Tillkännagivande av justerat protokoll

Organ/Förvaltning: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 19 mars 2024

Anslås: 21 mars 2024

Nedtas: 13 april 2024

Dokument: Protokoll.pdf

Fritext

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 21 mars 2024