Trädgårdsavfall

Med trädgårdsavfall menas ris, grenar, löv, gräsklipp, mossa och liknande, allt detta kan du kompostera, lämna på kretsloppscentralen eller abonnera på ett större kärl med tömning.

Kompostering

Vi rekommenderar i första hand att du komposterar ditt trädgårdsavfall om du har möjlighet till det. Du får kompostera på din egen fastighet under förutsättning att det inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller för miljön.

Lämna på kretsloppscentralen

Du kan även lämna ditt trädgårdsavfall på kretsloppscentralen. Insamlat ris flisas och blir därefter bränsle i fjärrvärmeverk, insamlat trädgårdsavfall komposteras och blir näringsrik jord. Under fruktsäsongen kan du lämna fallfrukt på kretsloppscentralen så rötas det och blir till biogas.
Läs om kretsloppscentralen

Har du en trädgård eller grön innergård så har du också trädgårdsavfall. Det kan vara höstlöv, häckklipp, fallfrukt, ogräs eller gräs. Detta kan du kompostera, lämna på kretsloppscentralen eller så kan du abonnera på ett större kärl och beställa hämtning enligt fastställt schema efter dina behov.

När du har rensat i din trädgård får du inte slänga trädgårdsavfallet på kommunens
mark. Vi jobbar för en snygg och trevlig utemiljö för våra medborgare och vi hoppas att alla kan hjälpas åt så att vår allmänna natur förblir fin och utan privat skräp.

Från våren 2019 ändrar vi abonnemangsformen och erbjuder endast 370-literskärl. Du behöver heller inte beställa tömning av ditt kärl. Vi kommer att trafikera din gata jämna veckor från vecka 14 till 44 och det enda du behöver göra är att ställa fram kärlet när du vill ha det tömt.

Pris för en hel säsong inklusive möjlighet till 16 tömningar av ett 370-literskärl är 1 200 kronor. Pristillägg för exempelvis extrahämtning eller utkörning/hemtag av kärl, hittar du på tyreso.se/avfall under ”abonnemang och taxor”.

Under första kvartalet 2019 får du ett chippat 370-kärl levererat till dig. Datachipset är till för registrera tömningarna, priset för tjänsten är fast oavsett hur många gånger du tömmer.

Du kan abonnera på ett större kärl för trädgårdsavfall. Kärlet ingår i abonnemanget och du betalar endast för tömning. Tömning sker fredagar jämn vecka efter beställning från dig senast onsdagen före klockan 12.00. Vi tömmer ditt kärl mellan april och oktober.

Vid periodens slut kan du ställa undan kärlet och sen ställa fram det igen i april nästa år. Vill du avsluta abonnemanget, kontakta Servicecenter så hämtar vi kärlet och avslutar ditt abonnemang. Se till att kärlet är tömt innan vi hämtar tillbaka det.
Beställ abonnemang för trädgårdskärl
länk till annan webbplats
Läs renhållningstaxan

Vi hämtar jämna fredagar under perioden 6 april och 2 november 2018. Beställ hämtning senast onsdag
klockan 12.00 den veckan du vill ha tömt.

Beställ tömninglänk till annan webbplats

Du betalar för varje tömning av ditt kärl. Tömning och behandling av trädgårdsavfallet faktureras på din renhållningsfaktura enligt gällande taxa .
Läs renhållningstaxa

Stubbar, stammar och stockar

Dessa ska du lämna mot en kostnad på SRV i Sofielund, Gladö Kvarn i
Huddinge.
Läs mer på srvatervinning.selänk till annan webbplats

Elda mindre mängder

Om du saknar möjlighet att kompostera eller frakta bort ditt trädgårdsavfall kan du under ett begränsat antal veckor elda mindre mängder grenar och ris.

Läs om eldningsveckorna

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 19 september 2018
Upp