Avfall och återvinning för företag

Du som har registrerat företag eller är verksamhet i Tyresö hittar här information om vilka kommunala avfallstjänster som finns, samt vilka krav som finns att förhålla sig till.

Nya krav för avfallshantering 2024

Det är många nya regler som har trätt i kraft vid årsskiftet. Läs nedan om hur avfallshanteringen för företag påverkas av de nya kraven som kan vara bra att ha koll på.

Nytt för 2024 gällande avfallshantering

Mat- och restavfall

Företag och verksamheter ska ha abonnemang för hämtning av mat- och restavfall genom Tyresö kommun enligt gällande avfallstaxa. Verksamheter som sorterar ut sitt matavfall och förpackningar kan minska mängderna av sitt restavfall och därigenom påverka sina rörliga avfallskostnader.

Beställ, ändra eller anmäl (till e-tjänst för verksamheter) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan till matavfallsinsamling

Matavfallsinsamling kommer att bli obligatorisk. Alla typer av verksamheter såsom skolor, gruppboenden, restauranger, livsmedelsbutiker och kontor ska ansluta sig till matavfallsinsamling. Detta innebär att personalen sorterar ut sina matrester i separata behållare. Vid anslutning levereras matavfallskärl med tillhörande papperssäck som placeras i kärlet samt information om hur sorteringen går till. Har verksamheten mindre avdelningar finns även möjligheten att använda sig av mindre matavfallspåsar med tillhörande påshållare. Kärlen töms mot en kostnad enligt gällande avfallstaxa. För att starta matavfallsinsamling behöver ni göra en intresseanmälan.

Intresseanmälan matavfallsinsamling (till e-tjänst för verksamheter) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Insamling av förpackningar

Från 1 januari 2023 har verksamheter skyldighet att sortera ut förpackningsavfall skilt från annat avfall. Valfri entreprenör kan anlitas för hämtning alternativt lämna avfallet till en godkänd mottagningsplats. Verksamheter kan inte lämna förpackningar och tidningar på återvinningsstationerna och kretsloppscentralen.

Mottagningsplats för att lämna förpackningar för verksamhet

Hos Stena Recycling i Rosersberg kan ni kostnadsfritt lämna förpackningar av papper/kartong, plast, metall, färgat och ofärgat glas, trä och övriga förpackningsmaterial.

Stena Recycling, Metallvägen 60 i Rosersberg
Öppettider vardagar 7-12 och 12.45-16.00

Läs mer om mottagningsplatser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Näringslivets producentansvars hemsida)

Vad är samlokaliserad verksamhet?

Alla hushåll och verksamheter ska enligt lag sortera ut sitt förpackningsavfall. En verksamhet kan lösa det genom att bli samlokaliserad verksamhet. En samlokaliserad verksamhet är en verksamhet som använder samma avfallskärl för förpackningar som hushållen, det kan vara i ett flerbostadshus eller villa. Exempel kan vara en frisör eller restaurang som bedriver verksamhet i samma fastighet som hushållen i ett flerbostadshus eller en småföretagare som bedriver verksamhet hemma i villan eller i sin lägenhet. Om verksamheten däremot har egna avfallskärl (även om de finns i samma miljörum som de boendes kärl) räknas verksamheten inte som en samlokaliserad verksamhet.

Samlokaliserade verksamheter måste själva anmäla om de vill lämna sitt avfall i samma kärl som de boende. Du måste först ha en dialog med din fastighetsägare, brf eller samfällighet som avgör om det finns utrymme i miljörummet. Den som tecknar avfallsabonnemanget får ett avdrag (rabatt).

Anmäl till avfall@tyreso.se

De andra alternativen för en verksamhet är att teckna avtal med en valfri privat aktör som hämtar förpackningsavfall eller själv lämna till en mottagningsplats.

Företagskort till kretsloppscentralen

Verksamheter som är registrerade i kommunen har rätt att nyttja kretsloppscentralen mot kostnad enligt gällande avfallstaxa. För inpassering måste du ha ett företagskort. Det är inte möjligt att använda en privatpersons passerkort även om bygg- och rivningsarbete utförs hos denne.

Läs mer om bygg- och rivningsavfall

För företagare och verksamheter fungerar företagskortet som ett "klippkort", där du kan beställa önskat antal besök via e-tjänst eller godkänna enstaka besök direkt vid bommen på kretsloppscentralen.

