Trädgårdsavfall

Vi rekommenderar i första hand att du komposterar ditt trädgårdsavfall hemma. Du kan även abonnera på ett kärl under sommarsäsong eller lämna avfallet på kretsloppscentralen.

Symbol trädgårdsavfall

Vad är trädgårdsavfall?

Exempel på vad som räknas som trädgårdsavfall:

 • gräsklipp
 • löv
 • fallfrukt (i mindre mängd)
 • ogräs
 • ris och grenar.

Exempel på vad som ofta slängs felaktigt som trädgårdsavfall:

 • påsar eller plastsäckar, sorteras som restavfall eller lämnas på kretsloppscentralen
 • krukor och annan plast, lämnas på kretsloppscentralen
 • sand, jord och sten, lämnas på kretsloppscentralen
 • stubbar, stammar, stockar och rötter, lämnas på kretsloppscentralen
 • matavfall, sorteras i bruna kärlet för matavfall
 • större mängd fallfrukt, lämnas på kretsloppscentralen. Kärlet blir för tungt att tömmas om det fylls med frukt
 • invasiva växter, lämnas i separata kärl på kretsloppscentralen.

Använd Sorteringsguiden för att få veta i detalj hur du ska sortera ditt avfall.

Kompostera i första hand

I första hand är det bäst om du kan kompostera ditt trädgårdsavfall på din egen fastighet under förutsättning att det inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön. Ingen anmälan krävs till Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund.

Tippning i naturen är inte tillåtet

Det är inte tillåtet att slänga trädgårdsavfall på kommunal mark eller annan fastighetsägares mark. Detta räknas som dumpning av avfall.

Trädgårdsavfall i naturen tillför extra näring i form av kväve, vilket kan ändra markfloran på ett negativt sätt, dra till sig vilda djur och riskera spridning av invasiva växter. Högarna är dessutom inte trevliga för den som bor närmast.

För dig som vill starta hämtning

Du som fastighetsägare kan teckna abonnemang för att få ditt trädgårdsavfall hämtat i ett 370-liters kärl under sommarsäsongen. Tillsammans ser vi till att det får nytt liv som komposterad jordförbättring.

Det tillkommer en engångskostnad vid utkörning av kärl (ingår inte i säsongsavgiften). Abonnemanget löper på tills du säger upp det.

Beställ abonnemang för trädgårdsavfall via våra e-tjänster:

Nytt abonnemang för trädgårdsavfallshämtning (till e-tjänst för boende i småhus) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nytt abonnemang för trädgårdsavfallshämtning (till e-tjänst för fastighetsägare i flerbostadshus) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sms inför första hämtning och säsongsavslut

Inför första trädgårdshämtningen får du sms med information om vilken jämn veckodag du får ditt trädgårdsavfall hämtat.

Vid säsongens slut får du ett sms och du ställer undan kärlet hos dig inför nästa säsong. Abonnemanget löper på tills du säger upp det.

Trädgårdskärl med hjulen ut mot gatan

För dig som redan har hämtning

Tänk på detta inför hämtning:

 • Ställ fram kärlet med draghandtaget/stora hjulen vända ut mot gatan enligt bild senast klockan 06.00 på din planerade hämtdag. Ställ gärna ut kärlet kvällen innan.
 • Sortera avfallet rätt så att du får ditt kärl tömt och slipper felsorteringsavgift.
 • Allt trädgårdsavfall ska ligga löst i kärlet. Det ska inte paketeras i påsar eller säckar. Vi tar inte med saker som ligger utanför kärlet.
 • Locket på kärlet ska gå att stänga.
 • Överlasta inte kärlet, det får maximalt väga 75 kg för att bli tömt. En bra tumregel är att du själv ska orka dra kärlet.
 • Om du har mycket fallfrukt kan du dela upp det på flera hämtningar eller själv lämna det på kretsloppscentralen.

Din hämtdag för trädgårdsavfall

Hämtning av trädgårdsavfall sker jämna veckor mellan vecka 16 och 46.

Du kan se din tömningsdag via ditt hämtschema:

 • Gå till Mina sidor (tyreso.se) Länk till annan webbplats.
 • Klicka på "logga in" och välj "logga in med e-legitimation/mobilt bank-id".
 • När du är inloggad klickar du på ditt namn och väljer fliken ”abonnemang och fakturor”, välj ditt kundnummer.
 • Via "hämtschema" kan du se dina hämtdagar för avfall.

Du kan även kontakta Servicecenter för att få reda på din hämtdag för trädgårdsavfall.

Utebliven hämtning

Om hämtning skulle utebli, anmäl detta redan nästföljande helgfri vardag så att problemet kan åtgärdas så snart som möjligt. Använd e-tjänsten nedan eller kontakta Servicecenter.

Anmäl utebliven hämtning (till e-tjänst för boende i småhus) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmäl utebliven hämtning (till e-tjänst för fastighetsägare i flerbostadshus) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avsluta abonnemanget

Vill du avsluta abonnemanget anmäler du det via våra e-tjänster eller kontaktar Servicecenter. Då ser vi till att kärlet hämtas och avslutar ditt abonnemang. Se till att kärlet är tömt innan vi hämtar tillbaka det. Observera att du får betala en engångskostnad för hemtagning av kärlet. (Ingår inte i säsongsavgiften).

Lämna på kretsloppscentralen

Du kan även lämna ditt trädgårdsavfall på kretsloppscentralen. Insamlat ris flisas och blir bränsle i fjärrvärmeverk, insamlat trädgårdsavfall komposteras och blir näringsrik jord.

Kretsloppscentralen tar inte emot stubbar, stora rötter eller stockar. Dessa lämnar du mot en kostnad, på avfallsanläggning som kan ta emot och hantera det, alternativt kontakta valfri entreprenör.

Töm säcken

Tänk på att trädgårdsavfallet inte får lämnas i påsar/plastsäckar eftersom avfallet komposteras. Plastsäckar sorteras som mjukplast i kärl intill container. Undantaget är invasiva växter som sorteras som brännbart, läs mer nedan.

Invasiva växter

Invasiva växter, exempelvis Jätteloka, Jättebalsamin eller Parkslide får inte läggas i trädgårdsavfallskärlet eller på komposten utan ska läggas i plastsäckar och sorteras som invasiva växter i separata kärl på kretsloppscentralen. Du hittar kärlen på plats 27 vid container för brännbart.

Privatpersoner kan även beställa hämtning av jord som innehåller invasiva växtdelar. Läs mer i avfallstaxan.

Läs mer om invasiva växter

Eldning av trädgårdsavfall – i sista hand

Enligt ett nytt EU-direktiv gäller nya regler för hantering av trädgårdsavfall. Tyresö kommun ser över sina föreskrifter men eldning är fortfarande tillåtet under vecka 15 och 16. I första hand ska trädgårdsavfall dock komposteras på den egna tomten eller lämnas till kretsloppscentralen. Håll utkik inför hösten då reglerna kan komma att ändras.

Att tänka på vid eldning av trädgårdsavfall

Mer information på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (smohf) Länk till annan webbplats.

Färger nationella skyltsystemet
Sorteringsguiden

Sorteringsguiden hjälper dig att sortera rätt

Om du är osäker på hur du ska sortera ditt avfall så kan du alltid ta hjälp av Sorteringsguiden.

Sorteringsguiden


Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 22 april 2024