Grovavfall

Med grovavfall menas skrymmande avfall som inte ska sorteras som hushållsavfall. Några exempel på grovavfall är trä- och plastmöbler, soffor, emballage, plast, frigolit, pulkor, skidor, cyklar, barnvagnar och trädgårdsslangar.

Du som bor eller äger en fastighet i Tyresö kan lämna ditt grovavfall på kretsloppscentralen. För att få tillträde dit behöver du ett passerkort, det ger dig 20 fria besök per hushåll och år.
Läs om kretsloppscentralen.

För dig i flerfamiljshus

I de flesta områden med flerfamiljshus finns rum för grovavfall där du kan lämna ditt avfall som inte ska sorteras som hushållsavfall. Du kan även beställa hämtning av grovavfall mot en kostnad. För aktuella priser, se renhållningstaxan.
Läs renhållningstaxan

För dig i småhus - två kostnadsfria hämtningar per år

Du som bor i småhus och har eget helårsabonnemang får kostnadsfri hämtning av ditt grovavfall två gånger per år, mellan april och oktober.  Vi hämtar vid tomtgränsen eller på plats som medger möjlighet till vändning för lastbil. Entreprenören har 10 helgfria arbetsdagar på sig att hämta ditt avfall från det att beställningen är gjord (med reservation för hög belastning). Tänk på att ställa ut avfallet innan du beställer hämtning då det kan hämtas redan samma dag. Märk avfallet med "Grovavfall".

Exempel på vad vi inte hämtar

 • Bygg- och rivningsavfall, dörrar, fönster, fyllnadsmassor, fasta inredningar - mindre mängd kan lämnas på kretsloppscentralen
 • staket, heltäckningsmattor, möbler i glas samt speglar - kan lämnas på kretsloppscentralen
 • fast monterad utrustning för värme, kyla, ventilation, till exempel radiator, värmepanna och varmvattenberedare,
  toalettstol, badkar, handfat, duschkabin, diskbänk, rör och isolermaterial - kan lämnas på kretsloppscentralen
 • trädgårdsavfall (räknas inte som grovavfall) - lämna på kretsloppscentralen eller abonnera på ett trädgårdsavfallskärl
 • bil- och båtdelar, motorcyklar, mopeder - kan lämnas på kretsloppscentralen, tömda på bränsle
 • motorgräsklippare och jordfräs - kan lämnas på kretsloppscentralen, tömda på bränsle
 • bildäck och avfall från yrkesmässig verksamhet - kan lämnas på kretsloppscentralen
 • farligt avfall: bilbatterier, lysrör, bensin, färgburkar, spillolja, rengöringsmedel, impregnerat trä, kanyler och gips - kan lämnas på kretsloppscentralen.

Kostnadsfri hämtning sker mellan 31 mars och 18 oktober 2020.

Gör så här

 • Ställ ut ditt avfall och märk upp det väl. Vi hämtar max 2m³ per hämtningstillfälle och maxlängd är 2 meter.
 • Förpacka allt "småplock under knähöjd", antingen i säck eller i kartong. Småplocket får väga max 15 kg.
 • Vill du få hämtat i slutet av perioden (senast 31 oktober) tänk på att beställa minst 10 arbetsdagar innan.

Kostnadsfri hämtning av grovavfall gäller inte dig som har sommartaxa, företag, hushåll i grupphusområden eller för dig som bor i områden med underjordsbehållare, men kan beställas mot kostnad. Vi hämtar vid tomtgränsen eller på plats som medger möjlighet till vändning för lastbil.

Beställ hämtninglänk till annan webbplats

Beställ hämtning av grovavfall mot kostnad

Du som bor i flerfamiljshus, grupphusområde eller område med underjordsbehållare, eller har sommartaxa eller företag kan beställa grovavfallshämtning året om mot en kostnad. Vi hämtar vid tomtgränsen eller på plats som medger möjlighet till vändning för lastbil. Entreprenören har 6 helgfria arbetsdagar på sig att hämta ditt avfall. Tänk på att ställa ut avfallet innan du beställer hämtning då det kan hämtas redan samma dag.

Gör så här

 • Ställ ut ditt avfall innan du beställer hämtning och märk upp det väl (vi hämtar max 2 m³ per hämtningstillfälle och maxlängd är 2 meter)
 • Förpacka allt "småplock under knähöjd", antingen i säck eller i kartong. "Småplocket" får väga max 15 kg.

Vi hämtar vid tomtgränsen eller på plats som medger möjlighet till vändning för lastbil.
Läs renhållningstaxan

Beställ hämtning mot kostnadlänk till annan webbplats

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 20 maj 2020
Upp