Naturreservat och nationalpark

En stor del av Tyresö består av naturreservat eller nationalpark. Ta chansen att upptäcka Tyrestas urskogsmarker, hagmarkerna i Alby, Dyviks mäktiga bergsrygg eller sällsynta växter och fåglar kring Hammarberget.

En tredjedel av Tyresös areal är skyddad som nationalpark respektive naturreservat. Här finns halva Tyresta nationalpark och större delen av Tyresta naturreservat. Totalt finns åtta naturreservat och en del av Tyresta nationalpark i kommunen. Var noga med att följa de särskilda bestämmelser som gäller i naturreservaten. Hundar måste till exempel alltid vara kopplade dygnet runt, året runt i skyddade områden. Det råder också särskilda regler för att till exempel elda och tälta i naturreservat. Läs mer under respektive reservat.

Naturreservat

 • Alby naturreservat

  Inom reservatet finns förutom Alby friluftsområde och Uddby gård även Ahlstorps båtsmanstorp där det hålls slåtter sommartid. Den vackra dagvattenanläggningen Kolardammarna, sjön Fatburen samt ett antal forngravar från vikingatiden är tips på utflyktsmål som är värda ett besök.
 • Dyvik lövängars naturreservat

  Området är beläget nästan längst ut på Brevikshalvön. Det är ett tilltalande kulturpräglat landskap som möter dig när du kommer till området. Missa inte slåttern vår och sommar.
 • Dyviks naturreservat

  Reservatet är beläget långt ut på Brevikshalvön och beläget mot Ällmorafjärden. Dyviks naturreservat består av en bergsrygg och skogsmark samt till en mindre del av vatten tillhörande Ällmorafjärden.
 • Hammarbergets naturreservat

  Hammarberget är starkt kuperat, mycket omväxlande och naturskönt. Det finns ädellövskogsklädda branter som avskärmar själva berget från den omgivande åkermarken vid Stormyra. Reservatet ligger i direkt anslutning till Tyresta naturreservat och gränsar också till Kalvfjärden.
 • Klövbergets naturreservat

  Området ligger ute på Brevikshalvön och består av hällmarksskog uppe på berget och en förkastningsbrant med ett grottsystem. Nere vid förkastningsbrantens bas finns fin ädellövskog och ett blockgrottesystem. Grottsystemet är Stockholmstraktens bäst utvecklade förkastningsgrotta. Klövbergsområdet ger möjligheter till klippbad och vackra utsikter över Kalvfjärden.
 • Sandholmarnas naturreservat

  Naturreservatet är beläget på Brevikshalvöns södra del och består av en fastlandsdel, öarna Stora och Lilla Sandholmen samt ett vattenområde inom Erstaviken. Sandholmarna bjuder på fina sandstränder, parkering med informationstavla samt båtuthyrning. Vid parkeringen finns sommartid en enkel torrtoa. Inom området finns tre privata fastigheter.
 • Telegrafbergets naturreservat

  Telegrafbergets naturreservat är beläget på Brevikshalvön och är ett stort område som bjuder på spännande och varierande natur. Gränserna går från Trinntorp i norr till Ällmora i söder. Telegrafberget ligger på Tyresös högst belägna punkt, 85 meter över havsytan.
 • Tyresta nationalpark och naturreservat

  Här finns den största och finaste urskogen söder om Dalälven, gott om vandringsleder och attraktiva rastplatser. Gammelskogen har en särpräglad skönhet och är en fristad för många ovanliga växt- och djurarter. Tyresta nationalpark och naturreservat är ett av de största orörda skogspartierna i Sverige utanför fjällvärlden.
Familj på klippa vid Albysjön.
Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 15 mars 2021

Hitta på sidan