E-tjänster för byggärenden

På den här sidan har vi samlat alla e-tjänster som rör bygglov och övriga byggärenden. För att använda e-tjänsterna behöver du ha ett bank-id. Om du inte har tillgång till bank-id, kontakta Servicecenter.

Starta ett nytt ärende

Sök bygglov eller gör anmälan

Vill du starta ett helt nytt ärende och ansöka om bygglov eller göra en anmälan, använd e-tjänsten "sök bygglov och andra åtgärder".

Läs informationen om din åtgärd på sidan Bygga, riva eller ändra Öppnas i nytt fönster. innan du startar e-tjänsten. Där kan du bland annat läsa mer om vilka handlingar du behöver skicka in och se aktuella avgifter.

Kvinna med dator

E-tjänster för pågående ärenden

Skicka in komplettering i ditt ärende

Har du ett pågående ärende och har fått ett brev där din handläggare bett dig att komplettera med något? Då ska du använda e-tjänsten "komplettera ditt ärende" för att skicka in dina kompletteringar.

Begära startbesked

Har du fått ett beslut om bygglov och vill söka ett startbesked? Då använder du e-tjänsten "begäran om startbesked" för att göra din ansökan. Tänk på att åtgärden inte får påbörjas förrän du fått ett startbesked och det gått minst fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och inrikes tidningar.

Skicka meddelande till handläggare

Genom att logga in med ditt bank-id kan du lämna ett meddelande till din handläggare.

Lägg till en kontakt till ditt ärende

En e-tjänst för dig som vill du lägga till en ny kontakt eller en kontrollansvarig till ditt ärende.

Översikt över dina byggärenden

När du loggar in i "mina byggärenden" ser du alla dina ärenden, både pågående ärenden och ärenden som avslutats efter den 12 december 2022.

Stugor

När du har byggt klart

Ansöka om slutbesked

Har du byggt klart? Då är det dags för dig att meddela oss att byggprojektet är avslutat. Innan du får börja använda det du byggt måste du ha ett slutbesked.

Man och kvinna med pennor, linjal och tumstock i byggprojekt på vind.

För dig som är granne eller sakägare

Läsa beslut som granne eller sakägare

Har du fått ett meddelande om att din granne har fått bygglov? Här kan du ta del av beslutet och de handlingar som ligger till grund för det.

Svara på grannhörande

Har du fått brev där vi frågar vad du tycker om din grannes bygglovsansökan? Här kan du som granne eller sakägare lämna in ditt svar till oss.

Utskick med digital post

Om du är ansluten till en digital brevlåda, exempelvis Kivra eller Min myndighetspost, får du automatiskt kommunikation från oss till din digitala brevlåda.

Sök och hantera byggärenden som företag eller organisation

Företag och privatpersoner använder samma e-tjänster och loggar in från samma ställe. Ska du söka för ett företag kommer du att fylla i företagets uppgifter, men du måste logga in med ditt personliga bank-id för att det ska vara möjligt att signera och följa ärendet. Du som loggar in blir därmed kontaktperson i företagets ärende.

Här kan du läsa mer om att använda våra e-tjänster som ett företag eller organisation.

Sidan publicerad av: bygglov@tyreso.se
Senast uppdaterad: 26 februari 2024