Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Natur och miljö

Här får du veta mer om Tyresös natur och vårt klimat- och miljöarbete.

Allt om natur, klimat och miljö

 • Bekämpning av jätteloka och jättebalsamin

  Jättelokan är en invasiv växt som slår ut annan växtlighet och växtsaften orsakar brännskador. Även jättebalsamin och parkslide är invasiva växter som måste bekämpas. Anmäl till oss om du ser dem på kommunens mark. Har du dem på din egen fastighet hittar du tips här om hur du själv bekämpar dem.
 • Biologisk mångfald

  En enskild insats för biologisk mångfald kan kanske kännas futtigt eller meningslöst. Men om du till exempel sätter upp en fågelholk eller bygger ett insektshotell är inte insatsen att förringa för de som flyttar in. Dessutom kan det du gör inspirera andra i din omgivning.
 • Bli klimatsmart med BeChange

 • Earth Hour

  Earth hour är världens största klimatmanifestation med miljontals deltagare över hela jorden. Den symboliska nedsläckningen i stad efter stad, hus efter hus, rum efter rum kvarstår, men Earth Hour är mycket mer än så.
 • Energirådgivning

  Kommunens energi- och klimatrådgivare ger dig opartisk och kostnadsfri rådgivning i Servicecenter.
 • Grönområden och parker

  Tyresö kommun sköter de grönytor, lekplatser och planteringar som finns på kommunens mark. I skötseln ingår även tömning av kommunens papperskorgar/hundlatriner. Gräsytor och parker ska hållas välskötta och välstädade.
 • Information om parkslide

  Parkslide är en främmande art som kan orsaka stora skador. Rotsystemet kan via sprickor tränga igenom dränering och betong och den riskerar att tränga ut inhemska arter.
 • Klimat, miljö och energi

  Vi påverkar klimatet genom att släppa ut växthusgaser. I kommunen arbetar vi med att minska dessa utsläpp. Målet är att utsläppen i Tyresö ska minska med 40 procent till år 2020 jämfört med 1990.
 • Naturen i Tyresö

  Här finns allmän information om Tyresönaturen, allemansrätten/allemansvett, en del rapporter och inventeringar.
 • Naturområden

  I Tyresö är det alltid nära till naturen. Här finns ett många fina områden värda ett besök.
 • Naturreservat och nationalpark

  En stor del av Tyresö består av naturreservat eller nationalpark. Ta chansen att upptäcka Tyrestas urskogsmarker, hagmarkerna i Alby, Dyviks mäktiga bergsrygg eller sällsynta växter och fåglar kring Hammarberget.
 • Odla utan trädgård

  Odla utan trädgård är ett projekt där kommunen lånar ut pallkragar och odlingslådor till odlingssugna medborgare som inte har en egen trädgård.
 • Sjöar och vattendrag

  I Tyresö hör sjöarna Drevviken, Långsjön, Tyresö-Flaten, Grändalssjön, Albysjön och Fatburen till Tyresåns sjösystem. Fallhöjden inom Tyresödelen är drygt 19 meter. Sjösystemet har flera åar och forsar som innehåller stora natur- och miljövärden. Produktionen och artrikedomen av bottenlevande organismer är god i de strömmande vattnen.
 • Skräpplockardagar - projekt för skolor och förskolor

  För fjortonde året i rad är Tyresö kommun med i Håll Sverige rents skräpplockardagar. Anmälan för skolor, förskolor och föreningar öppnar den 31 januari 2020.
 • Slåtter

  Hjälp till att väcka ängsmarkerna till liv med lie och räfsa! Antingen du vill lära dig mer om kulturlandskapets traditionella vård och ekologi eller om du bara vill få meningsfull och trevlig motion genom en aktiv miljövårdsinsats. 
 • Viltvård och skyddsjakt

  Älg, rådjur, hjort, grävlingar och andra vilda djur är inte alltid välkomna gäster i till exempel trädgårdar. Ibland kan skyddsjakt vara nödvändigt, i så fall utförs den av kommunens viltvårdare.
Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 25 september 2018
Upp

Hitta på sidan