Bygga

Allt om bygglov och anmälan för att bygga nytt, bygga om eller bygga till ditt hus. Du hittar svar på kluriga frågor i Byggsök.

Allt om bygglov

 • Bygglov och anmälan – så går det till

  På den här sidan kan du läsa om vad som händer under bygglovsprocessen, från det att du skickar in din ansökan eller anmälan, tills vi tar beslut. Om du planerar att bygga något nytt, bygga om eller bygga till så behöver du oftast ansöka om bygglov. Åtgärder som inte kräver bygglov kan istället kräva en anmälan. 
 • Bygga nytt & bygga till

  Att bygga något nytt eller bygga till kräver ofta bygglov som du behöver ansöka om. Om det är en bygglovsbefriad attefallsåtgärd behöver du göra en anmälan och få startbesked innan du börjar. Vad vill du göra?
 • Bygga om

  Om du planerar att bygga om eller ändra något på din fastighet kan det kräva bygglov eller en anmälan till kommunen. Vad vill du göra?
 • Byggsök

  Här kan du söka för att få svar på detaljerade frågor om sådant som rör bygglov och annat relaterat till Plan- och bygglagen.
 • Har du frågor kring bygglov?

  Funderar du på att bygga eller ändra något och undrar vad som gäller för just din fastighet? Om det krävs bygglov eller om du behöver göra en anmälan? Många av svaren hittar du här på vår webb, i andra hand kan du kontakta servicecenter.
 • Vad kostar det?

  Att söka bygglov eller göra en anmälan kostar pengar. Kostnaden varierar mellan olika typer av bygglov.
 • Olovligt byggande och ovårdade tomter

  Om man utan lov gör något som behöver bygg-, mark- eller rivningslov kallas det olovligt byggande. ”Svartbygge” i dagligt tal.
 • Riva en byggnad

  För att riva en byggnad, eller del av byggnad, inom detaljplanelagt område krävs rivningslov. Det får du genom en ansökan till kommunen.
 • Ändra verksamhet

  Du behöver bygglov när du avsevärt vill ändra användningen av en byggnad.
 • Sätta upp en skylt

  Beroende på skyltens storlek krävs ofta bygglov för att sätta upp en skylt. Kommunen har ett skyltprogram som vägleder dig när du ska skylta i Tyresö.
 • Mur, plank eller staket

  Ett vanligt staket kräver normalt inte bygglov. Men du behöver oftast bygglov för att bygga ett plank eller en mur. Läs om staket i byggnadsnämndens riktlinjer nedan.
 • Ansluta till VA

 • Installera eldstad och ventilation

  Om du planerar att installera eller ändra en eldstad eller din byggnads ventilation behöver du göra en anmälan och få startbesked innan du börjar.
 • Marklov

  Om du vill ändra markens höjd på din fastighet behöver du ansöka om marklov.
 • Mätuppdrag och kartor

  Kommunen utför olika typer av mätuppdrag, bland annat utstakning och lägeskontroll av byggnader, gränsutvisning och mätning för kartframställning. Du kan beställa kartor från oss eller själv ta fram dem.
Sidan publicerad av: sbf@tyreso.se
Senast uppdaterad: 17 mars 2021

Hitta på sidan