Tillsyn och granskning

Tyresö har en kvalitetsenhet som genomför fristående och oberoende kvalitetsgranskningar av verksamheter som kommunen ansvarar för.

Syftet är att bidra till kvalitetssäkring och utveckling, så att medborgarna är nöjda med, och har god nytta av den verksamhet som bedrivs.

Granskningsplan 2018

Granskningsmetoder
Granskningar kan utföras på olika sätt, alltifrån fördjupade granskningar med oanmälda verksamhetsbesök och intervjuer med brukare, anhöriga och personal, till särskilda temagranskningar inom olika verksamheter samt enkätundersökningar. Temagranskningar kan omfatta all verksamhet inom ett område alternativt ett representativt urval av verksamheter.


I Tyresö kommun kvalitetsgranskas samtliga förskolor och pedagogisk omsorg (familjedaghem) regelbundet. Syftet är att bidra till kvalitetssäkring och utveckling av verksamheterna.

Tillsyn och kvalitetsgranskning utförs av kvalitetsenheten och resulterar i en rapport som beskriver hur verksamheterna når målen i skollag, läroplan och uppfyller kommunens eller egna riktlinjer. Verksamhetsbesök, intervjuer, dokumentgranskning och observationer är metoder som används vid tillsyn och granskning.

Rapporten lämnas över till barn- och utbildningsförvaltningen, som beslutar om verksamheten behöver vidta åtgärder. Rapporten presenteras för barn- och utbildningsnämnden och publiceras därefter på kommunens jämförelseguide.

Länk till jämförelseguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Granskning sker även då kommunen på något sätt görs uppmärksam på risker, brister eller missförhållanden.

 

Fristående och oberoende kvalitetsgranskningar av verksamheter inom socialtjänsten utförs av kommunens kvalitetsenhet.

Kommunens målsättning är att samtliga verksamheter oavsett regi, ska kvalitetsgranskas regelbundet och i samma omfattning. Syftet är att bidra till kvalitetssäkring och utveckling av verksamheterna.

Granskningarna resulterar i rapporter som beskriver hur verksamheter uppfyller krav och mål i lagar, avtal samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. I granskningen ingår också att undersöka om kommunens riktlinjer och kvalitetsgarantier uppfylls. Rapporten överlämnas till förvaltningen för liv och hälsa som fattar beslut om eventuella åtgärder. Därefter anmäls rapporten till äldre- och omsorgsnämnden.

Planerade och/eller oanmälda verksamhetsbesök, intervjuer, dokumentgranskning och observationer är metoder som används vid kvalitetsgranskning.

Granskning sker även då kommunen på något sätt görs uppmärksam på risker, brister eller missförhållanden.

I kommunens jämförelseguide kan ni ta del av granskningar inom socialtjänstens verksamheter.

Länk till jämförelseguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förutom fristående kvalitetsgranskningar utövar förvaltningen för liv och hälsa tillsyn över hälso- och sjukvården, genomför uppföljning på individnivå samt ansvarar för avtalsuppföljningar.

Kommunstyrelsen fastställer årligen en övergripande plan för granskningar ur ett medborgarperspektiv.

Följande temagranskningar är planerade att genomföras under 2018:

1. Uppföljning av granskning av rättssäkerheten inom barn- och ungdomsenheten, individ- och familjeomsorgen.

2. Granskning avseende handläggning av och boendelösningar för ensamkommande asylsökande barn och ungdomar år 2017. Granskningen görs som komplement till den uppföljande granskningen av rättssäkerheten inom barn- och ungdomsenheten.

3. Uppföljning av granskning av mat- och måltidssituationen på vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen i kommunen.

4. Eventuella temagranskningar utifrån beslut från Skolinspektionens tillsyn av kommunens grundskolor.

Sidan publicerad av: Britt-Marie Hansson-Lähdet
Senast uppdaterad: 1 juli 2019
Upp

Hitta på sidan