Miljö för skolor

Kommunen har flera miljöprojekt som förskolor och skolor kan engagera sig i.

Miljöprojekt för skolor

  • Insektshotell

    Det surras i skolorna runt om i Tyresö. Under våren 2020 var elever och personal mycket engagerade i kommunens projekt ”Ett surrande Tyresö”, som resulterade i en hotellkedja där vilda bin och andra insekter kommer att trivas.
  • Närodla i Tyresö

    Vi vill att alla ska möjlighet att odla i Tyresö - med eller utan egen trädgård. Odling bidrar till bättre hälsa, gemenskap och biologisk mångfald. Nu testar vi olika sätt att underlätta för Tyresöbor att odla.
  • Skräpplockardagar

    För fjortonde året i rad var Tyresö kommun med i Håll Sverige rents skräpplockardagar - ett projekt för skolor och förskolor.
Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 30 december 2021

Hitta på sidan