Natur och miljö

Här får du veta mer om Tyresös natur och vårt miljöarbete.

Allt om natur, klimat och miljö

 • Sjöar och vattendrag

  I Tyresö hör sjöarna Drevviken, Långsjön, Tyresö-Flaten, Grändalssjön, Albysjön och Fatburen till Tyresåns sjösystem. Fallhöjden inom Tyresödelen är drygt 19 meter. Sjösystemet har flera åar och forsar som innehåller stora natur- och miljövärden. Produktionen och artrikedomen av bottenlevande organismer är god i de strömmande vattnen.
 • Naturvård och biologisk mångfald

  Här kan du läsa om naturvårdsåtgärder för att bevara den biologiska mångfalden – och vad du kan göra själv!
 • Miljö och miljömål

  I Tyresö syftar vårt miljöarbete till att uppnå ett ekologiskt hållbart Tyresö. Vi siktar mot såväl nationella som regionala mål.
 • Grönområden och parker

  Tyresö kommun sköter de grönytor, lekplatser och planteringar som finns på kommunens mark. I skötseln ingår även tömning av kommunens papperskorgar/hundlatriner. Gräsytor och parker ska hållas välskötta och välstädade.
 • Viltvård och skyddsjakt

  Älg, rådjur, hjort, grävlingar och andra vilda djur är inte alltid välkomna gäster i till exempel trädgårdar. Ibland kan skyddsjakt vara nödvändigt, i så fall utförs den av kommunens viltvårdare.
 • Närodla i Tyresö

  Vi vill att fler utan tillgång till trädgård ska få möjlighet att odla. Sedan 2014 erbjuder kommunen den möjligheten med Odlingen Oasen vid Wättingestråket. Odling bidrar till bättre hälsa, gemenskap och biologisk mångfald.
 • Miljö för skolor

  Kommunen har flera miljöprojekt som förskolor och skolor kan engagera sig i.
 • Naturreservat och nationalpark

  En stor del av Tyresö består av naturreservat eller nationalpark. Här kan du upptäcka Tyrestas urskogsmarker, hagmarkerna i Alby, Dyviks mäktiga bergsrygg eller sällsynta växter och fåglar kring Hammarberget.
 • Naturområden

  I Tyresö är det alltid nära till naturen. Här finns många fina områden värda ett besök.
Sidan publicerad av: hallbarhet@tyreso.se
Senast uppdaterad: 16 maj 2024

Hitta på sidan