Problem med telefonin

Publicerad: 21 september 12:20

Det är problem med kommunens telefonväxel och det kan vara svårt att nå oss. Vi arbetar med problemet.

Kommunledningsgrupp

Ledningsgruppen ska stödja kommundirektören i uppdraget att samordna och utveckla den kommunala verksamheten utifrån det mandat och uppdrag som lämnas av kommunstyrelsen.

Ledningsgruppen beslutar i frågor som rör alla kommunens förvaltningar. Ärenden av principiell art eller av stor vikt överlämnas med förslag till politisk prövning. Ledningsgruppen sammanträder ungefär två gånger i månaden. Övriga chefer och/eller nyckelpersoner adjungeras när ärendena så påkallar.

Bo Renman, kommundirektör

Bo Renman, kommundirektör

Monika Larsson, chef för barn- och utbildningsförvaltningen

Monika Larsson, chef för barn- och utbildningsförvaltningen

Magnus Lublin, chef för socialförvaltningen

Magnus Lublin, chef för socialförvaltningen

Sara Kopparberg, chef för stadsbyggnadsförvaltningen

Sara Kopparberg, chef för stadsbyggnadsförvaltningen

Iréne Hededal, chef för utvecklingsförvaltningen

Iréne Hededal, chef för utvecklingsförvaltningen

Torstein Tysklind, ekonomichef

Torstein Tysklind, ekonomichef

Jonas Jansfors, HR-chef

Jonas Jansfors, HR-chef

Charlotta Janson Josephsson, kommunikationschef

Charlotta Janson Josephsson, kommunikationschef

Antonios Arvanitidis, IT-chef

Antonios Arvanitidis, IT-chef

Britt-Marie Lundberg Björk, chef för tekniska kontoret och medborgarfokus

Britt-Marie Lundberg Björk, chef för tekniska kontoret och medborgarfokus

Sidan publicerad av: info@tyreso.se
Senast uppdaterad: 21 september 2018
Upp

Hitta på sidan