Vad kostar det?

Att söka bygglov eller göra en anmälan kostar pengar. Kostnaden varierar mellan olika typer av bygglov.

Avgifterna är fastställda av kommunfullmäktige i en särskild taxa.

Vi tar ut avgift baserat på antal timmar som krävs för den administrativa hanteringen av de ärenden som kommer in till oss. Det innebär att det i princip alltid utgår en avgift när du skickar in en ansökan till oss oavsett vilket besked du får i ditt ärenden.

I vissa områden tillkommer avgifter för kommunens detaljplanearbete. Avgiften tas i så fall ut i samband med bygglovet.

Ny taxa från 1 juli 2019

Från och med första juli i år beräknar vi taxan på ett nytt sätt, som gör att det blir enklare för dig som ansöker om bygglov att veta i förväg vad ditt bygglov kommer att kosta.

Du hittar tabeller med avgifter för olika åtgärder i dokumentets "Ny plan- och bygglovtaxa från 1 juli 2019" bilagor nedan. Den nya taxan gäller för alla ansökningar inkomna från och med 1 juli 2019. För ärende påbörjade innan dess gäller den gamla taxan, enligt dokumentet "Plan- och bygglovtaxa 2019".

Sidan publicerad av: bygglov@tyreso.se
Senast uppdaterad: 9 december 2019
Upp

Hitta på sidan