Flytt av fordon

Tusentals bilar överges i Sverige varje år. Förutom att skrotfordon skräpar ner betraktas den också som farligt avfall så länge den innehåller de vätskor och komponenter som är skadliga för miljön. Fordon som kan anmälas är exempelvis bil, moped, motorcykel, släpkärra, buss, lastbil, båt på trailer och båttrailer.

Långtidsuppställda fordon på kommunal mark

Här kan du som privatperson anmäla ett fordon som står en längre tid i strid mot gällande trafikregler.
Anmäl långtidsuppställda fordon på kommunal mark Länk till annan webbplats.

Övergivna skrotfordon på kommunal mark

Anmäl fordon på kommunal mark Länk till annan webbplats.

Övergivna fordon på privat mark

Om ett fordon står övergivet på privat mark, företagsmark eller statliga vägnätet, debiteras markägaren hela kostnaden för bortforsling och skrotning. Kommunen måste få in en skriftlig begäran från markägaren för att kommunen ska hjälpa till med bortforsling mot en kostnad.
Anmäl fordon på privat tomtmark Länk till annan webbplats.

Ägaren av ett fordon ska med stöd av lagen om "flyttning av fordon i vissa fall" (1982:129) och (1982:198) ersätta kommunen i enlighet med nedan angiven taxa som trädde i kraft den 1 juli 2013.

Flyttning av fordon från allmän platsmark till plats för fragmentering (skrotning)
1 500 kronor

Flyttning av fordon från allmän platsmark till särskild uppställningsplats och uppställning i max 30 dagar
3 000 kronor

Innan du hämtar ut ditt fordon, kontakta trafikingenjör via växeln 08- 578 291 00.

För flyttning av stora tunga och svåråtkomliga fordon (bussar, lastbilar och båtar på trailer etcetera)
Debiteras den faktiska kostnaden efter särskild utredning.

Fordon som står övergivna på privat mark, företagsmark eller det statliga vägnätet flyttas först efter begäran från markägaren. Bortforslingen betalas i första hand av fordonsägaren och kostar 3 000 kronor

Sidan publicerad av: trafik@tyreso.se
Senast uppdaterad: 27 januari 2024