Trafik

För dig som vistas i trafiken på land eller vatten.

 

Om trafik

 • Aktuella arbeten

  Se i webbkartan vad som är på gång just nu i ditt område   Se aktuella byggprojekt i Stadsutvecklingsportalen
 • Båt

  Tyresö är en skärgårdskommun med ett livligt båtliv under sommarmånaderna. Här finns information om vad som gäller för dig med egen båt och som färdas på våra vatten.
 • Cykel

  I vårt dagliga arbete ingår att se till så att cykelvägnätet byggs ut och underhålls i enlighet med cykelplanen. Vi arbetar med att i mån av möjlighet separera olika trafikslag ifrån varandra och att hastighetssäkra cykelpassager. Därtill arbetar vi med cykelfrämjande åtgärder i detaljplaner samt i enskilda ärenden och främjar hållbara transporter däribland cykel.
 • El- och miljöfordon

  Allt fler blir intresserade av att skaffa elbil och elcykel. I Tyresö ökade andelen elbilar med nästan 58 % mellan 2016 och 2017, från 97 till 153 stycken. Det är fortfarande en liten andel av den totala fordonsflottan i kommunen men trenden är positiv och följer den nationella utvecklingen. Andelen elcyklar utgjorde 12 % av totala antalet elcyklar i landet och har en kraftigt ökande trend.
 • Flytt av fordon

  Tusentals bilar överges i Sverige varje år. Förutom att skrotfordon skräpar ner betraktas den också som farligt avfall så länge den innehåller de vätskor och komponenter som är skadliga för miljön. Fordon som kan anmälas är exempelvis bil, moped, motorcykel, släpkärra, buss, lastbil, båt på trailer och båttrailer.
 • Gående ska hålla till vänster

  Nya regler – vänster sida gäller för de som promenerar på gemensamma gång- och cykelbanor, se vägmärke.
 • Klipp till - din grönska kan vara en trafikfälla

  Det finns en baksida med grönskan – den skymmer lätt sikten i trafiken. Som tomtägare är du skyldig att hålla sikten fri på de sätt som beskrivs här. Om en olycka inträffar kan du ställas till svars. Läs i foldern "Klipp till" om hur du klipper dina buskar, träd och häckar rätt.
 • Moped

  Det är inte tillåtet att köra moped klass I på cykelbanor. Det gäller även klass II på de cykelbanor där tilläggsskylten "ej moped" finns.
 • Parkering och parkeringsregler

  I Tyresö kostar det ingenting att parkera på allmänna kommunala parkeringsplatser. Såvida inget annat anges gäller 24-timmarsparkering under helgfria vardagar. Lördag-söndag är det ingen tidsbegränsning.
 • Skötsel av vägar

  Gatuenheten reparerar och underhåller bland annat vägbeläggningar, vägräcken, staket, trafiksignaler, trafikskyltning, rensar diken och gatubrunnar, och sköter renhållning av gång- och körbanor. Inom vårt ansvarsområde finns även klottersanering, dikning, gatubelysning och trafikljusanläggningar. Vi röjer även sikten i gatumiljön.
 • Snöröjning

  Tyresö kommun, vägföreningar, fastighetsägare och Trafikverket delar på ansvaret för halkbekämpning och snöröjning i Tyresö kommun. Från den 15 oktober till 15 april råder vinterberedskap, då står kommunens och entreprenörernas maskiner redo.
 • Tillstånd och taxor

  Här finns de taxor som gäller för felparkeringsavgifter, upplåtelse av allmän plats, skrotbilshantering och schaktningstillstånd.
 • Trafiksäkerhet

  Tyresö kommun är rankad som en av de trafiksäkraste i Sverige. Korsningar på kommunens huvudvägar har byggts om till cirkulationsplatser vi arbetar också systematiskt med att separera gång- och cykelvägar från biltrafiken.
 • Tvätt av bil

  Tvätta inte bilen på en hårdgjort yta på gatan, gården, uppfarten eller p-platsen. Oljerester, tungmetaller och andra kemikalier hamnar via dagvattenbrunnarna direkt i våra sjöar och hav. Dessa ämnen är skadliga för både människor och miljö.
 • Vilt i trafiken

  Kommunens viltvårdare får varje år påringningar från polis och allmänhet med begäran om hjälp efter påkörning av vilt på våra vägar. Det handlar om ett 50-tal fall per år och främst är det rådjur som blivit påkört.
Sidan publicerad av: tekniska@tyreso.se
Senast uppdaterad: 28 september 2018
Upp

Hitta på sidan