Förpackningar och tidningar

1 januari 2024 tog kommunen över ansvaret för insamling av förpackningar från hushåll och befintliga återvinningsstationer. Du fortsätter sortera dina förpackningar precis som vanligt och lämnar dem på din närmaste sorteringsplats. Senast 2027 ska alla Tyresöbor ha möjlighet till så kallad hemsortering.

logo med text Varje gång du återvinner är du en vinnare

Insamlingsansvar och återvinningsstationer

Regeringen beslutade 2022 att Sveriges kommuner skulle ta över ansvaret för förpackningsavfall från hushåll från Svenska Förpackningsinsamlingen AB (FTI). Huvudsyftet med förändringen är att öka återvinningen av förpackningar samt att minska mängden förpackningar och förpackningsavfall. Tyresö kommun har tagit över de befintliga återvinningstationerna (ÅVS) 1 januari 2024.

Läs mer om återvinningsstationerna (ÅVS)

Liksom tidigare är det dessa förpackningar som ska sorteras:

 • Pappersförpackningar
 • Plastförpackningar
 • Metallförpackningar
 • Glasförpackningar (färgat och ofärgat glas).

Även tidningar lämnas på återvinningsstationerna.

Tänk förpackningssmart

Att sortera förpackningar är smart, att förebygga är ännu smartare. Så här kan du minska mängden förpackningar och tidningar:

 • sätt upp ej reklam-skylt på dörren (så kan du minska ditt pappersavfall med 40 kg om året).
 • välj produkter med så lite förpackningsmaterial som möjligt.
 • byt engångsprodukter mot flergångsprodukter.
 • återanvänd brödpåsar och fruktpåsar. Ge plasten ett långt liv.
 • laga, låna, hyr och köp begagnat.
 • köp färre saker, ge bort upplevelser istället för saker.
Krusbodas miljörum

Alla ska hemsortera 2027

Under perioden 2024 till 2026 ska så kallad hemsortering (fastighetsnära insamling) gradvis införas för alla hushåll. Det innebär att alla hushåll senast 1 januari 2027 ska ha möjlighet att lämna sina förpackningar nära sin bostad.

Flerbostadshus och andra med gemensamhetslösningar som idag saknar insamling av förpackningar behöver börja planera för det.

Utöver detta ska skrymmande förpackningar av papper och plast samlas in sorterat på lättillgängliga insamlingsplatser.

För fastighetsägare i flerbostadshus

Ni som har insamling av förpackningar och tidningar i flerbostadshus, samfälligheter, grupphusområden och andra med gemensamhetslösning fortsätter med det. Nytt avtal behöver tecknas av fastighetsägaren från 1 januari 2024 med någon av kommunens godkända entreprenörer.

Kontaktuppgifter till de godkända entreprenörerna:

 

Entreprenör

Kundservice

Hemsida

Liselotte Lööf

info@llbolagen.se

08-728 32 80

FNI Tyresö och Nacka kommun | Liselotte Lööf Företagen (llbolagen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

PreZero

atv.ost.se@prezero.com

08-519 331 20

www.prezero.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ragnsells

Kundservice3@ragnsells.com

010-723 00 00

www.ragnsells.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Remondis

stockholm@remondis.se

08-445 77 00

https://remondisrecycling.se/forpackningsatervinnare/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Har ni redan befintliga avtal med någon av de godkända entreprenörerna behöver ni ändå säga upp ert avtal och teckna ett nytt. Vi uppmuntrar till att ta in offerter från samtliga godkända entreprenörer för bästa upplägg och pris. Priset får inte överstiga maxtaxan.

Maxtaxa för de godkända entreprenörerna

De godkända entreprenörerna är upphandlade för uppdraget efter högt ställda miljö- och kvalitetskrav.

Ladda ner maxtaxa 2024 (PDF-dokument) , 255.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Få avdrag på avfallsavgiften för er med förpackningsinsamling

Från 2024 får flerbostadshus, samfälligheter, grupphusområden och andra med gemensamhetslösning som har full utsortering av förpackningar (papper, plast, metall och glas) vid egna fastigheten, ett avdrag på avfallsavgiften. För att få avdraget behövs nytt avtal från 1 januari 2024 med någon av kommunens godkända entreprenörer och det måste anmälas till kommunen. Avdraget blir 250 kr per hushåll och år (inklusive moms).

Anmäl avtal för förpackningsinsamling (e-tjänst för fastighetsägare i flerbostadshus) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs informationsbrevet som gått ut till alla flerbostadshus och andra med gemensamhetslösning i augusti 2023.
Informationsbrev förpackningsinsamling , 434.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Tidningar

Har ni redan befintliga avtal med någon av de godkända entreprenörerna behöver ni ändå säga upp ert avtal och teckna ett nytt från 1 januari 2024. Vi uppmuntrar till att ta in offerter från samtliga godkända entreprenörer för bästa upplägg och pris. Priset får inte överstiga maxtaxan. Det är inte ett lagkrav med hemsortering av tidningar men det är bra att ha utsortering av det i alla fall.

