Grovavfall

Med grovavfall menas skrymmande avfall som inte ska sorteras som restavfall. Några exempel på grovavfall är trä- och plastmöbler, soffor, emballage, plast, frigolit, pulkor, skidor, cyklar, barnvagnar och trädgårdsslangar.

Symbol grovavfall

Här kan du lämna ditt grovavfall

Grovavfall kan du lämna till kretsloppscentralen om du har ett passerkort.

Lämna grovavfall på kretsloppscentralen

Vissa flerfamiljshus eller grupphusområden har miljörum med upphämtning av grovavfall, läs mer om det under hämtning från flerbostadshus och grupphusområden.

Har du saker som går att återanvända?

Istället för att slänga kan du välja att skänka dina gamla användbara saker till Pingstkyrkans eller Myrornas insamlingscontainrar på kretsloppscentralen. På så vis får sakerna chans till nytt liv samtidigt som gör du en insats för miljön.

Återbruka och dela

Du kan även lämna hela sport- och fritidsartiklar till Fritidsbanken, Granängsringen 65 (bakom Hemköp) istället för att slänga dem.

Fritidsbanken

Beställ hämtning av grovavfall

Du som bor i småhus får en kostnadsfri grovavfallshämtning per år, antingen på våren eller hösten. Vilka veckor du kan få hämtat beror på var du bor. Hämtning sker i storsäck och hämtas upp av en kranbil. Bor du i småhus kan du även beställa hämtning i storsäck och större grovavfall mot en kostnad året om.

Företag och verksamheter kan beställa hämtning av större grovavfall året om mot kostnad. .

Du som bor i småhus får en kostnadsfri grovavfallshämtning per år, antingen på våren eller hösten. Vilka veckor du kan få hämtat beror på var du bor. Hämtning sker i storsäck (1 kubikmeter, cirka 1x1x1 meter) och hämtas upp av en kranbil.

Har du större grovavfall som inte ryms i storsäcken som till exempel cykel och stora möbler, kan du beställa hämtning mot en kostnad. Du kan också lämna ditt grovavfall på kretsloppscentralen eller lämna hela sport- och fritidssaker till fritidsbanken.

Vårens hämtningsveckor 2023:

 • Distrikt 1 kan få hämtat vecka 14-17.
  Områden: Centrumområdet, Fårdala, Krusboda, Lindalen, Öringe, Strand, Brevik och Raksta.
  Tänk på att beställa tjänsten senast vecka 15.
 • Distrikt 2 kan få hämtat vecka 18-21.
  Områden: Hanviken och Trollbäcken.
  Tänk på att beställa tjänsten senast vecka 19.

Vi öppnar/stänger e-tjänsten inför varje hämtperiod. Är e-tjänsten stängd, betyder det att du inte kan beställa hämtning. Behöver du mer än en hämtning under året eller hämtning utanför perioden, kan du beställa hämtning av grovavfall mot kostnad.


Gör så här för att beställa kostnadsfri hämtning:

 1. gå in i e-tjänsten "Beställ kostnadsfri hämtning" nedan
 2. välj område och hämtningsvecka
 3. ställ ut säcken enligt instruktionerna nedan om säcken och placering senast på söndagen innan din valda hämtningsvecka. Förslut den väl så inget ramlar ut vid hämtning.

Beställ kostnadsfri grovavfallshämtning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som bor i småhus kan året om beställa grovavfallshämtning i storsäck för mindre grovavavfall (säcken är 1 kubikmeter, cirka 1x1x1 meter). Observera att större saker som till exempel cyklar och möbler får inte plats i säcken.

Du får en storsäck levererad hem till dig inom sex helgfria arbetsdagar efter beställning. Du kan även i beställningen ange att du vill hämta storsäck själv på kretsloppscentralen.

Entreprenören har sex helgfria arbetsdagar på sig att hämta ditt avfall efter att du gjort din beställning. Läs nedan om storsäcken och placering.

Gör så här:

 1. gå in i e-tjänsten "Beställ hämtning i storsäck mot kostnad" nedan.
 2. ställ ut säcken enligt instruktionerna nedan om säcken och placering. Förslut den väl så inget ramlar ut vid hämtning.
 3. beställ hämtning av storsäcken.

Debiteras enligt gällande avfallstaxa.

Beställ hämtning av grovavfall i storsäck mot kostnad Öppnas i nytt fönster.

Om storsäcken

Du får en storsäck (1 kubikmeter, cirka 1x1x1 meter) levererad hem till dig inom sex helgfria arbetsdagar efter beställning. Du väljer även när du vill få storsäcken hämtad.

I säcken ligger det ett instruktionsblad om hur du ska göra. Felsorterat avfall debiteras med en felsorteringsavgift.

Du behöver inte fylla säcken helt men du måste försluta den väl så inget ramlar ut när kranbilen hämtar den. Löst grovavfall utanför säcken hämtas inte.

Tänk på att större grovavfall som till exempel cykel och stora möbler får inte plats i storsäcken.

