Teknisk handbok

Handboken innehåller krav och riktlinjer för anläggningsarbeten inom Tyresö kommun. Den uppdateras kontinuerligt.

Tyresö kommuns tekniska handbok innehåller regler för projektering, byggande, drift och underhåll av gatu- och parkområden inom kommunen. Den är ett ledande dokument både internt och externt i samarbetet med konsulter.

Målet med den tekniska handboken är att säkra en enhetlig standard- och kvalitetsnivå på de anläggningar som förvaltas av kommunen.

Hela handboken

Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 25 oktober 2018
Upp