Natur och miljö

Här får du veta mer om Tyresös natur och vårt miljöarbete.

Allt om natur, klimat och miljö

 • Natur, naturområden och reservat

  Här finns allmän information om Tyresönaturen, allemansrätten och allemansvett, en del rapporter och inventeringar.
 • Sjöar och vattendrag

  I Tyresö hör sjöarna Drevviken, Långsjön, Tyresö-Flaten, Grändalssjön, Albysjön och Fatburen till Tyresåns sjösystem. Fallhöjden inom Tyresödelen är drygt 19 meter. Sjösystemet har flera åar och forsar som innehåller stora natur- och miljövärden. Produktionen och artrikedomen av bottenlevande organismer är god i de strömmande vattnen.
 • Naturvård och biologisk mångfald

  Här kan du läsa om naturvårdsåtgärder för att bevara den biologiska mångfalden – och vad du kan göra själv!
 • Miljö och miljömål

  I Tyresö syftar vårt miljöarbete till att uppnå ett ekologiskt hållbart Tyresö. Vi siktar mot såväl nationella som regionala mål.
 • Grönområden och parker

  Tyresö kommun sköter de grönytor, lekplatser och planteringar som finns på kommunens mark. I skötseln ingår även tömning av kommunens papperskorgar/hundlatriner. Gräsytor och parker ska hållas välskötta och välstädade.
 • Viltvård och skyddsjakt

  Älg, rådjur, hjort, grävlingar och andra vilda djur är inte alltid välkomna gäster i till exempel trädgårdar. Ibland kan skyddsjakt vara nödvändigt, i så fall utförs den av kommunens viltvårdare.
 • Närodla i Tyresö

  Vi vill att många utan egen trädgård ska få möjlighet att odla i Tyresö. Odling bidrar till bättre hälsa, gemenskap och biologisk mångfald. Sedan 2014 erbjuder kommunen odlingsmöjligheter genom projektet "Odla utan trädgård" vid Wättingestråket.
 • Miljö för skolor

  Kommunen har flera miljöprojekt som förskolor och skolor kan engagera sig i.
Sidan publicerad av: hallbarhet@tyreso.se
Senast uppdaterad: 16 november 2023

Hitta på sidan