Kommunledningsgrupp

Ledningsgruppen ska stödja kommundirektören i uppdraget att samordna och utveckla den kommunala verksamheten utifrån det mandat och uppdrag som lämnas av kommunstyrelsen.

Ledningsgruppen beslutar i frågor som rör alla kommunens förvaltningar. Ärenden av principiell art eller av stor vikt överlämnas med förslag till politisk prövning. Ledningsgruppen sammanträder ungefär två gånger i månaden. Övriga chefer och/eller nyckelpersoner adjungeras när ärendena så påkallar.

Kontaktuppgifter till ledningsgruppen

Stefan Hollmark, kommundirektör

Stefan Hollmark, kommundirektör

Elisabet Schulz

Elisabet Schultz, t f chef för barn- och utbildningsförvaltningen

Sara Kopparberg, chef för stadsbyggnadsförvaltningen

Sara Kopparberg, chef för stadsbyggnadsförvaltningen

Catrin Ullbrand, t f chef för förvaltningen för liv och hälsa

Catrin Ullbrand, t f chef för förvaltningen för liv och hälsa

Torstein Tysklind, ekonomichef

Torstein Tysklind, ekonomichef

Jonas Jansfors, HR-chef

Jonas Jansfors, HR-chef

Charlotta Janson Josephsson, kommunikationschef

Charlotta Janson Josephsson, kommunikationschef

Antonios Arvanitidis, IT-chef

Antonios Arvanitidis, IT-chef

Britt-Marie Lundberg Björk, chef för tekniska kontoret och medborgarfokus

Britt-Marie Lundberg Björk, chef för tekniska kontoret och medborgarfokus

Sidan publicerad av: info@tyreso.se
Senast uppdaterad: 15 november 2019
Upp

Hitta på sidan