Kretsloppscentralen

På kretsloppscentralen i Petterboda sorterar du själv ditt avfall i rätt container enligt skyltningen. Kontakta personalen om du har frågor.

Information med anledning av coronaviruset

Begränsat besöksantal 4-5 april
Under helgen 4-5 april kommer personalen på kretsloppscentralen enbart att släppa in ett begränsat antal besökare åt gången för att minska risken för smittspridning. Respektera personalens anvisningar.

Utökade öppettider 4-5 april
Besökstiderna kommer att utökas till kl 08-16 den 4-5 april. Detta är en tillfällig åtgärd för att minska antalet besökare som vistas på anläggningen samtidigt.

Kom frisk och håll avstånd
Nu är det många som besöker kretsloppscentralen. För att värna om både din och personalens hälsa, ber vi dig hålla avstånd. Vi ber om överseende vid eventuell köbildning.

Besök gärna dessa dagar
Har du möjlighet, besök gärna anläggningen en tisdag, onsdag eller torsdag. Dessa dagar brukar antalet besökare vara något färre än övriga dagar. Lördagar och måndagar brukar antalet besökare vara som allra flest.

Kundtoalett avstängd
För att begränsa smittspridningen av coronaviruset är kundtoaletten på kretsloppscentralen tillsvidare avstängd.

Tips - sortera avfallet i förväg

Du kan förbereda sorteringen av ditt avfall redan då du packar in det i bilen. Skriv ut listan med exempel på hur du sorterar och dela upp avfallet i rätt fraktion så sparar du tid vid avlämningen.

Lista för sortering och översiktskarta för kretsloppscentralen

Lämna till second hand på kretsloppscentralen

Företagare i Tyresö?

Här hittar du information om kommunens avfallshantering som riktar sig till dig som är företagare i Tyresö.

Information till företagare

Återvinningsguide

Se vad du kan lämna på kretsloppscentralen och vad som kan lämnas vid en återvinningsstation.

Återvinningsguide A - Ö

Antalet besök till kretsloppscentralen är begränsat till 20 stycken per hushåll och år. Därefter har du möjlighet att köpa till fler besök efter behov, varje extra besök kostar 200 kronor inklusive moms. Nya inpasseringar läggs på korten den 1 januari varje år, det är inte möjligt att spara sina inpasseringar till nästkommande år.

För inpassering

Håll upp kortet max 60 centimeter från kortläsaren, så öppnas bommen automatiskt.

Kontrollera hur många inpasseringar du har kvar

Om du är osäker på hur många kostnadsfria besök du har kvar på ditt inpasseringskort kan du själv kontrollera det på kortterminalen som sitter på den röda träväggen inne i sorteringshallen.

Kom ihåg ditt passerkort

Begränsningen av antalet besök innebär att personalen på kretsloppscentralen inte har någon möjlighet att släppa in kunder som saknar inpasseringskort. Kontakta istället Servicecenter.

Om inpasseringarna är slut på ditt kort kommer det upp ett meddelande i displayen vid bommen: ANTAL BESÖK SLUT

Om du behöver fler inpasseringar kan du kontakta Servicecenter så laddar de på ditt kort med det antal besök du önskar. Varje extra besök kostar 200 kronor inklusive moms. För företagskort kostar varje inpassering 370 kronor inklusive moms

Godkänn extra inpassering direkt vid bommen

Du som bor i enfamiljshus och har eget avfallsabonnemang kan godkänna att bli debiterad för ett enstaka besök direkt vid bommen. Varje extra besök kostar 200 kronor inklusive moms. Även företag kan godkänna enstaka besök vid bommen, varje inpassering kostar då 370 kronor inklusive moms.

För enstaka besök:
Registrera kortet vid läsaren, följ sedan instruktionerna på kortläsaren så godkänner du att bli debiterad på nästkommande renhållningsfaktura och bommen öppnas.

Hushåll och företag med avfallsabonnemang i Tyresö har tillgång till vår kretsloppscentral. För att komma in behöver du ett passerkort.

Företag

Verksamheter som är registrerade i kommunen, eller som är avtalspart till kommunen, har rätt att nyttja kretsloppscentralen mot en kostnad. Observera att företag inte får lämna farligt avfall på kretsloppscentralen.

Beställ ett företagskortlänk till annan webbplats

Enbostadshus

Beställ passerkort under e-tjänster eller här nedan. Du kan även vända dig till Servicecenter och hämta ditt passerkort direkt hos dem på Marknadsgränd 2 i kommunhuset (receptionen plan 1).

