Kretsloppscentralen

På kretsloppscentralen i Petterboda sorterar du själv ditt avfall i rätt container enligt skyltningen. Är du osäker på hur du ska sortera, fråga personalen på plats. För att besöka kretsloppscentralen behöver du ett inpasseringskort som du beställer via servicecenter eller e-tjänsten.

Öppettider på kretsloppscentralen

Hitta hit

Kretsloppscentralen finns på Strömfallsvägen 73 i Tyresö.

Information med anledning av covid-19

Antalet besökare begränsas
För att minska risken för smittspridning kommer personalen att släppa in ett begränsat antal besökare åt gången på anläggningen. Respektera personalens anvisningar.

Utökade helgöppettider
Besökstiderna utökas till 09.00-16.00 på lördagar och söndagar. Detta är en åtgärd för att minska antalet besökare som vistas på anläggningen samtidigt.

Planera ditt besök
Om du behöver besöka anläggningen, planera helst detta till en tisdag, onsdag eller torsdag. Dessa dagar brukar antalet besökare vara något färre än övriga dagar. Lördagar och måndagar brukar antalet besökare vara som allra flest.

Kundtoalett avstängd
För att begränsa smittspridningen av coronaviruset är kundtoaletten på kretsloppscentralen tillsvidare avstängd.

Sortering

Ett tips är att sortera ditt avfall i förväg innan du besöker kretsloppscentralen. Om du är osäker på hur du ska sortera ditt avfall så kan du alltid ta hjälp av Sorteringsguiden.

Översiktskarta kretsloppscentralen

I kartan hittar du placeringen för de olika avfallstyper på kretsloppscentralen. Är du osäker, fråga personalen på plats.

Tips! Du kan förbereda sorteringen av ditt avfall redan då du packar in det i bilen. Genom att dela upp avfallet i rätt fraktion så sparar du tid vid avlämningen. Kom ihåg att du inte kan slänga säckar med avfall, utan avfallet måste vara synligt för personal på plats.

Karta för avfallsfraktionernas placering på kretsloppscentralen. Då kartan innehåller mycket information ber vi dig som använder uppläsningsverktyg att följa skyltningen på centralen eller be om hjälp av personal på plats för att hitta rätt fraktion.

Översiktskarta kretsloppscentralen

Detta kan du lämna på kretsloppscentralen

 • Bilbatterier, lämnas i sorteringshuset

Bil-, båt- och MC-batterier.

 • Brännbart, lämnas i container 2

Böcker, papper, pärmar, frigolit.

 • Däck på fälg, utanför sorteringshus

Bil-och MC-däck på fälg. Maximalt 4 st/besök.

 • Däck utan fälg, lämnas i container 17

Bil-och MC-däck utan fälg.

 • Elektronik, lämnas i sorteringshuset

Dator, hårtork, lampfot, video, dammsugare, mikrovågsugn. Dataskärmar, bildskärmar och TV-apparater.

 • Farligt avfall i märkt förpackning, i sorteringshuset

Färg, lim, lack, lösningsmedel, spillolja, kvicksilver, bekämpningsmedel, och fotokemikalier.
Obs! Farligt avfall från företag/verksamheter tas inte emot.
Se alternativa anläggningar längre ner på sidan.

 • Fyllnadsmassor, lämnas på placering 10

Jord, sten, betong, kakel och tegel.
Maximalt 1 släpkärra/besök.

 • Fönsterglas, lämnas i container 25

Planglas, spegelglas, bilglas, akvarium och duschväggar i glas.

 • Gips, lämnas i container 24

Gipsskivor och gips.

 • Glasförpackningar, behållare 12

Flaskor och burkar i glas.

 • Hårdplast, lämnas i container 22

Hinkar, pulkor, plastleksaker och plastmöbler.

 • Impregnerat trä, lämnas i container 4

Slipers och tryckimpregnerat virke. Maximalt 1 släpkärra/besök.
Obs! Impregnerat virke från företag/verksamheter tas inte emot. Se alternativa anläggningar längre ner på sidan.

 • Kyl- och frysmöbler, lämnas vid placering 18

Konsument-elavfall såsom kylskåp, frys, AC-anläggning, värmeväxlare och vinkyl.
Maximalt 2 st/besök.

 • Lastpallar, lämnas vid placering 23

Lastpallar och pallkragar i trä.

 • Ljuskällor, lämnas i sorteringshus

Glödlampor, smålampor och lågenergilampor.

 • Metall, lämnas i container 3

Cyklar, diskbänkar, kastruller och stekpannor.

