Kommunledningsgrupp

Ledningsgruppen ska stödja kommundirektören i uppdraget att samordna och utveckla den kommunala verksamheten utifrån det mandat och uppdrag som lämnas av kommunstyrelsen.

Ledningsgruppen beslutar i frågor som rör alla kommunens förvaltningar. Ärenden av principiell art eller av stor vikt överlämnas med förslag till politisk prövning. Ledningsgruppen sammanträder ungefär två gånger i månaden. Övriga chefer och/eller nyckelpersoner adjungeras när ärendena så påkallar.

Kommundirektör
Cynthia Runefjärd, tel 08-578 284 44

Chef för arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Anna-Lena Engstedt, tel 08-578 294 91

Chef för barn- och utbildningsförvaltningen
Elisabet Schultz, tel 08-578 296 91 

Chef för kultur- och fritidsförvaltningen
Inger Lundin, tel 08-578 297 63

Chef för äldre- och omsorgsförvaltningen
John Henriksson, tel 08-578 295 29

Ekonomidirektör
Torstein Tysklind, tel 08-578 297 30

HR-direktör
Madeleine Fälleskog, tel 08-578 293 01

Tf IT- & digitaliseringschef
Magnus Larsson, tel 08-578 293 94

Stöd- och servicekontoret
Elin Waltersson, tel 08-578 295 62

Tf chef för samhällsbyggnadskontoret
Charlotta Klinth, tel 08-578 292 60

Kommunikationschef
Helena Törnqvist, tel 08-578 291 01

Kommunstrateg
Camilla Nilimaa, tel 08-578 281 69

Cynthia Runefjärd

Cynthia Runefjärd, kommundirektör

Anna-Lena_Engstedt

Anna-Lena Engstedt, chef för arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Elisabet_Schultz

Elisabet Schultz, chef för barn- och utbildningsförvaltningen

Inger Lundin

Inger Lundin, chef för kultur- och fritidsförvaltningen

John Henriksson

John Henriksson, chef för äldre- och omsorgsförvaltningen

Torstein Tysklind

Torstein Tysklind, ekonomidirektör

Vit ruta

Madeleine Fälleskog, HR-direktör

Helena_Törnqvist

Helena Törnqvist, kommunikationschef

Magnus Larsson, tf chef för IT- och digitaliseringsstaben

Magnus Larsson, tf chef för IT- och digitaliseringsstaben

Vit ruta

Charlotta Klinth, tf chef för samhällsbyggnadskontoret

Elin Waltersson

Elin Waltersson, chef för stöd- och servicekontoret

Camilla Nilimaa

Camilla Nilimaa, kommunstrateg

Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 6 september 2022

Hitta på sidan