Problem med telefonin

Publicerad: 21 september 12:20

Det är problem med kommunens telefonväxel och det kan vara svårt att nå oss. Vi arbetar med problemet.

Parkering och parkeringsregler

I Tyresö är det ingen kostnad att parkera på allmänna kommunala parkeringsplatser. Såvida inget annat anges gäller 24 timmars parkering under helgfria vardagar. Lördag-söndag är det ingen tidsbegränsning.

24-timmars regeln gäller i hela kommunen

Om inte en skylten på plats säger någonting annat. 24-timmars regeln innebär att fordon får parkeras högst 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag. Om du exempelvis parkerar på fredag 15.00 så kan du stå där till natten mellan måndag och tisdag.

Observera att på en 12 timmarsparkering gäller alltid 12 timmar, vardag som helg.

Långtidsparkering finns endast vid Trinntorps brygga.

Parkeringsavgifter

I Tyresö är det fritt att parkera på gator, vägar och parkeringar på allmän plats. På mark som ägs av till exempel bostadsbolag kan andra parkeringsregler gälla.

Infartsparkeringar på karta

Tyresös infartsparkeringar/pendelparkeringar för cykel och bil hittar du lätt i webbkartan, sök på cykelparkering eller infartsparkering.

Observera att vissa infartsparkeringar har parkeringsförbud vardagar 01.00 - 04.00, det innebär att man kan stå där fredag- och lördagnatt, men inte söndagnatt eftersom det blir vardag efter midnatt mot måndagen.
Webbkartanlänk till annan webbplats

Felparkeringsavgifter i Tyresö

Bestämmelserna om betalning finns i lagen om felparkeringsavgifter och förordningen om felparkeringsavgifter. Felparkeringsavgifterna indelas i två kategorier; förhöjd avgift (700 kronor) och övrig överträdelse (450 kronor).

Förhöjd avgift 700 kronor gäller exempelvis om du parkerar på:

  • Förbud att stanna
  • Parkering för rörelsehindrade
  • Övergångsställe
  • Gångbana
  • Mot färdriktningen

Avgift 450 kronor om du exempelvis parkerar:

  • På plats där parkeringsförbud råder
  • Längre än tillåten maxtid

Parkeringsanmärkning

Det är Transportstyrelsen som sköter administrationen av parkeringsanmärkningar som är utfärdade på kommunens gator. Om du tycker att du fått en felaktig parkeringsanmärkning ska du vända dig till Polisen.
Transportstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats har information om hur du gör för att betala en anmärkning och hur du går tillväga för att överklaga en parkeringsanmärkning.

Parkeringsregler

I trafikförordningen finns de grundläggande bestämmelserna om hur du får stanna och parkera. Förbud mot att stanna eller parkera enligt dessa regler anges inte med vägmärke utan du måste kunna dem ändå. Det finns också lokala bestämmelser om parkering, dessa är normalt utmärkta med vägmärke.
Läs om vilka regler som gäller i "stannande och parkering"länk till annan webbplats  

Sidan publicerad av: tekniska@tyreso.se
Senast uppdaterad: 4 september 2018
Upp