Vad kostar det?

Att söka bygglov eller göra en anmälan kostar pengar. Kostnaden varierar mellan olika typer av bygglov.

Avgifterna är fastställda av kommunfullmäktige i en särskild taxa.

Vi tar ut avgift baserat på hur många timmar som krävs för den administrativa hanteringen av de ärenden som kommer in till oss. Det innebär att det i princip alltid kostar pengar när du skickar in en ansökan till oss, oavsett vilket besked du får i ditt ärende.

I vissa områden tillkommer avgifter för kommunens detaljplanearbete. Avgiften tas i så fall ut i samband med bygglovet.

Olika taxor beroende på när ditt ärende kommit in

Du hittar tabeller med avgifter som bilagor i dokumenten nedan. Vilken taxa som gäller gäller för just ditt ärende, beror på när det skickats in till kommunen. För helt nya ärenden gäller alltså "Plan- och bygglovtaxa för ärenden inkomna från 1 januari 2021".

Vem skickas fakturan till?

Den person eller det företag som anges som sökande ska vara den som undertecknar ansökan. Som sökande är du betalningsansvarig och det är till den sökande som kommunens faktura för beslutet kommer att ställas. Om du vill att fakturamottagaren ska vara någon annan, behöver du bifoga en fullmakt som godkänner detta.

Fullmakten ska skrivas under av både den sökande och den nya fakturamottagaren.

Sidan publicerad av: bygglov@tyreso.se
Senast uppdaterad: 26 november 2021