Parkering och parkeringsregler

I Tyresö kostar det ingenting att parkera på allmänna kommunala parkeringsplatser. Såvida inget annat anges gäller 24-timmarsparkering under helgfria vardagar. Lördag-söndag är det ingen tidsbegränsning.

24-timmarsregeln gäller i hela kommunen på gatumark

24-timmarsregeln gäller om inte en skylt på plats säger någonting annat. Regeln innebär att fordon får parkeras högst 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag. Om du exempelvis parkerar på fredag kl 15.00 så kan du stå där till natten mellan måndag och tisdag.
Observera att till exempel på en 12-timmarsparkering gäller alltid 12 timmar, vardag som helg.

Långtidsparkering finns endast vid Trinntorps brygga. 

Tyresös infartsparkeringar/pendelparkeringar för cykel och bil hittar du lätt i webbkartan, sök på cykelparkering eller infartsparkering.

Webbkartanlänk till annan webbplats

Vissa infartsparkeringar har parkeringsförbud vardagar kl 01.00-04.00. Det innebär att du kan stå där fredag- och lördagsnatt, men inte söndag natt eftersom det blir vardag efter midnatt mot måndagen.

Trettiosju (37) nya parkeringsplatser

Under 2018 har vi utökat antalet med 20 platser vid Tyresö skola, 8 platser vid Lagergrens väg och 9 platser vid Sagovägen.

I trafikförordningen finns de grundläggande bestämmelserna om hur du får stanna och parkera. Förbud mot att stanna eller parkera enligt dessa regler anges inte med vägmärke utan du måste kunna dem ändå. Det finns också lokala bestämmelser om parkering, dessa är normalt utmärkta med vägmärke.

Regler för "stannande och parkering"länk till annan webbplats

I Tyresö är det fritt att parkera på gator, vägar och parkeringar på allmän plats. På mark som ägs av till exempel bostadsbolag eller runt Tyresö centrum, kan andra parkeringsregler gälla.

Parkeringsregler i Tyresö centrumlänk till annan webbplats

Bestämmelserna om betalning finns i lagen om felparkeringsavgifter och förordningen om felparkeringsavgifter.
Felparkeringsavgifterna indelas i två kategorier; förhöjd avgift (700 kronor) och övrig överträdelse (450 kronor).

Förhöjd avgift 700 kronor gäller exempelvis om du parkerar på:

  • Förbud att stanna
  • Parkering för rörelsehindrade
  • Övergångsställe
  • Gångbana
  • Mot färdriktningen


Avgift 450 kronor om du exempelvis parkerar:

  • På plats där parkeringsförbud råder
  • Längre än tillåten maxtid

Det är Transportstyrelsen som sköter administrationen av parkeringsanmärkningar som är utfärdade på kommunens gator. Om du tycker att du fått en felaktig parkeringsanmärkning ska du vända dig till Polisen.

På Transportstyrelsens webbplats finns information om hur du gör för att betala en anmärkning och hur du går tillväga för att överklaga en parkeringsanmärkning.
Transportstyrelsenlänk till annan webbplats

Sidan publicerad av: tekniska@tyreso.se
Senast uppdaterad: 10 december 2018
Upp