Fettavfall

Fett som släpps ut i avloppet skapar stora problem. Fettet stelnar och fastnar i avloppsledningarna. Antalet fall där fett orsakat stopp i avloppssystemet ökar.

Använt fett hälls i miljötratten

Förhindra stopp i avloppet med Miljötratten

Enkel att använda

Med hjälp av Miljötratten tar du på ett enkelt sätt hand om överblivet matfett - utan kladd och otrevlig lukt. Tratten skruvas enkelt på en vanlig PET-flaska. Samla upp överblivet, svalnat fett efter matlagningen, stäng sedan locket till nästa gång. Det fett som blir kvar i stekpannan torkas ur med hushållspapper som du sedan slänger i matavfallspåsen eller i det brännbara restavfallet.

Var lämnar jag matfettet?

När flaskan är full lämnas den som farligt avfall i sorteringshallen på kretsloppscentralen, märk flaskan med "Matfett".

Du kan även lämna din PET-flaska med överblivet matfett till den mobila miljöstationen, där kan du lämna farligt avfall samt smått elavfall. Bilen stannar på utvalda platser två gånger per år.

Läs om mobila miljöstationen

Det går även att slänga flaskan i restavfallet (i soppåsen). Att just den förpackningen inte återvinns är bättre än att det blir stopp i avloppet.

Varför ska fettet samlas upp?

När matfettet spolas ner i avloppet stelnar det och sätter sig längs med avloppsrörens väggar. Det leder till att det bildas proppar och stopp, vilket är både kostsamt och tidskrävande att åtgärda. Detta påverkar alla, från villaägare och fastighetsföretag till bostadsföreningar och kommun.

Det återvunna matfettet används till energiutvinning eller vid tillverkning av tvål och stearinljus, alternativt vid framställning av biodiesel eller biogas.

Välkommen att hämta din Miljötratt!

Trattarna är gratis för Tyresöbor och finns att hämta i Servicecenter i Tyresö centrum och på Kretsloppscentralen på Strömfallsvägen 73.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 1 september 2021