Grovavfall

Med grovavfall menas skrymmande avfall som inte ska sorteras som restavfall. Några exempel på grovavfall är trä- och plastmöbler, soffor, emballage, plast, frigolit, pulkor, skidor, cyklar, barnvagnar och trädgårdsslangar.

Du som bor eller äger en fastighet i Tyresö kan lämna ditt grovavfall på kretsloppscentralen. För att få tillträde dit behöver du ett passerkort, det ger dig 20 fria besök per hushåll och år.

Läs om kretsloppscentralen

Nytt 2021 för dig i småhus - en kostnadsfri hämtning per år

Enligt nya avfallstaxan erbjuds hushållen en (1) kostnadsfri grovavfallshämtning under perioden istället för två (2).
Nytt för 2021 är även att hämtning sker i storsäck.

Perioden för hämtning är ännu inte fastställd, vi återkommer så fort det går att beställa i e-tjänster.

Anledning till ändringen är att det är mer hållbart ur miljösynpunkt, om du som bor i småhus själv har möjlighet att lämna avfallet på kretsloppscentralen. Hämtningen i storsäck är dessutom bättre ur arbetsmiljösynpunkt.

Antalet kostnadsfria elavfallshämtningar är oförändrad.

För aktuella priser, se avfallstaxan

Från år 2021 ingår en (1) gratis insamling av grovavfall efter beställning under fastställd period (vi återkommer om exakt period) för boende i småhus. Max 1 storsäck avfall hämtas vid farbar väg/fastighetsgräns under period och förutsättningar som fastställts.

Perioden för hämtning är ännu inte fastställd, vi återkommer så fort det går att beställa i e-tjänster.

Du får en storsäck (1 kubikmeter) levererad hem till dig. Du behöver inte fylla säcken.
När du vill att den ska hämtas bokar du upphämtning genom att beställa det i e-tjänster eller kontakta kommunens servicecenter. Den hämtas då upp av kranbil under fastställd period.

Så här placerar du säcken rätt

Då säcken hämtas med hjälp av en kranbil är det viktigt att den placeras så att säcken kan lyftas utan att förstöra närliggande träd eller staket. Tänk därför på följande:

 • Avståndet mellan bilens angöringsplats och säcken ska vara minst 2 meter men max 5 meter
 • Fri höjd över säcken ska vara 5 meter
 • Säcken ska placeras minst 2 meter från fasad utan fönster, träd, stolpar, staket eller dylikt
 • Lyft över buskar, träd och staket är okej om övriga avstånd stämmer
 • Prata med servicecenter om du är osäker på var du kan placera säcken. Om inte alla kraven kan uppfyllas kan vi inte garantera att tjänsten kan beställas.

För dig i flerfamiljshus

I de flesta områden med flerfamiljshus finns rum för grovavfall där du kan lämna ditt avfall som inte ska sorteras som restavfall. Du kan även beställa hämtning av grovavfall mot en kostnad.

Beställ hämtning av grovavfall mot kostnad

Du som bor i flerfamiljshus, grupphusområde eller område med underjordsbehållare, eller har sommartaxa eller företag kan beställa grovavfallshämtning året om mot en kostnad. Vi hämtar vid tomtgränsen eller på plats som medger möjlighet till vändning för lastbil. Entreprenören har 6 helgfria arbetsdagar på sig att hämta ditt avfall. Tänk på att ställa ut avfallet innan du beställer hämtning då det kan hämtas redan samma dag.

Gör så här

 • Ställ ut ditt avfall innan du beställer hämtning och märk upp det väl (vi hämtar max 2 m³ per hämtningstillfälle och maxlängd är 2 meter)
 • Förpacka allt "småplock under knähöjd", antingen i säck eller i kartong. "Småplocket" får väga max 15 kg.

Vi hämtar vid tomtgränsen eller på plats som medger möjlighet till vändning för lastbil.
Läs avfallstaxan

Beställ hämtning mot kostnadlänk till annan webbplats

Exempel på vad vi inte hämtar

 • Bygg- och rivningsavfall, dörrar, fönster, fyllnadsmassor, fasta inredningar - mindre mängd kan lämnas på kretsloppscentralen
 • staket, heltäckningsmattor, möbler i glas samt speglar - kan lämnas på kretsloppscentralen
 • fast monterad utrustning för värme, kyla, ventilation, till exempel radiator, värmepanna och varmvattenberedare,
  toalettstol, badkar, handfat, duschkabin, diskbänk, rör och isolermaterial - kan lämnas på kretsloppscentralen
 • trädgårdsavfall (räknas inte som grovavfall) - lämna på kretsloppscentralen eller abonnera på ett trädgårdsavfallskärl
 • bil- och båtdelar, motorcyklar, mopeder - kan lämnas på kretsloppscentralen, tömda på bränsle
 • motorgräsklippare och jordfräs - kan lämnas på kretsloppscentralen, tömda på bränsle
 • bildäck och annat icke farligt avfall från yrkesmässig verksamhet - kan lämnas på kretsloppscentralen
 • farligt avfall: bilbatterier, lysrör, bensin, färgburkar, spillolja, rengöringsmedel, impregnerat trä, kanyler och gips - kan lämnas på kretsloppscentralen.
Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 21 december 2020