Naturområden

I Tyresö är det alltid nära till naturen. Här finns många fina områden värda ett besök.

bild på far och son i naturen

Lätt att göra allemansrätt

Tack vare allemansrätten har vi möjlighet att röra oss fritt i naturen – med hänsyn till djur, natur, markägare och andra du möter. Allemansrätten bygger på att vi tillsammans tar ansvar.

Om allemansrätten på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Information om allemansrätten på fler språk Länk till annan webbplats.

Naturområden

 • Barnsjöområdet

  Barnsjön är belägen i en dalsänka, omgiven av dramatisk Södertörnsnatur. Sjön avvattnas via ett litet vattendrag i sjöns östra ände.
 • Fatburen – Follbrinksströmmen

  Fatburen, som ingår i Alby naturreservat och ligger i närheten av Tyresö slott, är den sista sjön i Tyresåns sjösystem före utloppet i Kalvfjärden.
 • Fornudden

  Fornudden ligger i västra delen av Fornuddsparken och Kumlaviken i Trollbäcken. Området ligger naturskönt vid sjön Drevviken. I området finns ett gravfält från yngre järnålder, Kumla bygravfält.
 • Gammelström

  Gammelström är en del av Tyresåns sjösystem. Den avvattnar Långsjön och rinner genom en dalsänka ned mot Tyresö-Flaten. Ån är cirka 200 meter lång och ganska grund. Det finns en liten träbro över ån till Tyresta naturreservat.
 • Tyresö skärgård

  Naturområdet Tyresö skärgård består av Ägnö och Härsö samt ett antal mindre öar. Området består av karga, kraftigt kuperade öar med mager hällmarkstallskog i de högre partierna. Större delen av öarna är täckt av relativt gles barrskog. Området ägs av Erstaviks gods.
 • Tyresö slottsområde

  Tyresö slott ligger vackert beläget vid Kalvfjärden i Tyresö, cirka två mil söder om Stockholm. Miljöerna kring slottet erbjuder fin natur med den gamla engelska parken med en mångfald av äldre lövträd och Tyresös skärgårdsnatur runt knuten.
 • Wättingeströmmen - Nyfors

  Wättingeströmmen eller Nyfors som den kom att benämnas efter pappersbruket som etablerades på platsen under mitten av 1800-talet, ligger vid Tyresö-Flatens utlopp. Nedströms ligger Albysjön. Fallhöjden är cirka fem meter och det är därmed ett av de högsta vattenfallen i regionen.
Sidan publicerad av: hallbarhet@tyreso.se
Senast uppdaterad: 7 maj 2024