Det här kan du lämna i tidningsinsamlingen:

 • Tidningar av alla slag, även veckotidningar med glansiga omslag
 • Kataloger
 • Reklamblad, broschyrer och andra trycksaker
 • Pocketböcker
 • Skriv- och ritpapper.

Tänk på att ta bort plastomslag, de lägger du i plaståtervinningen. Häftklamrar, spiraler och liknande behöver du inte ta bort från tidningar eller block. De avskiljs med magneter och skickas till metallåtervinning.

Kuvert och post it-lappar läggs i vanliga soppåsen och omslagspapper läggs bland pappersförpackningar.

Ansökan om bygglov för avfallsbehållare

För att kunna sortera ut förpackningsavfall kan avfallsutrymmet behöva utökas eller byggas nytt.

Läs mer om bygglovsansökan för avfallsbehållare, och vad som är viktigt att tänka på

För verksamheter

Från 1 januari 2023 har verksamheter skyldighet att sortera ut förpackningsavfall skilt från annat avfall. Valfri entreprenör kan anlitas för hämtning alternativt lämna avfallet till en godkänd mottagningsplats. Verksamheter kan inte lämna förpackningar och tidningar på återvinningsstationerna och kretsloppscentralen.

Mottagningsplats för att lämna förpackningar för verksamhet

Hos Stena Recycling i Rosersberg kan ni kostnadsfritt lämna förpackningar av papper/kartong, plast, metall, färgat och ofärgat glas, trä och övriga förpackningsmaterial.

Stena Recycling, Metallvägen 60 i Rosersberg
Öppettider vardagar 7-12 och 12.45-16.00

Läs mer om mottagningsplatser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Näringslivets producentansvars hemsida)

Vad är samlokaliserad verksamhet?

Alla hushåll och verksamheter ska enligt lag sortera ut sitt förpackningsavfall. En verksamhet kan lösa det genom att bli samlokaliserad verksamhet. En samlokaliserad verksamhet är en verksamhet som använder samma avfallskärl för förpackningar som hushållen, det kan vara i ett flerbostadshus eller villa. Exempel kan vara en frisör eller restaurang som bedriver verksamhet i samma fastighet som hushållen i ett flerbostadshus eller en småföretagare som bedriver verksamhet hemma i villan eller i sin lägenhet. Om verksamheten däremot har egna avfallskärl (även om de finns i samma miljörum som de boendes kärl) räknas verksamheten inte som en samlokaliserad verksamhet.

Samlokaliserade verksamheter måste själva anmäla om de vill lämna sitt avfall i samma kärl som de boende. Du måste först ha en dialog med din fastighetsägare, brf eller samfällighet som avgör om det finns utrymme i miljörummet. Den som tecknar avfallsabonnemanget får ett avdrag (rabatt).

Anmäl till avfall@tyreso.se

De andra alternativen för en verksamhet är att teckna avtal med en valfri privat aktör som hämtar förpackningsavfall eller själv lämna till en mottagningsplats.

Frågor och svar om återvinning

Behöver förpackningarna rengöras noggrant?

Nej, många förpackningar räcker att bara tömma och skölja ur. För att slippa lukt och kladd hemma är det förstås en bra idé att rengöra noggrannare.

Äter inte transporten upp miljönyttan med
återvinningen?

Nej, den miljöbelastning som uppstår av transporter motiveras mångfalt av de miljövinster som uppnås av materialåtervinning.

Blandas inte allt ändå ihop?

Inget av det som läggs i behållarna på återvinningsstationerna blandas ihop, utan allt skickas separerat till återvinning av respektive materialslag.

Färgat och ofärgat glas, lastbilen lägger
väl ändå allt tillsammans?

Det kan se ut som om allt blandas ihop, men de lastbilar som hämtar glasförpackningarna och flaskorna har två fack på flaket, ett för färgat och ett för ofärgat.

Soporna sorteras väl i efterhand, så jag
kan slänga allt i samma?

Om du slänger dina förpackningar i avfallspåsen eldas de upp istället för att återvinnas.

Förpackningar som består av flera olika
material går väl inte att återvinna?

Många förpackningar består av olika material, såsom kartong, en plasthinna på insidan och ibland en plastkork längst upp. Plasthinnan skiljs åt från kartongen i
återvinningsprocessen. Förpackningen ska därför sorteras som pappersförpackning, medan den löstagbara plastkorken hör hemma hos de andra plastförpackningarna.

Vad innebär källsortering?

Källsortering innebär att man sorterar och separerar sitt avfall där det uppstår, det vill säga där källan till avfallet är.

Färger nationella skyltsystemet
Sorteringsguiden

Sorteringsguiden hjälper dig att sortera rätt

Om du är osäker på hur du ska sortera ditt avfall så kan du alltid ta hjälp av Sorteringsguiden.

Sorteringsguiden


Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 22 februari 2024