Jämför verksamheter

Här kan du jämföra service och kvalitet i flera av Tyresö kommuns olika verksamheter – både kommunala och privata.

Porträttbilder på två barn och en äldre vuxen.

Förskolor och pedagogisk omsorg (familjedaghem)

Vill du veta vilka förskolor som finns i Tyresö? Var och en av de kommunala förskolorna har en egen webbsida här på tyreso.se. De fristående förskolorna har egna webbplatser. Här hittar du både de kommunala och de fristående förskolorna:

Alla förskolor i Tyresö

Söker du pedagogisk omsorg (familjedaghem)? I Tyresö finns fristående pedagogisk omsorg som är ett alternativ till förskola eller fritidshem. Här finns kontaktuppgifter:

Fristående pedagogisk omsorg i Tyresö

Läs mer om pedagogisk omsorg

Tillsynsrapporter – vart fjärde år

Kommunen gör tillsyn vart fjärde år på förskolor och i pedagogisk omsorg med fristående huvudman. I tillsynen ingår observationer, dokumentgranskning, intervjuer och enkäter. Uppgifterna sammanställs i en tillsynsrapport som publiceras löpande här på tyreso.se.

Här är de senaste tillsynsrapporterna:

Föräldraenkäter – varje år

Kommunen genomför årligen en föräldraenkät i förskola och pedagogisk omsorg. Syftet med undersökningen är att ge underlag till kvalitetsutvecklingen i verksamheten. Undersökningen görs i november och resultaten (från föregående år) publiceras i mars.

  • Här är det sammanlagda resultatet för förskolorna i Tyresö:

Kommunala förskolor - Föräldrar Förskola.pdf , 110 kB, öppnas i nytt fönster.

Fristående förskolor - Föräldrar Förskola.pdf , 111.3 kB.

  • Här är resultatet för både kommunala och fristående förskolor och den pedagogiska omsorgen:

Skolor

Vill du veta vilka grundskolor som finns i Tyresö? Var och en av de kommunala skolorna har en egen webbsida här på tyreso.se. De fristående skolorna har egna webbplatser. Här hittar du både de kommunala och de fristående skolorna:

Alla grundskolor i Tyresö

Grundsärskola

Här nedan finns länkar till Utbildningsguiden som är Skolverkets verktyg för att hitta och jämföra skolor – allt mellan förskola och utbildning för vuxna.

Grundskolor och anpassade skolor– kommunala och fristående

Hitta och jämför grundskolor åk F–9 Länk till annan webbplats.

Elev- och föräldraenkäter

Elev- och föräldraenkäter genomförs varje år. Vartannat år genomför kommunen sin egen enkät som publiceras här på tyreso.se och vartannat år gör Skolinspektionen en enkät som publiceras i Utbildningsguiden (se länkar här ovanför). Syftet med enkäterna är att ge underlag till kvalitetsutvecklingen i verksamheten.

Kommunens senaste enkät genomfördes i november 2022. I enkäten tillfrågas vårdnadshavare med barn i förskoleklass och elever och vårdnadshavare i årskurserna 2, 4, 6 och 8 samt grundsärskolan.

Om ett resultat saknas i listan har för få svar inkommit och resultat kan därför inte redovisas.

Elev- och föräldraenkäter


Sammanställning – kommunala skolor

Hemtjänst

Jämför hemtjänst. Du som ska söka hemtjänst till dig själv eller en närstående hittar information i Äldreguiden. Där får du information om hemtjänsten i såväl Tyresö som övriga Sverige. Äldreguiden är en tjänst från Socialstyrelsen.

Jämför hemtjänst (Äldreguiden) Länk till annan webbplats.

Kommunala och privata utförare av hemtjänst i Tyresö

Hemtjänst i Tyresö – brukarundersökningar. Några verksamheter fick inte något resultat i 2022 års undersökning. Det beror på att det krävs att ett visst antal svarar. Här redovisas resultatet för de verksamheter som fick tillräckligt många svar:

Vård- och omsorgsboende för äldre

Jämför vård- och omsorgsboenden. I Äldreguiden får du information om boenden i såväl Tyresö som övriga Sverige. Äldreguiden är en tjänst från Socialstyrelsen.

Jämför vård- och omsorgsboenden (Äldreguiden) Länk till annan webbplats.

Om Tyresös vård- och omsorgsboenden

Vård- och omsorgsboenden i Tyresö – brukarundersökningar

Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 27 mars 2024