Så här placerar du säcken rätt

Då säcken hämtas med hjälp av en kranbil är det viktigt att den placeras så att säcken kan lyftas utan att förstöra närliggande träd eller staket.

Tänk på följande:

 • avståndet mellan bilens angöringsplats och säcken ska vara minst 2 meter men max 5 meter
 • fri höjd över säcken ska vara 5 meter
 • säcken ska placeras minst 2 meter från fasad utan fönster, träd, stolpar, staket eller dylikt
 • lyft över buskar och staket är okej om övriga avstånd stämmer.

Prata med servicecenter om du är osäker på var du kan placera säcken.

Om inte alla kraven kan uppfyllas kan vi inte garantera att tjänsten kan utföras.

Du som bor i småhus eller har en verksamhet kan året om beställa större grovavfallshämtning som till exempel möbler som inte får plats i en storsäck. Entreprenören hämtar max 2 kubikmeter, cirka 2x2 meter.

Vi hämtar vid tomtgränsen eller på plats som medger möjlighet till vändning för lastbil. Entreprenören har sex helgfria arbetsdagar (måndag-torsdag) på sig att hämta ditt avfall. Tänk på att ställa ut avfallet innan du beställer hämtning, då det kan hämtas redan samma dag.

Gör så här:

 1. gå in i e-tjänsten "Beställ hämtning mot kostnad" nedan
 2. ställ ut ditt större grovavfall och märk upp det väl (vi hämtar max 2 kubikmeter per hämtningstillfälle och maxlängd är 2 meter)
 3. förpacka mindre grovavfall väl (max 15 kilo/förpackning) och märk upp det som "grovavfall"
 4. beställ hämtning av ditt grovavfall.

Debiteras enligt gällande avfallstaxa.

Beställ hämtning av större grovavfall mot kostnad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I vissa flerbostadshus och grupphusområden finns miljörum för grovavfall där du kan lämna skrymmande avfall som inte ska sorteras som restavfall till exempel trä- och plastmöbler, bruksföremål från köket, emballage, frigolit och leksaker. Har ni inte ett miljörum kan man ställa ut kärl på lämplig plan mark inom er fastighetsgräns. Vill ni som förening eller hyresvärd starta abonnemang för regelbunden grovavfallshämtning, kontakta Servicecenter.

Se nedan vad som räknas som grovavfall och vad som inte kan lämnas i kärlen.

Det bästa är om det finns ett miljörum där det kan stå grovavfallskärl. Har ert företag eller verksamhet inte ett miljörum kan man ställa ut kärl på lämplig plan mark inom er fastighetsgräns. Kontakta Servicecenter om du vill beställa regelbunden hämtning. För behovshämtning av grovavfall kan du använda e-tjänsten nedan.

Debiteras enligt gällande avfallstaxa.

E-tjänst för att beställa hämtning av större grovavfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sorteringsaffischer till miljörum

Här kan du ladda ner sorteringsaffischer i A3 för att hänga upp i miljörum.

Sorteringsaffischer

Detta kan du lämna som grovavfall

Grovavfall är saker som inte går att sortera hemma eller på återvinningsstationer utan slängs på kretsloppscentralen. Nedan ser du några exempel på vad som räknas som grovavfall.

 • Möbler som är trasiga och inte kan ges bort eller säljas
 • emballage, plast och frigolit
 • pulkor, skidor, barnvagnar och cyklar
 • verktyg (utan sladd), trädgårdsslangar och plasthinkar
 • böcker med hård pärm och papper.
 • aluminiumkastruller och stekpannor
 • mattor (inte heltäckningsmattor), gardiner, bäddtextil och stora mängder kläder som inte kan ges bort eller säljas.

Här nedan kommer exempel på vad som inte räknas som grovavfall, utan det får du själv lämna i rätt behållare på kretsloppscentralen. Observera att mediciner och kanyler lämnas till valfritt apotek.

 • Bygg- och rivningsavfall, dörrar, fönster, fyllnadsmassor, fasta inredningar (mindre mängd)
 • staket och heltäckningsmattor
 • glas, möbler i glas och speglar
 • fast monterad utrustning för värme, kyla, ventilation, till exempel radiator, värmepanna och varmvattenberedare,
  toalettstol, badkar, handfat, duschkabin, diskbänk, rör och isolermaterial
 • trädgårdsavfall som löv, ris och grenar
 • bil- och båtdelar, motorcyklar och mopeder tömda på bränsle
 • motorgräsklippare och jordfräs tömda på bränsle
 • bildäck och annat icke farligt avfall från yrkesmässig verksamhet
 • farligt avfall: bilbatterier, lysrör, bensin, färgburkar, spillolja, rengöringsmedel, impregnerat trä och gips.
  Mediciner och kanyler - lämnas till valfritt apotek.
Färger nationella skyltsystemet
Sorteringsguiden

Sorteringsguiden hjälper dig att sortera rätt

Om du är osäker på hur du ska sortera ditt avfall så kan du alltid ta hjälp av Sorteringsguiden.

Sorteringsguiden


Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 2 december 2022