Trädgårdsavfall

Alla som har en trädgård eller grön innergård har trädgårdsavfall. Det kan vara höstlöv, häckklipp, fallfrukt, ogräs eller gräs. Trädgårdsavfallet kan du kompostera eller lämna på kretsloppscentralen, eller så kan du abonnera på ett trädgårdsavfallskärl. Tänk på att inte slänga det på kommunal mark.

Kompostering

När du har rensat i din trädgård rekommenderar vi i första hand att du komposterar ditt trädgårdsavfall om du har möjlighet till det. Du får kompostera på din egen fastighet under förutsättning att det inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller för miljön. Tyresö kommun jobbar för en snygg och trevlig utemiljö för våra medborgare och vi hoppas att alla kan hjälpas åt så att vår allmänna natur förblir fin. Släng därför inte ditt trädgårdsavfall på kommunens mark.

Hämtning av trädgårdsavfall

Du kan abonnera på ett 370-literskärl för trädgårdsavfall. Du behöver inte beställa tömning av ditt kärl. Vi trafikerar din gata varannan fredag från vecka 15 till och med 46, det enda du behöver göra är att ställa fram kärlet när du vill få det tömt.

SMS-information

Inför tömning av ditt kärl får du ett sms med information om vilka veckor ditt kärl kommer att tömmas. Du kan även logga in via e-tjänsten och välja fliken "Abonnemang och fakturor" för att se ditt hämtschema, alternativt ringa till kommunens servicecenter.

Tömningsdagar

  • De kunder som har tömning fredagar ojämna veckor får tömt från vecka 15 till och med 45.
  • De kunder som har tömning fredagar jämna veckor får tömt från vecka 16 till och med 46.

Vid tömning ställer du kärlet vid fastighetsgräns/farbar väg senast klockan 06.00 med draghandtaget utåt.

Kostnad

Pris för en hel säsong med möjlighet till 16 tömningar av ett 370-literskärl är 1 200 kronor inklusive moms.

Tänk på att sortera avfallet rätt så du får ditt kärl tömt och slipper felsorteringsavgift.

Pristillägg för exempelvis utkörning/hemtag av kärl.
Läs avfallstaxan

Vid periodens slut

Vid periodens slut kan du ställa undan kärlet och sen ställa fram det igen nästa år.

Utebliven tömning

Tömningsdagarna kan ändras om speciella omständigheter uppstår. Om tömning skulle utebli, anmäl detta redan nästföljande vardag så att problemet kan åtgärdas så snart som möjligt.  Använd e-tjänsten nedan eller kontakta servicecenter.

Anmäl utebliven tömninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avsluta abonnemanget

Vill du avsluta abonnemanget, kontakta Servicecenter så hämtar vi kärlet och avslutar ditt abonnemang. Se till att kärlet är tömt innan vi hämtar tillbaka det.

Trädgårdsavfallsabonnemang för företagare

Många företag och föreningar har trädgård eller grönytor, det kan då vara bekvämt att abonnera på ett kärl och få sitt trädgårdsavfall hämtat. Tänk på att det är fastighetsägaren som måste teckna abonnemangen.

Vad kan du lägga i trädgårdskärlet?

Vi hämtar trädgårdsavfall som uppkommer vid normal trädgårdsskötsel, det vill säga löv, gräs, ogräs, rester från häck och buskar som klippts samt mindre mängder fallfrukt. Det är viktigt att inte slänga exempelvis krukor och påsar i kärlet eftersom trädgårdsavfallet som samlas in ska bli ny kompost/jord. Vi hämtar inte sand, jord, sten, stora grenar eller stubbar.

Jord samt mindre mängd sand och sten kan du lämna som fyllnadsmassor på kretsloppscentralen, grenar sorterar du som ris. För stubbar och större mängder sten och sand, kontakta valfri entreprenör.

Lämna på kretsloppscentralen

Du kan även lämna ditt trädgårdsavfall på kretsloppscentralen. Insamlat ris flisas och blir därefter bränsle i fjärrvärmeverk, insamlat trädgårdsavfall komposteras och blir näringsrik jord.

Under fruktsäsongen kan du dessutom lämna din fallfrukt i kärl som är avsedda enbart för fallfrukt, frukten rötas och blir biogas och biogödsel.

Invasiva växter ska sorteras som brännbart

Har du invasiva växter i din trädgård exempelvis jätteloka, jättebalsamin eller parkslide så får dessa inte läggas i trädgårdsavfall eller på kompost, de ska läggas i plastsäckar och sorteras som brännbart på kretsloppscentralen.

Läs om invasiva växteröppnas i nytt fönster

Elda mindre mängder

Om du saknar möjlighet att kompostera eller frakta bort ditt trädgårdsavfall kan du under ett begränsat antal veckor elda mindre mängder grenar och ris.

Läs om eldningsveckorna

Stubbar, stammar och stockar

Kretsloppscentralen tar inte emot stubbar, stammar eller stockar. Dessa lämnar du, mot en kostnad, på avfallsanläggning som kan ta emot och hantera det.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 9 februari 2021