Styrning och uppföljning

Tyresö styrs utifrån kommunplan och budget. Vi arbetar löpande med kvalitet och uppföljning av verksamheten. Tyresöborna ska veta hur skattepengarna används.

Om styrning och uppföljning

 • Styrprocessen

  Tyresö kommuns styrprocess syftar till att Tyresöborna ska få största möjliga valuta för skattepengarna. Politiker och tjänstemän ska ha medborgarnas bästa för ögonen och hålla rätt kvalitet på servicen.
 • Budget och redovisning

  Här får du en överblick över Tyresö kommuns ekonomi. Kommunalskatten finansierar merparten av kostnaderna.
 • Vision och förhållningssätt

  En viktig del av kommunplanen som gäller för mandatperioden, är den långsiktiga visionen. Visionen, tillsammans med våra målområden och grundläggande förhållningssätt anger riktningen för vårt arbete. Målet är att Tyresö ska bli den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen. (Från januari 2019 gäller en ny vision, du kommer hitta den här.)
 • Lagar och styrdokument

  Kommunens verksamhet styrs av nationella lagar, förordningar, EU-regler samt av styrdokument som kommunen själv beslutar om i form av policyer, planer, reglementen och riktlinjer. Kommunen kan också utfärda lokala kommunala föreskrifter.
 • Kvalitetsarbete

  Ett framgångsrikt kvalitetsarbete innebär att verksamheten ständigt förbättras och utvecklas samtidigt som resurserna används på bästa sätt.
 • Kommunrevision

 • Jämförelser

  För att utvärdera och ständigt förbättra service och insatser till medborgarna jämför vi oss med andra kommuner. Tyresö kommun deltar regelbundet i olika undersökningar som mäter kommunens service inom olika områden.
 • Tillsyn och granskning

  Tyresö har en kvalitetsenhet som genomför fristående och oberoende kvalitetsgranskningar av verksamheter som kommunen ansvarar för.
 • Lokala föreskrifter

  Här har vi samlat Tyresö kommuns lokala föreskrifter.
Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 27 september 2018
Upp

Hitta på sidan