Fettavfall

Fett som släpps ut i avloppet skapar stora problem. Fettet stelnar och fastnar i avloppsledningarna. Antalet fall där fett orsakat stopp i avloppssystemen ökar.

Enligt Tyresö kommuns Lokala avfallsföreskrifter ska fettavskiljare tömmas minst en gång per månad. Det är enbart kommunens entreprenör som får utföra tömning och transport av fettavfall från fettavskiljare.

Använt fett hälls i miljötratten

Förhindra stopp i avloppet med Miljötratten

Enkel att använda

Med hjälp av Miljötratten tar du på ett enkelt sätt hand om överblivet matfett - utan kladd och lukt. Tratten skruvas enkelt på en vanlig PET-flaska. Samla upp överblivet, svalnat fett efter matlagningen, stäng sedan locket till nästa gång. Det fett som blir kvar i stekpannan torkas ur med hushållspapper som du sedan lämnar i matavfallspåsen.

Var lämnar jag matfettet?

När flaskan är full lämnas den som farligt avfall i sorteringshuset på kretsloppscentralen, märk flaskan med "Matfett". Du kan även lämna din PET-flaska med överblivet matfett till Kretsloppsbilen.

Varför ska fettet samlas upp?

När matfettet spolas ner i avloppet stelnar det och sätter sig längs med avloppsrörens väggar. Det leder till att det bildas proppar och stopp, vilket är både kostsamt och tidskrävande att åtgärda. Detta påverkar alla, från villaägare och fastighetsföretag till bostadsföreningar och kommun.

Det återvunna matfettet används till energiutvinning eller vid tillverkning av tvål och stearinljus, alternativt vid framställning av biodiesel eller biogas.

Välkommen att hämta din Miljötratt!

Trattarna är gratis för Tyresöbor och finns att hämta i Servicecenter i Tyresö centrum och på kretsloppscentralen i Petterboda på Strömfallsvägen 73.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 1 juli 2024