Vilt i trafiken

Kommunens viltvårdare får varje år påringningar från polis och allmänhet med begäran om hjälp efter påkörning av vilt på våra vägar. Det handlar om ett 50-tal fall per år och främst är det rådjur som blivit påkört.

Anmälnings- och markeringsskyldighet

Enligt lag måste en sammanstötning mellan motorfordon och bland annat älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, utter, vildsvin och örn rapporteras till polisen även om djuret inte är synbarligen skadat. Platsen för sammanstötningen måste också markeras. Att inte anmäla en sammanstötning är straffbart och belagt med böter.

Åtgärder på olycksplatsen

 • Varna andra trafikanter – använd varningstriangel och ställ upp den på tillräckligt avstånd från olyckan.
 • Ta hand om eventuellt skadade.
 • Ge "första hjälpen" – larma polis via SOS 112
 • När du larmar lämna tydligt vägbeskrivning – har du gps använd den informationen. I appen "viltolycka" får du koordinaterna.
 • Sätt upp markeringsremsan

Markeringsremsa finns att hämta i Servicecenter och på alla bilprovningar. När du markerar platsen där viltolyckan har skett kan en eftersöksjägare med tränad hund enklare hitta platsen där viltet ligger eller har försvunnit. De kan börja spåra det skadade djuret och förkorta dess lidande. Ladda även ned appen "Viltolycka" i din mobiltelefon.

Hämta markeringsremsor för att ha i bilenlänk till annan webbplats

Så här gör du om du kolliderar med viltlänk till annan webbplats

Information från Nationella viltolycksrådetlänk till annan webbplats

Eftersök av trafikskadat vildlänk till annan webbplats

Förebygg olyckan

 • Anpassa farten
 • Använd bilbälte
 • Ladda ned appen "viltolycka" i mobilen
 • Se inte bara vägen utan även terrängen runt omkring
 • Var extra uppmärksam i skymning och gryning
 • Tänk på att en del djur är flockdjur, ett djur följs ofta av fler
 • Respektera varningsskyltar för vilda djur
 • Ha alltid en markeringsremsa i bilen.

Akut hjälp

Om en olycka har hänt och du behöver akut hjälp ska du alltid ringa 112. För mindre brådskande fall, kontakta viltvårdaren. Kontaktuppgifter finns under Kontakt överst på denna sida.

Vad gör en viltvårdare?

Sidan publicerad av: viltvard@tyreso.se
Senast uppdaterad: 15 april 2020
Upp