Avfall och återvinning

Här får du veta hur du ska hantera ­olika slags avfall som till exempel mat- och restavfall, elavfall, grovavfall och farligt avfall samt information om återvinning och återbruk. I vår e-tjänstportal kan du beställa de flesta tjänster.

Om avfall och återvinning

  • Kretsloppscentralen

    På kretsloppscentralen kan du lämna ditt avfall till återbruk eller återvinning. Du sorterar själv ditt avfall i rätt behållare enligt skyltningen och i översiktskartan. För att besöka kretsloppscentralen behöver du ett inpasseringskort.
  • Sorteringsguiden

    Här får du svar på hur du ska sortera ditt avfall. När avfallet hamnar på rätt ställe kan mer återbrukas och återvinnas. Tillsammans gör vi skillnad för miljön.
  • Driftstörningar och pågående arbeten

  • Avfallstaxa och abonnemang

    Här hittar du information om avfallstaxan, abonnemangskostnad för avfallshantering, ägarbyte och vad din faktura innehåller.
  • Avfallsplan och föreskrifter

    Överallt där människor lever och vistas uppkommer avfall. Därför är det viktigt att alla hjälps åt att förebygga att avfall uppstår, såväl inom kommu­nala verksamheter som i samhället.
  • Bygg- och rivningsavfall

    Bygg- och rivningsavfall är det avfall som uppstår efter renovering, rivning och byggen. Det ska du sortera så att allt som går att återvinna kan tas om hand. Om bygg- och rivningsavfallet innehåller farligt avfall ska det hanteras på ett särskilt sätt.
  • Elavfall

    I elavfall finns det både värdefulla ämnen som kan återvinnas och miljöfarliga ämnen, därför är det mycket viktigt att du sorterar ditt elavfall.
  • Farligt avfall

    Som privatperson kan du lämna farligt avfall till kretsloppscentralen, insamlingsskåpet Samlaren eller till Mobila miljöstationen. För företag gäller andra regler som innebär att det inte går att lämna avfallet på kretsloppscentralen.
  • Förpackningar och tidningar

    1 januari 2024 tog kommunen över ansvaret för insamling av förpackningar från hushåll och befintliga återvinningsstationer. Du fortsätter sortera dina förpackningar precis som vanligt och lämnar dem på din närmaste sorteringsplats. Senast 2027 ska alla Tyresöbor ha möjlighet till så kallad närsortering.
  • Grovavfall

    Grovavfall är saker som ska lämnas sorterat på kretsloppscentralen. Du kan även beställa hämtning av grovavfall.
  • Mat- och restavfall

    Här finns information om din avfallshämtning och dina abonnemang. Här hittar du även e-tjänst för att beställa, ändra eller felanmäla ditt abonnemang.
  • Slam, fett och latrin

    Kommunens entreprenör är det enda företaget som är godkänt för att tömma slam och fett samt hämta latrin. Här hittar du våra tjänster för tömning eller hämtning. Vid nyinstallation eller ändring av din slamanläggning behöver du söka tillstånd hos Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.
  • Trädgårdsavfall

    Vi rekommenderar i första hand att du komposterar ditt trädgårdsavfall hemma. Du kan även abonnera på ett kärl under sommarsäsong eller lämna avfallet på kretsloppscentralen.
  • Återbruka och dela

    Ett bra sätt att minska din miljöpåverkan är att minska din konsumtion och så långt som möjligt satsa på återbruk. Genom att handla second hand eller dela kläder och prylar med varandra så är du även snäll mot plånboken.
Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 8 februari 2024

Hitta på sidan