Natur och miljö

Här får du veta mer om Tyresös natur och vårt klimat- och miljöarbete.

Allt om natur, klimat och miljö

 • Eldning

  Du får elda mindre mängder grenar och ris om du saknar möjlighet att kompostera eller frakta bort ditt trädgårdsavfall – men bara om din eld inte stör någon eller medför brandrisk. Tid utöver eldningsveckorna är det eldningsförbud av miljö- och hälsoskäl.
 • Energirådgivning

  Obs! Onsdag 14 november är vår energi- och klimatrådgivning inställd. Nästa tillfälle är onsdag 21 november. Kommunens energi- och klimatrådgivare ger dig opartisk och kostnadsfri rådgivning i Servicecenter.
 • Grönområden och parker

  Tyresö kommun sköter de grönytor, lekplatser och planteringar som finns på kommunens mark. I skötseln ingår även tömning av kommunens papperskorgar/hundlatriner. Gräsytor och parker ska hållas välskötta och välstädade.
 • Jättelokan måste bekämpas

  Jättelokan slår ut annan växtlighet och växtsaften orsakar brännskador. Anmäl till oss om du ser den inom kommunens gränser. 
 • Klimat, miljö och energi

  Vi påverkar klimatet genom att släppa ut växthusgaser. I kommunen arbetar vi med att minska dessa utsläpp. Målet är att utsläppen i Tyresö ska minska med 40 procent till år 2020 jämfört med 1990.
 • Naturen i Tyresö

  Här finns allmän information om Tyresönaturen, allemansrätten/allemansvett, en del rapporter och inventeringar.
 • Naturområden

 • Naturreservat och nationalpark

  Ta chansen och upptäck Tyresös fina natur – Tyrestas urskogsmarker, hagmarkerna i Alby, Dyviks mäktiga bergsrygg eller sällsynta växter och fåglar kring Hammarberget.
 • Sjöar och vattendrag

  I Tyresö hör sjöarna Drevviken, Långsjön, Tyresö-Flaten, Grändalssjön, Albysjön och Fatburen till Tyresåns sjösystem. Fallhöjden inom Tyresödelen är drygt 19 meter. Sjösystemet har ett flertal åar och forsar som innehåller stora natur- och miljövärden. Produktionen och artrikedomen av bottenlevande organismer är god i de strömmande vattnen.
 • Vi håller rent - projekt för skolor och förskolor

  I 11 år har Tyresö deltagit i Skräpplockardagarna, som nu har bytt namn till "Vi håller rent". Skolan har en viktig roll för att lära ut grundläggande kunskaper som barn och ungdomar har nytta av. De som i unga år lär sig om nedskräpning och vad det gör för miljön, får insikter som sitter livet ut.
 • Viltvård och skyddsjakt

  Älg, rådjur, hjort, grävlingar och andra vilda djur är inte alltid välkomna gäster i till exempel trädgårdar. Ibland kan skyddsjakt vara nödvändigt, avskjutningen utförs av kommunens viltvårdare.
Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 25 september 2018
Upp

Hitta på sidan