Trädgårdsavfall

Alla som har en trädgård eller grön innergård har trädgårdsavfall. Det kan vara höstlöv, häckklipp, fallfrukt, ogräs eller gräs. Du kan antingen kompostera ditt trädgårdsavfall, abonnera på ett trädgårdsavfallskärl eller lämna det på kretsloppscentralen. Släng inte trädgårdsavfallet på kommunal mark.

Kompostering

När du har rensat i din trädgård rekommenderar vi i första hand att du komposterar ditt trädgårdsavfall om du har möjlighet till det. Du får kompostera på din egen fastighet under förutsättning att det inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller för miljön. Tyresö kommun jobbar för en snygg och trevlig utemiljö för våra medborgare och vi hoppas att alla kan hjälpas åt så att vår allmänna natur förblir fin. Släng därför inte ditt trädgårdsavfall på kommunens mark.

Hämtning av trädgårdsavfall

Småhus, flerbostadshus och samfälligheter samt verksamheter kan abonnera på ett 370-literskärl för trädgårdsavfall. Tänk på att det är fastighetsägaren som behöver stå på abonnemanget.

Du behöver inte beställa tömning av ditt kärl. Vi trafikerar din gata varannan fredag från vecka 15 till och med 46. Det enda du behöver göra för att få ditt kärl tömt är att ställa fram det vid fastighetsgräns/farbar väg senast klockan 06.00 med draghandtaget utåt.

Vid periodens slut kan du ställa undan kärlet och sen ställa fram det igen nästa år.

Taxor och priser

Observera att kostnad för utkörning/hemtag av kärl tillkommer.

Tömningsdagar

  • De kunder som har tömning fredagar ojämna veckor får tömt från vecka 15 till och med 45.
  • De kunder som har tömning fredagar jämna veckor får tömt från vecka 16 till och med 46.

Du kan även logga in via e-tjänsten och välja fliken "Abonnemang och fakturor" för att se ditt hämtschema för avfall, alternativt ringa till kommunens servicecenter.

Inför första säsongstömningen får du ett sms med information om vilka veckor ditt kärl kommer att tömmas. Har du inte fått ett sms och önskar få det kan du kontakta servicecenter.

Utebliven tömning

Tömningsdagarna kan ändras om speciella omständigheter uppstår. Om tömning skulle utebli, anmäl detta redan nästföljande vardag så att problemet kan åtgärdas så snart som möjligt. Använd e-tjänsten nedan eller kontakta servicecenter.

Anmäl utebliven tömning Länk till annan webbplats.

Avsluta abonnemanget

Vill du avsluta abonnemanget, kontakta servicecenter så hämtar vi kärlet och avslutar ditt abonnemang. Se till att kärlet är tömt innan vi hämtar tillbaka det.

Vad kan du lägga i trädgårdsavfallskärlet?

Vi hämtar trädgårdsavfall som uppkommer vid normal trädgårdsskötsel, det vill säga löv, gräs, ogräs, rester från häck och buskar som klippts samt mindre mängder fallfrukt. Det är viktigt att inte slänga exempelvis krukor och påsar i kärlet eftersom trädgårdsavfallet som samlas in ska bli ny kompost/jord.

Tänk på att sortera avfallet rätt så du får ditt kärl tömt och slipper felsorteringsavgift.

Vi hämtar inte sand, jord, sten, stora grenar eller stubbar. Jord samt mindre mängd sand och sten kan du lämna som fyllnadsmassor på kretsloppscentralen, grenar sorterar du som ris. Kretsloppscentralen tar inte emot stubbar, stammar eller stockar. Dessa lämnar du mot en kostnad, på avfallsanläggning som kan ta emot och hantera det, alternativt kontakta valfri entreprenör.

Lämna på kretsloppscentralen

Du kan även lämna ditt trädgårdsavfall på kretsloppscentralen. Insamlat ris flisas och blir därefter bränsle i fjärrvärmeverk, insamlat trädgårdsavfall komposteras och blir näringsrik jord.

Under fruktsäsongen kan du dessutom lämna din fallfrukt i kärl som är avsedda enbart för fallfrukt, frukten rötas och blir biogas och biogödsel.

Invasiva växter ska sorteras som brännbart

Invasiva växter, exempelvis jätteloka, jättebalsamin eller parkslide får inte läggas i trädgårdsavfallskärlet eller på komposten. De ska läggas i plastsäckar och sorteras som brännbart på kretsloppscentralen.

Läs om invasiva växter

Elda mindre mängder

Om du saknar möjlighet att kompostera eller frakta bort ditt trädgårdsavfall kan du under ett begränsat antal veckor elda mindre mängder grenar och ris.

Läs om eldningsveckorna

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 14 juni 2021