Cykel

Det ska vara enkelt att cykla i Tyresö. Vi arbetar med att i mån av möjlighet separera olika trafikslag ifrån varandra och att hastighetssäkra cykelpassager. Därtill arbetar vi med cykelfrämjande åtgärder i detaljplaner och främjar hållbara transporter däribland cykel.

Detta gäller för dig som cyklist

 • Din cykel måste ha fungerande ringklocka och broms.
 • Du inte får cykla på trottoar efter att du har fyllt 8 år.
 • Använder du cykeln när det är mörkt ska cykeln ha en röd lykta och röd reflex baktill, vit eller gul strålkastare samt vit reflex fram, och vit eller orangegul reflex åt sidan.
 • Det är inte förbjudet för dig som cyklar att korsa en väg på ett övergångsställe, men övergångsstället är tänkt för gående och det är därför olämpligt att cykla där. Om du kliver av cykeln och leder den gäller samma regler som för gående. En cyklande som ändå korsar en väg på ett övergångsställe har alltid väjningsplikt både mot gående och mot fordon på vägen

Förseelser som ger böter

Cykla mot röd signal, strunta i väjningsplikt mot gående som gått ut eller just ska gå ut på obevakat övergångsställe. Cykla på trottoar om du är över 8 år, cykla mot stoppskylt, cykla för fort på gågata eller gångtrafikområde, eller att inte släppa fram gående på ett bevakat övergångsställe.

Det är smart med hjälm

Enligt lag ska ungdomar under 15 år använda hjälm när de cyklar eller blir skjutsade på en cykel. Smart är om ingen cyklar utan hjälm.

Cykelpassage

Cykelpassager är markerade med vägmarkering för cykelpassage och ska användas av cyklister eller förare av moped klass II för att korsa en väg eller en cykelbana. Det finns både bevakade och obevakade cykelpassager.
Vid bevakade cykelpassager regleras trafiken av trafiksignaler eller av polis.

Vid en obevakad cykelpassage ska:

 • Fordonsförare på vägen anpassa hastigheten, så att det inte uppstår fara för cyklande som är ute på cykelpassagen.
 • Cyklister och förare av moped klass II som kommer från en cykelbana har väjningsplikt när de korsar en väg.

Trafikregler för dig som cyklar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tips för att cykla säkert

 • Ge tecken vid sväng
 • Ge tecken vid stopp
 • Stå inte stilla på cykelbanan
 • Använd ringklockan
 • Håll till höger
 • Se upp för dörrar
 • Sök ögonkontakt
 • Strunta i telefonen
 • Cykla inte på gångbanan
 • Anpassa hastigheten och avståndet

Cykelpendla till jobbet - planera din resa

Allt fler cykelpendlar. Att välja cykeln som transportmedel är bra för miljön. För att underlätta så att fler ska cykla så tar vi kontinuerligt fram en uppdaterad cykelkarta.
Beställ Tyresö cykelkarta Länk till annan webbplats.

Tyresö tillsammans med Nacka och Stockholms stad har byggt ihop cykelvägnätet och därmed förbättrat förutsättningarna för cyklisterna. Se även Nacka, Haninge och Stockholm stads cykelkartor.

Med hjälp av Stockholms stads cykelreseplanerare kan du söka dig fram till de bästa cykelvägarna inom Stockholmsregionen.
Planera din cykelresa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Cykelparkeringar och cykelpumpar

Vid Trollbäckens centrum, Tyresö centrum, på Strandtorget samt vid Rödingevägen finns cykelpumpar.

Pumparna och cykelparkeringar är utmärkta i vår webbkarta. Länk till annan webbplats.

Kommunens cykelplan

Länets aktörer har tagit fram en regional cykelplan. I vårt dagliga arbete ingår att se till så att cykelvägnätet byggs ut och underhålls i enlighet med cykelplanen. Målet med planen är att 20 procent av alla arbetsresorna ska göras med cykel år 2030. Idag ligger den siffran på cirka fem procent för länet. Ett av de övergripande målen med cykelplanen är att kommunens cykelvägar ska vara trafiksäkra. Andra viktiga mål med cykelplanen är att cykelvägnätet i kommunen ska vara attraktivt, användarvänligt och framkomligt.

Cykelplan för Tyresö kommun , 9.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Blockering av gång- och cykelbana

Betongblock sätts inte ut på gång- och cykelvägar med anledning av skaderisken för cyklister. Det är inte tillåtet för bilar att köra på gång- och cykelvägar. Det ska även fungera för fordon som sköter driften av vägarna att kunna komma fram. Det är inte möjligt att bygga bort alla trafikförseelser. Till slut är det ändå förarens ansvar att framföra sitt fordon enligt de trafikregler som finns.

Cykla på vintern

Vissa cykelvägar sopsaltas för att underlätta för cyklister vintertid. Vi sopsaltar bland annat delar av Tyresövägen, Bollmoravägen, delar av Wättingestråket samt Myggdalsvägen.

Cykelställ Rödingevägen Foto: Lars Ternblad

Sidan publicerad av: hallbarhet@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 juni 2024