Bygg- och rivningsavfall

Bygg- och rivningsavfall är det avfall som uppstår efter renovering, rivning och byggen. Det ska du sortera så att allt som går att återvinna kan tas om hand. Om bygg- och rivningsavfallet innehåller farligt avfall ska det hanteras på ett särskilt sätt.

Bygg- och rivningsavfall

Krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall

Utsortering av bygg- och rivningsavfall ska i första hand ske där det uppstår. Detta gäller både privatpersoner och yrkesmässiga verksamheter.

Följande avfallsslag ska minst sorteras ut:

  • Trä
  • Mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten
  • Metall
  • Glas
  • Plast
  • Gips

Även andra avfallsslag ska sorteras ut om utsortering ger möjlighet till bättre behandling av avfallet.

Använd Sorteringsguiden för att få veta i detalj hur du ska sortera ditt avfall.

Undantag för utsortering av bygg- och rivningsavfall

Om avfallet är förorenat eller inte går att separera gå grund av avfallets sammansättning eller konstruktion kan du ansöka om undantag från sorteringskrav. Kontakta SMOHF (Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund) för bedömning om undantaget gäller ditt avfall.

Ansök om undantag från sorteringskrav - SMOHF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För boende i småhus och flerbostadshus

Sortera ditt bygg- och rivningsavfall och lämna det på kretsloppscentralen. Det är endast du som privatperson som får använda ditt passerkort för att lämna avfall på kretsloppscentralen. Har du anlitat ett företag för renovering eller byggarbeten ansvarar de för att sortera avfallet och lämna det till behandling. Detta räknas som verksamhetsavfall och företaget får inte nyttja ditt kort. Se information för verksamheter.

Hämtning av bygg- och rivningsavfall

Privatpersoner kan beställa hämtning av bygg- och rivningsavfall vid fastigheten. Avfallet behöver vara sorterat i säckar efter avfallstyper. De avfallstyper som kan hämtas är trä, metall, plast, glas, gips eller mineral (betong, tegel, klinker, keramik eller sten).

Har du anlitat ett företag för bygg- eller rivningsarbete hemma räknas detta som verksamhetsavfall och du kan inte beställa hämtning.

Beställ hämtning av bygg- och rivningsavfall (till e-tjänst för boende i småhus) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Asbest och asfalt

Asfalt och asbest kan du inte lämna på kretsloppscentralen. Tyresö kommun ett avtal med Koviks återvinningsanläggning dit hushåll kan lämna asfalt och asbest.

Information och priser för hushåll i Tyresö kommun från och med 1 januari 2023 på Koviks återvinningsanläggning.

Asbest

Asbest kräver analys av miljö- och hälsofarliga ämnen och får inte överskrida gränsvärdet PAH summa 16, det vill säga får inte överskrida gränsvärdet om 70 mg/kg. Allt under gränsvärdet kan Koviks anläggning ta emot. Analys ansvarar du själv för och analysprotokollet behöver tas med vid avlämning.

Kostnad för avlämning*: 1452 sek/ton

Asfalt

Asfalt måste vara väl förpackad i tätslutande emballage innan du lämnar det till Kovik.

Kostnad för avlämning*: 520 sek/ton

*Ovanstående priser gäller exklusive lagstadgad mervärdesskatt, f.n. 25 procent. Avfallsskatt ingår.

Betalningssätt:
Du kan betala med Swish eller betalkort direkt på plats. Anläggningen tar inte emot kontant betalning. Uppge att du bor i Tyresö kommun.

Adress på mottagningsplats: Lagnövägen 23, Gustavsberg.

Öppettider:
Alla helgfria vardagar klockan 06:30-15:30. Med reservation för avvikande öppettider. Se hemsida för Kovik återvinningsanläggning.

Frågor?
Har du frågor kan du kontakta Kovik återvinningsanläggning på telefon: 08 519 333 29.

Läs mer om Kovik återvinningsanläggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För verksamheter

Företag och verksamheter som är registrerade i Tyresö kommun, eller som är avtalspart till kommunen kan nyttja kretsloppscentralen mot en avgift. Om ett företag utför ombyggnation eller rivningsarbete hos en privatperson räknas det som verksamhetsavfall. Ett företag får inte låna en privatpersons inpasseringskort till kretsloppscentralen för att lämna bygg- och rivningsavfall utan behöver teckna ett eget passerkort för företag och verksamheter.

Bygg- och rivningsavfall som utgörs av eller innehåller farligt avfall, till exempel tryckimpregnerat trä och slipers tas inte emot från verksamheter och företag.

Beställ passerkort till kretsloppscentralen (till e-tjänster för verksamheter) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Verksamheter kan även lämna bygg- och rivningsavfall till valfri behandlingsanläggning.

Behandlingsanläggningar i Stockholmsområdet

Återbruk av lastpallar

Lastpallar kan lämnas till kretsloppscentralen där de hämtas och går till återanvändning. Vi tar emot helpallar 1200X800 mm, halvpallar 800X600 mm, byggpallar, EUR-pall, engångspall och pallkragar. Övriga pallar sorteras som trä.

Färger nationella skyltsystemet
Sorteringsguiden

Sorteringsguiden hjälper dig att sortera rätt

Om du är osäker på hur du ska sortera ditt avfall så kan du alltid ta hjälp av Sorteringsguiden.

Sorteringsguiden


Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 13 februari 2024