Viltvård och skyddsjakt

Älg, rådjur, hjort, grävlingar och andra vilda djur är inte alltid välkomna gäster i till exempel trädgårdar. Ibland kan skyddsjakt vara nödvändigt, avskjutningen utförs av kommunens viltvårdare.

Under jul- och nyår är bemanningen inom viltvård begränsad. Om ditt samtal inte besvaras, tala in ett meddelande på 08-578 292 61 eller skicka e-post till tyreso@viltvard.se. Vid akuta ärenden kontakta polisen!

Akut hjälp

Om en olycka har hänt och du behöver akut hjälp ska du alltid ringa 112. För mindre brådskande fall, kontakta viltvårdaren. Kontaktuppgifter finns under Kontakt överst på webbsidan.

Läs om vilt i trafiken

Kommunens viltvårdare

Skyddsjakten i Tyresö sköts av sju viltvårdare, de ska alltid kunna visa legitimation och bär normalt en väst med texten "Viltvårdare". De hjälper till att hålla nere antalet djur som kan orsaka skada på egendom, exempelvis grävlingar som underminerar husgrunder. Viltvårdare skrämmer bort eller avlivar djur som beter sig aggressivt och avlivar skadade djur. Viltvårdarna håller också ner viltstammen av större fyrfota djur bland annat för att minska risken för trafikolyckor. De hjälper även till exempel rådjur som fastnat i grind eller staket eller kanske fallit i en vattenfylld pool. Viltvårdarna har samarbete med med kringliggande jaktvårdsområden i Vissvass, Åva, Tyresta och Haninge.

Skyddsjakt

Flera tycker att det är tråkigt när många vilda djur samlas på en och samma gång på fastigheten. Tyresö kommun är under ständig förändring men vi vill fortfarande bo naturnära, vilket gör att vilda djur kommer i kläm.

Normalt sker avskjutning under gällande jakttider för viltet ifråga, men vi har möjlighet att i akuta fall kunna utföra avskjutning även andra tidpunkter. Viltvårdarna försöker begränsa populationen av exempelvis rådjur och gör det under tillåten jakttid. Vi kan gå in och avliva, skadade djur under annan tid, för att förhindra onödigt lidande enligt djurskyddslagen.

Fyll i blanketten nedan där ni överlåter jakten på er tomt till kommunen. Vi kan/får inte avliva friska djur på tomter där vi inte har en skriftlig jaktöverlåtelse från fastighetsägarna. Framför allt måste det finnas fullgott kulfång på tomten.

Blankett förfrågan om avskjutning

Dovhjort

Dovhjorten har funnits i Tyresö sporadiskt tidigare, men har blivit vanligare. Den finns framförallt i områdena kring Öringe, Gamla Tyresö, Gimmersta samt en bit ut på Brevikshalvön.

Grävling

Grävlingen är mycket vanligare än man tror. Normalt har vi inget obehag av den, men tyvärr har den en ovana att bosätta sig under uthus och andra byggnader, till och med under bostadshuset om det har torpargrund.

Rådjur

Att rådjuren gärna tar för sig i trädgårdarna är ingen hemlighet. Att någon växt försvinner måste man kunna tåla då man valt att leva utanför storstaden, men ibland kan det bli så att de enbart lever på det som planteras på tomter.

Räv

Mata aldrig räv. Rävarna är opportunister och tar naturligtvis chansen att få en bit mat på det enklaste sättet. Om det lönar sig att tigga vid mänsklig boning så gör dom det. Det är tyvärr alltför vanligt att man matar de gulliga rävungarna, som sedan under lång tid visar sig bli obehagligt närgångna. Försök skrämma bort räven med exempelvis grytlock.

Varg

Att få se en varg är ovanligt men om du möter en varg som inte vänder om och du upplever situationen som obehaglig ska du skrämma vargen. Gör dig stor och väsnas och gå eller spring mot vargen. Du kan även kasta något mot vargen. Spring inte från vargen, det kan trigga jaktinstinkten. Är det en akut och farlig situation, ring 112.

Vildsvin

Det finns anledning för oss kommuninnevånare att vara förberedda på vildsvinens utbredning. Att ha en mindre stam som kan hållas under kontroll ligger naturligtvis inom ramen för kommunens policy om mångfald.

Älg

Det är i första hand hörsel och luktsinnet som styr älgens beteenden, synen är inte speciellt utvecklad. I bland kommer de in i trädgården, oftast när äppelträden bär frukt. Plocka upp fallfrukten och ta vara på övrig frukt då den är mogen. Frukt som inte används läggs med fördel i komposten

Vård av skadade vilda djur

Har du hittat ett skadat vilt djur eller en övergiven djurunge? För att vårda och rehabilitera skadat vilt krävs tillstånd från Länsstyrelsen enligt jaktlagstiftningen. Ett antal privatpersoner och föreningar har tillstånd att ta hand om skadade djur. Tillstånden gäller vanligen igelkott, ekorre, harar samt fredade fåglar.
Länsstyrelsenlänk till annan webbplats

Lilla vilthuset

Hjälper bland annat till med Hare, Igelkott, Ekorre, Tornseglare, Småfåglar, Hackspettsarter, Kråkfåglar, Fladdermöss, Ring- och skogsduvor samt Ugglor.
Lilla vilthusetlänk till annan webbplats

Viltakuten

Hjälper dig med kontaktuppgifter om vart du vänder dig med frågor om bland annat skadad eller övergiven fågel, fladdermus, ekorre, hare, igelkott, säl, grävling, bäver, mink, utter, reptiler och storvilt.
Viltakutenlänk till annan webbplats

Stockholms Viltfågel Rehab

Tar emot och rehabiliterar alla rehabiliteringsbara vilda fåglar oavsett storlek och art.
Stockholm viltfågel rehablänk till annan webbplats

Svenska Djurambulansen

Hjälper bland annat till med fåglar, svanar, katter, hundar och ankor.
Svenska djurambulansenlänk till annan webbplats 

Detta kan du ge till vildänder

  • Majs
  • Havre
  • Ris
  • Vindruvor
  • Hackad sallad
  • Fågelfrön

Därför ska du absolut inte mata fåglar med brödlänk till annan webbplats 

En kall och snörik vinter kan leda till massdöd bland många vilda djur då vintern innebär stora problem att finna föda. Hur bra olika arter klarar vintern är delvis en fråga om hur anpassad arten är till vårt klimat.

Hjälp fåglarna med mat på vinternlänk till annan webbplats

Utfodring av vilda djur under vinternlänk till annan webbplats

Sidan publicerad av: viltvard@tyreso.se
Senast uppdaterad: 10 juni 2019
Upp