkemikalier
 • Färg-, lack- och limrester, penslar och rollers med rester av olje- och lackfärg.
 • Nagellack
 • Kosmetika och hårprodukter
 • Kvicksilverhaltiga material
 • Lösningsmedel, exempelvis thinner och lacknafta
 • Rengöringsmedel
 • Blekmedel och fläckborttagningsmedel
 • Små och stora batterier
 • Produkter med inbyggda batterier
 • Mediciner, sprutor och kanyler (ska lämnas till apotek)
 • Släng aldrig trasor med linolja i restavfallet! De kan självantända. Trasorna ska dränkas in med vatten eller förvaras lufttätt.
 • Paketera ditt farliga avfall väl och märk upp förpackningen med vad den innehåller.
 • Farligt avfall som läcker eller är kladdigt riskerar att utsätta den som kommer i kontakt med det för ångor, gaser, damm och spill.
 • Förpacka inte ditt farliga avfall i plast eftersom plast åldras, spricker och riskerar att gå sönder.
 • Sprayburkar innehåller drivmedel och kan explodera om de utsätts för värme, vilket kan hända om de exempelvis står i direkt solljus.

Visste du att ...

 • om varje hushåll i Sverige slänger en lågenergilampa om året i sitt restavfall beräknas 25 kilo kvicksilver spridas till miljön. Detta kan jämföras med att en tesked kvicksilver kan förgifta en medelstor sjö.

Här kan hushållen lämna sitt farliga avfall

Som privatperson i Tyresö kan du lämna ditt farliga avfall på kretsloppscentralen. För att få tillträde dit behöver du ett passerkort, det ger dig 20 fria besök per hushåll och år.

Läs mer om Kretsloppscentralen

Mobila miljöstationen

Den mobila miljöstationen är en lastbil där du som privatperson kan lämna ditt farliga avfall och mindre elavfall (upp till en mikrovågsugns storlek). Under april och september besöker den nio olika platser i kommunen.

Läs mer om mobila miljöstationen

Batterier och småelektronik kan lämnas i "Samlaren". På KICKS i Tyresö centrum kan du lämna in kosmetiskt avfall som exempelvis nagellack, hårfärgningsmedel och parfymer. Clas Ohlson i Tyresö centrum tar emot lysrör.

Samlaren

Insamlingsskåpet Samlaren finns på Willys och på stora Coop i Tyresö centrum.

Följande kan du lämna i Samlaren:

 • Glödlampor
 • LED- och lågenergilampor
 • Småbatterier
 • Värmeljuskoppar av aluminium
 • Småelektronik som till exempel mobiltelefoner, rakapparater och eltandborstar.

Elavfall och batterier som är större än inkasthålen lämnas på kretsloppscentralen.

Farligt avfall från verksamheter

Farligt avfall från verksamheter får inte lämnas på kretsloppscentralen på grund av rådande lagstiftning för spårbarhet av farligt avfall.

Företag och verksamheter ska sedan 1 november 2020 rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till Naturvårdsverkets avfallsregister.

De verksamheter som enligt lag ska rapportera in uppgifter till avfallsregistret är:

 • verksamheter som producerar farligt avfall
 • verksamheter som använder farligt avfall
 • verksamheter som transporterar farligt avfall
 • verksamheter som samlar in farligt avfall
 • verksamheter som behandlar farligt avfall
 • verksamheter som mäklar eller handlar med farligt avfall

Läs mer om rapporteringskravet på Naturvårdsverkets webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exempel på olika verksamheters rapportering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Två sätt att avlämna farligt avfall

Företag och verksamheter har två alternativ för att avlämna sitt farliga avfall. Dessa alternativ beskrivs nedan. Notera att du, oavsett vald lösning, behöver rapportera dina uppgifter om detta till Naturvårdsverkets avfallsregister.

Anlita ett företag som hämtar
Verksamheten kan vända sig till valfri entreprenör med tillstånd att transportera farligt avfall.

Transportera själv till godkänd anläggning
Företag som innehar transporttillstånd för farligt avfall, eller har anmält transporten till Länsstyrelsen, kan välja att själva transportera detta till valfri godkänd behandlingsanläggning för farligt avfall. Notera att det är bäst att i förväg ringa och anmäla besöket till anläggningen och säkerställa att den tar emot det du vill lämna.

Exempel på behandlingsanläggningar:
• Ragn-Sells avfallsbehandling AB, Upplands-Bro
• SRV Återvinning AB, Huddinge
• Stena Recycling, Enskede (obs! mängdbegränsning)
• Stena Recycling, Huddinge
• Stena Recycling, Järfälla
• SÖRAB, Täby

Avfallslämnande företag ska kunna redovisa vilken typ och mängd av farligt avfall som lämnas, samt vart det transporteras. Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om avsändare, mottagare, transportör, hämtningsdatum, avfallsslag och avfallsmängd.

Tänk på att spara en kopia av transportdokumentet som du kan visa för tillsynsmyndigheten. Transportdokumenten kan dessutom ligga till grund för ditt företags egenkontroll och uppföljningsarbete.

Transportdokumentet ska undertecknas av dig som lämnar avfallet och det ska följa med transportören till anläggningen som tar emot det. Mottagaren ska också underteckna dokumentet när avfallet tas emot. Om transportdokument saknas kan du få betala en miljösanktionsavgift.

Färger nationella skyltsystemet
Sorteringsguiden

Sorteringsguiden hjälper dig att sortera rätt

Om du är osäker på hur du ska sortera ditt avfall så kan du alltid ta hjälp av Sorteringsguiden.

Sorteringsguiden


Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 19 oktober 2021