Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Styrning och uppföljning

Tyresö styrs utifrån kommunplan och budget. Vi arbetar löpande med kvalitet och uppföljning av verksamheten. Tyresöborna ska veta hur skattepengarna används.

Om styrning och uppföljning

 • Vision och fokusområden

  En viktig del av kommunplanen som gäller för mandatperioden är den långsiktiga visionen. Till visionen finns tre prioriterade fokusområden och fyra långsiktiga mål kopplade.
 • Budget och redovisning

  Här får du en överblick över Tyresö kommuns ekonomi. Här finns den övergripande kommunplanen och alla nämndplaner, samt årsredovisning och delårsrapporter. Kommunalskatten finansierar merparten av kostnaderna.
 • Jämförelser

  För att utvärdera och ständigt förbättra service och insatser till medborgarna jämför vi oss med andra kommuner. Tyresö kommun deltar regelbundet i olika undersökningar som mäter kommunens service inom olika områden.
 • Styrprocessen

  Tyresö kommuns styrprocess syftar till att Tyresöborna ska få största möjliga valuta för skattepengarna. Politiker och tjänstemän ska ha medborgarnas bästa för ögonen och hålla rätt kvalitet på servicen.
 • Lagar och styrdokument

  Kommunens verksamhet styrs av nationella lagar, förordningar, EU-regler samt av styrdokument som kommunen själv beslutar om i form av policyer, planer, reglementen och riktlinjer. Kommunen kan också utfärda lokala kommunala föreskrifter.
 • Kvalitetsarbete

  Ett framgångsrikt kvalitetsarbete innebär att verksamheten ständigt förbättras och utvecklas samtidigt som resurserna används på bästa sätt.
 • Kommunrevision

 • Tillsyn och granskning

  Tyresö genomför kvalitetsgranskningar av verksamheter som kommunen ansvarar för.
 • Lokala föreskrifter

  Här har vi samlat Tyresö kommuns lokala föreskrifter.
Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 27 september 2018
Upp

Hitta på sidan