Cykel

Det ska vara enkelt att cykla i Tyresö. Vi arbetar med att i mån av möjlighet separera olika trafikslag ifrån varandra och att hastighetssäkra cykelpassager. Därtill arbetar vi med cykelfrämjande åtgärder i detaljplaner och främjar hållbara transporter däribland cykel.

Ett enkelt sätt att resa

  • Din cykel måste ha fungerande ringklocka och broms.
  • Du inte får cykla på trottoar efter att du har fyllt 8 år.
  • Använder du cykeln när det är mörkt ska cykeln ha en röd lykta och röd reflex baktill, vit eller gul strålkastare samt vit reflex fram, och vit eller orangegul reflex åt sidan.
  • Det är inte förbjudet för dig som cyklar att korsa en väg på ett övergångsställe, men övergångsstället är tänkt för gående och det är därför olämpligt att cykla där. Om du kliver av cykeln och leder den gäller samma regler som för gående. En cyklande som ändå korsar en väg på ett övergångsställe har alltid väjningsplikt både mot gående och mot fordon på vägen

Förseelser som ger böter

Cykla mot röd signal, strunta i väjningsplikt mot gående som gått ut eller just ska gå ut på obevakat övergångsställe. Cykla på trottoar om du är över 8 år, cykla mot stoppskylt, cykla för fort på gågata eller gångtrafikområde, eller att inte släppa fram gående på ett bevakat övergångsställe.

Det är smart med hjälm

Enligt lag ska ungdomar under 15 år använda hjälm när de cyklar eller blir skjutsade på en cykel. Smart är om ingen cyklar utan hjälm.

Cykelpassage

Cykelpassager är markerade med vägmarkering för cykelpassage och ska användas av cyklister eller förare av moped klass II för att korsa en väg eller en cykelbana. Det finns både bevakade och obevakade cykelpassager.
Vid bevakade cykelpassager regleras trafiken av trafiksignaler eller av polis.

Vid en obevakad cykelpassage ska:

  • Fordonsförare på vägen anpassa hastigheten, så att det inte uppstår fara för cyklande som är ute på cykelpassagen.
  • Cyklister och förare av moped klass II som kommer från en cykelbana har väjningsplikt när de korsar en väg.

Trafikregler för dig som cyklar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tips för att cykla säkert

Tecken vid sväng
Ge alltid tecken när du ska svänga genom att sträcka ut armen i sin fulla längd. Du behöver inte hålla armen i nittio grader från kroppen men den ska synas väl. Precis som vid bilkörning ska du alltid vända på huvudet och försäkra dig om att det är fritt att svänga innan du slänger ut armen. Detta bör göras cirka tio meter innan du svänger. Att lyfta armen precis när du svänger och inte titta bakåt kan innebära att en omkörande cyklist missar din sväng och kör in i sidan på din cykel.

Tecken vid stopp
Lyft vänsterhanden rakt upp när du tänker stanna. Detta bör göras i så god tid att bakomvarande cyklister hinner uppmärksamma att du tänker stanna. När du väl saktar in och stannar, kör omedelbart åt sidan så att du inte står kvar på cykelbanan. Se till att ha en halv meter till godo till cykelbanan.

Stå inte stilla på cykelbanan
Behöver du stanna för att till exempel prata med någon så se till att lämna cykelbanan. Precis som fotgängare i cykelbanan är stillastående cyklister ett hinder och en trafikfara.

Använd ringklockan
Det är lag på att din cykel ska ha en ringklocka. Den är till för att uppmärksamma andra cyklister och fotgängare om din närvaro. Ringklockans främsta användningsområde är vid omkörning. Ge signal i tillräckligt god tid för att den omkörda cyklisten/fotgängaren ska hinna förbereda sig på att bli omkörd. När det gäller fotgängare finns det alltid en risk att personen kliver åt sidan istället för att fortsätta på inslagen kurs. Det kan innebära att fotgängaren kliver ut framför dig med risk för kollision.

Håll till höger
Högertrafik gäller även för cyklister. Håll alltid till höger på cykelbanan. Är det en kombinerad gång och cykelbana utan linje mellan respektive område är rekommendationen att fotgängare går mot cykeltrafiken på kanterna. Du cyklar då lite mot mitten men ändå till höger om en fiktiv mittlinje. Givetvis görs alla omkörningar på vänster sida om omkörda trafikanter.

