Naturvård och biologisk mångfald

Här kan du läsa om naturvårdsåtgärder för att bevara den biologiska mångfalden – och vad du kan göra själv!

Ekmiljöer

Kommunen genomför åtgärder som gynnar ekarnas miljöer och de arter som lever där.

Ekmiljöer i Tyresö

Slåtter

Slåtter är ett sätt att hjälp till att väcka ängsmarkerna till liv med lie och räfsa. I Tyresö arrangeras slåtter varje år i Alby och på Dyviks lövängar.

Slåtter i Tyresö

Invasiva växter

Främmande växtarter som hotar biologisk mångfald kallas invasiva. De finns både ute i naturen och i trädgårdarna och det är viktigt att hantera dem på rätt sätt för att förhindra spridning.

Invasiva växter och bekämpning

Tips på vad du kan göra för att gynna biologisk mångfald

 • Bekämpa/rapportera in invasiva växter, exempelvis jätteloka och jättebalsamin.
 • Hjälp groddjur över vägen när de vandrar till sina lekvatten om våren.
 • Skänk pengar till och bli medlem i naturorganisationer.
 • Gör insatser i någon annans trädgård, antingen genom att prata med någon granne eller bekant, eller via nätverket Co-grow.
  Läs om att närodla i Tyresö
 • Köp ekologiska varor. Den biologiska mångfalden är större vid ekologiska odlingar.
 • Plantera blommor som bina gillar, till exempel lavendel och kärleksört, i en kruka eller balkonglåda.
 • Plantera växter som uppskattas av fjärilar, bin och humlor.
 • Anlägg en damm med vattenväxter och stenar.
 • Sätt upp ett bihotell och ge hemlösa vilda bin en bostad.
 • Sätt upp holkar till fåglar och fladdermöss.
 • Städa inte bort allt “skräp”, gammal ved och stubbar ger boplats åt många insekter.
 • Plantera sälg, det ger livsviktiga föda för pollinatörerna efter vintern.
 • Satsa på vårblommande lökar.
 • Skapa en äng – spara maskros, klöver och andra vilda blommor.
 • Tänk på att det behövs blommor under hela säsongen för att bina och de andra pollinatörerna ska få mat.

Bättre mat för klimatet

Maten många av oss äter i dag har stor påverkan på miljö och biologisk mångfald. Att ändra sina matvanor kan göra stor skillnad!
Tips på hur du kan äta klimatsmart (wwf.se) Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: hallbarhet@tyreso.se
Senast uppdaterad: 13 april 2024