Styrning och uppföljning

Tyresö styrs utifrån kommunplan och budget. Vi arbetar löpande med kvalitet och uppföljning av verksamheten. Tyresöborna ska veta hur  skattepengarna används.

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 27 februari 2018
Upp

Hitta på sidan