Mat- och restavfall

Här kan du läsa mer om din hämtning av mat- och restavfall. Restavfall (tidigare kallat hushållsavfall) är det avfall du lägger i soppåsen efter att du har sorterat ut förpackningar, tidningar, el- och farligt avfall. Matavfall är matrester som blir över och inte kan sparas när du lagat eller ätit mat.

Avgifter, regler och mål

Alla som äger en bebyggd fastighet är skyldiga att ha ett abonnemang för avfallshanteringen enligt fastställd avfallstaxa.

Läs om avgifter, regler och mål

Restavfall
Matavfall

Behovshämtning för småhus

Du som bor i småhus har behovshämtning av mat- och restavfall. Det innebär att du endast betalar för de tillfällen som ditt restavfallskärl töms. Dina kärl är försedda med ett datachip och en etikett och varje tömning registreras automatiskt för fakturering.

Avfallsbilen tömmer dina kärl endast om det är framställt med kärlets öppning vänd mot gatan. På så sätt kan du lättare påverka den rörliga delen av avfalls­avgiften eftersom du endast debiteras för antalet utförda tömningar. Tömning av matavfallskärl är kostnadsfritt.

Du kan minska antalet tömningar genom att sortera ut ditt matavfall, källsortera dina tidningar samt glas-, plast-, metall- och pappersförpackningar och genom att ställa undan kärlet när du är bortrest.

Läs om avgifter för avfallshämtning

I kommunens webbkarta kan du se din schemalagda hämtdag för mat- och restavfall. Ställ fram kärlen på hämtningsdagen senast kl. 06.00 eller kvällen innan, tömning sker mellan kl. 06.00 och 22.00 på hämtningsdagen. Navigera till din fastighet i kartan och klicka på fastighetsytan för att se mer information.

Webbkarta över hämtdagar för avfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utebliven avfallshämtning – driftstörningar

För information om eventuella driftstörningar eller planerade förändringar av avfallshämtning, se nyheter under fliken Boende och miljö innan du gör en anmälan om utebliven hämtning.

Nyhetssidan Boende och miljö

E-tjänst för att anmäla utebliven avfallshämtning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid driftstörningar eller planerade förändringar på enstaka fastigheter i avfallshämtningen kan vi skicka sms och talmeddelanden till berörda fastighetsadresser. För att tjänsten ska fungera måste det finnas telefonnummer registrerade på de adresser som berörs.

Registrera dina uppgifter för sms-avisering

Inför din avfallshämtning

 • Om ditt mat- och restavfall inte har hämtats på tömningsdagen, anmäl detta redan följande dag så att vi snabbt kan åtgärda problemet (gäller inte vid aviserade förseningar).
 • För att hålla kärlet rent paketera avfallet väl och spola ur kärlet regelbundet.
 • Tänk på att alla påsar ska lossna när kärlet vänds upp och ner vid tömning, packa därför inte avfallet för hårt.
 • Fyll inte kärlet mer än att locket går att stänga helt.
 • Vägen behöver vara framkomlig för att avfallet ska kunna hämtas obehindrat.

  Vintertid
 • Ta bort snön på locket innan tömning.
 • För att undvika fastfrysning: vik ihop påsen ordentligt innan du lägger den i kärlet, lägg några tomma matavfallspåsar i botten på kärlet.
 • Om påsen är blöt kan du lägga den ute i någon timme under en upp- och nervänd hink (för att undvika fåglar) så den hinner frysa innan du lägger den i kärlet.
 • Om påsarna har frusit fast i kärlet är det fastighetsägarens ansvar att ta loss dem. Se därför till att lossa påsarna före tömning genom att till exempel stöta ett kvastskaft mot dem eller skaka på kärlet.
 • Vid rikligt snöfall, skotta runt ditt kärl.
 • Ställ fram kärlen med öppningen vänd mot gatan på hämtningsdagen senast kl. 06.00 eller kvällen innan. Låt kärlen stå framme tills tömning skett.
 • Ställ kärlen med minst 60 cm fritt runt om (även mellan kärl).
 • Kärl ska stå på samma nivå som gata
 • Kärlet lyfts uppåt, tänk därför på placeringen så att kärlet inte kan slå i lågt hängande ledningar eller buskar och träd. Det bör vara 4,7 meter fritt ovan kärlet för att tömning ska vara möjligt.
 • Bilens lyftarm når kärl som står maximalt 1,6 meter ifrån körbanan.
 • Blockera inte gång- och cykelvägar för rullstolar, gång- och cykeltrafikanter, postdistribution och vinterväghållningen.
 • Observera att flerbostadshus och verksamheter kan ha en annan kärlplacering, se mer under hämtning av mat- och restavfall i flerbostadshus och verksamheter.

E-tjänster för ditt avfallsabonnemang

Här kan du se vilka abonnemangstjänster som finns att anmäla och beställa samt information för dig som är nyinflyttad till kommunen.

Nytt restavfallsabonnemang
Har du inget restavfallsabonnemang ska du beställa det, då samtliga bebyggda fastigheter i kommunen är skyldiga att betala avgift för avfallshanteringen enligt fastställd avfallstaxa.

E-tjänst för att beställa nytt abonnemang Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ändra i ditt abonnemang
Om du vill byta kärlstorlek eller beställa fler avfallskärl kan du göra det mot kostnad. Beställ din ändring i god tid före den önskade ändring via e-tjänst nedan. Vid övriga ändringar kontakta Servicecenter.

