Kommunledningsgrupp

Ledningsgruppen ska stödja kommundirektören i uppdraget att samordna och utveckla den kommunala verksamheten utifrån det mandat och uppdrag som lämnas av kommunstyrelsen.

Ledningsgruppen beslutar i frågor som rör alla kommunens förvaltningar. Ärenden av principiell art eller av stor vikt överlämnas med förslag till politisk prövning. Ledningsgruppen sammanträder ungefär två gånger i månaden. Övriga chefer och/eller nyckelpersoner adjungeras när ärendena så påkallar.

Kontaktuppgifter till ledningsgruppen

Stefan Hollmark, kommundirektör

Stefan Hollmark, kommundirektör

Elisabet Schulz

Elisabet Schultz, t f chef för barn- och utbildningsförvaltningen

Sara Kopparberg, chef för stadsbyggnadsförvaltningen

Sara Kopparberg, chef för stadsbyggnadsförvaltningen

Iréne Hededal, chef för förvaltningen för liv och hälsa

Iréne Hededal, chef för förvaltningen för liv och hälsa

Torstein Tysklind, ekonomichef

Torstein Tysklind, ekonomichef

Jonas Jansfors, HR-chef

Jonas Jansfors, HR-chef

Charlotta Janson Josephsson, kommunikationschef

Charlotta Janson Josephsson, kommunikationschef

Antonios Arvanitidis, IT-chef

Antonios Arvanitidis, IT-chef

Britt-Marie Lundberg Björk, chef för tekniska kontoret och medborgarfokus

Britt-Marie Lundberg Björk, chef för tekniska kontoret och medborgarfokus

Sidan publicerad av: info@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 oktober 2019
Upp

Hitta på sidan