Kommunplan, budget och redovisning

Här får du en överblick över Tyresö kommuns ekonomi. Här finns den övergripande kommunplanen och alla nämndplaner, samt årsredovisning och delårsrapporter. Kommunalskatten finansierar merparten av kostnaderna.

Kommunplan – mål och budget

Kommunplanen uppdateras varje år med mål, budgetramar och investeringsprogram. 

Kommunplan 2023–2026 med budget för 2023 , 1.6 MB.

Nämndplaner

Varje nämnd tar årligen fram en plan som beskriver hur verksamheten ska genomföras till den budget man har fått.

Årsredovisningar

Årsredovisningen visar hur nämnderna arbetat med och uppfyllt kommunfullmäktiges mål. Den tas fram under våren efterföljande år.

Tyresö kommuns årsredovisning 2021 , 14.1 MB.

Tyresö kommuns årsredovisning 2020 , 5.3 MB.

Delårsrapporter

En förenklad rapport av mindre omfattning än en årsredovisning tas fram per tertial, april respektive augusti.

Sidan publicerad av: ekonomi@tyreso.se
Senast uppdaterad: 17 februari 2023