Översiktskarta kretsloppscentralen

I översiktskartan hittar du placeringen för de olika avfallstyperna på kretsloppscentralen. Är du osäker, fråga personalen på plats.

Tips! Du kan förbereda sorteringen av ditt avfall redan då du packar in det i bilen. Genom att dela upp avfallet i rätt avfallstyp så sparar du tid vid avlämningen. Kom ihåg att du inte kan slänga säckar med avfall, utan avfallet måste vara synligt för personal på plats.

Läs mer om kretsloppscentralen

Färger nationella skyltsystemet
Sorteringsguiden

Sorteringsguiden hjälper dig att sortera rätt

Om du är osäker på hur du ska sortera ditt avfall så kan du alltid ta hjälp av Sorteringsguiden.

Sorteringsguiden


Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 10 december 2021