Driftstörningar och pågående arbeten

På den här sidan hittar du aktuella störningar inom väg, vatten och avfallshämtning. Här finns också information om pågående och kommande arbeten.‌

Vid vattenläckor och arbeten i ledningsnätet där VA-enheten behöver stänga av dricksvattnet skickar vi SMS och talmeddelanden till berörda fastighetsadresser. För att tjänsten ska fungera måste det finnas kontaktuppgifter på de adresser som avstängningen berör.

Kontrollera dina kontaktuppgifter för att bli meddelad vid vattenavstängning

  1. Vi måste stänga av vattnet till din fastighet på grund av en akut vattenläcka i höjd med Häggvägen 11.

  1. Under hösten och vintern 2022-2023 planerar vi att byta ut äldre VA-ledningar samt lägga ner dagvattenledning på Törnes väg mellan Krokvägen och Törnes väg nr 14. Arbetet beräknas pågå under fyra månader.

  2. Byggstarten med att byta ut VA-ledningar vid Kumla allé är flyttad till den 25 april 2023. Kumla allé kommer att vara öppen för genomfart fram till det datumet.

  3. I samband med ombyggnationen av trafikplats Bäverbäcken, stänger vi av delar av cykelbanan som löper längs Tyresövägen vid centrala Tyresö. Skyltar leder fotgängare och cyklister till alternativa vägar genom centrum.

Sidan publicerad av: sbk@tyreso.se
Senast uppdaterad: 23 maj 2023

Hitta på sidan