Teknisk handbok

Handboken innehåller krav och riktlinjer för anläggningsarbeten inom Tyresö kommun. Den uppdateras kontinuerligt.

Tyresö kommuns tekniska handbok innehåller regler för projektering, byggande, drift och underhåll av gatu- och parkområden inom kommunen. Den är ett ledande dokument både internt och externt i samarbetet med konsulter.

Målet med den tekniska handboken är att säkra en enhetlig standard- och kvalitetsnivå på de anläggningar som förvaltas av kommunen.

Hela handboken

Tillhörande dokument

Ribuss14 , 3.3 MB.

2.1 SGF beteckningssystem , 469.7 kB, öppnas i nytt fönster.

3.2.5.1 LTA , 514.3 kB, öppnas i nytt fönster.

4.1 Väderskydd SL , 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.

4.2.2.1 Hastighetsöversyn , 5.6 MB, öppnas i nytt fönster.

4.3.Huvudgata Öppnas i nytt fönster.

4.3 Huvudgata 3D , 528.8 kB, öppnas i nytt fönster.

4.3. Uppsamlingsgata med buss Öppnas i nytt fönster.

4.3 Uppsamlingsgata med buss 3D , 454.6 kB, öppnas i nytt fönster.

4.3.Uppsamlingsgata utan buss Öppnas i nytt fönster.

4.3 Uppsamlingsgata utan buss 3D , 454.6 kB, öppnas i nytt fönster.

4.3. Lokalgata med gångbana 1 Öppnas i nytt fönster.

4.3 Lokalgata med gångbana 1, 3D , 404.6 kB, öppnas i nytt fönster.

4.3. Lokalgata med gångbana 2 Öppnas i nytt fönster.

4.3 Lokalgata med gångbana 2, 3D , 428.6 kB, öppnas i nytt fönster.

4.3. Lokalgata med gångbana 3 Öppnas i nytt fönster.

4.3 Lokalgata med gångbana 3, 3D , 92.1 kB.

4.3. Lokalgata utan gångbana , 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

4.3 Lokalgata utan gångbana 3D , 92.1 kB, öppnas i nytt fönster.

4.4.8 Väderskydd typsektion 1 , 133 kB, öppnas i nytt fönster.

4.4.8 Väderskydd typsektion 2 , 118.2 kB, öppnas i nytt fönster.

6.1 Grönplan , 6.9 MB, öppnas i nytt fönster.

6.1 Växtbäddar Länk till annan webbplats.

8:4 Gatuutrustning, trädskydd , 906.7 kB, öppnas i nytt fönster.

9.1 Belysningsprogram , 4.9 MB, öppnas i nytt fönster.

10.1 Ledning för grävning , 421.8 kB, öppnas i nytt fönster.

10.1 Schakttillstånd och trafikanordningsplan

10.6.1 Klipp till , 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

12.1 Kartverktyg skyddad natur Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 11 april 2022