Kretsloppscentralen

På kretsloppscentralen kan du lämna ditt avfall till återbruk eller återvinning. Du sorterar själv ditt avfall i rätt behållare enligt skyltningen och i översiktskartan. För att besöka kretsloppscentralen behöver du ett inpasseringskort.

Öppettider och översiktskartan

Se ordinarie och avvikande öppettider

I översiktskartan ser du vilken plats på kretsloppscentralen du ska lämna olika avfallstyper.

Kretsloppscentralen finns på Strömfallsvägen 73 i Tyresö.

Instruktioner och allmänna villkor

Kom ihåg att ta med ditt passerkort när du ska besöka kretsloppscentralen med bil. Personalen på anläggningen har inte möjlighet att släppa in kunder som saknar passerkort.

 • Antalet besök till kretsloppscentralen är begränsat till 20
  stycken per hushåll och år. Därefter finns det möjlighet att köpa till fler besök efter behov, enligt gällande avfallstaxa.
 • Som företagare i Tyresö har du möjlighet att lämna avfall på kretsloppscentralen mot en avgift, enligt gällande avfallstaxa. Farligt avfall och däck med eller utan fälg från företag och verksamheter tas inte emot.
 • Avfallet ska du själv sortera i rätt behållare enligt skyltning eller personalens anvisningar.
 • Det är tillåtet att besöka kretsloppscentralen med fordon som väger max 3,5 ton. Har du små mängder avfall, är du välkommen in på kretsloppscentralen till fots, du behöver då inte dra ditt passerkort.
 • Äganderätten till allt avfall som levereras till anläg­gningen övergår till Tyresö kommun.
 • Avlämnat avfall får inte föras ut från anläggningen av annan än kommunens anlitade entreprenörer.
 • All vistelse i behållarna är förbjuden.
 • Barn får inte lämnas utan uppsikt. Målsmän ansvarar för sina barn.
 • Endast kunder och medföljande personer som ska lämna avfall, får vistas på anläggningen.
 • Anvisningar av personalen ska följas.
 • Markerad trafikriktning och uppställningsplatser ska följas.
 • Inpassering endast via infartsentré, även om du kommer tills fots.
 • Kontakta personalen vid oklarheter.
 • stubbar och rötter
 • stammar/stockar från större avverkningar
 • ammunition och sprängmedel, kontakta Polisen
 • läkemedelsrester, lämnas på apoteket
 • cyanidhaltigt avfall, kontakta valfri avfallsentreprenör med transporttillstånd
 • fyrverkeripjäs – ej avfyrad, lämnas till återförsäljare
 • döda djur, kontakta veterinär eller viltvårdare
 • asfalt och asbest lämnas på Kovik återvinningsanläggning
 • avfall som innehåller asbest lämnas på Kovik återvinningsanläggning.
töm säcken

Töm säcken

Kom ihåg att tömma säcken, du får inte slänga säckar med avfall i, utan avfallet måste sorteras och vara synligt för personal på plats.

Töm säcken och sortera innehållet i rätt container

Så här fungerar passerkortet

Håll upp passerkortet max 10 centimeter från kortläsaren, så öppnas bommen automatiskt.

Om du är osäker på hur många besök du har kvar på ditt inpasseringskort kan du själv kontrollera det på kortterminalen som sitter på den röda träväggen inne i sorteringshuset.

Om du tappat bort inpasseringskortet kan du beställa ett nytt mot kostnad enligt gällande avfallstaxa. Flyttar du från kommunen avaktiveras kortet automatiskt, men om du flyttar inom kommunen behåller du inpasseringskortet.

Beställ fler inpasseringar

Om inpasseringarna är slut på ditt kort kommer det upp ett meddelande i displayen vid bommen: ANTAL BESÖK SLUT

Om du behöver fler inpasseringar kan du kontakta Servicecenter så laddar de på ditt kort med det antal besök du önskar.

För boende i småhus och flerbostadshus

Du som privatperson får 20 stycken inpasseringar som läggs på ditt passerkort 1 januari varje år . Det är inte möjligt att spara sina inpasseringar till nästkommande år. Du kan godkänna att bli debiterad för ett enstaka besök direkt vid bommen. Vi delar ut ett kort per hushåll.

Om du som privatperson inte har fått ett passerkort kan du beställa ett i e-tjänst nedan eller vända dig till Servicecenter.

Beställ passerkort (till e-tjänst för boende i småhus) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bor du i Tyresö bostäders fastigheter kontakta deras kundtjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beställ passerkort (till e-tjänst för boende i flerbostadshus) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Därför är antalet kostnadsfria besök begränsat

Vi vill skapa ett rättvisare system för alla. De som har stora mängder avfall får betala för transport och behandling av sitt avfall istället för att kostnaderna ska belasta alla Tyresöbor. Kommunen vill främja både återvinning och återanvändning av material genom att ha en god tillgänglighet till kretsloppscentralen, men avgifterna måste vara marknadsmässiga för de mest högfrekventa kunderna.

För verksamheter

Verksamheter som är registrerade i kommunen har rätt att nyttja kretsloppscentralen mot kostnad enligt gällande avfallstaxa. För inpassering måste du ha ett företagskort. Det är inte möjligt att använda en privatpersons passerkort även om bygg- och rivningsarbete utförs hos denne.

För verksamheter fungerar företagskortet som ett "klippkort", där du kan beställa önskat antal besök via e-tjänst eller godkänna enstaka besök direkt vid bommen på kretsloppscentralen. Du behöver använda företagskortet även om du går in på området med verksamhetsavfall.

Beställ företagskort (till e-tjänst för verksamheter) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Studiebesök på kretsloppscentralen

Elever i Tyresö är välkomna på en guidad tur på kretsloppscentralen där barnen får lära sig om miljö och kretslopp. Tillsammans diskuterar vi om vikten att återvinna och hur vi ska ta hand om våra resurser på bästa sätt.

Läs mer och boka ert besök här

Andra anläggningar som tar emot avfall

Om du inte kan lämna ditt avfall på kretsloppscentralen, finns det andra anläggningar som tar emot avfall. Läs nedan exempel på anläggningar.

Kontakta anläggningen innan ditt besök för att försäkra att de tar emot ditt avfall.

Hagby (Sörab) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Frestavägen 10,
Täby Kyrkby
08-505 804 00

Högbytorp (Ragn-Sells) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Högbytorp, Bro
010-723 3100

Kovik (PreZero) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Lagnövägen, Värmdö
08-519 330 00

Löt (Sörab) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Löt 1, Brottby
08 -505 804 00

Sofielund, (SRV) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Huddinge
08-608 90 00

Stena Recykling Enskede Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Sandsborgsvägen 40, Enskede
08 - 832 300

Färger nationella skyltsystemet
Sorteringsguiden

Sorteringsguiden hjälper dig att sortera rätt

Om du är osäker på hur du ska sortera ditt avfall så kan du alltid ta hjälp av Sorteringsguiden.

Sorteringsguiden


Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 7 juni 2024