223 - Barnstuga i Västra Farmarstigen

Detaljplan för barnstuga i Västra Farmarstigen i Bollmora.

Planen syftar till att göra möjligt för utbyggnad av en barnstuga i anslutning till den nya bebyggelse, som har tillkommit i Farmarstigsområdet.

Planen vann laga kraft: 18 april 1989

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan