Grovavfall

Med grovavfall menas skrymmande avfall som inte ska sorteras som restavfall. Några exempel på grovavfall är trä- och plastmöbler, soffor, emballage, plast, frigolit, pulkor, skidor, cyklar, barnvagnar och trädgårdsslangar.

För dig i småhus - en kostnadsfri hämtning per år

Du som bor i småhus med helårsabonnemang får en (1) kostnadsfri grovavfallshämtning per år antingen på våren eller hösten. Vilka veckor du kan få hämtat beror på var du bor. Hämtning sker i storsäck och hämtas upp av en kranbil. Har du större grovavfall som inte ryms i storsäck kan du beställa hämtning mot en kostnad, se nedan. Du kan också lämna ditt grovavfall på Kretsloppscentralen.

Se höstens hämtningsveckor:

 • Distrikt 1 kan få hämtat vecka 36-39. Områden: Centrumområdet, Fårdala, Krusboda, Lindalen, Öringe, Strand, Brevik och Raksta. Tänk på att beställa tjänsten senast vecka 37.
 • Distrikt 2 kan få hämtat vecka 40-43. Områden: Hanviken och Trollbäcken. Tänk på att beställa tjänsten senast vecka 41.

Vi öppnar/stänger e-tjänsten inför varje hämtperiod. Är e-tjänsten stängd, betyder det att du inte kan boka tid. Behöver du mer än en hämtning under året, kan du beställa hämtning av grovavfall i storsäck mot kostnad.

Om storsäcken

Du får en storsäck (1 kubikmeter, cirka 1x1x1 meter) levererad hem till dig inom sex helgfria arbetsdagar efter beställning. Alternativt väljer du i e-tjänsten att hämta storsäcken själv på kretsloppscentralen. Du väljer även när du vill få storsäcken hämtad. I säcken finns ett instruktionsblad om hur du ska göra. Vid felsortering debiteras du en felsorteringsavgift. Säcken måste förslutas väl så att inget ramlar ur när kranbilen hämtar den. Löst grovavfall utanför säcken hämtas inte.

Då säcken hämtas med hjälp av en kranbil är det viktigt att den placeras så att säcken kan lyftas utan att förstöra närliggande träd eller staket.

Tänk på följande:

 • Avståndet mellan bilens angöringsplats och säcken ska vara minst 2 meter men max 5 meter
 • Fri höjd över säcken ska vara 5 meter
 • Säcken ska placeras minst 2 meter från fasad utan fönster, träd, stolpar, staket eller dylikt
 • Lyft över buskar och staket är okej om övriga avstånd stämmer
 • Prata med servicecenter om du är osäker på var du kan placera säcken.

  Om inte alla kraven kan uppfyllas kan vi inte garantera att tjänsten kan utföras.

Gör så här:

 1. Gå in i e-tjänsten "Beställ kostnadsfri hämtning" nedan.
 2. Välj hur du vill få din storsäck.
 3. Välj område och hämtningsvecka.
 4. Ställ ut säcken enligt instruktionerna ovan senast på söndagen innan din valda hämtningsvecka. Förslut den väl så inget ramlar ut vid hämtning.

Beställ hämtning av grovavfall i storsäck mot kostnad

Du som bor i småhus kan året om beställa grovavfallshämtning i storsäck (1 kubikmeter, cirka 1x1x1 meter) mot en kostnad enligt gällande taxa. Du får en storsäck levererad hem till dig inom sex helgfria arbetsdagar efter beställning. Du kan även i beställningen ange att du vill hämta storsäck själv på kretsloppscentralen. I säcken ligger det ett instruktionsblad om hur du ska göra. Vid felsortering debiteras du en felsorteringsavgift. Du behöver inte fylla säcken helt men du måste försluta den väl så inget ramlar ut när kranbilen hämtar den. Entreprenören har sex helgfria arbetsdagar på sig att hämta ditt avfall efter att du gjort din beställning. Löst grovavfall utanför säcken hämtas inte. Läs ovan hur du gör med storsäcken.

