Kretsloppscentralen

På kretsloppscentralen i Petterboda kan du lämna mycket av ditt avfall till återvinning eller återbruk. Du sorterar själv ditt avfall i rätt container enligt skyltningen som finns på respektive container och i översiktskartan. Du behöver ett passerkort för att besöka kretsloppscentralen.

Kretsloppscentralen finns på Strömfallsvägen 73 i Tyresö.

Passerkort till kretsloppscentralen

Alla som bor i Tyresö får ett passerkort till kretsloppscentralen. Antalet besök är begränsat till 20 stycken per hushåll och år. Därefter har du möjlighet att köpa till fler besök efter behov. Nya inpasseringar läggs på korten 1 januari varje år, det är inte möjligt att spara sina inpasseringar till nästkommande år.

Kom ihåg att ta med ditt passerkort när du ska besöka kretsloppscentralen med bil. Personalen på anläggningen har inte möjlighet att släppa in kunder som saknar passerkort.

 • Vi delar ut ett kort per hushåll.
 • Flyttar du från kommunen avaktiveras kortet automatiskt.
 • Flyttar du inom kommunen behåller du ditt passerkort.
 • Bor du i flerbostadshus eller grupphusområden (inte Tybo), beställer du ditt passerkort hos Servicecenter.
 • Bor du i Tyresö bostäders fastigheter kontakta deras kundtjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Om du tappar bort kortet kan du beställa ett nytt mot en kostnad.

För inpassering

Håll upp kortet max 10 centimeter från kortläsaren, så öppnas bommen automatiskt.

Kontrollera hur många inpasseringar du har kvar

Om du är osäker på hur många besök du har kvar på ditt inpasseringskort kan du själv kontrollera det på kortterminalen som sitter på den röda träväggen inne i sorteringshallen.

Om inpasseringarna är slut på ditt kort kommer det upp ett meddelande i displayen vid bommen: ANTAL BESÖK SLUT

Om du behöver fler inpasseringar kan du kontakta Servicecenter så laddar de på ditt kort med det antal besök du önskar.

Godkänn extra inpassering direkt vid bommen

Du som bor i småhus och har eget avfallsabonnemang kan godkänna att bli debiterad för ett enstaka besök direkt vid bommen.

Beställ passerkort

Har du inte fått passerkort kan du kan vända dig till Servicecenter och hämta det direkt hos dem på Marknadsgränd 2 i kommunhuset (receptionen plan 1) eller beställa passerkort i e-tjänsten.

Företag och verksamheter som är registrerade i kommunen, eller som är avtalspart till kommunen, har rätt att nyttja kretsloppscentralen mot en avgift.

Se avgift i avfallstaxan

Företag och verksamheter får inte lämna däck med/utan fälg, tryckimpregnerat trä och farligt avfall på kretsloppscentralen (observera att tryckimpregnerat virke och slipers klassas som farligt avfall).

För företagare och verksamheter fungerar inpasseringskortet som ett "klippkort", där du kan beställa önskat antal besök via e-tjänster eller godkänna enstaka besök direkt vid bommen på Kretsloppscentralen.

Beställ passerkort för företag och verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Instruktioner och villkor

 • Antalet besök till kretsloppscentralen är begränsat till 20
  stycken per hushåll och år. Därefter finns det möjlighet att köpa till fler besök efter behov, enligt gällande avfallstaxa.
 • Som företagare i Tyresö har du möjlighet att lämna avfall på kretsloppscentralen mot en avgift, enligt gällande avfallstaxa. Farligt avfall och däck från företag och verksamheter tas inte emot.
 • Avfallet ska du själv sortera i rätt behållare enligt skyltning eller personalens anvisningar.
 • Det är tillåtet att besöka kretsloppscentralen med fordon som väger max 3,5 ton. Har du små mängder avfall, är du välkommen in på kretsloppscentralen till fots, du behöver då inte dra ditt passerkort.
 • Äganderätten till allt avfall som levereras till anläg­gningen övergår till Tyresö kommun.
 • Avlämnat avfall får inte föras ut från anläggningen av annan än kommunens anlitade entreprenörer.
 • All vistelse i behållarna är förbjuden.
 • Barn får inte lämnas utan uppsikt. Målsmän ansvarar för sina barn.
 • Endast kunder och medföljande personer som ska lämna avfall, får vistas på anläggningen.
 • Anvisningar av personalen ska följas.
 • Markerad trafikriktning och uppställningsplatser ska följas.
 • Kontakta personalen vid oklarheter.

Tyresö kommun friskriver sig allt ansvar gentemot besökare samt deras fordon, om skada skulle uppstå inom anläggningen. Likaså om skada uppstår som vållas av tredje man inom området.

Vid enstaka besök

Registrera passerkortet vid läsaren, följ sedan instruktionerna på kortläsaren så godkänner du att bli debiterad på nästkommande avfallsfaktura och bommen öppnas.

Därför är antalet kostnadsfria besök begränsat

Vi vill skapa ett rättvisare system för alla. De som har stora mängder avfall får betala för transport och behandling av sitt avfall istället för att kostnaderna ska belasta alla Tyresöbor. Kommunen vill främja både återvinning och återanvändning av material genom att ha en god tillgänglighet till kretsloppscentralen, men avgifterna måste vara marknadsmässiga för de mest högfrekventa kunderna.

Studiebesök på kretsloppscentralen

Elever i Tyresö är välkomna på en guidad tur på kretsloppscentralen där barnen får lära sig om miljö och kretslopp. Tillsammans diskuterar vi om vikten att återvinna och hur vi ska ta hand om våra resurser på bästa sätt.

Läs mer och boka ert besök här

Andra anläggningar som tar emot avfall

Om du inte kan lämna ditt avfall på kretsloppscentralen, finns det andra anläggningar som tar emot avfall. Läs nedan exempel på anläggningar.

Kontakta anläggningen innan ditt besök för att försäkra att de tar emot ditt avfall.

Hagby (Sörab) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Frestavägen 10,
Täby Kyrkby
08-505 804 00

Högbytorp (Ragn-Sells) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Högbytorp, Bro
010-723 3100

Kovik (PreZero) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Lagnövägen, Värmdö
08-519 330 00

Löt (Sörab) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Löt 1, Brottby
08 -505 804 00

Sofielund, (SRV) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Huddinge
08-608 90 00

Stena Recykling Enskede Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Sandsborgsvägen 40, Enskede
08 - 832 300

Färger nationella skyltsystemet
Sorteringsguiden

Sorteringsguiden hjälper dig att sortera rätt

Om du är osäker på hur du ska sortera ditt avfall så kan du alltid ta hjälp av Sorteringsguiden.

Sorteringsguiden


Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 6 mars 2023