Beställ företagskort (till e-tjänst för verksamheter) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Detta kan inte lämnas till kretsloppscentralen

 • stubbar och rötter
 • stammar/stockar från större avverkningar
 • ammunition och sprängmedel, kontakta Polisen
 • läkemedelsrester, lämnas på apoteket
 • cyanidhaltigt avfall, kontakta valfri avfallsentreprenör med transporttillstånd
 • fyrverkeripjäs – ej avfyrad – lämnas till återförsäljare
 • döda djur, kontakta veterinär eller viltvårdare
 • asfalt och asbest lämnas på Kovik återvinningsanläggning
 • avfall som innehåller asbest lämnas på Kovik återvinningsanläggning.

Mer information om bygg-och rivningsavfall

Bygglov kan behövas för nya avfallslösningar

Du kan behöva bygglov för nya avfallslösningar. Exempelvis en ny byggnad för avfallshantering eller för att ställa upp många avfallsbehållare.

Läs mer om bygglov för nya avfallslösningar

Ägarbyte vid försäljning av fastighet

När en fastighet byter ägare ska du som fastighetsägare säga upp ditt avfall- och VA-abonnemang genom att lämna in en påskriven ägarbytesblankett. Det är säljarens ansvar att blanketten inkommer till kommunen.

Här kan du hämta ifyllningsbar ägarbytesblankett. Glöm inte fylla i eventuell mätarställning vid flyttdagen. Sen ska både säljaren och köparen skriva under med sin namnteckning.

Ägarbytesblankett i pdf , 741.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Du kan även kontakta Servicecenter så skickar de blanketten till dig via post.

Grovavfall

Ni kan beställa hämtning av större löst och/eller förpackat grovavfall (maximalt 2 kbm) året om mot kostnad som debiteras enligt gällande avfallstaxa.

Ni kan starta abonnemang för regelbunden grovavfallshämtning eller beställa hämtning vid behov via vår e-tjänst som debiteras enligt gällande avfallstaxa.

Beställ hämtning av grovavfall mot kostnad (till e-tjänst för verksamheter) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ni kan även anlita valfri entreprenör för hämtning av grovavfall.

Elavfall

Verksamheter och företag kan lämna elavfall på kretsloppscentralen, men behöver lämna ett avlämnarintyg enligt lagstiftningen om spårbarhet av farligt avfall. Har du inget avlämnarintyg kan vi inte ta emot ditt elavfall.

För att lämna elavfall på kretsloppscentralen behöver du:

 • Skapa ett avlämnarintyg på El-Kretsens hemsida. Intyget får en QR-kod och dokumentet skapas digitalt eller i pappersform. Detta skall med till kretsloppscentralen vid avlämning av avfallet.

Skapa ett avlämnarintyg hos El-Kretsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Även anmäla elavfallet till Naturvårdsverket innan du lämnar avfallet.

Rapportera avfallet till Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Kontakta personalen på kretsloppscentralen, som i sin tur scannar koden du fått vid rapportering.

För dig som lämnar elavfall ofta, kan du ladda ner El- Kretsens app "Verksamhetsavfall" där du enkelt kan skapa ett avlämnarintyg. Rapporteringen till Naturvårdsverkets avfallsregister sker då automatiskt.

Läs mer om Verksamhetsavfallsappen Länk till annan webbplats.

Hämtning av elavfall från verksamheter

Ni kan även anlita ett godkänt företag som hämtar ert elavfall, skapar avlämnarintyg och sköter rapportering till Naturvårdsverket innan de transporterar det till en behandlingsanläggning.

Företag och verksamheter kan även beställa hämtning av elavfall via kommunen. Kontakta Servicecenter om ni vill starta ett abonnemang för regelbunden hämtning.
Det finns också möjlighet att beställa enstaka hämtningar vid behov via e-tjänsten nedan.

Beställ hämtning av elavfall (till e-tjänst för verksamheter) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Farligt avfall

På grund av de lagar som gäller för spårbarhet av farligt avfall, är det inte möjligt för företag och verksamheter att lämna farligt avfall på kretsloppscentralen eller till den mobila miljöstationen.

Företag och verksamheter har skyldighet att sortera ut farligt avfall men måste själva bekosta omhändertagande av det. De är även skyldiga att rapportera mängd och typ av farligt avfall samt var det transporteras.

Farligt avfall från företag och verksamheter får inte lämnas på kretsloppscentralen på grund av rådande lagstiftning för spårbarhet av farligt avfall.

Företag och verksamheter ska sedan 1 november 2020 rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till Naturvårdsverkets avfallsregister.