 • Metallförpackningar, lämnas i behållare 13

Konservburkar, kapsyler, lock i metall.

 • Mjukplast, kan lämnas i flera behållare på planen

Plastsäckar, emballageplast, sträckplast och plastpåsar.

 • Pappersförpackningar, lämnas i behållare 15

Pappersbärkassar, dryckeskartonger, flingpaket.

 • Plastförpackningar, lämnas i behållare 14

Plastpåsar, plastburkar och plastflaskor.

 • Raka lysrör, lämnas i sorteringshus

60 cm eller längre.

 • Restavfall, lämnas i container 1

Porslin, isolering, kläder i säck, textilier, mattor och stoppade möbler.

 • Ris, lämnas i container 7

Ris och grenar. Maximalt 1 släpkärra/besök.

Second hand, lämnas i container 20

Hela, rena och användbara saker får en chans till nytt liv.

 • Småbatterier, lämnas i sorteringshus

Knappcellsbatterier och småbatterier.

 • Spisar och vitvaror, lämnas vid placering 19

Spis, spisfläkt, torktumlare, ugn, tvätt-och diskmaskin.

 • Tidningar, lämnas i behållare 16

Dagstidningar, kataloger och reklamblad.

 • Trä, lämnas i container 6

Plank, målat trä, spånskivor, parkett och trämöbler, (separat insamling av lastpallar finns).

 • Trädgårdsavfall, lämnas i container 5

Löv, gräs och fallfrukt (under hösten finns separat insamling av fallfrukt för biogasproduktion).

 • Vedträ, lämnas i container 9

Huggkubbar och stockar.

 • Wellpapp, lämnas i container 8

Wellpapp och kartong.

Med reservation för eventuella ändringar.

Detta kan du inte lämna på kretsloppscentralen

 • Stubbar och rötter
 • Avfall som innehåller asbest
 • Stammar/stockar från större avverkningar
 • Asfalt
 • Ammunition och sprängmedel, kontakta Polisen
 • Läkemedelsrester, lämnas på apoteket
 • Fyrverkeripjäs – ej avfyrad – lämnas till återförsäljare
 • Döda djur, kontakta veterinär eller viltvårdare.
 • Verksamheter får inte lämna farligt avfall och impregnerat trä.

Inpasseringskort till kretsloppscentralen

Kom ihåg att ta med ditt passerkort när du ska besöka kretsloppscentralen. Personalen på anläggningen har inte möjlighet att släppa in kunder som saknar passerkort.

Detta gäller för inpassering till kretsloppscentralen

 • Vi delar ut ett kort per bostadsenhet.
 • Flyttar du från kommunen avaktiveras kortet automatiskt.
 • Flyttar du inom kommunen behåller
  du ditt passerkort.
 • Bor du i BRF/samfällighet beställer du
  ditt passerkort hos Servicecenter.
 • Bor du i Tyresö bostäders fastigheter
  kontaktar du Tyresö bostäders kundtjänst.
 • Bor du i Akelius lägenheter kontaktar
  du Servicecenter.
 • Om du tappar kortet kan du beställa
  ett nytt mot en kostnad.

För inpassering

Håll upp kortet max 10 centimeter från kortläsaren, så öppnas bommen automatiskt.

Kontrollera hur många inpasseringar du har kvar

Om du är osäker på hur många besök du har kvar på ditt inpasseringskort kan du själv kontrollera det på kortterminalen som sitter på den röda träväggen inne i sorteringshallen.

Om inpasseringarna är slut på ditt kort kommer det upp ett meddelande i displayen vid bommen: ANTAL BESÖK SLUT

Om du behöver fler inpasseringar kan du kontakta Servicecenter så laddar de på ditt kort med det antal besök du önskar.

Godkänn extra inpassering direkt vid bommen

Du som bor i enfamiljshus och har eget avfallsabonnemang kan godkänna att bli debiterad för ett enstaka besök direkt vid bommen.

För enstaka besök:
Registrera kortet vid läsaren, följ sedan instruktionerna på kortläsaren så godkänner du att bli debiterad på nästkommande avfallsfaktura och bommen öppnas.

Vid enstaka besök

Registrera kortet vid läsaren, följ sedan instruktionerna på kortläsaren så godkänner du att bli debiterad på nästkommande avfallsfaktura och bommen öppnas.

