Grovavfall

Med grovavfall menas skrymmande avfall som inte ska sorteras som restavfall. Några exempel på grovavfall är trä- och plastmöbler, soffor, emballage, plast, frigolit, pulkor, skidor, cyklar, barnvagnar och trädgårdsslangar.

Ändring 2021 för dig i småhus - en kostnadsfri hämtning per år

Enligt nya avfallstaxan erbjuds du som bor i småhus med helårsabonnemang en (1) kostnadsfri grovavfallshämtning istället för två (2). Nytt är även att hämtning sker i storsäck och hämtas upp av en kranbil. Anledning till ändringen är att det är mer hållbart ur miljö- och arbetsmiljösynpunkt.

Du kan få en kostnadsfri hämtning per år – antingen på våren eller hösten. Vilka veckor du kan få hämtat beror på var du bor.

Se vårens hämtningsveckor:

 • Distrikt 1 kan få hämtat vecka 14-17, områden: Centrumområdet, Fårdala, Krusboda, Lindalen, Öringe, Strand, Brevik och Raksta. (Tänk på att beställa tjänsten senast vecka 15).
 • Distrikt 2 kan få hämtat vecka 18-21, områden: Hanviken och Trollbäcken. (Tänk på att beställa tjänsten senast vecka 19).

Vi öppnar/stänger e-tjänsten inför varje hämtperiod (höstens hämtningar sker vecka 36-43). Är e-tjänsten stängd, betyder det att du inte kan boka tid. Behöver du mer än en hämtning under året, kan du beställa hämtning av grovavfall i storsäck mot kostnad.

Om storsäcken

Du får en storsäck (1 kubikmeter) levererad hem till dig inom sex (6) helgfria arbetsdagar efter beställning. Alternativt väljer du i e-tjänsten att hämta storsäcken själv på kretsloppscentralen. Du väljer även när du vill få storsäcken hämtad. I säcken finns ett instruktionsblad om hur du ska göra. Säcken förses med adressetikett och kommer därigenom kunna debiteras en felsorteringsavgift om du lägger felaktigt material till exempel elavfall i säcken. Du behöver inte fylla säcken helt men du måste försluta den väl så inget ramlar ut när kranbilen hämtar den. Löst grovavfall utanför säcken hämtas inte.

Då säcken hämtas med hjälp av en kranbil är det viktigt att den placeras så att säcken kan lyftas utan att förstöra närliggande träd eller staket.

Tänk på följande:

 • Avståndet mellan bilens angöringsplats och säcken ska vara minst 2 meter men max 5 meter
 • Fri höjd över säcken ska vara 5 meter
 • Säcken ska placeras minst 2 meter från fasad utan fönster, träd, stolpar, staket eller dylikt
 • Lyft över buskar och staket är okej om övriga avstånd stämmer
 • Prata med servicecenter om du är osäker på var du kan placera säcken.

  Om inte alla kraven kan uppfyllas kan vi inte garantera att tjänsten kan utföras.

Gör så här:

 1. Gå in i e-tjänsten "Beställ kostnadsfri hämtning" nedan.
 2. Välj hur du vill få din storsäck.
 3. Välj område och hämtningsvecka.
 4. Ställ ut säcken enligt instruktionerna ovan senast på söndagen innan din valda hämtningsvecka. Förslut den väl så inget ramlar ut vid hämtning.

Beställ hämtning av grovavfall i storsäck mot kostnad

Du som bor i småhus kan året om beställa grovavfallshämtning i storsäck (1 kbm) mot en kostnad enligt gällande taxa. Du får en storsäck levererad hem till dig inom 6 helgfria arbetsdagar efter beställning. Du kan även i beställningen ange att du vill hämta storsäck själv på kretsloppscentralen. I säcken ligger det ett instruktionsblad om hur du ska göra. Säcken förses med adressetikett och kommer därigenom kunna debiteras en felsorteringsavgift om du lägger till exempel elavfall i säcken. Du behöver inte fylla säcken helt men du måste försluta den väl så inget ramlar ut när kranbilen hämtar den. Entreprenören har 6 helgfria arbetsdagar på sig att hämta ditt avfall efter att du gjort din beställning. Löst grovavfall utanför säcken hämtas inte. Läs ovan hur du gör med storsäcken.

Gör så här:

 1. Gå in i e-tjänsten "Beställ hämtning i storsäck mot kostnad" nedan.
 2. Välj hur du vill få din storsäck.
 3. Ställ ut säcken enligt instruktionerna ovan. Förslut den väl så inget ramlar ut vid hämtning.
 4. Beställ hämtning av storsäcken.

Beställ hämtning av större grovavfall mot kostnad

Du som bor i småhus, flerbostadshus och grupphusområde eller har en verksamhet kan året om beställa större grovavfallshämtning, max 2 kbm mot en kostnad enligt gällande taxa. Vi hämtar vid tomtgränsen eller på plats som medger möjlighet till vändning för lastbil. Entreprenören har 6 helgfria arbetsdagar (måndag-torsdag) på sig att hämta ditt avfall. Tänk på att ställa ut avfallet innan du beställer hämtning, då det kan hämtas redan samma dag.

Gör så här:

 1. Gå in i e-tjänsten "Beställ hämtning mot kostnad" nedan.
 2. Ställ ut ditt större grovavfall och märk upp det väl (vi hämtar max 2 m³ per hämtningstillfälle och maxlängd är 2 meter).
 3. Förpacka mindre grovavfall väl (max 15 kg/förp) och märk upp det som "grovavfall".
 4. Beställ hämtning av ditt grovavfall.

Exempel på vad vi inte hämtar

 • Bygg- och rivningsavfall, dörrar, fönster, fyllnadsmassor, fasta inredningar - mindre mängd kan lämnas på kretsloppscentralen
 • staket, heltäckningsmattor, möbler i glas samt speglar - kan lämnas på kretsloppscentralen
 • fast monterad utrustning för värme, kyla, ventilation, till exempel radiator, värmepanna och varmvattenberedare,
  toalettstol, badkar, handfat, duschkabin, diskbänk, rör och isolermaterial - kan lämnas på kretsloppscentralen
 • trädgårdsavfall (räknas inte som grovavfall) - lämna på kretsloppscentralen eller abonnera på ett trädgårdsavfallskärl
 • bil- och båtdelar, motorcyklar, mopeder - kan lämnas på kretsloppscentralen, tömda på bränsle
 • motorgräsklippare och jordfräs - kan lämnas på kretsloppscentralen, tömda på bränsle
 • bildäck och annat icke farligt avfall från yrkesmässig verksamhet - kan lämnas på kretsloppscentralen
 • farligt avfall: bilbatterier, lysrör, bensin, färgburkar, spillolja, rengöringsmedel, impregnerat trä, kanyler och gips - kan lämnas på kretsloppscentralen.

För dig i flerfamiljshus

I de flesta områden med flerfamiljshus finns rum för grovavfall där du kan lämna ditt avfall som inte ska sorteras som restavfall.

Kretsloppscentralen

Du som bor eller äger en fastighet i Tyresö kan lämna ditt grovavfall på kretsloppscentralen. För att få tillträde dit behöver du ett passerkort, det ger dig 20 fria besök per hushåll och år.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 6 april 2021