Bygga

Allt om bygglov och anmälan för att bygga nytt, bygga om eller bygga till ditt hus. Under rubriken Bygglov A-Ö hittar du information om några av de vanligaste byggprojekten.

Allt om bygglov

 • Har du frågor kring bygglov?

  Funderar du på att bygga eller ändra något och undrar vad som gäller för just din fastighet? Om det krävs bygglov eller om du behöver göra en anmälan? Många av svaren hittar du här på vår webb, i andra hand kan du kontakta servicecenter.
 • Bygglov A-Ö

  Här hittar du information om några av de vanligaste byggprojekten.
 • Bygga nytt & bygga till

  Att bygga något nytt eller bygga till kräver ofta bygglov som du behöver ansöka om. Om det är en bygglovsbefriad attefallsåtgärd behöver du göra en anmälan och få startbesked innan du börjar. Vad vill du göra?
 • Bygga om

  Om du planerar att bygga om eller ändra något på din fastighet kan det kräva bygglov eller en anmälan till kommunen. Vad vill du göra?
 • Byggsök

  Här kan du söka för att få svar på detaljerade frågor om sådant som rör bygglov och annat relaterat till Plan- och bygglagen.
 • Vad kostar det?

  Att söka bygglov eller göra en anmälan kostar pengar. Kostnaden varierar mellan olika typer av bygglov.
 • Marklov

  Om du vill ändra markens höjd på din fastighet behöver du ansöka om marklov.
 • Olovligt byggande och ovårdade tomter

  Om man utan lov gör något som behöver bygg-, mark- eller rivningslov kallas det olovligt byggande. ”Svartbygge” i dagligt tal.
 • Ändra verksamhet

  Du behöver bygglov när du avsevärt vill ändra användningen av en byggnad.
 • Ansluta till VA

 • Mätuppdrag och kartor

  Kommunen utför olika typer av mätuppdrag, bland annat utstakning och lägeskontroll av byggnader, gränsutvisning och mätning för kartframställning. Du kan beställa kartor från oss eller själv ta fram dem.
 • Beställa handlingar från bygglovsarkivet

  Använd vår e-tjänst för att på ett enkelt sätt beställa de handlingar som du är intresserad av. Handlingarna skickas till dig via e-post. Om du har fått ett meddelande om kungörelse och vill ta del av beslutet, så kan du även beställa beslutet i e-tjänsten.
Sidan publicerad av: sbf@tyreso.se
Senast uppdaterad: 21 juni 2021

Hitta på sidan