Farligt avfall

Farligt avfall kännetecknas av att det har en eller flera farliga egenskaper, det kan till exempel vara giftigt, cancerframkallande, explosivt, stickande, skärande eller brandfarligt. Även mycket små mängder farligt avfall gör stor skada om det sorteras fel, det är därför viktigt att du inte blandar ditt farliga avfall med rest- eller grovavfallet, eller häller det i avloppet.

 • Sprayflaskor
 • Bekämpningsmedel
 • Kemikalier, batterisyra, ammoniak, lut och kalklösare
 • Oljor och överblivet matfett
 • Fotokemikalier
 • Poolkemikalier
 • Färg-, lack- och limrester, penslar och rollers med rester av olje- och lackfärg.
 • Nagellack
 • Kosmetika och hårprodukter
 • Kvicksilverhaltiga material
 • Lösningsmedel, exempelvis thinner och lacknafta
 • Rengöringsmedel
 • Blekmedel och fläckborttagningsmedel
 • Små och stora batterier
 • Produkter med inbyggda batterier
 • Mediciner, sprutor och kanyler (ska lämnas till apotek)
 • Släng aldrig trasor med linolja i restavfallet! De kan självantända. Trasorna ska dränkas in med vatten eller förvaras lufttätt.
 • Paketera ditt farliga avfall väl och märk upp förpackningen med vad den innehåller.
 • Farligt avfall som läcker eller är kladdigt riskerar att utsätta den som kommer i kontakt med det för ångor, gaser, damm och spill.
 • Förpacka inte ditt farliga avfall i plast eftersom plast åldras, spricker och riskerar att gå sönder.
 • Sprayburkar innehåller drivmedel och kan explodera om de utsätts för värme, vilket kan hända om de exempelvis står i direkt solljus.

Visste du att ...

 • om varje hushåll i Sverige slänger en lågenergilampa om året i sitt restavfall beräknas 25 kilo kvicksilver spridas till miljön. Detta kan jämföras med att en tesked kvicksilver kan förgifta en medelstor sjö.

Här kan hushållen lämna sitt farliga avfall

Som privatperson i Tyresö kan du lämna ditt farliga avfall på kretsloppscentralen. För att få tillträde dit behöver du ett passerkort, det ger dig 20 fria besök per hushåll och år.
Läs om kretsloppscentralen

Du kan också lämna ditt farliga avfall till vår mobila miljöstation. Batterier och småelektronik kan lämnas i "Samlaren". På KICKS i Tyresö centrum kan du lämna in kosmetiskt avfall som exempelvis nagellack, hårfärgningsmedel och parfymer. Clas Ohlson i Tyresö centrum tar emot lysrör.

Mobila miljöstationen

Den mobila miljöstationen är en lastbil där du som privatperson kan lämna ditt farliga avfall och mindre elavfall (upp till en mikrovågsugns storlek). Under april och september besöker den nio olika platser i kommunen.

Våren 2021

Tisdagen den 13 april
17.30–18.00 Återvinningsstationen vid Lagergrens väg (nära Strandtorget)
18.20–18.50 Återvinningsstationen vid Sikvägen/Siklöjevägen
19.10–19.40 Återvinningsstationen vid Alléplan (utanför Colorama)

Tisdagen den 20 april
17.30–18.00 Återvinningsstationen vid Krusbodavägen
18.20–18.50 Återvinningsstationen vid Kyrkogränd/Myggdalsvägen (Tyresö centrum)
19.10–19.40 Återvinningsstationen vid Basilikagränd

Tisdagen den 27 april
17.30–18.00 Återvinningsstation vid Granängsringen (bussterminalen)
18.20–18.50 Vändplanen Mellanbergsvägen (infart Njupkärrsvägen)
19.10–19.40 Skolvägen/Vendelsövägen (Kumla skola)

Hösten 2021

Tisdagen den 7 september
17.30–18.00 Lagergrens väg (nära Strandtorget)
18.20–18.50 Återvinningsstationen vid Sikvägen/Siklöjevägen
19.10–19.40 Återvinningsstationen vid Alléplan (utanför Colorama)

Tisdagen den 14 september
17.30–18.00 Återvinningsstationen vid Krusbodavägen
18.20–18.50 Återvinningsstationen vid Kyrkogränd/Myggdalsvägen (Tyresö centrum)
19.10–19.40 Återvinningsstationen vid Basilikagränd

Tisdagen den 21 september
17.30–18.00 Återvinningsstationen vid Granängsringen (bussterminalen)
18.20–18.50 Vändplanen Mellanbergsvägen (infart Njupkärrsvägen)
19.10–19.40 Skolvägen/Vendelsövägen (Kumla skola)

Samlaren

Insamlingsskåpet Samlaren finns på Willys och på stora Coop i Tyresö centrum.

Följande kan du lämna i Samlaren:

 • Glödlampor
 • LED- och lågenergilampor
 • Småbatterier
 • Värmeljuskoppar av aluminium
 • Småelektronik som till exempel mobiltelefoner, rakapparater och eltandborstar.

Elavfall och batterier som är större än inkasthålen lämnas på kretsloppscentralen.

Farligt avfall från verksamheter

Farligt avfall från verksamheter får inte lämnas på kretsloppscentralen på grund av rådande lagstiftning för transporttillstånd och redovisning av egenkontroll.

Verksamheter ska istället vända sig till valfri entreprenör med tillstånd att transportera farligt avfall. Som avfallslämnande företag ska man kunna redovisa vilken typ och mängd av farligt avfall som man lämnat, samt vart det transporteras. Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om avsändare, mottagare, transportör, hämtningsdatum, avfallsslag och avfallsmängd.

Tänk på att spara en kopia av transportdokumentet som du kan visa för tillsynsmyndigheten. Transportdokumenten kan dessutom ligga till grund för ditt företags egenkontroll och uppföljningsarbete.

Transportdokumentet ska undertecknas av dig som lämnar avfallet och det ska följa med transportören till anläggningen som tar emot det. Mottagaren ska också underteckna dokumentet när avfallet tas emot. Om transportdokument saknas kan du få betala en miljösanktionsavgift.

Från den 1 november 2020 ska verksamheter rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbsida Länk till annan webbplats.

Om du vill göra det enkelt kan du anlita ett godkänt företag som hämtar upp ditt farliga avfall vid din verksamhet och transporterar det till återvinning på en behandlingsanläggning.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 30 april 2021