Kommunplan, budget och redovisning

Här får du en överblick över Tyresö kommuns ekonomi. Här finns den övergripande kommunplanen och alla nämndplaner, samt årsredovisning och delårsrapporter. Kommunalskatten finansierar merparten av kostnaderna.

Nämndplaner

Varje nämnd tar årligen fram en plan som beskriver hur verksamheten ska genomföras till den budget man har fått.

Delårsrapporter

En förenklad rapport av mindre omfattning än en årsredovisning tas fram per tertial, april respektive augusti.

Sidan publicerad av: ekonomi@tyreso.se
Senast uppdaterad: 24 juni 2021