Vad kostar det?

Att söka bygglov eller göra en anmälan kostar pengar. Kostnaden varierar mellan olika typer av bygglov.

Avgifterna är fastställda av kommunfullmäktige i en särskild taxa.

Vi tar även ut avgift för till exempel förhandsbesked, strandskyddsdispens, kompletteringsutskick och tillbakadragna bygglovsansökningar. I vissa områden tillkommer avgifter för kommunens detaljplanearbete.

 Exempel på kostnad för olika typer av åtgärder

Åtgärd

Kostnad i kronor

Återkallad ansökan, snittkostnad

1 395

Återkallad ansökan, tidskrävande ärende

2 790

Avvisad ansökan

1 116

För tillkommande tekniskt samråd eller arbetsplatsbesök debiteras ytterligare

2 500

Enklare rivning av byggnad upp till 250 kvm bruttoarea

5 580

Inglasning av balkong/uterum

7 254

Mindre fasadändring

2 344

Större fasadändring

4 687

Mur eller plank vid enbostadshus

4 134

Timersättning för marklov (minst två timmar)

2 790

Anmälan av eldstad

1 395

Anmälan anslutning kommunalt vatten och avlopp

1 395

Nybyggnad av ett enbostadshus 50-129 kvm bruttoarea exklusive detaljplaneavgift

29 016

Nybyggnad av ett enbostadshus 130-199 kvm bruttoarea exklusive detaljplaneavgift

31 918

Nybyggnad av ett enbostadshus 50-129 kvm bruttoarea inklusive detaljplaneavgift

37 516- 
50 946

Nybyggnad av ett enbostadshus 130-199 kvm bruttoarea inklusive detaljplaneavgift

54 018 -

65 748

Nybyggnad av ett enbostadshus 200-299 kvm bruttoarea exklusive detaljplaneavgift

37 721

Nybyggnad av ett enbostadshus 200-299 kvm bruttoarea inklusive detaljplaneavgift

71 721-

88 551

Planenlig tillbyggnad på en- och tvåbostadshus upp till 50 kvm bruttoarea (inklusive detaljplaneavgift)

10 714

(19 214)

Planenlig tillbyggnad på en- och tvåbostadshus, 50-129 kvm bruttoarea (inklusive detaljplaneavgift)

15 066

(28 993)

Nybyggnation av planenlig komplementbyggnad med upp till 50 kvm bruttoarea

6 696

Strandskyddsdispens

9 300


Sidan publicerad av: Sea Kallin
Senast uppdaterad: 18 april 2019
Upp

Hitta på sidan