Teknisk handbok

Handboken innehåller krav och riktlinjer för anläggningsarbeten inom Tyresö kommun. Den uppdateras årligen av kapitelägarna.

Teknisk handbok är ett styrande dokument och ska användas av dig som planerar, projekterar och bygger allmän platsmark och VA-anläggningar i Tyresö kommun.

Syftet med handboken är att uppnå en enhetlig teknisk standard på allmänna miljöer och VA-anläggningar samt ett kostnadseffektivt drift- och underhållsarbete.

Hela handboken

Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 11 juli 2024