Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Lagar och styrdokument

Kommunens verksamhet styrs av nationella lagar, förordningar, EU-regler samt av styrdokument som kommunen själv beslutar om i form av policyer, planer, reglementen och riktlinjer. Kommunen kan också utfärda lokala kommunala föreskrifter.

Kommunens lagbundna och frivilliga verksamhet

Kommunerna är skyldiga att ha vissa verksamheter enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av lokalpolitikerna.

Kommunens obligatoriska verksamheter

Exempel på obligatoriska verksamheter är grundskola, renhållning, räddningstjänst och socialtjänst.

Kommunens frivilliga verksamheter

Exempel på sådan frivillig verksamhet är föreningsbidrag, kommunal musikskola, konsumentvägledning eller näringslivsutvecklande insatser. 

  • Offentlighetsprincipen och sekretess

    Offentlighetsprincipen har sin grund i tryckfrihetsförordningen som är en Sveriges grundlagar. Denna princip ger allmänheten en unik insyn i Sveriges offentliga verksamhet. Den här texten beskriver vilka rättigheter du har som invånare i Tyresö.
  • Så behandlar vi dina personuppgifter

  • Styrdokument

    Styrdokument är dokument som är upprättade av Tyresö kommun för att styra kommunens verksamheter.
Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 20 augusti 2018
Upp