Klimat och energi

Här får du veta mer om Tyresös arbete med klimat och energi, och hur vår energi produceras.

Om klimat och energi

  • Tyresös energi- och klimatarbete

    Tyresö ska bli en klimatneutral kommun. Vi har skrivit under Parisdeklarationen för att visa att vårt klimatarbete ska vara progressivt och i linje med det globala klimatmålet att begränsa den globala uppvärmningen. För att nå dit behöver vi förändra hur vi reser, bygger, värmer våra hus, vilka arbetsmaskiner vi använder och hur vi hanterar vårt avfall.
  • El och värme

    Den mesta av elen och värmen och fjärrvärmen i Tyresö levereras av Vattenfall. Viss energi produceras också lokalt, framförallt genom fler och fler investeringar i solpaneler.
  • Energi- och klimatrådgivningen

    Kommunens energi- och klimatrådgivare ger dig opartisk och kostnadsfri rådgivning om hur du kan minska din energianvändning och miljöpåverkan. Tjänsten vänder sig till privatpersoner, föreningar och små och medelstora företag.
Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 4 oktober 2022

Hitta på sidan