Jämför verksamheter

Här kan du jämföra service och kvalitet i flera av Tyresö kommuns olika verksamheter – både kommunala och privata.

Porträttbilder på två barn och en äldre vuxen.

Förskolor och pedagogisk omsorg (familjedaghem)

Vill du veta vilka förskolor som finns i Tyresö? Var och en av de kommunala förskolorna har en egen webbsida här på tyreso.se. De fristående förskolorna har egna webbplatser. Här hittar du både de kommunala och de fristående förskolorna:

Alla förskolor i Tyresö

Söker du pedagogisk omsorg (familjedaghem)? I Tyresö finns fristående pedagogisk omsorg som är ett alternativ till förskola eller fritidshem. Här finns kontaktuppgifter:

Fristående pedagogisk omsorg i Tyresö

Läs mer om pedagogisk omsorg

Tillsynsrapporter – vart fjärde år

Kommunen gör tillsyn vart fjärde år på förskolor och i pedagogisk omsorg med fristående huvudman. I tillsynen ingår observationer, dokumentgranskning, intervjuer och enkäter. Uppgifterna sammanställs i en tillsynsrapport som publiceras löpande här på tyreso.se.

Här är de senaste tillsynsrapporterna:

Föräldraenkäter – varje år

Kommunen genomför årligen en föräldraenkät i förskola och pedagogisk omsorg. Syftet med undersökningen är att ge underlag till kvalitetsutvecklingen i verksamheten.

  • Här är det sammanlagda resultatet för förskolorna i Tyresö:

Kommunala förskolor - Föräldrar Förskola.pdf , 165.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Fristående förskolor - Föräldrar Förskola.pdf , 164.3 kB.

  • Här är resultatet för var och en av förskolorna:

Skolor

Vill du veta vilka grundskolor som finns i Tyresö? Var och en av de kommunala skolorna har en egen webbsida här på tyreso.se. De fristående skolorna har egna webbplatser. Här hittar du både de kommunala och de fristående skolorna:

Alla grundskolor i Tyresö

Grundsärskola

Här nedan finns länkar till Utbildningsguiden som är Skolverkets verktyg för att hitta och jämföra skolor – allt mellan förskola och utbildning för vuxna.

Grundskolor – kommunala och fristående

Hitta och jämför grundskolor åk F–6 Länk till annan webbplats.

Hitta och jämför grundskolor åk 7–9 Länk till annan webbplats.

Grundsärskola

Hitta och jämför grundsärskolor Länk till annan webbplats.

Elev- och föräldraenkäter

Elev- och föräldraenkäter genomförs varje år. Vartannat år genomför kommunen sin egen enkät som publiceras här på tyreso.se och vartannat år gör Skolinspektionen en enkät som publiceras i Utbildningsguiden (se länkar här ovanför). Syftet med enkäterna är att ge underlag till kvalitetsutvecklingen i verksamheten.

Kommunens senaste enkät genomfördes i november 2022. I enkäten tillfrågas vårdnadshavare med barn i förskoleklass och elever och vårdnadshavare i årskurserna 2, 4, 6 och 8 samt grundsärskolan.

Om ett resultat saknas i listan har för få svar inkommit och resultat kan därför inte redovisas.

Elev- och föräldraenkäter


Sammanställning – kommunala skolor

Hemtjänst

Jämför hemtjänst. Du som ska söka hemtjänst till dig själv eller en närstående hittar information i Äldreguiden. Där får du information om hemtjänsten i såväl Tyresö som övriga Sverige. Äldreguiden är en tjänst från Socialstyrelsen.

Jämför hemtjänst (Äldreguiden) Länk till annan webbplats.

Kommunala och privata utförare av hemtjänst i Tyresö

Hemtjänst i Tyresö – brukarundersökningar. Några verksamheter fick inte något resultat i 2022 års undersökning. Det beror på att det krävs att ett visst antal svarar. Här redovisas resultatet för de verksamheter som fick tillräckligt många svar:

Vård- och omsorgsboende för äldre

Jämför vård- och omsorgsboenden. I Äldreguiden får du information om boenden i såväl Tyresö som övriga Sverige. Äldreguiden är en tjänst från Socialstyrelsen.

Jämför vård- och omsorgsboenden (Äldreguiden) Länk till annan webbplats.

Om Tyresös vård- och omsorgsboenden

Vård- och omsorgsboenden i Tyresö – brukarundersökningar

Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 augusti 2023