Avfall och återvinning

Här får du veta hur du ska hantera ­olika slags avfall som till exempel hushållsavfall, grovavfall, matavfall och farligt avfall. I vår e-tjänstportal kan du beställa de flesta av våra tjänster.

Om avfall och återvinning

 • Förändringar med anledning av covid-19

  Här hittar du aktuell information om förändringar i avfallsverksamheten med anledning av covid-19. Tänk på du ska vara frisk och hålla avståndet när du besöker någon av våra insamlingsplatser.
 • Abonnemang och taxor

  Kommunens avfallshantering finansieras med avgifter enligt en taxa som fastställs av kommunfullmäktige. Här kan du läsa mer om vad som ingår i ditt abonnemang samt hur du gör när du flyttar. I taxan hittar du priser på våra tjänster.         
 • Informationsmaterial

  Här hittar du informationsmaterial om avfallssortering.
 • Kretsloppscentralen

  På kretsloppscentralen i Petterboda sorterar du själv ditt avfall i rätt container enligt skyltningen. Är du osäker på hur du ska sortera, fråga personalen på plats. För att besöka kretsloppscentralen behöver du ett inpasseringskort som du beställer via servicecenter eller e-tjänsten.
 • Återvinning

  Genom att lämna ditt avfall på rätt ställe hindrar du att farliga ämnen kommer ut i naturen. Du bidrar också till att det som är värdefullt återvinns så att naturresurser och energi kan sparas. Vi har kommit långt när det gäller att ta tillvara och återvinna avfall men det allra bästa för miljön är givetvis om det blir så lite avfall som möjligt.
 • Hushållsavfall

  Hushållsavfall är det avfall som du lägger i den vanliga soppåsen hemma eller till exempel i personalrummet på din arbetsplats. Hushållsavfallet är det som blir kvar när du har sorterat ut förpackningar, farligt avfall samt el- och grovavfall. Det är bra om du även kan sortera ut ditt matavfall från det övriga avfallet. Enligt lag är det kommunen som ansvarar för insamlingen av hushållsavfallet.
 • Matavfall

  Småhus, flerbostadshus och samfällighetsföreningar med gemensam avfallslösning samt verksamheter kan ansluta sig till matavfallsinsamlingen. För att ansluta dig till matavfallsinsamlingen behöver du ha ett helårsabonnemang. Obs! Anmälan till matavfallsinsamlingen är stängd under vecka 25 till och med vecka 33. Vänligen återkom med din ansökan den 17 augusti.
 • Trädgårdsavfall

  Alla som har en trädgård eller grön innergård har trädgårdsavfall. Det kan vara höstlöv, häckklipp, fallfrukt, ogräs eller gräs. Trädgårdsavfallet kan du kompostera eller lämna på kretsloppscentralen, eller så kan du abonnera på ett trädgårdsavfallskärl. Tänk på att inte slänga det på kommunal mark.
 • Grovavfall

  Med grovavfall menas skrymmande avfall som inte ska sorteras som hushållsavfall. Några exempel på grovavfall är trä- och plastmöbler, soffor, emballage, plast, frigolit, pulkor, skidor, cyklar, barnvagnar och trädgårdsslangar.
 • El- och elektronikavfall

  Elavfall är, lite förenklat, allt som har sladd eller drivs med batteri. I elavfall finns det både värdefulla ämnen som kan återvinnas och miljö- och hälsofarliga komponenter som är giftiga om de sprids i miljön, därför är det mycket viktigt att du sorterar ditt elavfall rätt så att det inte blandas med övrigt hushålls- eller grovavfall.
 • Farligt avfall

  Farligt avfall kännetecknas av att det har en eller flera farliga egenskaper, det kan till exempel vara giftigt, cancerframkallande, explosivt, stickande/skärande eller brandfarligt. Även mycket små mängder farligt avfall gör stor skada om det sorteras fel, det är därför viktigt att du inte blandar ditt farliga avfall med hushålls- eller grovavfallet, eller häller det i avloppet.
 • Slam

  Din slamtank och slamavskiljare ska tömmas minst en gång per år. Entreprenören SUEZ recycling AB utför tömning samt borttransport av slammet. Det är det enda företaget som är registrerat och godkänt för att tömma privata anläggningar i kommunen.
 • Fettavfall

  Fett som släpps ut i avloppet skapar stora problem. Fettet stelnar och fastnar i avloppsledningarna. Antalet fall där fett orsakat stopp i avloppssystemet ökar.
 • Latrin

  För att hämta latrinet önskad torsdag behöver vi få din beställning senast onsdag samma vecka, före klockan 12.00. Du kan beställa hämtning året om. På röda dagar hämtar vi inte. 
Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 22 maj 2019
Upp

Hitta på sidan