23 januari 2024

Nytt för i år gällande avfall

Det är många nya regler som har trätt i kraft vid årsskiftet. Här är några som påverkar avfallshanteringen och kan vara bra att ha koll på.

Tyresö kommun tar över insamlingsansvar för förpackningar

Kommunerna har 1 januari tagit över insamlingsansvaret för förpackningar från hushåll och har till 2027 på sig att ordna med fastighetsnära insamling av de vanligaste förpackningarna (hemsortering). Kommunen har även tagit över återvinningsstationerna där du kan fortsätta att lämna ditt förpackningsavfall för återvinning som vanligt. Felanmälan görs nu istället på Sveriges avfallsportal, sopor.nu. Verksamheter ska lämna sitt förpackningsavfall till producenternas insamlingssystem.

Se din närmaste återvinningsstation och gör felanmälan på sopor.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Matafallsinsamling är ännu inte obligatorisk i Tyresö

Det har kommit ett nationellt krav på obligatorisk matavfallsinsamling, men i Tyresö har vi ytterligare två år på oss innan det blir ett krav för alla att sortera ut matavfallet senast år 2026. Tyresö kommun har fått dispens för att samordna detta med kommande hemsortering av förpackningar. Kommunala verksamheter ska dock sortera ut matavfall från och med 2024.

Engångsmuggar som innehåller mer än 15 procent plast förbjuds

Förbudet gäller den som på den svenska marknaden släpper ut engångsmuggar som innehåller plast och gäller från den 1 januari 2024.

Krav att erbjuda flergångslådor

Serveringsställen i Sverige som säljer fler än 150 engångskoppar och/eller engångsmatlådor i plast per dag ska sedan 1 januari i år själva erbjuda återanvändbara take away-förpackningar. Detta enligt en ny lag som syftar till att minska användningen av engångsprodukter.

Sorteringskrav för verksamheter

Krav på sortering omfattar alla som har en verksamhet där det uppstår förpackningsavfall. Sedan 1 januari 2024 är det preciserat i avfallsförordningen att den som säljer mat eller dryck i förpackningar och där gästen kan äta eller dricka på plats måste se till att gästen kan sortera ut sitt förpackningsavfall.

Tömma förpackningar

Förpackningar som innehåller avfall ska skiljas från sitt innehåll. Undantag gäller bara för farligt avfall och läkemedel. Kravet införs för att öka materialåtervinning för både förpackningsavfallet och det avfall som är förpackat. En förpackning ska tömmas helt på sitt innehåll för att kunna hanteras som förpackningsavfall. För livsmedelsbutiker och andra verksamheter medför kravet stora förändringar jämfört med tidigare hantering, eftersom varken fast eller flytande matavfall får slängas i sin förpackning.

Sortering på offentliga tillställningar utomhus

Från 1 januari 2024 införs ett nytt lagkrav där den som arrangerar en offentlig tillställning utomhus ska ge besökare möjlighet att sortera enligt fraktionerna papper och kartong, plast, metall, färgat glas, ofärgat glas, plastflaskor och metallburkar som är avsedda för ett retursystem, trä och övrigt förpackningsmaterial. Efter att avfallet är sorterat ska arrangören återvinna förpackningarna enligt fraktionerna ovan.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 23 januari 2024