Elavfall

I elavfall finns det både värdefulla ämnen som kan återvinnas och miljöfarliga ämnen, därför är det mycket viktigt att du sorterar ditt elavfall.

Symbol elavfall

Vad är elavfall?

Elavfall är lite förenklat prylar som drivs med sladd eller batterier. De kan lämnas på kretsloppscentralen, eller, om du är privatperson, till något annat insamlingsställe där du även kan lämna ljuskällor och batterier.

Exempel på elavfall:

 • mindre hushållsapparater
 • armaturer
 • hörlurar
 • mobiltelefoner
 • leksaker med inbyggda batterier.

Använd Sorteringsguiden för att få veta i detalj hur du ska sortera ditt avfall.

För boende i småhus och flerbostadshus

Privatpersoner kan lämna mindre mängder elavfall till Mobila miljöstationen eller till insamlingsskåpet Samlaren. I vissa större butiker som huvudsakligen säljer elektronik går det att lämna all typ av smått elavfall, oavsett om du köper en ny produkt eller inte. Elavfall går även att lämna till kretsloppscentralen.

En bild på en Samlare

I Samlaren kan du lämna smått elavfall och batterier.

Lämna ditt elavfall i Samlaren

Hushåll kan lämna mindre mängder elavfall i insamlingsskåpet Samlaren som finns på Willy:s och på Coop i Tyresö centrum.

Detta kan du lämna i Samlaren:

 • glödlampor
 • LED- och lågenergilampor
 • småbatterier
 • värmeljuskoppar av aluminium
 • småelektronik som till exempel mobiltelefoner, rakapparater och eltandborstar.

Allt elavfall och batterier som är större än inkasthålen lämnas på kretsloppscentralen.

Kretsloppsbilen

Kretsloppsbilen besöker ett antal platser i Tyresö ett par gånger varje år enligt turlista. Här kan du lämna småelektronik upp till en mikrovågsugns storlek och farligt avfall samt återbruk.

Läs mer om Kretsloppsbilen

Hämtning av elavfall

Du som bor i småhus får två kostnadsfria hämtningar av ditt elavfall per hushåll och år mellan april och oktober. Vi öppnar e-tjänsten inför hämtperioden och stänger den när du inte längre kan beställa. Behöver du mer än två hämtningar under året, kan du beställa hämtning av elavfall mot kostnad. Konsumentelavfall från hushåll är kommunalt avfall och måste hämtas av kommunen.

Två kostnadsfria hämtningar för dig i småhus

Du som bor i småhus får två kostnadsfria hämtningar av ditt elavfall per hushåll och år mellan april och oktober. Vi hämtar vid tomtgränsen eller på plats som medger möjlighet till vändning för lastbil.
Entreprenören har 10 helgfria arbetsdagar på sig att hämta ditt avfall från det att beställningen är gjord. Tänk på att ställa ut avfallet innan du beställer hämtning då det kan hämtas redan samma dag.

Så här beställer du hämtning:

 • Ställ ut ditt elavfall innan du beställer hämtning och märk upp det väl med "Elavfall" (vi hämtar max 2 m³ per hämtningstillfälle och maxlängd är 2 meter).
 • Förpacka allt småplock, (får väga max 15 kg per enhet). Tänk på att inte ställa ut elavfallet i papperspåse eller kartong, ifall det börjar regna.

Den kostnadsfria hämtningen av elavfall gäller inte företag, hushåll i grupphusområden eller för dig som bor i områden med underjordsbehållare, men kan beställas mot kostnad.

Vi öppnar/stänger e-tjänsten inför varje hämtperiod. E-tjänsten stänger 21 oktober. Är e-tjänsten stängd, betyder det att du inte kan beställa hämtning.

Entreprenören hämtar helgfria torsdagar och fredagar. Beställ hämtning senast onsdag kl. 12.00 samma vecka du vill få elavfallet hämtat. Vi hämtar vid tomtgränsen eller på plats som medger möjlighet till vändning för lastbil.

Så här beställer du hämtning:

 • Ställ ut ditt elavfall innan du beställer hämtning och märk upp det väl med "Elavfall" (vi hämtar max 2 m³ per hämtningstillfälle och maxlängd är 2 meter).
 • Förpacka allt småplock, (får väga max 15 kg per enhet). Tänk på att inte ställa ut elavfallet i papperspåse eller kartong, ifall det börjar regna.

