Driftstörningar och pågående arbeten

På den här sidan hittar du aktuella störningar inom väg, vatten och avfallshämtning. Här finns också information om pågående och kommande arbeten.‌

Vid vattenläckor och arbeten i ledningsnätet där VA-enheten behöver stänga av dricksvattnet skickar vi SMS och talmeddelanden till berörda fastighetsadresser. För att tjänsten ska fungera måste det finnas kontaktuppgifter på de adresser som avstängningen berör.

Kontrollera dina kontaktuppgifter för att bli meddelad vid vattenavstängning

  1. En akut vattenläcka i höjd med Morellvägen 18 gör att vi måste stänga av vattnet i området mellan cirka 13.00 och 15.00 idag torsdag 23 mars.

  1. Under hösten och vintern 2022-2023 planerar vi att byta ut äldre VA-ledningar samt lägga ner dagvattenledning på Törnes väg mellan Krokvägen och Törnes väg nr 14. Arbetet beräknas pågå under fyra månader.

  2. I mitten av mars startar arbeten på Kumla allé. Först bygger vi en tillfällig väg från Herrgårdsvägen till Kumla allé. Den 3 april börjar vi byta ut VA-ledningar. Kumla allé kommer att vara avstängd från Sofiebergsvägen, tillfart sker via Herrgårdsvägen. Vi behöver även stänga av vattnet dagligen. Arbetet beräknas ta åtta månader, med uppehåll under sommaren.

  3. I samband med ombyggnationen av trafikplats Bäverbäcken, stänger vi av delar av cykelbanan som löper längs Tyresövägen vid centrala Tyresö. Skyltar leder fotgängare och cyklister till alternativa vägar genom centrum.

Sidan publicerad av: sbk@tyreso.se
Senast uppdaterad: 23 mars 2023

Hitta på sidan