Granskning av förskolor och pedagogisk omsorg

I Tyresö kommun granskas samtliga förskolor och pedagogisk omsorg regelbundet. Syftet är att bidra till kvalitetssäkring och utveckling av verksamheterna.

Kommunen har, enligt skollagen, tillsynsansvar för de fristående förskolorna och pedagogiska omsorgen. Tillsynen utförs av kommunens kvalitetsenhet på uppdrag av barn- och utbildningsförvaltningen. Granskningen resulterar i en rapport som beskriver hur verksamheterna når målen i skollag, läroplan och uppfyller kommunens eller egna riktlinjer. Verksamhetsbesök, intervjuer, dokumentgranskning och observationer är metoder som används vid granskning.

Rapporten lämnas över till barn- och utbildningsförvaltningen, som beslutar om verksamheten behöver vidta åtgärder. Rapporten presenteras för barn- och utbildningsnämnden och publiceras därefter i kommunens jämförelseguide.

Kommunens kvalitetsenhet granskar också de kommunala förskolorna.

Granskning sker även då kommunen på något sätt görs uppmärksam på risker, brister eller missförhållanden.

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 22 februari 2018
Upp

Hitta på sidan