Kyl och frys

Kylskåp och frysar går att lämna till Kretsloppscentralen. För att kunna ta hand om ditt kyl- och frysskåp på ett miljömässigt bra sätt hämtar vi även dem kostnadsfritt från hushåll året om. Avfallet måste stå vid fastighetsgräns/farbar väg där det är möjligt att hämta kyl eller frys. All mat ska vara tömd innan inlämning.

Beställ hämtning för elavfall (till e-tjänst för småhus) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beställ hämtning för elavfall (till e-tjänster för boende i flerbostadshus) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att kunna ta hand om ditt kyl- och frysskåp på ett miljömässigt bra sätt hämtar vi dem kostnadsfritt från hushåll året om. Kostnadsfri hämtning gäller inte för verksamheter. Hushåll kan lämna kyl- och frysmöbler kostnadsfritt på kretsloppscentralen. Maximalt 2 enheter per besök.

Hämtning sker torsdagar och fredagar, och ingår i ditt abonnemang. Beställ senast onsdag klockan 12.00 den veckan du vill få hämtning, ange antal enheter (max 2 st). Ställ avfallet vid fastighetsgräns märkt med "KYLMÖBLER".

Du som bor i ett område där övrig avfallshämtning inte kan ske vid fastighetsgräns på grund av arbetsmiljöskäl får placera din kyl och frys på plats som medger möjlighet till vändning för lastbil.

Hämtningsdagarna kan ändras om speciella omständigheter uppstår.

Hämtning för flerbostadshus

I vissa flerbostadshus, samfälligheter, grupphusområden och andra med gemensamhetslösning finns miljörum med insamling av elavfall med regelbunden hämtning. Representant för styrelsen eller hyresvärd kan kontakta Servicecenter om er förening eller fastighet vill starta abonnemang. Det finns också möjlighet att beställa enstaka hämtningar av elavfall vid behov via e-tjänst. Konsumentelavfall från hushåll är kommunalt avfall och måste hämtas av kommunen.

Batterier, ljuskällor och lysrör
I elavfallshämtningen ingår även tömning av behållare för batterier och ljuskällor samt insamlingsrör för lysrör. Lämpliga insamlingsbehållare skaffar ni själva via valfri leverantör innan beställning görs. Observera att om ovanstående ska hämtas i annat utrymme än där ordinarie elavfallet hämtas, tillkommer en ytterligare hämtningskostnad, då det debiteras per hämtställe.

Beställ hämtning av elavfall (till e-tjänst för fastighetsägare i flerbostadshus) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För verksamheter

Verksamheter och företag kan lämna elavfall på kretsloppscentralen, men behöver lämna ett avlämnarintyg enligt lagstiftningen om spårbarhet av farligt avfall. Har du inget avlämnarintyg kan vi inte ta emot ditt elavfall.

För att lämna elavfall på kretsloppscentralen behöver du:

 • Skapa ett avlämnarintyg på El-Kretsens hemsida. Intyget får en QR-kod och dokumentet skapas digitalt eller i pappersform. Detta skall med till kretsloppscentralen vid avlämning av avfallet.

Skapa ett avlämnarintyg hos El-Kretsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Även anmäla elavfallet till Naturvårdsverket innan du lämnar avfallet.

Rapportera avfallet till Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Kontakta personalen på kretsloppscentralen, som i sin tur scannar koden du fått vid rapportering.

För dig som lämnar elavfall ofta, kan du ladda ner El- Kretsens app "Verksamhetsavfall" där du enkelt kan skapa ett avlämnarintyg. Rapporteringen till Naturvårdsverkets avfallsregister sker då automatiskt.

Läs mer om Verksamhetsavfallsappen Länk till annan webbplats.

Hämtning av elavfall från verksamheter

Ni kan även anlita ett godkänt företag som hämtar ert elavfall, skapar avlämnarintyg och sköter rapportering till Naturvårdsverket innan de transporterar det till en behandlingsanläggning.

Företag och verksamheter kan även beställa hämtning av elavfall via kommunen. Kontakta Servicecenter om ni vill starta ett abonnemang för regelbunden hämtning.
Det finns också möjlighet att beställa enstaka hämtningar vid behov via e-tjänsten nedan.

Beställ hämtning av elavfall (till e-tjänst för verksamheter) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Färger nationella skyltsystemet
Sorteringsguiden

Sorteringsguiden hjälper dig att sortera rätt

Om du är osäker på hur du ska sortera ditt avfall så kan du alltid ta hjälp av Sorteringsguiden.

Sorteringsguiden


Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 27 maj 2024