Tillsyn och granskning

Tyresö genomför kvalitetsgranskningar av verksamheter som kommunen ansvarar för.

Syftet är att bidra till kvalitetssäkring och utveckling, så att medborgarna är nöjda med, och har god nytta av den verksamhet som bedrivs.

Granskningsplan 2020 , 391.8 kB.

Granskningsmetoder

Granskningar kan utföras på olika sätt, alltifrån fördjupade granskningar med oanmälda verksamhetsbesök och intervjuer med brukare, anhöriga och personal, till särskilda temagranskningar inom olika verksamheter samt enkätundersökningar. Temagranskningar kan omfatta all verksamhet inom ett område alternativt ett representativt urval av verksamheter.


I Tyresö kommun kvalitetsgranskas samtliga fristående förskolor och pedagogisk omsorg (familjedaghem) regelbundet. Syftet är att bidra till kvalitetssäkring och utveckling av verksamheterna.

Tillsyn och kvalitetsgranskning resulterar i en rapport som beskriver hur verksamheterna når målen i skollag, läroplan och uppfyller kommunens eller egna riktlinjer. Verksamhetsbesök, intervjuer, dokumentgranskning och observationer är metoder som används vid tillsyn och granskning.

Barn- och utbildningsförvaltningen beslutar om verksamheten behöver vidta åtgärder. Rapporten presenteras för barn- och utbildningsnämnden och publiceras därefter på kommunens jämförelseguide.

Jämförelseguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Granskning sker även då kommunen på något sätt görs uppmärksam på risker, brister eller missförhållanden.

Fristående och oberoende kvalitetsgranskningar av verksamheter inom socialtjänsten utförs regelbundet.

Kommunens målsättning är att samtliga verksamheter oavsett regi, ska kvalitetsgranskas regelbundet och i samma omfattning. Syftet är att bidra till kvalitetssäkring och utveckling av verksamheterna.

Granskningarna resulterar i rapporter som beskriver hur verksamheter uppfyller krav och mål i lagar, avtal samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. I granskningen ingår också att undersöka om kommunens riktlinjer och kvalitetsgarantier uppfylls. Rapporten överlämnas till respektive förvaltningen som fattar beslut om eventuella åtgärder. Därefter anmäls rapporten till ansvarig nämnd.

Planerade och/eller oanmälda verksamhetsbesök, intervjuer, dokumentgranskning och observationer är metoder som används vid kvalitetsgranskning.

Granskning sker även då kommunen på något sätt görs uppmärksam på risker, brister eller missförhållanden.

I kommunens jämförelseguide kan ni ta del av granskningar inom socialtjänstens verksamheter.

Jämförelseguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förutom fristående kvalitetsgranskningar utövar förvaltningarna tillsyn över hälso- och sjukvården, genomför uppföljning på individnivå samt ansvarar för avtalsuppföljningar.

Kommunstyrelsen fastställer årligen en övergripande plan för granskningar ur ett medborgarperspektiv.

 

Sidan publicerad av: webmaster@tyreso.se
Senast uppdaterad: 8 januari 2020

Hitta på sidan