Gående ska hålla till vänster

Nya regler – vänster sida gäller för de som promenerar på gemensamma gång- och cykelbanor, se vägmärke.

Påbjuden gång- och cykelbana

Det råder ofta förvirring mellan cyklister och gående om vilken sida man ska hålla sig till på gång- och cykelbanan. Som cyklist ska man hålla till höger, men det är inte helt lätt att veta på vilken sida av vägen man ska promenera på.

Nu ändrar regeringen i trafikförordningen. Gående ska numera alltid hålla till vänster, då möter de cyklisterna och kan få ögonkontakt. Kommunikationen mellan gående och cyklister är ett problem om farten är för hög, den nya regeln ska öka både trafiksäkerheten och minska irritation.

Sidan publicerad av: Trafik- och miljöenheten
Senast uppdaterad: 30 november 2021

Hitta på sidan