Trädgårdsavfall

Vi rekommenderar i första hand att du komposterar ditt trädgårdsavfall hemma. Du kan även abonnera på ett trädgårdsavfallskärl som töms under april till november eller lämna ditt trädgårdsavfall på kretsloppscentralen.

Symbol trädgårdsavfall

Hämtning av trädgårdsavfall

Du som fastighetsägare kan teckna abonnemang för att få ditt trädgårdsavfall hämtat i ett kärl under säsong vecka 15- 46. Vi hämtar ditt trädgårdsavfall och ser till att det får nytt liv som komposterad jordförbättring.

Kärlet rymmer 370-liter och töms varannan tisdag. Det enda du behöver göra för att få ditt kärl tömt är att ställa fram det vid fastighetsgräns/farbar väg senast klockan 06.00 med hjulen ut mot gatan.

Vid säsongens slut behåller du kärlet hos dig inför nästa säsong. Abonnemanget löper på tills du säger upp det.

Observera att det tillkommer en engångskostnad vid utkörning av kärl samt vid avslut av abonnemang för hemtagning av kärl (ingår inte i säsongsavgiften).

Läs om avgifter för avfallshämtning

 • Att locket på kärlet ska gå att stänga och att kärlets hjul ska vara vända ut mot gatan.
 • Allt trädgårdsavfall ska ligga löst i kärlet. Det ska inte paketeras i påsar eller säckar. Vi tar inte med saker som ligger utanför kärlet.
 • Överlasta inte kärlet, det får max väga 75 kg för att bli tömt. En bra tumregel är att du själv ska orka dra kärlet.
 • Om du har mycket fallfrukt kan du dela upp det på flera hämtningar eller själv lämna det på kretsloppscentralen.
 • På hämtdagen kan tömning ske mellan klockan 06.00 – 22.00 så ställ gärna ut kärlet redan kvällen innan.

Tömning sker på tisdagar varannan vecka mellan vecka 15 till 46. Om du är osäker på om du har tömning på jämna eller ojämna veckor kan du logga in via e-tjänsten och välja fliken "Abonnemang och fakturor" för att se ditt hämtschema för avfall, alternativt ringa till kommunens servicecenter.

Inför första säsongstömningen får du ett sms med information om vilka veckor ditt kärl kommer att tömmas. Har du inte fått ett sms och önskar få det kan du kontakta servicecenter.

Utebliven tömning

Tömningsdagarna kan ändras om speciella omständigheter uppstår. Om tömning skulle utebli, anmäl detta redan nästföljande vardag så att problemet kan åtgärdas så snart som möjligt. Använd e-tjänsten nedan eller kontakta servicecenter.

Anmäl utebliven tömning Länk till annan webbplats.

Vill du avsluta abonnemanget, kontakta servicecenter eller använd e-tjänst nedan så hämtar vi kärlet och avslutar ditt abonnemang. Se till att kärlet är tömt innan vi hämtar tillbaka det. Observera att du får betala en engångskostnad för hemtagning av kärlet. (Ingår inte i säsongsavgiften).

Avsluta abonnemang för trädgårdsavfall Länk till annan webbplats.

Avfallet ska ligga löst i kärlet. Här lägger du trädgårdsavfall från din egen trädgård, terrass eller balkong, exempelvis:

 • Blommor
 • Gräsklipp
 • Löv
 • Fallfrukt (mindre mängd)
 • Ogräs
 • Ris och små kvistar

Tänk på att inte slänga material som inte går att kompostera eller leder till att kärlet blir tungt och inte går att tömma.

 • Påsar eller plastsäckar. Sorteras som restavfall eller lämnas på kretsloppscentralen
 • Krukor och annan plast. Lämnas på kretsloppscentralen
 • Sand, jord och sten. Lämnas på kretsloppscentralen
 • Stubbar, stammar, stockar och rötter. Lämnas på kretsloppscentralen
 • Matavfall. Sorteras i bruna kärlet för matavfall
 • Större mängd fallfrukt. Lämnas på kretsloppscentralen. Kärlet blir för tungt att tömmas om det fylls med frukt.

Tänk på att sortera avfallet rätt så att du får ditt kärl tömt och slipper felsorteringsavgift.

Lämna på kretsloppscentralen

Du kan även lämna ditt trädgårdsavfall på kretsloppscentralen. Insamlat ris flisas och blir bränsle i fjärrvärmeverk, insamlat trädgårdsavfall komposteras och blir näringsrik jord. Kretsloppscentralen tar inte emot stubbar, stammar eller stockar. Dessa lämnar du mot en kostnad, på avfallsanläggning som kan ta emot och hantera det, alternativt kontakta valfri entreprenör.

Under fruktsäsongen kan du dessutom lämna din fallfrukt i containrar som är avsedda enbart för fallfrukt, frukten rötas och blir biogas och biogödsel.

Öppettider kretsloppscentralen

Invasiva växter ska sorteras som brännbart

Invasiva växter, exempelvis Jätteloka, Jättebalsamin eller Parkslide får inte läggas i trädgårdsavfallskärlet eller på komposten. De ska läggas i plastsäckar och sorteras som brännbart på kretsloppscentralen.

Läs mer om invasiva växter

Elda trädgårdsavfall i sista hand

Det är under två veckor på hösten och våren tillåtet att elda mindre mängder grenar och ris (inte löv) om du saknar möjlighet att kompostera eller frakta bort ditt trädgårdsavfall – men bara om din eld inte stör någon eller medför brandrisk. De veckor de gäller är vecka 15 (samt helgen före) vecka 16, valborgsmässoafton 41 (samt helgen före) och vecka 42.

Läs mer om eldning av trädgårdsavfall 

Tippning av trädgårdsavfall i naturen är inte tillåtet

Trädgårdsavfall får inte slängas på kommunal mark eller annan fastighetsägares mark. Detta räknas som dumpning av avfall. Trädgårdsavfall i naturen tillför extra näring i form av kväve, vilket kan ändra markfloran på ett negativt sätt. Högarna är inte roliga för den som bor närmast.

Kompostera ditt trädgårdsavfall

Kompostera ditt trädgårdsavfall på din egen fastighet under förutsättning att det inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön. Ingen anmälan krävs till Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund.

Läs mer på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mobila julgransinsamlingen

Du som vill bli av med din gran efter jul och nyår kan lämna den till den Mobila julgransinsamlingen, som besöker kommunen vid fyra tillfällen i januari enligt en turlista. Observera att du endast kan lämna äkta julgranar utan julpynt.

Färger nationella skyltsystemet
Sorteringsguiden

Sorteringsguiden hjälper dig att sortera rätt

Om du är osäker på hur du ska sortera ditt avfall så kan du alltid ta hjälp av Sorteringsguiden.

Sorteringsguiden


Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 27 januari 2023