Vad kostar det?

Att söka bygglov eller göra en anmälan kostar pengar. Kostnaden varierar mellan olika typer av bygglov.

Avgifterna är fastställda av kommunfullmäktige i en särskild taxa.

Vi tar ut avgift baserat på hur många timmar som krävs för den administrativa hanteringen av de ärenden som kommer in till oss. Det innebär att det i princip alltid kostar pengar när du skickar in en ansökan till oss, oavsett vilket besked du får i ditt ärende.

I vissa områden tillkommer avgifter för kommunens detaljplanearbete. Avgiften tas i så fall ut i samband med bygglovet.

Olika taxor beroende på när ditt ärende kommit in

Du hittar tabeller med avgifter som bilagor i dokumenten nedan. Vilken taxa som gäller gäller för just ditt ärende, beror på när det skickats in till kommunen. För helt nya ärenden gäller alltså "Plan- och bygglovtaxa för ärenden inkomna 2020".

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 7 januari 2021