Beställ passerkortlänk till annan webbplats

Detta gäller för inpassering till kretsloppscentralen

 • Vi delar ut ett kort per bostadsenhet.
 • Flyttar du från kommunen avaktiveras kortet automatiskt.
 • Flyttar du inom kommunen behåller
  du ditt passerkort.
 • Bor du i BRF/samfällighet beställer du
  ditt passerkort hos Servicecenter.
 • Bor du i Tyresö bostäders fastigheter
  kontaktar du Tyresö bostäders kundtjänst.
 • Bor du i Akelius lägenheter kontaktar
  du Servicecenter.
 • Om du tappar kortet kan du beställa
  ett nytt mot en kostnad.

Har du frågor, kan du kontakta Servicecenter på telefon 08-578 291 00. 

Sortera rätt med mobilen

Undrar du hur du ska sortera avfallet för att det ska bli rätt? Du kan få hjälp direkt i mobilen via Suez Recyclings källsorterar-app.

Ladda ner appen för källsorteringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På kretsloppscentralen lämnar du som bor eller äger en fastighet i Tyresö ditt grovavfall, elavfall och farliga avfall. Du kan också lämna in begagnade saker till second hand samt lämna dina tidningar och förpackningar.

 • Antalet besök till kretsloppscentralen är begränsat till 20
  stycken per hushåll och år. Därefter finns det möjlighet att köpa till fler besök efter behov, enligt gällande taxa.
 • Som företagare i Tyresö har du möjlighet att lämna grovavfall på kretsloppscentralen mot en avgift, enligt gällande taxa. Farligt avfall från företag och verksamheter tas inte emot.
 • Avfallet ska du själv sortera i rätt behållare enligt skyltning eller personalens anvisningar.
 • Det är tillåtet att besöka kretsloppscentralen med fordon som väger max 3,5 ton. Har du små mängder avfall, är du välkommen in på kretsloppscentralen till fots, du behöver då inte dra ditt passerkort.
 • Kyl och frys får lämnas, max två.
 • Ris, stammar, rivningsavfall och fyllnadsmassor kan lämnas i mindre mängd, max en släpkärra.
 • Slipers och tryckimpregnerat virke i mindre mängd kan lämnas, max en släpkärra.
 • Däck på fälg kan du lämna, max 4 st.
 • På kretsloppscentralen kan du inte lämna:
  - Stubbar och rötter
  - Avfall som innehåller asbest
  - Stammar/stockar från större avverkningar
  - Asfalt
  - Ammunition och sprängmedel, kontakta Polisen
  - Läkemedelsrester, lämnas på apoteket.
  - Fyrverkeripjäs – ej avfyrad – återlämnas till försäljningsställe eller till polisstation
  -Döda djur, kontakta veterinär eller viltvårdare.
 • Äganderätten till allt avfall som levereras till anläg­gningen övergår till Tyresö kommun då materialet lämnats i avsedd behållare eller plats.
 • Avlämnat avfall får inte föras ut från anläggningen av annan än kommunens anlitade entreprenörer.
 • All vistelse i behållarna är förbjuden.
 • Barn får inte lämnas utan uppsikt. Målsmän ansvarar för sina barn.
 • Endast kunder och medföljande personer som ska lämna avfall, får vistas på anläggningen.
 • Anvisningar av personalen ska följas.
 • Markerad trafikriktning och uppställningsplatser ska följas.
 • Kontakta personalen vid oklarheter.

Tyresö kommun friskriver sig allt ansvar gentemot besökaren, medföljande personer samt deras fordon, om skada uppstår inom anläggningen som kan drabba abonnenten. Likaså om skada uppstår som vållas av tredje man inom området.

Därför är antalet kostnadsfria besök begränsat

Vi vill skapa ett rättvisare system för alla. De som har stora mängder avfall får betala för transport och behandling av sitt avfall istället för att kostnaderna ska belasta alla Tyresöbor. Kommunen vill främja både återvinning och återanvändning av material genom att ha en god tillgänglighet till kretsloppscentralen, men kostnaderna måste vara marknadsmässiga för de mest högfrekventa kunderna.

Inpasseringsstatistik visar att 20 besök per år är tillräckligt för 99,84% av hushållen i Tyresö och att snittet för antal gånger att besöka kretsloppscentralen är 6,5 gånger/hushåll och år.

Jämfört med andra kommuner i Sverige är 20 stycken besök per år ett relativt högt antal då genomsnittet ligger på 8 stycken per år.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 2 april 2020
Upp