Vad kostar det?

Att söka bygglov eller göra en anmälan kostar pengar. Kostnaden varierar mellan olika typer av bygglov.

Avgifterna är fastställda av kommunfullmäktige i en särskild taxa.

Vi tar även ut avgift för till exempel förhandsbesked, strandskyddsdispens, kompletteringsutskick och tillbakadragna bygglovsansökningar. I vissa områden tillkommer avgifter för kommunens detaljplanearbete.

 Exempel på kostnad för olika typer av åtgärder

Åtgärd

Kostnad i kronor

Återkallad ansökan, snittkostnad

1 251

Återkallad ansökan, tidskrävande ärende

2 502

Avvisad ansökan

1 001

För tillkommande tekniskt samråd eller arbetsplatsbesök debiteras ytterligare

2 500

Enklare rivning av byggnad upp till 250 kvm bruttoarea

5 005

Inglasning av balkong/uterum

6 506

Mindre fasadändring

2 102

Större fasadändring

4 204

Mur eller plank vid enbostadshus

4 605

Timersättning för marklov (minst två timmar)

2 502

Anmälan av eldstad

1 251

Anmälan anslutning kommunalt vatten och avlopp

1 251

Nybyggnad av ett enbostadshus 50-129 kvm bruttoarea exklusive detaljplaneavgift

26 026

Nybyggnad av ett enbostadshus 130-199 kvm bruttoarea exklusive detaljplaneavgift

28 629

Nybyggnad av ett enbostadshus 50-129 kvm bruttoarea inklusive detaljplaneavgift

32 026 -
41 506

Nybyggnad av ett enbostadshus 130-199 kvm bruttoarea inklusive detaljplaneavgift

44 229 -

52 509

Nybyggnad av ett enbostadshus 200-299 kvm bruttoarea exklusive detaljplaneavgift

33 834

Nybyggnad av ett enbostadshus 200-299 kvm bruttoarea inklusive detaljplaneavgift

57 834 -
69 714

Planenlig tillbyggnad på en- och tvåbostadshus upp till 50 kvm bruttoarea (inklusive detaljplaneavgift)

9 610

(15 610)

Planenlig tillbyggnad på en- och tvåbostadshus, 50-129 kvm bruttoarea (inklusive detaljplaneavgift)

13  513 (28 993)

Nybyggnation av planenlig komplementbyggnad med upp till 50 kvm bruttoarea

6 006

Strandskyddsdispens

8 900

 

Sidan publicerad av: Sea Kallin
Senast uppdaterad: 1 november 2018
Upp

Hitta på sidan