Eldning av trädgårdsavfall

Det är tillåtet att elda mindre mängder grenar och ris under bestämda veckor, om du saknar möjlighet att kompostera eller frakta bort ditt trädgårdsavfall – men bara om din eld inte stör någon eller medför brandrisk.

Eldningsveckor våren 2024

 • Vecka 15 och vecka 16
 • Valborgsmässoafton

Enligt ett nytt EU-direktiv gäller nya regler för hantering av trädgårdsavfall. Tyresö kommun ser över sina föreskrifter, håll utkik inför hösten då reglerna kan komma att ändras.

Tänk på det här om du ska elda

 • Ta reda på om det råder eldningsförbud. Om eldningsförbud råder är det
  tillåtet att elda en vecka efter att eldningsförbudet har upphört.
 • Elda endast ris, kvistar och grenar, samt torrt trädgårdsavfall som inte går att kompostera.
 • Elda inte löv, gräs eller annat som orsakar stora mängder rök.
 • Ha släckningsutrustning till hands.
 • Vid torrt eller blåsigt väder får du inte elda.
 • Elda i mindre omfattning och släck elden före mörkrets inbrott.
 • För astmatiker är röken och lukten ett direkt hot mot hälsan.
 • Att elda tryckimpregnerat virke är olagligt och hälsofarligt.
 • Rör runt i högen om den har legat ett tag, så att eventuella övervintrande igelkottar, råttor, möss, och insekter hinner flytta sig.

Upplysningar om brandrisken får du på telefonsvarare 08-721 23 26. Stockholms län är brandriskområde 18. Är brandriskprognosen 4 eller 5 får du inte elda alls.

Elda på valborgsmässoafton

Eldning i större omfattning ska anmälas till Södertörns brandförsvarsförbund.

Välj hellre kompostering för ditt trädgårdsavfall

Eldning innebär både miljö- och hälsorisker. Därför rekommenderas du i första hand att kompostera ditt trädgårdsavfall på din egen fastighet, eller lämna det till kretsloppscentralen. Du kan även abonnera på ett trädgårdsavfallskärl.

Ris och grenar flisas och används för fjärrvärmeproduktion. Istället för att elda upp dessa bör du lämna dem på kretsloppscentralen. På så vis kan resurser tillvaratas.

Hur tar jag hand om mitt trädgårdsavfall på bästa sätt?

Eldning av övrigt avfall är förbjudet

Om du har skräp från garaget, hushållet eller en verksamhet som du vill göra dig av med – tänk på att du inte får elda upp det. Förbudet att elda avfall gäller både företag och privatpersoner. Orsaken till förbudet är att undvika spridning av skadliga ämnen och störningar på omgivningen. Förbränning över öppen eld och i vanliga kaminer och pannor är ofullständig, vilket ger utsläpp av skadliga föroreningar till luften och röklukt. Därför är det förbjudet elda avfall i dessa.

Eldning av avfall ska bara ske i en anläggning som har tillstånd att elda avfall, som avfallsförbränningsanläggningar med modern rökgasrening där energin från avfallet omvandlas till el eller fjärrvärme.

Det är ett miljöbrott att elda avfall utan tillstånd. Vid fällande dom kan du få böter eller fängelse i högst två år.

Miljö- och hälsorisker vid eldning

Vid eldning bildas oavsiktligt dioxin som är en mycket giftig organisk miljöförorening. Dioxiner sprids via luften till mark- och vattenmiljön, och finns kvar länge i miljön då det är svårnerbrutet. För att begränsa spridningen är det bättre att kompostera trädgårdsavfall.

Läs mer om dioxin och andra organiska miljögifter på Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 11 april 2024