Beställa handlingar från bygglovsarkivet

Använd vår e-tjänst för att på ett enkelt sätt beställa de handlingar som du är intresserad av. Handlingarna skickas till dig via e-post. Om du har fått ett meddelande om kungörelse och vill ta del av beslutet, så kan du även beställa beslutet i e-tjänsten.

Vilka handlingar finns i vårt arkiv?

Många av Tyresö kommuns bygglovshandlingar finns i digital form, men vissa handlingar finns enbart i vårt fysiska arkiv. De handlingar som inte finns digitalt kommer ta lite längre tid att ta fram. För de allra äldsta byggnaderna kan det vara svårt att få fram dokumentation. Om vi inte kan hitta det du söker hör vi självklart av oss.

De vanligaste handlingarna som bifogas i en ansökan är:

  • situationsplan som visar byggnadens placering (kan även benämnas tomtkarta eller nybyggnadskarta)
  • plan-, fasad- och sektionsritningar

Till vissa ansökningar bifogas även konstruktionsritningar och tekniska beskrivningar.

De ritningar som finns hos oss är handlingar i lovansökningar och anmälningar. Tänk på att dessa inte behöver överensstämma med hur det ser ut idag. Du bör därför alltid kontrollmäta inför egna byggprojekt och eventuell ansökan eller anmälan.

Vatten och avlopp

I de fall där fastighetsägare någon gång har skickat in ritningar över vatten och avlopp i en bygglovsansökan, så finns det bevarat i arkivet. Finns inte detta inskickat, så har kommunen ingen vetskap kring dragningar av VA-ledningar inne på fastigheten.

Fastighetsbeteckning

I e-tjänsten ber vi dig att bifoga fastighetsbeteckningen på den fastighet du söker handlingar kring. Om du inte vet fastighetsbeteckningen på fastigheten kan du hitta uppgiften i kommunens webbkarta. Klicka på länken, välj bakgrundskarta "tomtkarta" och skriv sedan in adressen. 

Webbkarta Tyresö kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ritningar. Foto.

Foto: Maria Lagerqvist

Säkra meddelanden

I de fall handlingarna innehåller personuppgifter som behöver skyddas, kommer de att skickas till dig via ett säkert meddelande. Säkra meddelanden är en funktion som Tyresö kommun använder, där invånare i Tyresö kommun eller företag kan ta emot och svara på meddelanden med känslig information från kommunen på ett säkert och lagenligt sätt.

För att kunna ta emot och läsa ett säkert meddelande behöver du en e-postadress och e-legitimation (BankID eller Mobilt BankID). Meddelandet går att läsa från dator, läsplatta och på en mobil enhet. Du kan besvara meddelandet och du kan också spara ner det till din enhet om du vill. Efter 60 dagar tas meddelandet bort.

Läs mer om tjänsten säkra meddelanden

Sidan publicerad av: bygglov@tyreso.se
Senast uppdaterad: 19 mars 2024