Kommunledningsgrupp

Ledningsgruppen ska stödja kommundirektören i uppdraget att samordna och utveckla den kommunala verksamheten utifrån det mandat och uppdrag som lämnas av kommunstyrelsen.

Ledningsgruppen beslutar i frågor som rör alla kommunens förvaltningar. Ärenden av principiell art eller av stor vikt överlämnas med förslag till politisk prövning. Ledningsgruppen sammanträder ungefär två gånger i månaden. Övriga chefer och/eller nyckelpersoner adjungeras när ärendena så påkallar.

Kommundirektör
Stefan Hollmark, tel 08-578 291 29

Chef för arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Anna-Lena Engstedt, tel 08-578 294 91

Chef för barn- och utbildningsförvaltningen
Elisabet Schultz, tel 08-578 296 91 

Chef för kultur- och fritidsförvaltningen
Inger Lundin, tel 08-578 297 63

Chef för äldre- och omsorgsförvaltningen
John Henriksson, tel 08-578 295 29

Ekonomichef
Torstein Tysklind, tel 08-578 297 30

HR-chef
Jonas Jansfors, tel 08-578 293 01

IT- & digitaliseringschef
Antonios Arvanitidis, tel 08-578 290 26

Chef för stöd- och servicekontoret
Britt-Marie Lundberg Björk, tel 08-578 291 28

Chef för samhällsbyggnadskontoret
Sara Kopparberg, tel 08-578 292 60

T f kommunikationschef
Helena Törnqvist, tel 08-578 291 01

Kommunstrateg
Camilla Nilimaa, tel 08-578 281 69

VD för Tyresö Bostäder
Maria Öberg, tel 08-682 61 21

Stefan Hollmark, kommundirektör

Stefan Hollmark, kommundirektör

Anna-Lena Engstedt, chef för arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Anna-Lena Engstedt, chef för arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Elisabet Schulz

Elisabet Schultz, chef för barn- och utbildningsförvaltningen

Inger Lundin, chef för kultur- och fritidsförvaltningen

Inger Lundin, chef för kultur- och fritidsförvaltningen

John Henriksson

John Henriksson, chef för äldre- och omsorgsförvaltningen

Torstein Tysklind, ekonomichef

Torstein Tysklind, ekonomichef

Jonas Jansfors, HR-chef

Jonas Jansfors, HR-chef

Helena Törnqvist, Tf kommunikationschef

Antonios Arvanitidis, IT- och digitaliseringschef

Antonios Arvanitidis, IT- och digitaliseringschef

Sara Kopparberg, chef för samhällsbyggnadskontoret

Sara Kopparberg, chef för samhällsbyggnadskontoret

Britt-Marie Lundberg Björk, chef för stöd- och servicekontoret

Britt-Marie Lundberg Björk, chef för stöd- och servicekontoret

Camilla Nilimaa, kommunstrateg

Camilla Nilimaa, kommunstrateg

Maria Öberg, VD Tyresö Bostäder

Maria Öberg, VD Tyresö Bostäder

Sidan publicerad av: info@tyreso.se
Senast uppdaterad: 2 juli 2020
Upp

Hitta på sidan