Miljörum

Ett miljörum är ett utrymme för att sortera och lämna avfall i. Beroende på miljörummets storlek och utformning kan det även finnas yta för lösningar som underlättar återbruk och annat.

Källsortering i Krusboda

Källsortering i Krusboda, foto taget av Anna Åhlander

Vilka krav ska ett miljörum uppfylla?

Börja med att sätta dig in i regler, krav och riktlinjer som finns för avfallsutrymmen. De finns i Tyresö kommuns tekniska handbok och Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen.

Teknisk handbok, kapitel 08 Avfall och miljö (Tyresö kommun)

Handbok för avfallsutrymmen (Avfall Sverige, pdf) , 10 MB.

Det finns hjälp att få

Ta ett helhetsgrepp om avfallsutrymmet. Det finns flera företag som vet hur man utformar ett nytt avfallsutrymme eller renoverar ett befintligt på bästa sätt.
Ta hjälp för enklare renovering, rivning av gamla avfallslösningar, städning och kärltvätt. De kan även ordna pedagogiskt skyltsystem enligt nationella skyltsystemet och göra regelbundna kontroller.

Ett trivsamt miljörum

Håll rummet fräscht, enkelt och tryggt så ger det rätt förutsättningar för bättre sortering genom att ha regelbundna rutiner och hålla efter. Ett miljörum fungerar som bäst när det är praktiskt planerat och lätt att använda. Det behöver också vara tydligt var olika typer av avfall ska lämnas. Det måste vara en fungerande arbetsmiljö för de som hämtar avfallet. När avfallet sorteras rätt återvinns det också på bästa sätt ur ett miljöperspektiv.

Läs mer om mat- och restavfall

Läs mer om förpackningsinsamling

logo med text Varje gång du återvinner är du en vinnare
Sorteringsblad

Sortera avfallet, det är guld värt!

Sverigesorterar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns exempel på skyltning och leverantörer som producerar skyltar enligt nationella skyltsystemet för avfall. Där kan ni även hitta sorteringsblad på 33 olika språk.

Sortering plast med guldram

Kommunens sorteringskyltar

För att underlätta sortering av avfall har kommunen tagit fram ett antal sorteringsaffischer för rest,- mat,- grov,- och elavfall, för att förtydliga vad som får lämnas i kärlet.

Sorteringsaffischer i A3- format går att skrivas ut genom att ladda ner PDF-dokument nedan. Fler trycksaker finns att beställa via e-tjänst så långt lagret räcker.

Beställ trycksaker (till e-tjänst för fastighetsägare i flerbostadshus) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Färger nationella skyltsystemet
Sorteringsguiden

Sorteringsguiden hjälper dig att sortera rätt

Om du är osäker på hur du ska sortera ditt avfall så kan du alltid ta hjälp av Sorteringsguiden.

Sorteringsguiden


Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 juni 2024