Se upp för dörrar
När du cyklar på en bilväg med parkering längs gatan ska du inte cykla för nära de parkerade bilarna. Har du otur kan en bildörr plötsligt öppnas eller en bil hastigt köra ut. Cyklister som kört in i en öppnad bildörr har blivit allvarligt skadade eller till och med omkommit.

Sök ögonkontakt
Många olyckor sker i korsningar. Försök få ögonkontakt med förare av mötande fordon. Håll på din rätt men var beredd att stanna om den mötande inte lämnar företräde.

Strunta i telefonen
Att prata i telefon och cykla samtidigt kan verka som en ofarlig sak. I verkligheten ökar reaktionstiden väsentligt och risken för felbedömningar är stor. Att skriva meddelanden på telefonen vid cykling är direkt livsfarligt. Uppmärksamheten är helt på den lilla skärmen istället för trafiken.Bilar är hårda, cyklister är mjuka! Behöver du planera din rutt eller göra annat nödvändigt med mobilen, stanna till på lämplig plats bredvid cykelbanan.

Cykla inte på gångbanan
På gångbanan räknar inte fotgängare med att det ska komma en cykel farande. Gångbanan är tänkt som en fredad zon för fotgängare. Låt den förbli det.

Anpassa hastigheten och avståndet
Cykla inte för nära framförvarande cyklist och cykla inte fortare än att du hinner stanna för plötsligt uppdykande hinder.

Cykelpendla till jobbet - planera din resa

Allt fler cykelpendlar. Att välja cykeln som transportmedel är bra för miljön. För att underlätta så att fler ska cykla så tar vi kontinuerligt fram en uppdaterad cykelkarta.
Beställ Tyresö cykelkarta Länk till annan webbplats.

Tyresö tillsammans med Nacka och Stockholms stad har byggt ihop cykelvägnätet och därmed förbättrat förutsättningarna för cyklisterna. Se även Nacka, Haninge och Stockholm stads cykelkartor.

Med hjälp av Stockholms stads cykelreseplanerare kan du söka dig fram till de bästa cykelvägarna inom Stockholmsregionen.
Planera din cykelresa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Cykelparkeringar och cykelpumpar

Vid Trollbäckens centrum, Tyresö centrum, på Strandtorget samt vid Rödingevägen finns cykelpumpar.

Pumparna och cykelparkeringar är utmärkta i vår webbkarta. Länk till annan webbplats.

Blockering av gång- och cykelbana

Betongblock sätts inte ut på gång- och cykelvägar med anledning av skaderisken för cyklister. Det är inte tillåtet för bilar att köra på gång- och cykelvägar. Det ska även fungera för fordon som sköter driften av vägarna att kunna komma fram. Det är inte möjligt att bygga bort alla trafikförseelser. Till slut är det ändå förarens ansvar att framföra sitt fordon enligt de trafikregler som finns.

Kommunens cykelplan

Länets aktörer har tagit fram en regional cykelplan. I vårt dagliga arbete ingår att se till så att cykelvägnätet byggs ut och underhålls i enlighet med cykelplanen. Målet med planen är att 20 procent av alla arbetsresorna ska göras med cykel år 2030. Idag ligger den siffran på cirka fem procent för länet. Ett av de övergripande målen med cykelplanen är att kommunens cykelvägar ska vara trafiksäkra. Andra viktiga mål med cykelplanen är att cykelvägnätet i kommunen ska vara attraktivt, användarvänligt och framkomligt.

Cykelplan för Tyresö kommun , 9.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Cykla på vintern

Vintercykling är inte speciellt krävande, det är inte jobbigare än att promenera på vintern. Men kanske har du funderingar kring hur du ska klä dig och om du köra dubbat eller inte? Och kanske är du osäker på vad som gäller när det kommer till belysning?

Vissa cykelvägar sopsaltas för att underlätta för cyklister vintertid. Vi borstar då bort snön samt halkbekämpar med saltlake (istället för med stenflis) vilken ger en sandfri cykelbana. Vi sopsaltar bland annat delar av Tyresövägen, Bollmoravägen Wättingestråket och Myggdalsvägen.

Karta över sopsaltade cykelvägar! , 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Cykelställ Rödingevägen Foto: Lars Ternblad

Sidan publicerad av: hallbarhet@tyreso.se
Senast uppdaterad: 3 februari 2024