E-tjänst för att beställa byte av kärlstorlek Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-tjänst för att beställa fler kärl Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är ditt kärl skadat kan du anmäla det kostnadsfritt
E-tjänst anmäl skadat kärl Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Extra hämtning av mat- och restavfall
Önskar du extra mat- och restavfallshämtning utöver din ordinarie hämtning kan du beställa det mot kostnad.

E-tjänst för att beställa extra hämtning Länk till annan webbplats.

Har avfallet inte hämtats?
Har ditt avfall inte blivit hämtat ska du anmäla det redan dagen efter i e-tjänsten nedan. Du kan även kontakta Servicecenter om avfall, slam, fett eller latrin inte hämtats som det ska, så vi snabbt kan åtgärda problemet.

E-tjänst för att anmäla utebliven avfallshämtning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beställ fler matavfallspåsar
Behöver du fler matavfallspåsar går det bra att beställa det här för att få det levererat. Bor du i ett flerbostadshus/grupphusområde är det styrelsen/hyresvärden som beställer påsar, kontakta därför dem om dina påsar är slut.

Beställ påsar småhus Länk till annan webbplats.

Beställ påsar flerbostadshus Länk till annan webbplats.

Fler tjänster
E-tjänster under boende och miljö

Börja sortera matavfall

Våra insamlade matrester blir till värdefull biogas och biogödsel. Om du inte redan är ansluten till matavfallsinsamlingen behöver du göra en anmälan.

Sommarhämtning

Du som enbart nyttjar din fastighet under sommarhalvåret kan ansöka om sommartaxa. Hämtning sker då under perioden april till och med september. Tänk därför på att ställa undan eller vända på restavfallskärlet resterande delen av året, annars töms och faktureras det även under vintern. Matavfallsinsamling och kostnadsfri hämtning av grov- och elavfall ingår inte i denna taxa.

Läs om avgifter för avfallshämtning

Skärgårdshämtning från öar

Vecka 19 startar skärgårdshämtningen för restavfall i säck från öarna Lilla Korpmaren/Årstadals båtklubb, Härsö kastviken/Nacka förenade båtklubbar och Härsö/sommarboende innanför holmen Djäknesäcken,

Läs mer om skärgårdshämtning från öar

Hämtning i flerbostadshus och verksamhet

Du som bor i flerbostadshus, samfällighet eller annan gruppbebyggelse lämnar oftast ditt restavfall i avfallsrum eller miljöhus med storkärl (660 liter), eller i underjordsbehållare. Tömningen av restavfallet sker med fast intervall som varierar mellan 26 och 156 tömningar per år. Kontakta gärna kommunen för att diskutera vilket abonnemang som passar er förening bäst.

De flerbostadshus och grupphusområden som även sorterar matavfall får matavfallet hämtat kostnadsfritt (52 tömningar per år). Sorterar ni ut ert matavfall kan minska på antalet hämtningar av restavfall. På så sätt kan den totala kostnaden för avfallshanteringen reduceras.

Kärlen och underjordsbehållarna är uppmärkta med RFID-tagg samt etikett och tömningarna registreras.

Företag och verksamheter ska ha ett abonnemang för hämtning av restavfall genom Tyresö kommun. Tömning av restavfallet sker med fast intervall som varierar mellan 26 och 156 gånger per år. Kärl finns i storlekarna 130/140, 190, 240 , 370 och 660 liter.

Matavfallskärlen töms mot en kostnad enligt gällande avfallstaxa. Verksamheter som sorterar ut sitt matavfall kan minska mängderna av sitt restavfall och därigenom påverka sina rörliga avfallskostnader.

Kärlen är uppmärkta med RFID-tagg samt etikett och tömningarna registreras.

Mått på avfallskärl

Kärlstorlek (liter)

Höjd (mm)

Bredd (mm)

Djup (mm)

130/140

1 065

480

550

190

1 075

549

704

240

1 072

580

724

370

1 100

750

870

660

1 219

1 255

774

Matavfallskärl (140)

1 065

480

550


Här kan du ladda ner sorteringsaffischer i A3 för att hänga upp i miljörum.

Sorteringsaffischer

Uppehåll i avfallshämtningen

Här kan du läsa om hur du gör om du vill ansöka om uppehåll i avfallshämtning.

Du kan ansöka om uppehåll i avfallshämtningen gällande restavfall. I vissa fall kan du få uppehåll från avfallsavgiften. Uppehållet gäller då för den rörliga avgiften, medgivande till uppehåll i hämtningen innebär inte befrielse från grundavgiften (med undantag för obebyggd tomt).

E-tjänst för uppehåll i avfallshämtning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ägarbyte vid försäljning av fastighet

När en fastighet byter ägare ska du som flyttar (säljare) säga upp ditt avfall- och VA-abonnemang och lämna vattenavläsning genom att lämna in en påskriven ägarbytesblankett till kommunen. Det är säljarens ansvar att blanketten inkommer till Tyresö kommun.

Läs mer om ägarbyte

Färger nationella skyltsystemet
Sorteringsguiden

Sorteringsguiden hjälper dig att sortera rätt

Om du är osäker på hur du ska sortera ditt avfall så kan du alltid ta hjälp av Sorteringsguiden.

Sorteringsguiden


Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 13 september 2022