Grovavfall

Grovavfall är saker som ska lämnas sorterat på kretsloppscentralen. Du kan även beställa hämtning av grovavfall.

Symbol grovavfall

Vad är grovavfall?

Grovavfall kan vara stora och tunga föremål som trasiga möbler, cyklar, barnvagnar och skidor. Även mindre avfall som inte är restavfall eller förpackningar hör till grovavfall till exempel blomkrukor, plasthinkar, leksaker, porslin och stekpannor.

Tänk på att inte slänga hela saker som kan glädja någon annan. Grovavfall ska du själv lämna i rätt behållare på kretsloppscentralen. Du kan även beställa hämtning.

Byggavfall som handfat och gips eller trädgårdsavfall som löv och grenar räknas inte som grovavfall men ska också tas hand om på rätt sätt.
El- och farligt avfall ska sorteras separat.

Använd Sorteringsguiden för att få veta i detalj hur du ska sortera ditt avfall.

För boende i småhus

Du får en kostnadsfri grovavfallshämtning i storsäck per år, antingen på våren (vecka 14-17 för distrikt 1 eller 18-21 för distrikt 2) eller hösten (vecka 36-39 för distrikt 1 eller 40-43 för distrikt 2). Vilka veckor du kan få hämtning beror på var du bor. Vill du se vilket distrikt du tillhör kan du klicka på länken nedan.

Karta med distrikt 1 och 2 , 189.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Vi öppnar e-tjänsten inför varje hämtperiod, är den stängd betyder det att du inte kan beställa hämtning.

Beställ kostnadsfri hämtning (till e-tjänst för boende i småhus) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hämtning i storsäck mot kostnad

Du kan beställa hämtning av grovavfall i storsäck året om mot kostnad som debiteras enligt gällande avfallstaxa.

Om storsäcken

Du får en storsäck (1 kubikmeter, cirka 1x1x1 meter) levererad hem till dig inom sex helgfria arbetsdagar efter beställning. Du väljer även när du vill få storsäcken hämtad.

I säcken ligger det ett instruktionsblad om hur du ska göra. Felsorterat avfall debiteras med en felsorteringsavgift.

Du behöver inte fylla säcken helt men du måste försluta den väl så inget ramlar ut när kranbilen hämtar den. Löst grovavfall utanför säcken hämtas inte.

Tänk på att större grovavfall som till exempel cykel och stora möbler får inte plats i storsäcken.

Så här placerar du säcken rätt

Då säcken hämtas med hjälp av en kranbil är det viktigt att den placeras så att säcken kan lyftas utan att förstöra närliggande träd eller staket.

Tänk på följande:

  • avståndet mellan bilens angöringsplats och säcken ska vara minst 2 meter men max 5 meter
  • fri höjd över säcken ska vara 5 meter
  • säcken ska placeras minst 2 meter från fasad utan fönster, träd, stolpar, staket eller dylikt
  • lyft över buskar och staket är okej om övriga avstånd stämmer.

Prata med servicecenter om du är osäker på var du kan placera säcken.

Om inte alla kraven kan uppfyllas kan vi inte garantera att tjänsten kan utföras.

Hämtning mot kostnad

Du kan beställa hämtning av större löst och/eller förpackat grovavfall (maximalt 2 kbm) året om mot kostnad som debiteras enligt gällande avfallstaxa.

För boende och fastighetsägare i flerbostadshus

I vissa flerbostadshus, samfälligheter och grupphusområden med gemensam avfallslösning finns miljörum för grovavfall. Har ni inte ett miljörum finns möjlighet att ställa ut kärl på lämplig plan mark inom er fastighetsgräns.

Beställ hämtning mot kostnad

Ni kan beställa hämtning av större löst och/eller förpackat grovavfall (maximalt 2 kbm) året om mot kostnad som debiteras enligt gällande avfallstaxa.

Ni som förening/hyresvärd kan starta abonnemang för regelbunden grovavfallshämtning via vår e-tjänst och som debiteras enligt gällande avfallstaxa.

Beställ hämtning mot kostnad (till e-tjänst för fastighetsägare i flerbostadshus) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beställ hämtning mot kostnad (till e-tjänst för boende i flerbostadshus) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För verksamheter

Ni som verksamhet kan beställa företagskort för att lämna grovavfall på kretsloppscenten, där ni betalar för varje inpassering som ett "klippkort".

Läs om företagskort till kretsloppscentralen

Beställ hämtning mot kostnad

Ni kan beställa hämtning av större löst och/eller förpackat grovavfall (maximalt 2 kbm) året om mot kostnad som debiteras enligt gällande avfallstaxa.

Ni kan starta abonnemang för regelbunden grovavfallshämtning eller beställa hämtning vid behov via vår e-tjänst som debiteras enligt gällande avfallstaxa.

Beställ hämtning av grovavfall mot kostnad (till e-tjänst för verksamheter) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ni kan även anlita valfri entreprenör för hämtning av grovavfall.

Färger nationella skyltsystemet
Sorteringsguiden

Sorteringsguiden hjälper dig att sortera rätt

Om du är osäker på hur du ska sortera ditt avfall så kan du alltid ta hjälp av Sorteringsguiden.

Sorteringsguiden


Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 20 mars 2024