Natur och miljö

Här får du veta mer om Tyresös natur och vårt klimat- och miljöarbete.

Allt om natur, klimat och miljö

 • Natur, naturområden och reservat

  Här finns allmän information om Tyresönaturen, allemansrätten och allemansvett, en del rapporter och inventeringar.
 • Sjöar och vattendrag

  I Tyresö hör sjöarna Drevviken, Långsjön, Tyresö-Flaten, Grändalssjön, Albysjön och Fatburen till Tyresåns sjösystem. Fallhöjden inom Tyresödelen är drygt 19 meter. Sjösystemet har flera åar och forsar som innehåller stora natur- och miljövärden. Produktionen och artrikedomen av bottenlevande organismer är god i de strömmande vattnen.
 • Biologisk mångfald

  En enskild insats för biologisk mångfald kan kanske kännas futtigt eller meningslöst. Men om du till exempel sätter upp en fågelholk eller bygger ett insektshotell är inte insatsen att förringa för de som flyttar in. Dessutom kan det du gör inspirera andra i din omgivning.
 • Klimat, miljö och energi

  Vi påverkar klimatet genom att släppa ut växthusgaser. I kommunen arbetar vi med att minska dessa utsläpp.
 • Koldioxidbudget

  Vi som bor lever och verkar i Tyresö kommun måste minska våra gemensamma utsläpp av koldioxid med 16% årligen fram till år 2040. Det visar kommunens koldioxidbudget.
 • Energirådgivning

  Kommunens energi- och klimatrådgivare ger dig opartisk och kostnadsfri rådgivning.
 • Grönområden och parker

  Tyresö kommun sköter de grönytor, lekplatser och planteringar som finns på kommunens mark. I skötseln ingår även tömning av kommunens papperskorgar/hundlatriner. Gräsytor och parker ska hållas välskötta och välstädade.
 • Viltvård och skyddsjakt

  Älg, rådjur, hjort, grävlingar och andra vilda djur är inte alltid välkomna gäster i till exempel trädgårdar. Ibland kan skyddsjakt vara nödvändigt, i så fall utförs den av kommunens viltvårdare.
 • Skräpplockardagar

  För fjortonde året i rad var Tyresö kommun med i Håll Sverige rents skräpplockardagar - ett projekt för skolor och förskolor.
 • Earth Month

  Tyresö kommun uppmärksammade Earth Month 2021. Under månaden tipsade vi på Instagram om vad vi alla kan göra för att minska vårt klimatavtryck och hjälpas åt för att nå klimatmålen för en hållbar planet.
 • Insektshotell

  Det surras i skolorna runt om i Tyresö. Under våren 2020 har elever och personal varit engagerade i kommunens projekt ”Ett surrande Tyresö”, som resulterat i en hotellkedja för insekter. Där ska vilda bin och andra insekter trivas.
 • Närodla i Tyresö

  Vi vill att alla ska möjlighet att odla i Tyresö - med eller utan egen trädgård. Odling bidrar till bättre hälsa, gemenskap och biologisk mångfald. Nu testar vi olika sätt att underlätta för Tyresöbor att odla.
Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 25 september 2018

Hitta på sidan