Avfall och återvinning

Här får du veta hur du ska hantera ­olika slags avfall som till exempel hushållsavfall, grovavfall, matavfall och farligt avfall. I vår e-tjänstportal kan du beställa de flesta av våra tjänster.

Om avfall och återvinning

 • Broschyr med VA- och renhållningstjänster

  I VA- och renhållningsbroschyren kan du läsa om vad som ingår i dina vatten- och avfallsabonnemang. Du får svar på när kretsloppscentralen är öppen, hur du beställer hämtning av exempelvis mat-, trädgårds-, el- och grovavfall samt information om hur du sorterar olika slags avfall.
 • Kretsloppscentralen

  På kretsloppscentralen i Petterboda sorterar du själv ditt avfall i rätt container enligt skyltningen. Kontakta personalen om du har frågor.
 • Nyheter

  Läs om vad som är nytt inom renhållningen och vad som är på gång.
 • Abonnemang och taxor

  Kommunens avfallshantering finansieras med avgifter enligt en taxa som fastställs av kommunfullmäktige. Här kan du läsa mer om vad som ingår i ditt abonnemang samt hur du gör när du flyttar. I taxan hittar du priser på våra tjänster.         
 • Hushållsavfall

  Hushållsavfall är det avfall som du lägger i den vanliga soppåsen hemma eller till exempel i personalrummet på din arbetsplats. Hushållsavfallet är det som blir kvar när du har sorterat ut förpackningar, farligt avfall samt el- och grovavfall. Det är bra om du även kan sortera ut ditt matavfall från det övriga avfallet. Enligt lag är det kommunen som ansvarar för insamlingen av hushållsavfallet.
 • Matavfall

  Villahushåll, flerbostadshus och samfällighetsföreningar med gemensam avfallslösning samt verksamheter kan ansluta sig till matavfallsinsamlingen. För att ansluta dig till matavfallsinsamlingen behöver du ha ett helårsabonnemang.
 • Grovavfall

  Med grovavfall menas skrymmande avfall som inte ska sorteras som hushållsavfall. Några exempel på grovavfall är trä- och plastmöbler, soffor, emballage, plast, frigolit, pulkor, skidor, cyklar, barnvagnar och trädgårdsslangar.
 • Kyl och frys

  För att kunna ta hand om ozonskadande delar (farligt avfall) i ditt kyl- och frysskåp på ett miljömässigt bra sätt hämtar vi dem kostnadsfritt året om.
 • Trädgårdsavfall

  Har du en trädgård eller grön innergård så har du också trädgårdsavfall. Det kan vara höstlöv, häckklipp, fallfrukt, ogräs eller gräs. Detta kan du kompostera, lämna på kretsloppscentralen eller så kan du abonnera på ett kärl som du ställer fram för tömning efter behov.
 • Farligt avfall

  Du får inte blanda ditt farliga avfall med hushålls- eller grovavfallet eller hälla det i avloppet. Farligt avfall har en eller flera farliga egenskaper, det kan till exempel vara giftigt, cancerframkallande, explosivt, stickande/skärande eller brandfarligt. Även mycket små mängder farligt avfall gör stor skada om det sorteras fel.
 • Fettavfall

  Fett som släpps ut i avloppet skapar stora problem. Fettet stelnar och fastnar i avloppsledningarna. Antalet fall där fett orsakat stopp i avloppssystemet ökar.
 • El- och elektronikavfall

  Elavfall är, lite förenklat, allt som har sladd eller drivs med batteri. I elavfall finns det både värdefulla ämnen som kan återvinnas och miljö- och hälsofarliga komponenter som är giftiga om de sprids i miljön, därför är det mycket viktigt att du sorterar ditt elavfall rätt så att det inte blandas med övrigt hushålls- eller grovavfall.
 • Slam

  Din slamtank och slamavskiljare ska tömmas minst en gång per år. Entreprenören SUEZ recycling AB utför tömning samt borttransport av slammet. De är det enda företaget som är registrerat och godkänt för att tömma privata anläggningar i kommunen.
 • Återvinning

  Genom att lämna ditt avfall på rätt ställe hindrar du att farliga ämnen kommer ut i naturen. Du bidrar också till att det som är värdefullt återvinns så att naturresurser och energi kan sparas. Vi har kommit långt när det gäller att ta tillvara och återvinna avfall men det allra bästa för miljön är givetvis om det blir så lite avfall som möjligt.
 • Latrin

  För att få hämtat önskad torsdag behöver vi få din beställning senast onsdag samma vecka, före klockan 12.00. Du kan beställa hämtning året om. På röda dagar hämtar vi inte. 
 • Information till företagare i Tyresö

  Här hittar du som har registrerat företag i Tyresö information om kommunens VA- och avfallshantering, vilka tjänster som finns att tillgå samt vilka krav som finns att förhålla sig till.
Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 22 maj 2019
Upp

Hitta på sidan