Avfall och återvinning

Här får du veta hur du ska hantera ­olika slags avfall som till exempel mat- och restavfall, elavfall, grovavfall och farligt avfall samt information om återvinning och återbruk. I vår e-tjänstportal kan du beställa de flesta tjänster.

Om avfall och återvinning

 • Kretsloppscentralen

  På kretsloppscentralen i Petterboda kan du lämna mycket av ditt avfall. Du sorterar själv ditt avfall i rätt container enligt skyltningen som du kan se i översiktskartan. Du behöver ett inpasseringskort för att besöka kretsloppscentralen.
 • Sorteringsguiden

  Här kan du snabbt få svar på hur du ska sortera ditt avfall. När avfallet hamnar på rätt ställe kan mer återbrukas och återvinnas och vi spar på jordens resurser.
 • Avgifter, regler och mål

  I Tyresö kommun strävar vi efter att minska på avfallet och ta tillvara resurser på bästa sätt. Här kan du läsa om våra avgifter, regler och mål som styr avfallshanteringen.
 • Mat- och restavfall

  Här kan du läsa mer om din hämtning av mat- och restavfall. Restavfall (tidigare kallat hushållsavfall) är det avfall du lägger i soppåsen efter att du har sorterat ut förpackningar, tidningar, el- och farligt avfall. Matavfall är matrester som blir över och inte kan sparas när du lagat eller ätit mat.
 • Elavfall

  Elavfall är, lite förenklat, allt som har sladd eller drivs med batteri. I elavfall finns det både värdefulla ämnen som kan återvinnas och miljö- och hälsofarliga komponenter som är giftiga om de sprids i miljön, därför är det mycket viktigt att du sorterar ditt elavfall rätt så att det inte blandas med övrigt rest- eller grovavfall.
 • Farligt avfall

  Lysrör, målarfärg, mobiltelefoner, sprayfärg och motorolja är exempel på farligt avfall som kan orsaka stor skada för människors hälsa och miljö om det sorteras fel eller åker ut i avloppet. Här kan du läsa om var du lämnar ditt farliga avfall så att vi tar hand om det.
 • Grovavfall

  Med grovavfall menas skrymmande avfall som inte ska sorteras som restavfall. Några exempel på grovavfall är trä- och plastmöbler, soffor, emballage, plast, frigolit, pulkor, skidor, cyklar, barnvagnar och trädgårdsslangar.
 • Bygg- och rivningsavfall

  Avfall som uppkommer vid renovering, rivning och byggnation ska tas om hand så att allt som går att återvinna sorteras ut.
 • Slam, fett och latrin

  Kommunens entreprenör tömmer och transporterar bort slam, fett och latrin. Fett från hushåll kan du samla in med hjälp av en miljötratt för att undvika stopp i avloppet.
 • Trädgårdsavfall

  Vi rekommenderar i första hand att du komposterar ditt trädgårdsavfall hemma. Du kan även abonnera på ett trädgårdsavfallskärl som töms under april till november eller lämna ditt trädgårdsavfall på kretsloppscentralen.
 • Återbruka och dela

  Ett bra sätt att minska din miljöpåverkan är att minska din konsumtion. Genom att handla second hand eller dela kläder och prylar med varandra så är du även snäll mot plånboken.
 • Återvinn och källsortera

  Genom att lämna ditt avfall på rätt ställe hindrar du att farliga ämnen kommer ut i naturen. Du bidrar också till att värdefulla material återvinns så att naturresurser och energi kan sparas. Vi har kommit långt när det gäller att ta tillvara och återvinna avfall men det allra bästa för miljön är givetvis om det blir så lite avfall som möjligt.
 • Minimeringsmästarna

  Minimeringsmästarna är en utmaning för hushåll som vill minska på de onödiga sakerna, utgifterna, stressen och klimatavtrycket. Fem hushåll i Tyresö har tävlat i den stora Sverigekampen 2022 – och en av dem knep andraplatsen!
Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 7 november 2022

Hitta på sidan