Vilt i trafiken

Om ett djur har blivit påkört och du behöver akut hjälp ska du alltid ringa 112. I mindre brådskande fall, kontakta kommunens viltvårdare.

Kommunens viltvårdare får varje år ett 50-tal påringningar från polis och allmänhet med begäran om hjälp efter påkörning av vilt på våra vägar. Främst är det rådjur som blivit påkört.

Akut hjälp vid olycka

Om en olycka har hänt och du behöver akut hjälp ska du alltid ringa 112.

Inte akut? Kontakta viltvårdare

För mindre brådskande fall, kontakta viltvårdaren. Kontaktuppgifter finns under Kontakt överst på denna sida.

Anmälnings- och markeringsskyldighet

Enligt lag måste en sammanstötning mellan motorfordon och bland annat älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, utter, vildsvin och örn rapporteras till polisen även om djuret inte är synbarligen skadat. 

Platsen för sammanstötningen måste också markeras. Att inte anmäla en sammanstötning är straffbart och belagt med böter.

Åtgärder på olycksplatsen

 • Varna andra trafikanter – använd varningstriangel och ställ upp den på tillräckligt avstånd från olyckan.
 • Ta hand om eventuellt skadade.
 • Ge "första hjälpen" – larma polis via SOS 112
 • När du larmar lämna tydligt vägbeskrivning – har du gps använd den informationen. I appen "viltolycka" får du koordinaterna.
 • Sätt upp markeringsremsan

Markeringsremsa finns att hämta i Servicecenter och på alla bilprovningar. När du markerar platsen där viltolyckan har skett kan en eftersöksjägare med tränad hund enklare hitta platsen där viltet ligger eller har försvunnit. De kan börja spåra det skadade djuret och förkorta dess lidande.

Ladda även ned appen "Viltolycka" i din mobiltelefon.

Hämta markeringsremsor för att ha i bilen Länk till annan webbplats.

Så här gör du om du kolliderar med vilt Länk till annan webbplats.

Information från Nationella viltolycksrådet Länk till annan webbplats.

Eftersök av trafikskadat vilt Länk till annan webbplats.

Förebygg olyckan

 • Anpassa farten
 • Använd bilbälte
 • Ladda ned appen "Viltolycka" i mobilen
 • Se inte bara vägen utan även terrängen runt omkring
 • Var extra uppmärksam i skymning och gryning
 • Tänk på att en del djur är flockdjur, ett djur följs ofta av fler
 • Respektera varningsskyltar för vilda djur
 • Ha alltid en markeringsremsa i bilen.
Sidan publicerad av: viltvard@tyreso.se
Senast uppdaterad: 29 november 2021