Slam, fett och latrin

Kommunens entreprenör är det enda företaget som är godkänt för att tömma slam och fett samt hämta latrin. Här hittar du våra tjänster för tömning eller hämtning. Vid nyinstallation eller ändring av din slamanläggning behöver du söka tillstånd hos Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Slamanläggningar

Slutna tankar, slamavskiljare/köksavlopp och minireningsverk ska tömmas minst en gång per år. Debitering sker enligt gällande avfallstaxa.

Villkor för slamtömning

  • Kommunens entreprenör är det enda företaget som är registrerat och godkänt för att tömma privata slamanläggningar i kommunen.
  • I grundpriset ingår 10 meter slangdragning. För tillkommande slangdragning mellan 10 och 50 meter tillkommer en kostnad per 5 meters längd enligt gällande avfallstaxa. Slangdragningar utöver 50 meter kan av arbetsmiljöskäl inte utföras.
  • Tömmer vi fler än en anläggning på fastigheten vid samma tillfälle, tillkommer en tömningsavgift per tillkommande anläggning samt behandlingsavgift beroende på anläggningens storlek och eventuella slangdragningar som tömningarna innebär.
  • Se till att anläggningen är lättillgänglig för tömning och att transportvägen är i framkomligt skick för tömningsfordon.
  • Håll dragvägen för slangen fri från fordon samt genom att exempelvis röja bort sly, buskar och annan grönska samt under vintertid snöröja och halkbekämpa ordentligt.
  • Har du ett reningsverk/minireningsverk, se till att det finns en tydlig tömningsinstruktion. Om tömningsinstruktion saknas kan tömning inte utföras och en framkörningsavgift kommer att debiteras.
  • Märk ut tömningsstället väl så att din anläggning lätt kan hittas. Risken är annars att du inte får tömt samt att du faktureras en framkörningsavgift. Samma sak gäller om en anläggning inte kan tömmas på grund av oframkomlig väg, övertäckning, fastfrusen koppling, för tungt lock (maximalt 15 kg) eller annan orsak. Om en anläggning inte har kunnat tömmas, på grund av orsa­kerna ovan, behöver du beställa en ny tömning.
  • Du som har anmält dig till SMS-avisering får ett meddelande i telefonen i samband med att slamtömningen ska utföras och när den är utförd.

Slamtömning

Här ser du vilka tömningsalternativ det finns att välja mellan, observera att vi inte kan säga en specifik dag du får regelbunden eller obligatorisk tömning, utan det sker under de veckor du valt. Om fler än en slamanläggning töms vid samma tillfälle, är flertankstillägget alltid samma kostnad för tillkommande anläggning, oavsett vilket tömningsalternativ du beställt (regelbunden, extra-, akut- eller jourtömning).
Markera tömningspunkten med en enkel skylt eller pinne.

Du kan även anmäla dig i e-tjänsten för att få sms-avisering när tömning på din fastighet ska utföras och när den är utförd. Sms-tjänsten fungerar endast på svenskregistrerade nummer. Alternativt kan du kontakta Servicecenter.

Tömningsalternativ

Tömningsalternativ

Förklaring

Här beställer du

Regelbunden

Detta innebär att du vid ett och samma tillfälle beställer minst två förutbestämda veckor per år. 

Beställ regelbunden tömning (till e-tjänst för boende i småhus) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Beställ regelbunden tömning (till e-tjänst för verksamheter) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Obligatorisk

Detta innebär en obligatorisk tömning per år, där man väljer en period mellan april och november.

 

Beställ obligatorisk tömning (till e-tjänst för boende i småhus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Beställ obligatorisk tömning (till e-tjänst för verksamheter) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


 

Tömning med båt

Detta innebär tömning med båt en gång om året under 15 oktober till 15 november.

Kontakta Servicecenter. Tömning sker efter beställning med automatik.

Extra-, akut- och jourtömning

Om du beställer nedanstående tjänster, tänk på att du kanske behöver ändra dina regelbundna eller årliga tömningar så att du inte får dubbeltömning.

