Natur och miljö

Här får du veta mer om Tyresös natur och vårt miljöarbete.

Allt om natur, klimat och miljö

 • Natur, naturområden och reservat

  Här finns allmän information om Tyresönaturen, allemansrätten och allemansvett, en del rapporter och inventeringar.
 • Sjöar och vattendrag

  I Tyresö hör sjöarna Drevviken, Långsjön, Tyresö-Flaten, Grändalssjön, Albysjön och Fatburen till Tyresåns sjösystem. Fallhöjden inom Tyresödelen är drygt 19 meter. Sjösystemet har flera åar och forsar som innehåller stora natur- och miljövärden. Produktionen och artrikedomen av bottenlevande organismer är god i de strömmande vattnen.
 • Biologisk mångfald

  En enskild insats för biologisk mångfald kan kanske kännas futtigt eller meningslöst. Men om du till exempel sätter upp en fågelholk eller bygger ett insektshotell är inte insatsen att förringa för de som flyttar in. Dessutom kan det du gör inspirera andra i din omgivning.
 • Miljö och miljömål

  I Tyresö syftar vårt miljöarbete till att uppnå ett ekologiskt hållbart Tyresö. Vi siktar mot såväl nationella som regionala mål.
 • Grönområden och parker

  Tyresö kommun sköter de grönytor, lekplatser och planteringar som finns på kommunens mark. I skötseln ingår även tömning av kommunens papperskorgar/hundlatriner. Gräsytor och parker ska hållas välskötta och välstädade.
 • Viltvård och skyddsjakt

  Älg, rådjur, hjort, grävlingar och andra vilda djur är inte alltid välkomna gäster i till exempel trädgårdar. Ibland kan skyddsjakt vara nödvändigt, i så fall utförs den av kommunens viltvårdare.
 • Närodla i Tyresö

  Vi vill att många ska få möjlighet att odla i Tyresö - med eller utan egen trädgård. Odling bidrar till bättre hälsa, gemenskap och biologisk mångfald.
 • Miljö för skolor

  Kommunen har flera miljöprojekt som förskolor och skolor kan engagera sig i.
Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 20 juni 2022

Hitta på sidan