De verksamheter som enligt lag ska rapportera in uppgifter till avfallsregistret är:

 • verksamheter som producerar farligt avfall
 • verksamheter som använder farligt avfall
 • verksamheter som transporterar farligt avfall
 • verksamheter som samlar in farligt avfall
 • verksamheter som behandlar farligt avfall
 • verksamheter som mäklar eller handlar med farligt avfall.

Vägledning - Rapportera till avfallsregistret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exempel på hur olika verksamheter kan rapportera sitt farliga avfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Två sätt att avlämna farligt avfall

Företag och verksamheter har två alternativ för att avlämna sitt farliga avfall. Dessa alternativ beskrivs nedan. Notera att du, oavsett vald lösning, behöver rapportera dina uppgifter om detta till Naturvårdsverkets avfallsregister.

Anlita ett företag som hämtar

Verksamheten kan vända sig till valfri entreprenör med tillstånd att transportera farligt avfall.

Transportera själv till godkänd anläggning

Företag som innehar transporttillstånd för farligt avfall, eller har anmält transporten till Länsstyrelsen, kan välja att själva transportera detta till valfri godkänd behandlingsanläggning för farligt avfall. Notera att det är bäst att i förväg ringa och anmäla besöket till anläggningen och säkerställa att den tar emot det du vill lämna.

Avfallslämnande företag ska kunna redovisa vilken typ och mängd av farligt avfall som lämnas, samt vart det transporteras. Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om avsändare, mottagare, transportör, hämtningsdatum, avfallsslag och avfallsmängd.

Tänk på att spara en kopia av transportdokumentet som du kan visa för tillsynsmyndigheten. Transportdokumenten kan dessutom ligga till grund för ditt företags egenkontroll och uppföljningsarbete.

Transportdokumentet ska undertecknas av dig som lämnar avfallet och det ska följa med transportören till anläggningen som tar emot det. Mottagaren ska också underteckna dokumentet när avfallet tas emot. Om transportdokument saknas kan du få betala en miljösanktionsavgift.

Förvaring av farligt avfall

I verksamheter där farligt avfall regelbundet uppstår, ska avfallet förvaras i godkänt skåp som hindrar och begränsar skador vid en eventuell brand. Entreprenörer som hanterar farligt avfall kan ofta hjälpa dig med förvaringsutrustning. I verksamheter där utrymme för skåp saknas behöver hämtning av faligt avfall budas så snart det uppstår.

Fettavfall

Kommunen tar hand om och renar avloppsvattnet i Tyresö, men ledningsnätet
är byggt för att ta emot spillvatten från hushåll. Avloppsvatten från
lokaler där livsmedel hanteras kan däremot innehålla mycket fett.

När vattnet kyls ner i ledningssystemet ansamlas fettet på ledningarna och kan orsaka stopp med betydande skador som källaröversvämningar och utsläpp av orenat avloppsvatten. Dessa stopp medför stora kostnader för både kommun och enskilda fastighetsägare.

För att förhindra utsläpp av fett i avloppsledningarna måste verksamheter som hanterar livsmedel ha en fettavskiljare. Fetthalten i utsläppt spillvatten vara högst 50 mg/l  efter fettavskiljaren.

Fastighetsägaren är ansvarig för att det finns en fettavskiljare installerad, eftersom den tillhör en fastighets VA-installation.

Slam- och oljeavfall

Verksamheter där det finns risk för att olja eller oljeförorenat vatten kan nå spill- eller dagvattennätet ska ha en oljeavskiljare.

Fastighetsägaren är ansvarig för att det finns en oljeavskiljare installerad, eftersom den tillhör fastighetens VA-installation. Även skötsel är fastighetsägarens ansvar.
Fastighetsägaren ansvarar för att den installerade fettavskiljaren är typgodkänd, det vill säga har korrekt dimensionering utifrån den verksamhet som bedrivs i fastigheten.

Fastighetsägaren ställs ansvarig om det stopp eller skador på grund av att oljeavskiljare saknas, är underdimensionerad eller inte fungerar. Uppkommer skador på ledningsnätet på grund av att fastighetsägaren inte uppfyllt sina skyldigheter ska fastighetsägaren ersätta skadan.

Skada på egendom

Har ni fått skada på er egendom vid avfallshämtning, e-posta till avfall@tyreso.se

Färger nationella skyltsystemet
Sorteringsguiden

Sorteringsguiden hjälper dig att sortera rätt

Om du är osäker på hur du ska sortera ditt avfall så kan du alltid ta hjälp av Sorteringsguiden.

Sorteringsguiden


Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 22 april 2024