Trädgårdsavfall

Har du en trädgård eller grön innergård så har du också trädgårdsavfall. Det kan vara höstlöv, häckklipp, fallfrukt, ogräs eller gräs. Detta kan du kompostera, lämna på kretsloppscentralen eller så kan du abonnera på ett kärl som du ställer fram för tömning efter behov.

När du har rensat i din trädgård får du inte slänga trädgårdsavfallet på kommunens
mark. Vi jobbar för en snygg och trevlig utemiljö för våra medborgare och vi hoppas att alla kan hjälpas åt så att vår allmänna natur förblir fin och utan privat skräp.

Kompostering

Vi rekommenderar i första hand att du komposterar ditt trädgårdsavfall om du har möjlighet till det. Du får kompostera på din egen fastighet under förutsättning att det inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller för miljön.

Lämna på kretsloppscentralen

Du kan även lämna ditt trädgårdsavfall på kretsloppscentralen. Insamlat ris flisas och blir därefter bränsle i fjärrvärmeverk, insamlat trädgårdsavfall komposteras och blir näringsrik jord.

Under fruktsäsongen kan du lämna fallfrukt på kretsloppscentralen så rötas det och blir till biogas och biogödsel.

Läs om kretsloppscentralen

Abonnemang för 2019

Abonnera på ett 370-literskärl. Du behöver inte beställa tömning av ditt kärl. Vi kommer att trafikera din gata jämna veckor från vecka 14 till och med vecka 44 och det enda du behöver göra är att ställa fram kärlet när du vill få det tömt.

Pris för en hel säsong med möjlighet till 16 tömningar av ett 370-literskärl är 1 200 kronor inklusive moms.
Beställ abonnemang för trädgårdskärl 2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid periodens slut kan du ställa undan kärlet och sen ställa fram det igen i april nästa år. Vill du avsluta abonnemanget, kontakta Servicecenter så hämtar vi kärlet och avslutar ditt abonnemang. Se till att kärlet är tömt innan vi hämtar tillbaka det.

Pristillägg för exempelvis extrahämtning eller utkörning/hemtag av kärl.
Läs renhållningstaxan

Stubbar, stammar och stockar

Dessa ska du lämna mot en kostnad på SRV i Sofielund, Gladö Kvarn i
Huddinge.
Läs mer på srvatervinning.selänk till annan webbplats

Elda mindre mängder

Om du saknar möjlighet att kompostera eller frakta bort ditt trädgårdsavfall kan du under ett begränsat antal veckor elda mindre mängder grenar och ris.

Läs om eldningsveckorna

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 januari 2019
Upp