Tillsyn och granskning

Tyresö kommun genomför kvalitetsgranskningar av verksamheter som kommunen ansvarar för.

Syftet är att bidra till kvalitetssäkring och utveckling, så att medborgarna är nöjda med den verksamhet som bedrivs och har god nytta av den.

Granskningsmetoder

Granskningar kan utföras på olika sätt, alltifrån fördjupade granskningar med oanmälda verksamhetsbesök och intervjuer med brukare, anhöriga och personal till enkätundersökningar.

Tyresö kommun granskar fristående förskolor och pedagogisk omsorg regelbundet. Syftet är att bidra till kvalitetssäkring och utveckling av verksamheterna. Skolinspektionen har tillsynsansvar för de kommunala förskolorna.

Kommunens tillsyn resulterar i en rapport som beskriver hur verksamheterna når målen i skollagen och förskolans läroplan, Lpfö18. Verksamhetsbesök, observationer av utbildningen och undervisningen, enkäter, intervjuer och dokumentgranskning är metoder som används.

Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer om verksamheten behöver vidta åtgärder och presenterar rapporten för barn- och utbildningsnämnden som tar beslut. Efter avslutad tillsyn publiceras rapporten i kommunens jämförelseguide.

Jämförelseguiden

Tillsyn och granskning sker även då kommunen på något sätt görs uppmärksam på risker, brister eller missförhållanden i verksamheten.

Granskning av förskolor och pedagogisk omsorg

Fristående och oberoende kvalitetsgranskningar av verksamheter inom socialtjänstens verksamhetsområden.

Kommunens målsättning är att samtliga verksamheter, oavsett regi, ska granskas. Syftet är att bidra till kvalitetssäkring och utveckling av verksamheterna.

Granskningarna resulterar i rapporter som beskriver hur verksamheter uppfyller krav och mål i lagar, avtal samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Rapporten överlämnas till äldre- och omsorgsförvaltningen eller arbetsmarknad- och socialförvaltningen. Förvaltningen fattar beslut om eventuella åtgärder. Därefter anmäls rapporten till ansvarig nämnd.

Planerade och/eller oanmälda verksamhetsbesök, intervjuer, dokumentgranskning och observationer är några metoder som används vid kvalitetsgranskning.

Granskning sker även när kommunen får kännedom om allvarliga brister och missförhållanden.

I kommunens jämförelseguide kan ni ta del av granskningar inom socialtjänstens verksamheter.

Jämförelseguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad av: webmaster@tyreso.se
Senast uppdaterad: 12 oktober 2022

Hitta på sidan