Kostnader för inpassering

‌Tilläggsavgifter

Inpassering till kretsloppscentralen

Avgift

Företag/verksamhet

370 kr/inpassering

Extra inpassering för privatpersoner

200 kr/inpassering

Nytt inpasseringskort (exempelvis förlorat kort)

137 kr/kort


Inpasseringskort för privatpersoner

Antalet besök till kretsloppscentralen är begränsat till 20 stycken per hushåll och år. Därefter har du möjlighet att köpa till fler besök efter behov. Nya inpasseringar läggs på korten den 1 januari varje år, det är inte möjligt att spara sina inpasseringar till nästkommande år.

Du kan vända dig till Servicecenter och hämta ditt passerkort direkt hos dem på Marknadsgränd 2 i kommunhuset (receptionen plan 1).

Inpasseringskort för företagare

Verksamheter som är registrerade i kommunen, eller som är avtalspart till kommunen, har rätt att nyttja kretsloppscentralen mot en kostnad. Observera att företag inte får lämna farligt avfall på kretsloppscentralen.

För företagare fungerar inpasseringskortet till kretsloppscentralen som ett "klippkort", där du kan beställa önskat antal besök via e-tjänster eller godkänna enstaka besök direkt vid bommen.

Företag får inte lämna farligt avfall på kretsloppscentralen (observera att tryckimpregnerat virke och slipers klassas som farligt avfall).

Därför är antalet kostnadsfria besök begränsat

Vi vill skapa ett rättvisare system för alla. De som har stora mängder avfall får betala för transport och behandling av sitt avfall istället för att kostnaderna ska belasta alla Tyresöbor. Kommunen vill främja både återvinning och återanvändning av material genom att ha en god tillgänglighet till kretsloppscentralen, men kostnaderna måste vara marknadsmässiga för de mest högfrekventa kunderna.

Inpasseringsstatistik för år 2020 visar att 20 besök per år är tillräckligt för 99,23% av hushållen i Tyresö.

På kretsloppscentralen lämnar du som bor eller äger en fastighet i Tyresö ditt grovavfall, elavfall och farliga avfall. Du kan också lämna in begagnade saker till second hand samt lämna dina tidningar och förpackningar.

 • Antalet besök till kretsloppscentralen är begränsat till 20
  stycken per hushåll och år. Därefter finns det möjlighet att köpa till fler besök efter behov, enligt gällande taxa.
 • Som företagare i Tyresö har du möjlighet att lämna grovavfall på kretsloppscentralen mot en avgift, enligt gällande taxa. Farligt avfall från företag och verksamheter tas inte emot.
 • Avfallet ska du själv sortera i rätt behållare enligt skyltning eller personalens anvisningar.
 • Det är tillåtet att besöka kretsloppscentralen med fordon som väger max 3,5 ton. Har du små mängder avfall, är du välkommen in på kretsloppscentralen till fots, du behöver då inte dra ditt passerkort.
 • Äganderätten till allt avfall som levereras till anläg­gningen övergår till Tyresö kommun då materialet lämnats i avsedd behållare eller plats.
 • Avlämnat avfall får inte föras ut från anläggningen av annan än kommunens anlitade entreprenörer.
 • All vistelse i behållarna är förbjuden.
 • Barn får inte lämnas utan uppsikt. Målsmän ansvarar för sina barn.
 • Endast kunder och medföljande personer som ska lämna avfall, får vistas på anläggningen.
 • Anvisningar av personalen ska följas.
 • Markerad trafikriktning och uppställningsplatser ska följas.
 • Kontakta personalen vid oklarheter.

Tyresö kommun friskriver sig allt ansvar gentemot besökaren, medföljande personer samt deras fordon, om skada uppstår inom anläggningen som kan drabba abonnenten. Likaså om skada uppstår som vållas av tredje man inom området.

Exempel på valfria anläggningar

Kontakta anläggningen innan ditt besök för att försäkra att de tar emot ditt avfall.

Hagby (Sörab) Länk till annan webbplats.
Frestavägen 10,
Täby Kyrkby
08-505 804 00

Högbytorp (Ragn-Sells) Länk till annan webbplats.
Högbytorp, Bro
010-723 3100

Kovik (PreZero) Länk till annan webbplats.
Lagnövägen, Värmdö
08-519 330 00

Löt (Sörab) Länk till annan webbplats.
Löt 1, Brottby
08 -505 804 00

Sofielund, (SRV) Länk till annan webbplats.
Huddinge
08-608 90 00

Stena Recykling Enskede Länk till annan webbplats.
Sandsborgsvägen 40, Enskede
08 - 832 300


Färger nationella skyltsystemet
Sorteringsguiden

Sorteringsguiden hjälper dig att sortera rätt

Om du är osäker på hur du ska sortera ditt avfall så kan du alltid ta hjälp av Sorteringsguiden.

Sorteringsguiden


Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 13 oktober 2021