Tömningsalternativ

Tömningsalternativ

Förklaring

Här beställer du

Extratömning

Tömning sker inom sex helgfria vardagar
klockan 07.00-17.00.

 

Beställ extratömning (till e-tjänst för boende i småhus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Beställ extratömning (till e-tjänst för verksamheter) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Akuttömning

Tömning sker inom tolv arbetstimmar helgfria vardagar klockan 07.00-17.00.

Kontakta Servicecenter under kontorstid på telefon:
08-578 291 00.

Jourtömning

Tömning sker inom sex arbetstimmar alla dagar fram till klockan 22.00 (på helgdagar tidigast från klockan 08.00).

 

Observera att jourtömning har högre kostnad, se gällande avfallstaxa.

Kontakta Servicecenter.
under telefontid på telefon: 08-578 291 00.

Efter kontorstid ring mobil 070-525 40 41. (Observera att numret bara är för jour. Det går inte att avboka redan beställd tömning).
Om du inte får svar, lämna meddelande så ringer entreprenören upp snarast möjligt.

 

Se din tömningsvecka för slam

Om du är osäker på vilken tömningsvecka du har kan du gå in i kommunens webbkarta genom att navigera till din fastighet i kartan och klicka på fastighetsytan för att se mer information. Du kan även kontakta Servicecenter för att få veta när din tömning ska ske.

Se din slamtömningsvecka i webbkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utebliven tömning

Ser det ut som din slamanläggning inte har tömts? När en tömning har gjorts rinner det alltid tillbaka lite vatten i anläggningen, beroende på hur den är konstruerad. När chauffören tömmer rinner det som sitter på väggarna ner i brunnen och lägger sig på botten, vilket kan göra att det inte ser ut som att den är tömd.
Är du säker på att anläggningen inte är tömd, ska du anmäla det så snart du kan.

Anmäl utebliven tömning (till e-tjänst för boende i småhus) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmäl utebliven tömning (till e-tjänst för verksamheter) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nyinstallation eller ändring av slamanläggning

Vid nyinstallation eller ändring av din slamanläggning (enskilt avlopp) begär Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund att du ska fylla i blanketten "Begäran om yttrande angående slamtömning". Du hämtar den på deras hemsida, se länk under relaterad information.

När du fyllt i blanketten skickar du den till e-post: avfall@tyreso.se för godkännande av placering för slamtömning. Efter att entreprenören och enheten för avfall och kretslopp gjort inspektion av din slamanläggning får du svar på yttrandet via e-post.

Läs mer om enskilt avlopp

Uppehåll i tömning av slam

Ska du inte vistas i fastigheten under en sammanhängande period på ett år, kan du ansöka om uppehåll i tömning av slam.

Ansökan om uppehåll i tömning av slam (till e-tjänst på tyreso.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fett- och oljeavfall

Fettavskiljare för verksamheter ska tömmas minst en gång per månad. Förhindra matfett i avloppet med miljötratten.

Läs mer om fett- och oljeavfall

Symbol latrin

Latrinhämtning

Ur miljösynpunkt är kompostering av latrin fördelaktigt. En bra fungerande kompost sluter kretsloppet och ger ett näringsrikt jordförbättringsmedel. Dessutom minskas avfallstransporterna. Latrin kan sprida smitta, och därför ska hanteringen ske på ett säkert sätt. För att få kompostera latrin behöver du göra en ansökan till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Hämtning av latrin

Vill du få ditt latrinavfall hämtat, behöver vi få din beställning senast onsdag, före klockan 12.00 samma vecka som du vill ha hämtat. Du kan beställa hämtning torsdagar året om men inte på röda dagar. Om du har beställt hämtning men inte ställt ut behållaren faktureras du en framkörningsavgift. Debitering sker enligt gällande avfallstaxa.

Beställ hämtning av latrin (till e-tjänst för boende i småhus) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 20 maj 2024