Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Kommunledningsgrupp

Ledningsgruppen ska stödja kommundirektören i uppdraget att samordna och utveckla den kommunala verksamheten utifrån det mandat och uppdrag som lämnas av kommunstyrelsen.

Ledningsgruppen beslutar i frågor som rör alla kommunens förvaltningar. Ärenden av principiell art eller av stor vikt överlämnas med förslag till politisk prövning. Ledningsgruppen sammanträder ungefär två gånger i månaden. Övriga chefer och/eller nyckelpersoner adjungeras när ärendena så påkallar.

Kontaktuppgifter till ledningsgruppen

Stefan Hollmark, kommundirektör

Stefan Hollmark, kommundirektör

Anna-Lena Engstedt, chef arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Anna-Lena Engstedt, chef arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Elisabet Schulz

Elisabet Schultz, chef för barn- och utbildningsförvaltningen

Inger Lundin, chef för kultur- och fritidsförvaltningen

Inger Lundin, chef för kultur- och fritidsförvaltningen

John Henriksson, chef äldre- och omsorgsförvaltningen

John Henriksson, chef äldre- och omsorgsförvaltningen

Torstein Tysklind, ekonomichef

Torstein Tysklind, ekonomichef

Jonas Jansfors, HR-chef

Jonas Jansfors, HR-chef

Charlotta Janson Josephsson, kommunikationschef

Charlotta Janson Josephsson, kommunikationschef

Antonios Arvanitidis, IT-chef

Antonios Arvanitidis, IT-chef

Sara Kopparberg, chef för samhällsbyggnadskontoret

Sara Kopparberg, chef för samhällsbyggnadskontoret

Britt-Marie Lundberg Björk, chef för stöd- och servicekontoret

Britt-Marie Lundberg Björk, chef för stöd- och servicekontoret

Maria Öberg, VD Tyresö Bostäder

Maria Öberg, VD Tyresö Bostäder

Sidan publicerad av: info@tyreso.se
Senast uppdaterad: 15 januari 2020
Upp

Hitta på sidan