Parkering och parkeringsregler

I Tyresö kostar det ingenting att parkera på allmänna kommunala parkeringsplatser. Såvida inget annat anges gäller 24-timmarsparkering under helgfria vardagar. Lördag–söndag finns ingen tidsbegränsning.

Det kostar ingenting att att parkera på gator, vägar och parkeringar på allmän plats. På mark som ägs av till exempel bostadsbolag eller runt Tyresö centrum, kan andra parkeringsregler gälla.

24-timmarsregeln gäller i hela kommunen på gatumark

24-timmarsregeln gäller om inte en skylt på plats säger någonting annat. Regeln innebär att fordon får parkeras högst 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag. Om du exempelvis parkerar på fredag kl 15.00 så kan du stå där till natten mellan måndag och tisdag.
Observera att till exempel på en 12-timmarsparkering gäller alltid 12 timmar, vardag som helg.

Långtidsparkering finns endast vid Trinntorps brygga (72 timmar).

Terräng

Tänk på att du inte får parkera i terräng, alltså ett område som inte är väg.

Motorcykel och husbil

Det finns inga speciellt anvisade parkeringsplatser för varken motorcyklar eller husbilar. 24-timmarsregeln gäller även för dessa fordon.

Lastbil

Anvisade lastbilsparkeringar finns i webbkartanlänk till annan webbplats

Parkering i Tyresö centrum

I Tyresö centrum, i anslutning till gallerian, finns det flera parkeringsplatser som inte är kommunala. De tre första timmarna är gratis, därefter betalar du en avgift. I 20 juli 2020 lanserade Tyresö centrum ett nytt parkeringssystem, läs mer om de olika betalningsmöjligheterna på Tyresö centrums webbplats.

Tyresö centrums webbplats – om parkeringen i centrumlänk till annan webbplats

Anmäl felparkerade långtidsuppställda fordon

Upptäcker du ett fordon som stått felparkerat en längre tid kan du anmäla det vi vår e-tjänst.

Anmäl felparkerade långtidsuppställda fordon

Anmäl felparkerade fordon under kontorstid

Om du vill anmäla felparkerade fordon under kontorstid, ring Servicecenter på telefon 08-578 291 00

Upptäcker du felparkerade bilar helgtid, men det inte är akut, så kontaktar du Servicecenter nästkommande vardag.

Övrig tid vid akuta felparkerade fordon, kontakta polisen 114 14. Detta gäller även vid tveksamheter, ring polisen så får de bedöma om det är akut eller inte.

Infartsparkeringar

Tyresös infartsparkeringar/pendelparkeringar för cykel och bil ser du i webbkartan, sök på cykelparkering eller infartsparkering.

Vissa infartsparkeringar har parkeringsförbud vardagar kl 01.00–04.00. Det innebär att du kan stå där fredag- och lördagsnatt, men inte söndag natt eftersom det blir vardag efter midnatt mot måndagen.

I trafikförordningen finns de grundläggande bestämmelserna om hur du får stanna och parkera. Förbud mot att stanna eller parkera enligt dessa regler anges inte med vägmärke utan du måste kunna dem ändå. Det finns också lokala bestämmelser om parkering, dessa är normalt utmärkta med vägmärke.

Regler för "stannande och parkering"länk till annan webbplats

Bestämmelserna om betalning finns i lagen om felparkeringsavgifter och förordningen om felparkeringsavgifter.
Felparkeringsavgifterna indelas i två kategorier; förhöjd avgift (700 kronor) och övrig överträdelse (450 kronor).

Förhöjd avgift 700 kronor gäller exempelvis om du parkerar på:

  • Förbud att stanna
  • Parkering för rörelsehindrade
  • Övergångsställe
  • Gångbana
  • Mot färdriktningen


Avgift 450 kronor om du exempelvis parkerar:

  • På plats där parkeringsförbud råder
  • Längre än tillåten maxtid
  • Enligt bestämmelser i trafikförordningen (1998:1276) och i lokala trafikföreskrifter Taxan trädde i kraft den 1 juli 2013

Det är Transportstyrelsen som sköter administrationen av parkeringsanmärkningar som är utfärdade på kommunens gator. Om du tycker att du fått en felaktig parkeringsanmärkning ska du vända dig till Polisen.

På Transportstyrelsens webbplats finns information om hur du gör för att betala en anmärkning och hur du går tillväga för att överklaga en parkeringsanmärkning.
Transportstyrelsenlänk till annan webbplats

Sidan publicerad av: Trafik- och miljöenheten
Senast uppdaterad: 3 september 2020
Upp