Natur och miljö

Här får du veta mer om Tyresös natur och vårt klimat- och miljöarbete.

Allt om natur, klimat och miljö

 • Biologisk mångfald

  En enskild insats för biologisk mångfald kan kanske kännas futtigt eller meningslöst. Men om du till exempel sätter upp en fågelholk är inte insatsen att förringa för de fåglar som flyttar in. Dessutom kan det du gör inspirera andra i din omgivning.
 • Bli klimatsmart med BeChange

  Vill du ställa om till ett mer klimatsmart liv 2019? Anmäl dig till BeChanges kurs som varvas med föreläsningar, coachning och övningar. Få kunskap och verktyg hur du minskar din klimatpåverkan och ökar din livskvalitet.
 • Eldning

  Du får elda mindre mängder grenar och ris om du saknar möjlighet att kompostera eller frakta bort ditt trädgårdsavfall – men bara om din eld inte stör någon eller medför brandrisk. Tid utöver eldningsveckorna är det eldningsförbud av miljö- och hälsoskäl.
 • Energirådgivning

  Nästa tillfälle är19 december kl. 10.30. Därefter är det juluppehåll fram till den 23 januari då vår rådgivare är på plats igen. Kommunens energi- och klimatrådgivare ger dig opartisk och kostnadsfri rådgivning i Servicecenter.
 • Grönområden och parker

  Tyresö kommun sköter de grönytor, lekplatser och planteringar som finns på kommunens mark. I skötseln ingår även tömning av kommunens papperskorgar/hundlatriner. Gräsytor och parker ska hållas välskötta och välstädade.
 • Jättelokan måste bekämpas

  Jättelokan slår ut annan växtlighet och växtsaften orsakar brännskador. Anmäl till oss om du ser den inom kommunens gränser. 
 • Klimat, miljö och energi

  Vi påverkar klimatet genom att släppa ut växthusgaser. I kommunen arbetar vi med att minska dessa utsläpp. Målet är att utsläppen i Tyresö ska minska med 40 procent till år 2020 jämfört med 1990.
 • Naturen i Tyresö

  Här finns allmän information om Tyresönaturen, allemansrätten/allemansvett, en del rapporter och inventeringar.
 • Naturområden

 • Naturreservat och nationalpark

  Ta chansen och upptäck Tyresös fina natur – Tyrestas urskogsmarker, hagmarkerna i Alby, Dyviks mäktiga bergsrygg eller sällsynta växter och fåglar kring Hammarberget.
 • Sjöar och vattendrag

  I Tyresö hör sjöarna Drevviken, Långsjön, Tyresö-Flaten, Grändalssjön, Albysjön och Fatburen till Tyresåns sjösystem. Fallhöjden inom Tyresödelen är drygt 19 meter. Sjösystemet har ett flertal åar och forsar som innehåller stora natur- och miljövärden. Produktionen och artrikedomen av bottenlevande organismer är god i de strömmande vattnen.
 • Vi håller rent - projekt för skolor och förskolor

  I 12 år har Tyresö deltagit i Skräpplockardagarna, som har bytt namn till "Vi håller rent". Skolan har en viktig roll för att lära ut grundläggande kunskaper som barn och ungdomar har nytta av. De som i unga år lär sig om nedskräpning och vad det gör för miljön, får insikter som sitter livet ut. Anmäl er senast den 31 mars 2019.
 • Viltvård och skyddsjakt

  Älg, rådjur, hjort, grävlingar och andra vilda djur är inte alltid välkomna gäster i till exempel trädgårdar. Ibland kan skyddsjakt vara nödvändigt, avskjutningen utförs av kommunens viltvårdare.
Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 25 september 2018
Upp

Hitta på sidan