Cykel – vägar och underhåll

I vårt dagliga arbete ingår att se till så att cykelvägnätet byggs ut och underhålls i enlighet med cykelplanen. Vi arbetar med att i mån av möjlighet separera olika trafikslag ifrån varandra och att hastighetssäkra cykelpassager. Därtill arbetar vi med cykelfrämjande åtgärder i detaljplaner samt i enskilda ärenden och främjar hållbara transporter däribland cykel.

Cykelbanesatsningar 2020

Att cykla är ett enkelt sätt att resa till och från jobb, skola, fritidsaktiviteter och utflyktsmål. Med cykel reser man billigt och snabbt från dörr till dörr, förutsatt att det finns bra infrastruktur och goda parkeringsmöjligheter.

  • Vi bygger ny gång- och cykelbana på Krusbodavägen mellan Myggdalsvägen och Wättinge Gårdsväg.
  • Vi bygger ny gång- och cykelbana på Töresjövägen mellan Njupkärrsvägen och kommungränsen mot Älta

Allt fler cykelpendlar. Att välja cykeln som transportmedel är bra för miljön. För att underlätta så att fler ska cykla så tar vi kontinuerligt fram en uppdaterad cykelkarta.
Beställ cykelkartanlänk till annan webbplats

Tyresö tillsammans med Nacka och Stockholms stad har byggt ihop cykelvägnätet och därmed förbättrat förutsättningarna för cyklisterna. Se även Nacka, Haninge och Stockholm stads cykelkartor.

Med hjälp av Stockholms stads cykelreseplanerare kan du söka dig fram till de bästa cykelvägarna inom Stockholm.
Planera din cykelresalänk till annan webbplats

Cykelparkeringar och cykelpumpar

Vid Trollbäckens centrum, Tyresö centrum, på Strandtorget samt vid Rödingevägen finns cykelpumpar. Pumparna och cykelparkeringar är utmärkta i vår webbkarta.

Kommunens cykelplan

Länets aktörer har tagit fram en regional cykelplan. I vårt dagliga arbete ingår att se till så att cykelvägnätet byggs ut och underhålls i enlighet med cykelplanen. Målet med planen är att 20 procent av arbetsresorna ska göras med cykel år 2030. Idag ligger den siffran på cirka fem procent för länet. Ett av de övergripande målen med cykelplanen är att kommunens cykelvägar ska vara trafiksäkra. Andra viktiga mål med cykelplanen är att cykelvägnätet i kommunen skall vara attraktivt, användarvänligt och framkomligt. 
Cykelplan för Tyresö kommun

Sopsaltning av gång- och cykelvägar vintertid

Vi sopsaltar vissa gång- och cykelvägar för att underlätta för cyklister vintertid. Vi borstar då bort snön samt halkbekämpar med saltlake (istället för med stenflis) vilken ger en sandfri cykelbana. Vi sopsaltar bland annat delar av Tyresövägen, Bollmoravägen Wättingestråket och Myggdalsvägen. Kartan visar samtliga cykelstråk som åtgärdas med sopsaltning, både lokala stråk och regionala stråk.
Cykelstråk som underhålls med sopsaltninglänk till annan webbplats

Cykelställ Rödingevägen Foto: Lars Ternblad

Sidan publicerad av: Trafik- och miljöenheten
Senast uppdaterad: 16 april 2020
Upp