Trädgårdsavfall

Har du en trädgård eller grön innergård så har du också trädgårdsavfall. Det kan vara höstlöv, häckklipp, fallfrukt, ogräs eller gräs. Detta kan du kompostera, lämna på kretsloppscentralen eller så kan du abonnera på ett kärl som du ställer fram för tömning efter behov.

Tyresö kommun jobbar för en snygg och trevlig utemiljö för våra medborgare och vi hoppas att alla kan hjälpas åt så att vår allmänna natur förblir fin och utan privat skräp. När du har rensat i din trädgård ber vi dig därför att inte slänga trädgårdsavfallet på kommunens mark. Här på sidan ser du olika alternativ på hur du kan hantera ditt trädgårdsavfall.

Kompostering

Vi rekommenderar i första hand att du komposterar ditt trädgårdsavfall om du har möjlighet till det. Du får kompostera på din egen fastighet under förutsättning att det inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller för miljön.

Lämna på kretsloppscentralen

Du kan även lämna ditt trädgårdsavfall på kretsloppscentralen. Insamlat ris flisas och blir därefter bränsle i fjärrvärmeverk, insamlat trädgårdsavfall komposteras och blir näringsrik jord.

Under fruktsäsongen kan du dessutom lämna din fallfrukt i kärl som är avsedda enbart för fallfrukt, frukten rötas och blir biogas och biogödsel.

Läs om kretsloppscentralen

Hämtning av trädgårdsavfall

Du kan även abonnera på ett trädgårdsavfallskärl (370 liter), kärlet töms varannan fredag under säsong.

Trädgårdsavfallskärl

Abonnera på ett 370-literskärl. Du behöver inte beställa tömning av ditt kärl. Vi trafikerar din gata varannan fredag från vecka 14 till och med 44, det enda du behöver göra är att ställa fram kärlet när du vill få det tömt.

Vid tömning ställer du kärlet vid vägen senast klockan 06.00 med draghandtaget utåt.

Hämtningsdagarna kan ändras om speciella omständigheter uppstår.

Pris för en hel säsong med möjlighet till 16 tömningar av ett 370-literskärl är 1 200 kronor inklusive moms.
Beställ abonnemang för trädgårdskärl 2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid periodens slut kan du ställa undan kärlet och sen ställa fram det igen i april nästa år. Vill du avsluta abonnemanget, kontakta Servicecenter så hämtar vi kärlet och avslutar ditt abonnemang. Se till att kärlet är tömt innan vi hämtar tillbaka det.

Pristillägg för exempelvis utkörning/hemtag av kärl.
Läs renhållningstaxan

Elda mindre mängder

Om du saknar möjlighet att kompostera eller frakta bort ditt trädgårdsavfall kan du under ett begränsat antal veckor elda mindre mängder grenar och ris.

Läs om eldningsveckorna

Stubbar, stammar och stockar

Kretsloppscentralen tar inte emot stubbar, stammar eller stockar. Dessa lämnar du, mot en kostnad, på SRV i Sofielund, Gladö Kvarn i
Huddinge.
Läs mer på srvatervinning.selänk till annan webbplats

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 26 mars 2019
Upp