Gör så här:

 1. Gå in i e-tjänsten "Beställ hämtning i storsäck mot kostnad" nedan.
 2. Välj hur du vill få din storsäck.
 3. Ställ ut säcken enligt instruktionerna ovan. Förslut den väl så inget ramlar ut vid hämtning.
 4. Beställ hämtning av storsäcken.

Beställ hämtning av större grovavfall mot kostnad

Du som bor i småhus, flerbostadshus och grupphusområde eller har en verksamhet kan året om beställa större grovavfallshämtning (max 2 kubikmeter, cirka 2x2 meter) mot en kostnad enligt gällande taxa. Vi hämtar vid tomtgränsen eller på plats som medger möjlighet till vändning för lastbil. Entreprenören har sex helgfria arbetsdagar (måndag-torsdag) på sig att hämta ditt avfall. Tänk på att ställa ut avfallet innan du beställer hämtning, då det kan hämtas redan samma dag.

Gör så här:

 1. Gå in i e-tjänsten "Beställ hämtning mot kostnad" nedan.
 2. Ställ ut ditt större grovavfall och märk upp det väl (vi hämtar max 2 kubikmeter per hämtningstillfälle och maxlängd är 2 meter).
 3. Förpacka mindre grovavfall väl (max 15 kilo/förpackning) och märk upp det som "grovavfall".
 4. Beställ hämtning av ditt grovavfall.

Se taxor och priser

För dig i flerbostadshus

I vissa områden med flerbostadshus finns rum för grovavfall där du kan lämna skrymmande avfall som inte ska sorteras som restavfall. I grovavfallsrum sorteras grovavfallet i kärl. Här läggs endast grovavfall som till exempel trä- och plastmöbler, bruksföremål från köket, emballage, frigolit och leksaker.
Se ovan vad du inte kan lämna i grovavfallsrummet.

Lämna dina hela saker till återbruk

Har du saker som går att återanvända? Istället för att slänga kan du välja att skänka dina gamla användbara saker till Pingstkyrkans eller Myrornas insamlingscontainrar på kretsloppscentralen. På så vis får sakerna chans till nytt liv samtidigt som gör du en insats för miljön.

Du kan även lämna hela fritidsartiklar till Fritidsbanken, Granängsringens 65 (bakom Hemköp) istället för att slänga dem.

Läs mer om Fritidsbanken

Kretsloppscentralen

Du som bor eller äger en fastighet i Tyresö kan lämna ditt grovavfall på kretsloppscentralen. Läs mer om det här nedan.

 • Bygg- och rivningsavfall, dörrar, fönster, fyllnadsmassor, fasta inredningar - mindre mängd kan lämnas på kretsloppscentralen
 • staket och heltäckningsmattor - kan lämnas på kretsloppscentralen
 • glas, möbler i glas och speglar - kan lämnas på kretsloppscentralen
 • fast monterad utrustning för värme, kyla, ventilation, till exempel radiator, värmepanna och varmvattenberedare,
  toalettstol, badkar, handfat, duschkabin, diskbänk, rör och isolermaterial - kan lämnas på kretsloppscentralen
 • trädgårdsavfall (räknas inte som grovavfall) - lämna på kretsloppscentralen eller abonnera på ett trädgårdsavfallskärl
 • bil- och båtdelar, motorcyklar, mopeder - kan lämnas på kretsloppscentralen, tömda på bränsle
 • motorgräsklippare och jordfräs - kan lämnas på kretsloppscentralen, tömda på bränsle
 • bildäck och annat icke farligt avfall från yrkesmässig verksamhet - kan lämnas på kretsloppscentralen
 • farligt avfall: bilbatterier, lysrör, bensin, färgburkar, spillolja, rengöringsmedel, impregnerat trä och gips - kan lämnas på kretsloppscentralen.
  Kanyler och mediciner - kan lämnas till valfritt apotek.
Färger nationella skyltsystemet
Sorteringsguiden

Sorteringsguiden hjälper dig att sortera rätt

Om du är osäker på hur du ska sortera ditt avfall så kan du alltid ta hjälp av Sorteringsguiden.

Sorteringsguiden


Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 19 oktober 2021